Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené

Vydáno:

Ženy vracející se z rodičovské dovolené, stejně jako jejich zaměstnavatelé, řeší při opětovném nástupu řadu otázek. Praxe ukázala, že jednou z nich je i otázka výše platu a započitatelnost let strávených na mateřské a rodičovské dovolené.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Složky platu ve veřejném školství
Platový výměr
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odnětí osobního ohodnocení
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Práce přesčas
Telefonické ověřování výše platu
Odměňování platem
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu

Poradna

Ukončení pracovního poměru
Platový tarif vedení školy
Koordinátor ŠVP
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Odměna
Střet zájmů
Home office
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost