Nový platový řád pedagogických pracovníků

Vydáno:

Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících byl v rámci legislativního procesu – z iniciativy našich zákonodárců – doplněn o další pravidla upravující odměňování pedagogických pracovníků. V Senátu byl přijat „technický“ pozměňovací návrh, na němž se spolupodílelo MŠMT. Nová pravidla mají nabýt účinnosti až od nového roku.

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odnětí osobního ohodnocení
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Metodický výklad k odměňování
Zveřejnění údaje o platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu

Poradna

Platový tarif vedení školy
Koordinátor ŠVP
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Odměna
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Odměna za pedagogickou intervenci
Vedoucí učitel odborného výcviku