Nový platový řád pedagogických pracovníků

Vydáno:

Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících byl v rámci legislativního procesu – z iniciativy našich zákonodárců – doplněn o další pravidla upravující odměňování pedagogických pracovníků. V Senátu byl přijat „technický“ pozměňovací návrh, na němž se spolupodílelo MŠMT. Nová pravidla mají nabýt účinnosti až od nového roku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Odměňování platem
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Odnětí osobního ohodnocení
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Metodický výklad k odměňování
Zveřejnění údaje o platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu

Poradna

Kariérový poradce
Platový tarif vedení školy
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Prodloužení zkušební doby
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Odměna za pedagogickou intervenci
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)