Odborná kvalifikace vychovatelů

Vydáno:

Přijetím zákona č. 198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo završeno nezvykle dlouhé období legislativních prací na vládním návrhu této novely.

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků

Poradna

Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Přímá ped. činnost
Vedoucí učitel odborného výcviku
Odklad povinné školní docházky
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Uvolnění z výuky