Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele

Související dokumenty

Pracovní situace

Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Změna pracovního poměru
Založení a vznik pracovního poměru
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Postup před vznikem pracovního poměru
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Zkušební doba
Informování o obsahu pracovního poměru
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru dohodou

Poradna

Jmenování ředitele
Jmenování ředitele
Střet zájmů
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Odvolání
Úvazek
Nepedagog jako zástupce ředitele
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Zástupce ředitele
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Sloučení mateřské a základní školy - pracovní smlouva pro zástupce ředitele škol
Prodloužení zkušební doby
eBenefity

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vzory