Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2

- pro oblast regionálního školství =  Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Mimořádné zápisy
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Novela školského zákona
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela maturitní vyhlášky
Adaptační koordinátor
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech

Poradna

Sloučení škol
Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Směrnice
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Míra vzdělávací povinnosti
Zápis do MŠ
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Odklad
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vyživovací povinnost
Zápis - správní řízení
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Akce v mateřské škole přes noc
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Odpolední vyučování 1. stupeň
Přijetí cizince do základní školy

Zákony

67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
MSMT-14281/2018 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
199/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.

Vzory