Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace vychovatelů
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství

Poradna

Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Učitel autoškoly a adaptační období
Asistent pedagoga, pedagog
Platová třída zástupce ředitele školy
Splnění odborné kvalifikace - učitelka SŠ
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Prodloužení zkušební doby
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Kvalifikace učitelky ZŠ
Výpověď učiteli pro nedostatečnou kvalifikaci
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy
Kvalifikace rodilého mluvčího pro výuku angličtiny
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání
Podnapilý rodič
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vzory