Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Změna pracovního poměru
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Založení a vznik pracovního poměru
Postup před vznikem pracovního poměru
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi

Poradna

Jmenování ředitele
Střet zájmů
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Odvolání
Úvazek
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost