Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?

Vydáno:

Tisíce mrtvých, desetitisíce zraněných, miliony vyhnaných z domovů. Další miliony žijící ve strachu z toho, že je zasáhne raketa, náboj, střepina… A to aniž by se jakkoli provinili. Každému soudnému člověku je jasné, kde je dobro a kde zlo. Kdo je obětí a kdo viníkem. Ale bohužel se objevují i tací, kteří ruskou agresi proti obyvatelům Ukrajiny schvalují nebo kteří šíří nepravdivé či velmi zkreslené informace, jejichž cílem je obhájení ruské agrese.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
40/2009 Sb. trestní zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Novela školského zákona
Novela maturitní vyhlášky
Mimořádné zápisy
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Adaptační koordinátor
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela zákona o pedagogických pracovnících

Poradna

Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku