Odměňování platem

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Telefonické ověřování výše platu
Zveřejnění údaje o platu
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odnětí osobního ohodnocení

Poradna

Platový tarif vedení školy
Koordinátor ŠVP
Odměna
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení

Vzory