Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství

Vydáno:

Účelem odměňování zaměstnanců je spravedlivě ocenit skutečný výkon zaměstnanců a efektivně stimulovat zaměstnance k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Složky platu ve veřejném školství
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Stávka a přespočetné hodiny
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Srážky ze mzdy
Splatnost a výplata mzdy

Poradna

Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Platový tarif vedení školy
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Odměna
Kariérový poradce
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Odměna při skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu - souběžné pracovní poměry
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
251/2005 Sb. o inspekci práce

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
448/2011 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Vzory