Zápočet praxe při stanovení platového zařazení

Plné znění otázky

Prosím o odpověď na následující otázku. 1. 3. 2023 k nám na základní školu nastoupila zaměstnankyně na pozici učitelky v mateřské škole. Platová třída 9, stupeň 4. Má tato vzdělání: - střední vzdělání - obor sociální péče - sociálněsprávní činnost - studium ukončené maturitou - vyšší odborné vzdělání - obor letecká doprava v ČR - studium ukončené absolutoriem - dvouleté střední vzdělání - obor předškolní a mimoškolní pedagogika - studium ukončené maturitou Splňuje dosaženou praxi vyššího odborného vzdělání, i když ho dosáhla v jiném oboru, tzn. v letecké dopravě? Děkuji za odpověď.

Odpověď