Odnětí osobního ohodnocení

Vydáno:

U zaměstnanců odměňovaných platem je jednou ze složek platu osobní příplatek. A právě tuto složku zaměstnavatelé často krátí jako reakci na pochybení zaměstnance. Osobní příplatek je jednou ze složek platu, kterou může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci, jenž dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo jenž plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci anebo jenž je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Osobní příplatek – nenároková složka platu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Složky platu ve veřejném školství
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odměna – nenároková složka platu
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Platový výměr
Odměňování mzdou

Poradna

Kariérový poradce
Koordinátor ŠVP
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Platový tarif vedení školy
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Specializační příplatek a dohoda o provedení práce pedagožky na mateřské dovolené
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Příplatek u DPP ve školství za školu v přírodě
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Pracovní cesta ve svátek
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Zvláštní příplatek mistra odborného výcviku

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce