Založení a vznik pracovního poměru

Způsoby založení pracovního poměru + důležité doplňující informace

Související dokumenty

Pracovní situace

Informování o obsahu pracovního poměru
Zkušební doba
Postup před vznikem pracovního poměru
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Vytýkací dopis
Pracovní místa
Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Předávací protokol
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Zařazování učitelů do platových tříd

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
DPČ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Smlouva
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Pracovní smlouva
Výpověď
Pracovní smlouva

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)