Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli

Související dokumenty

Pracovní situace

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Odměňování mzdou
Srážky ze mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Odnětí osobního ohodnocení
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Složky platu ve veřejném školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část

Poradna

Pracovní cesta ve svátek
Koordinátor ŠVP
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Školení o víkendu
Příplatek
Platová třída
Příplatek
Kariérový poradce
Příplatek u DPP ve školství za školu v přírodě
Výše příplatku za vedení
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce