Příplatek

Plné znění otázky

Podle § 132 zákoníku práce přísluší pedagogickému pracovníkovi za hodinu přímé vyučovací, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku. Podle § 23, odstavce 4 u pedagogických pracovníků s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní. Má tedy zaměstnanec s týdenním úvazkem například 10 hodin přímé pedagogické činnosti nárok na příplatek podle § 132, pokud splní všechny zákonné podmínky nebo je tato hodina placena platem bez příplatku a na příplatek je nárok až při naplnění rozsahu týdenní pracovní doby podle nařízení vlády č. 75/2005 SB., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti?

Odpověď

Související dokumenty