Odborná kvalifikace vychovatelů

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
159/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele

Poradna

Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Přímá ped. činnost
Vedoucí učitel odborného výcviku
Odklad povinné školní docházky
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Uvolnění z výuky