Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ

Vydáno:

Přijetím zákona č. 198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo završeno nezvykle dlouhé období legislativních prací na vládním návrhu této novely.

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků

Poradna

Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Smlouva
Kvalifikace