Odměna za pedagogickou intervenci

Plné znění otázky

Prosím o zodpovězení následující otázky: Naše paní učitelka má přidělený úvazek 17 hodin a k tomu realizovala pedagogickou intervenci v rámci doporučení PPP, na základě financování prostřednictvím výkazu R44 s tím, že byla hodnocena formou osobního příplatku. Nyní po novele zákona o ped. pracovnících dochází i ke změně financování ped. intervence jako podpůrného opatření. Chtěli bychom, aby realizovala i nadále jednu nebo dvě hodiny pedagogické intervence( máme vytypované 4 žáky se školním neúspěchem), dle lektorky na webináři je jediná možnost jak ji finančně ohodnotit - přidělit ji tuto hodinu do úvazku-tzn.že by neměla úvazek 17 hodin=0,7727, ale úvazek 18 hodin=0,8181 a nebo při 2hodinách intervence úvazek 19 hodin=0, 8636?  Nám by více vyhovovalo ji finančně ohodnodnotit formou odměny - (např. pravidelně po 3 měsících-ke čvrtletí na základě vedené zvláštní třídnice podle počtu odučených hodin a podle hodinové sazby uvedené ve vnitřním platovém předpisu! Lze to takto realizovat nebo jen tak, jak popisuje paní lektorka?

Odpověď

Související dokumenty