Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka

Vydáno:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo následující informaci především pro vedení škol, aby vyjasnilo možnosti zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka.

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Informování o obsahu pracovního poměru
Předávací protokol
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Postup před vznikem pracovního poměru
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)

Poradna

Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Kvalifikace
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Kvalifikace
Cestovní náhrady
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Prodloužení zkušební doby
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti