Předávací protokol

Vydáno:

Protokol o předání agendy spojené s výkon pracovního místa ředitele

Související dokumenty

Pracovní situace

Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Informování o obsahu pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Postup před vznikem pracovního poměru
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Kdy může zřizovatel odvolat ředitele školy?
Založení a vznik pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Předávání agendy
Úvazek