222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Schválený:
222/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. června 2010
o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Změna: 399/2017 Sb.
Změna: 263/2018 Sb.
Změna: 352/2019 Sb.
Změna: 391/2021 Sb.
Změna: 441/2022 Sb.
Změna: 395/2023 Sb.
Změna: 167/2024 Sb.
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 
§ 1
Tímto nařízením se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat (dále jen „katalog prací“).
 
§ 2
Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.
 
§ 3
Nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, se zrušuje.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2010.
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
JUDr. Šimerka v. r.
 
Příloha
Katalog prací ve veřejných službách a správě
A. Seznam povolání a rozpětí platových tříd
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Část, díl, povolání                                        Platová třída
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
1. ČÁST
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK 1-11 1.01.02 SEKRETÁŘ 4-6 1.01.03 ASISTENT 7-13 1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY 4-12 1.01.05 REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 6-8,10 1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI 3-13 1.01.07 ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK 6-12
1.01.08 KONTROLOR                                           7-13
1.01.09 INTERNÍ AUDITOR                                        10-13
1.01.10 MANAŽER KVALITY                                        8-14
1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT                                     6-12
1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK                        8-13
1.01.13 REFERENT FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM              10-14
1.01.14 STATISTIK                                           4-12
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 1.02 PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 1.02.01 PERSONALISTA 7-13 1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ 7-10
1.02.03 ÚČETNÍ                                            6-12
1.02.04 ROZPOČTÁŘ                                           7-12
1.02.05 FINANČNÍ REFERENT                                       7-12
1.02.06 POKLADNÍK                                           4-7
1.02.07 OBCHODNÍ REFERENT                                       7-12
1.02.08 ZÁSOBOVAČ                                           7-9
1.02.09 PROPAGAČNÍ REFERENT                                      7-9
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 1.03.01 PROJEKTOVÝ MANAŽER INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ 9-14 1.03.02 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ 9-14 1.03.03 ARCHITEKT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ 11-15 1.03.04 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ A SYSTÉMOVÝ INŽENÝR 5-14 1.03.05 VÝVOJÁŘ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ 11-15 1.03.06 TESTOVACÍ SPECIALISTA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ 9-13".
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 1.04 PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PRÁCE
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 1.04.01 TECHNOLOG 7-12 1.04.02 INVESTIČNÍ REFERENT 9-13 1.04.03 MISTR 8-11 1.04.04 DISPEČER 8-10 1.04.05 ZKUŠEBNÍ TECHNIK 8-10 1.04.06 METROLOG 8-11 1.04.07 REVIZNÍ TECHNIK 8,9 1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK 7-12 1.04.09 PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY 8-13 1.04.10 BALISTIK 8-10 1.04.11 DOPRAVNÍ REFERENT 6-10 1.04.12 PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR 7-13 1.04.13 ARCHITEKT (URBANISTA) 10-14 1.04.14 ZAHRADNÍ ARCHITEKT 7-12
1.04.15 ENERGETICKÝ MANAŽER                                      8-11
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 1.05. SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 1.05.01 PSYCHOLOG 10-13 1.05.02 LABORANT 2-9 1.05.03 PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK 10-13 1.05.04 KAPLAN 11-13
1.05.05 PEČUJÍCÍ OSOBA V DĚTSKÉ SKUPINĚ                                6-9
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 1.06 SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 1.06.01 DOMOVNÍK 2-4 1.06.02 POSEL 1,2 1.06.03 ROZMNOŽOVAČ 1-4 1.06.04 SKLADNÍK 2-6 1.06.05 STROJNÍK-TOPIČ 2-7
1.06.06 UKLÍZEČ                                            1-4
1.06.07 VÁŽNÝ                                             1,2
1.06.08 VRÁTNÝ                                             1-3
1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL                                    4-7
1.06.10 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK                                       1-3
1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK                                     4-7
1.06.12 TELEFONISTA                                         2,3,5-7
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
2. ČÁST
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.01 DOPRAVA
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.01.01 DĚLNÍK V DOPRAVĚ 2,3 2.01.02 SILNIČÁŘ 3-7 2.01.03 LETECKÝ MECHANIK 4-9 2.01.04 MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ 4-8 2.01.05 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ 2,3 2.01.06 STROJVEDOUCÍ 5-7 2.01.07 TRAŤOVÝ DĚLNÍK 2-4 2.01.08 TRAŤOVÝ STROJNÍK 4-7 2.01.09 POSUNOVAČ 5,6 2.01.10 ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU 7,8,10-12 2.01.11 LETECKÝ TECHNIK 9-12 2.01.12 PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, LETIŠTNÍHO PROVOZNÍHO A 7-12 RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ 2.01.13 PALUBNÍ PRŮVODČÍ 7,8 2.01.14 VELITEL LETADLA, PILOT LETADLA, LETECKÝ NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR, PALUBNÍ OPERÁTOR, 8-14 PALUBNÍ TECHNIK 2.01.15 VŮDCE PLAVIDLA 6-7 -------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.02 JUSTICE
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK                                      7-14
2.02.02 PRACOVNÍK ODBORNÉHO ZACHÁZENÍ VE VĚZEŇSTVÍ                          9-13
2.02.03 REFERENT SPRÁVY VĚZEŇSTVÍ                                   9-14  
  
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.03 KNIHOVNICTVÍ, ARCHIVNICTVÍ
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.03.01 KNIHOVNÍK 6-14 2.03.02 ARCHIVÁŘ 5-13 -------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.04 KULTURA
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.04.01 ARCHEOLOG 9-14 2.04.02 PAMÁTKÁŘ 9-14 2.04.03 SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN) 8-12 2.04.04 SPRÁVCE DEPOZITÁŘE 8-10 2.04.05 KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ 9-13 2.04.06 PREPARÁTOR 7-12 2.04.07 DOKUMENTÁTOR 6-12 2.04.08 RESTAURÁTOR 8-14 2.04.09 PRŮVODCE 4-8 2.04.10 KONZERVÁTOR 7-12 2.04.11 VÝSTAVÁŘ 7-12 2.04.12 PROMÍTAČ 3-5,7 2.04.13 ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK 3,4 2.04.14 ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH 2-4 2.04.15 MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR 7-9 2.04.16 VLÁSENKÁŘ 5-7 2.04.17 ŠPERKAŘ (DESINATÉR) 6,7 2.04.18 MODISTKA-ČEPIČÁŘKA 4-6 2.04.19 ARANŽÉR-VÝTVARNÍK 7,8 2.04.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE 8 2.04.21 GARDEROBIÉR 4,5 2.04.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ 6-8 2.04.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI 6-8 2.04.24 REKVIZITÁŘ 3-5 2.04.25 MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ 4-8 2.04.26 UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR 6-8 2.04.27 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK 5-9 2.04.28 UMĚLECKÝ MALÍŘ 6-8 2.04.29 UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR 5-9 2.04.30 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ 6-9 2.04.31 VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ 4-7
2.04.32 EDUKÁTOR V KULTUŘE                                       8-12
2.04.33 REGISTRÁTOR SPECIALISTA                                    10-12
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.05 OBCHODNÍ PROVOZ
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ 4-6 2.05.02 KUCHAŘ 3-7 2.05.03 ČÍŠNÍK 2-6 2.05.04 PRODAVAČ 2-5 2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU 1-6 2.05.06 PROVOZÁŘ 4-9 -------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.06 POLYGRAFIE
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.06.01 DĚLNÍK V TISKÁRNĚ 3,4 2.06.02 KNIHAŘ 5-8 2.06.03 SAZEČ 4-9 2.06.04 TISKAŘ 4-9 2.06.05 MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII 5-7 2.06.06 REPRODUKČNÍ FOTOGRAF 6-8 2.06.07 GRAFIK 9-13 -------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.07 PUBLICISTIKA
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.07.01 TECHNICKÝ REDAKTOR 9,10 2.07.02 REDAKTOR, NOVINÁŘ 9-12 2.07.03 TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL 10-12
2.07.04 TLUMOČNÍK ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA                              10-13
2.07.05 PŘEPISOVATEL PRO NESLYŠÍCÍ                                  9-11
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.08 SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH                                4-9
2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                                      10-13
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.09 SPORT
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.09.01 INSTRUKTOR SPORTU 11-14 2.09.02 TRENÉR 10-13 2.09.03 SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA 9 -------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY                         4-16
2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ                      8-14
2.10.03 REFERENT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU                     11-14
2.10.04 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ      10-12
2.10.05 REFERENT SPRÁVY CEN                                      8-12
2.10.06 REFERENT SPRÁVY DANĚ, POPLATKU NEBO JINÉHO OBDOBNÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ            6-14
2.10.07 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ             9-15
2.10.08 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ                      9-15
2.10.09 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ                          8-11, 13, 14
2.10.10 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT                           9-13
2.10.11 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE                               11-15
2.10.12 REFERENT SPRÁVY KULTURY A OCHRANY PAMÁTKOVÉHO FONDU                      6-12
