Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené

Vydáno:

Ženy vracející se z rodičovské dovolené, stejně jako jejich zaměstnavatelé, řeší při opětovném nástupu řadu otázek. Praxe ukázala, že jednou z nich je i otázka výše platu a započitatelnost let strávených na mateřské a rodičovské dovolené.

Související dokumenty

Pracovní situace

Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Složky platu ve veřejném školství
Platový výměr
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Odnětí osobního ohodnocení
Odměňování platem
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Práce přesčas
Telefonické ověřování výše platu
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu

Poradna

Ukončení pracovního poměru
Platový tarif vedení školy
Kariérový poradce
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Střet zájmů
Home office
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě