Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek

Plné znění otázky

Pedagog má v plném úvazku 23 vyučovacích hodin. V rozvrhu má ale hodin 24, má tedy jednu vyučovacího hodinu nadúvazkovou. V rozvrhu je samozřejmě přímo označeno, která vyučovací hodina to je. Jak postupovat v případě, že některá z jiných hodin (tedy těch, které nejsou označeny jako nadúvazkové) z nějakého důvodu odučena nebyla? Náleží zaměstnanci příplatek za nadúvazkovou hodinu? Pokud ano, proč, pokud ne, proč? Upozorňuji, že jde o ZUŠ, kde v případě individuální výuky k neodučení dojde velmi snadno – žák náhle onemocní, odjede na dovolenou, na výuku zapomene, zkrátka třeba i bez omluvy nepřijde. Dále uvádím, že učitel opravdu dopředu neví, že žák nepřijde, na výuku se poctivě připraví, je na pracovišti, a když už žák nepřijde, věnuje se jiné činnosti, jako je studium, aranžování, vyhledávání výukových materiálů, příprava na další výuku a podobně, což uvádí v zápisu v třídní knize.

Odpověď