2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ                                   6, 8-13
2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ                                 6-12
2.10.15 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU                       6-11, 14, 15
2.10.16 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY                    8-13
2.10.17 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU                              6-15
2.10.18 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU                                 7-12
2.10.19 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE                               10-15
2.10.20 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU                         9-15
2.10.21 REFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ         7-13
2.10.22 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU                                  6-15
2.10.23 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU                     10-15
2.10.24 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU                              9-12
2.10.25 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU                           8-13
2.10.26 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ                                 10-12
2.10.27 REFERENT PRO VNITROZEMSKOU PLAVBU A VODNÍ CESTY                        10-13
2.10.28 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE                                9-13
2.10.29 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY                            10-13
2.10.30 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                 6-12
2.10.31 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY                         10-14
2.10.32 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY                         6-13
2.10.33 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ                         9-14
2.10.34 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                10-13
2.10.35 PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA                                 8-11
2.10.36 KONTROLOR NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU                            12-15
2.10.37 VEDOUCÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU                          10-15
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.11 STAVEBNICTVÍ
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.11.01 STAVEBNÍ DĚLNÍK 2-4 2.11.02 STAVEBNÍ STROJNÍK 4-6 2.11.03 TESAŘ 4-8 2.11.04 ZEDNÍK 4-8 2.11.05 INSTALATÉR-TOPENÁŘ 5-7 2.11.06 PODLAHÁŘ 3,4 2.11.07 POKRÝVAČ 4-6 2.11.08 KLEMPÍŘ 4-7 2.11.09 DLAŽDIČ-ASFALTÉR 3-6 -------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.12 STROJÍRENSTVÍ
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.12.01 AUTOMECHANIK 4-7 2.12.02 BRUSIČ KOVŮ 4-7 2.12.03 DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ 3,4 2.12.04 ELEKTROMECHANIK 4-8 2.12.05 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 5-7 2.12.06 FRÉZAŘ 3-8 2.12.07 GALVANIZÉR 3-6 2.12.08 ZÁMEČNÍK 4-8 2.12.09 LAKÝRNÍK 3-6 2.12.10 MECHANIK 4-8 2.12.11 MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 4-8 2.12.12 MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 4-7 2.12.13 MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ 3-5,7,8 2.12.14 MODELÁŘ 5-7 2.12.15 MONTÉR POTRUBÁŘ 4-6 2.12.16 NÁSTROJAŘ 4-8 2.12.17 PUŠKAŘ 5-8 2.12.18 DĚLMISTR 4-7 2.12.19 ZBROJÍŘ 4-7 2.12.20 RYTEC KOVŮ 4-8 2.12.21 STROJNÍ ZÁMEČNÍK 3-6 2.12.22 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ 3-8 2.12.23 SVÁŘEČ KOVŮ 3-7 2.12.24 KAROSÁŘ 5-7 -------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.13 TELEKOMUNIKACE-SPOJE
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.13.01 MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 4-8 2.13.02 MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 5-8 2.13.03 MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ 5-8 2.13.04 MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ 5-8 -------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.14 UMĚNÍ A UMĚLECKÁ REALIZACE
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.14.01 DRAMATURG 11-13 2.14.02 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE 8-14 2.14.03 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA 9-14 2.14.04 BALETNÍ MISTR 10,11 2.14.05 SBORMISTR 11-13 2.14.06 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA 8-14 2.14.07 SCÉNOGRAF 13 2.14.08 HEREC, HEREC S LOUTKOU 10-13
2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, SOUBORU, SBORU                                8,10-13
2.14.10 SÓLISTA                                            10-13
2.14.11 KOREPETITOR                                          9,10
2.14.12 LEKTOR DRAMATURGIE                                       9
2.14.13 TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG                                    10
2.14.14 KONCERTNÍ MISTR                                        12-14
2.14.15 NÁPOVĚDA                                            4-6
2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ                               8
2.14.17 INSPICIENT                                           5-7
2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU                                      6-9
2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ                                  6-9
