Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace

Vydáno:

Datum 31. 12. 2014 (očekávané ve školách s různými pocity nebo i obavami) často vyvolává v řadách ředitelů otázku Jak dát správně výpověď pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace?

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela zákona o pedagogických pracovnících
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků

Poradna

Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Pomocná kuchařka
Kvalifikace
Úvazek
Školní psycholožka
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Absence učitelů - studium
Výpověď
Kvalifikace
Kvalifikace
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vzory