Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Změna pracovního poměru
Postup před vznikem pracovního poměru
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Založení a vznik pracovního poměru
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Zkušební doba
Informování o obsahu pracovního poměru
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Poradna

Jmenování ředitele
Jmenování ředitele
Zástupce ředitele
Střet zájmů
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Odvolání
Úvazek
Výpověď
Nepedagog jako zástupce ředitele
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Odpočet hodin
Uznání praxe učitelů
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Smlouva
Výměna zástupce
Výpověď

Vzory