Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství

Poradna

Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Přijetí cizince do základní školy
Pomocná kuchařka
Kvalifikace
Úvazek
Školní psycholožka
Úvazek
Podnapilý rodič
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Absence učitelů - studium
Kvalifikace

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vzory