Zařazování vychovatelů do platových tříd

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - psycholog
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Školní družina a kritéria ČŠI
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Složky platu ve veřejném školství
Platový výměr
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné

Poradna

Kariérový poradce
Koordinátor ŠVP
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Kvalifikace
Platová třída zástupce ředitele školy
Školní psycholog a jeho financování

Zákony

11705/2013-201 k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě