Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - psycholog
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

Poradna

Střet zájmů
Doprovod do školy
Ukončení pracovního poměru
Home office
Asistent pedagoga
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Úvazek asistenta
Pracovní smlouva
Kvalifikace
Prodloužení zkušební doby
Koordinátor ŠVP