2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU                                  6,7,9,10
2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK                      5-12
2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU                                  9-12
2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU                              3-7
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.15 VÝZKUM A VÝVOJ
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.15.01 VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK 12-16 -------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.16.01 UČITEL 8-14 2.16.02 VYCHOVATEL 8-12 2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG 11-13 2.16.04 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU 8-13 2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA 4-9 2.16.06 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK 12-15 2.16.07 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ 12 2.16.08 LEKTOR - INSTRUKTOR 6-12
2.16.09 ŠKOLSKÝ LOGOPED                                        11-13
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.17 ZEMĚMĚŘICTVÍ
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.17.01 FIGURANT 1-3 2.17.02 KARTOGRAF 7-11 2.17.03 GEOGRAF 8-12 2.17.04 GEODET 7-11 -------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.18 ZEMĚDĚLSTVÍ
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.18.01 CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT 5-11 2.18.02 CHOVATEL ZVÍŘAT 3-7 2.18.03 KOČÍ 4,5 2.18.04 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 3-7 2.18.05 TRAKTORISTA-MECHANIZÁTOR 4-7 2.18.06 KOVÁŘ-PODKOVÁŘ 6,7 2.18.07 ZAHRADNÍK 4-7 2.18.08 PĚSTITEL PLODIN 2-7 2.18.09 LESNÍK 2-7 2.18.10 LESNÍ 7-9 2.18.11 POLESNÝ 10,11 2.18.12 REVÍRNÍK 10 2.18.13 LESNÍ SPRÁVCE 11,12 2.18.14 VETERINÁRNÍ TECHNIK 8,9 2.18.15 VETERINÁRNÍ LÉKAŘ 11-14 2.18.16 ZOOLOG 9-13 2.18.17 ŘEZNÍK 5,6 -------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
2.19.01 SANITÁŘ                                            3-5
2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT                                       5
2.19.03 ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY        5-8
2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA                                      5,6
2.19.05 MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ, MASÉR NEVIDOMÝ A SLABOZRAKÝ VE ZDRAVOTNICTVÍ              5 
2.19.06 OŠETŘOVATEL                                          5-7
2.19.07 DEZINFEKTOR                                           5
2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA                                   7,8
2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT                                       7,8
2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK                                  7,8
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT                                      7,8
2.19.12 PRAKTICKÁ SESTRA                                        7-9
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA                                        10-12
2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA                                       10-12
2.19.15 ERGOTERAPEUT                                          10-12
2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT                                     10-12 
2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT                                       10-12
2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                                  10,11 
2.19.19 OPTOMETRISTA                                          10,11
2.19.20 ORTOPTISTA                                           10,11   
2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                          10,11 
2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK                                        10,11 
2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT                                       10-12  
2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK                                         9-11
2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA                                      9-11 
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ                                     10-12
2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT                                     9,11
2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK                                     10-12       
2.19.29 RADIOLOGICKÝ TECHNIK                                      10,11 
2.19.30 ADIKTOLOG                                           10-12
2.19.31 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG                         11-14
2.19.32 LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ LOGOPED                           11-14 
2.19.33 ZRAKOVÝ TERAPEUT                                        11-13 
2.19.34 FYZIOTERAPEUT, ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT                              10-13
2.19.35 RADIOLOGICKÝ FYZIK                                       11-14 
2.19.36 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ            11-14
2.19.37 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR                                         11-14 
2.19.38 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                     11-14
2.19.39 FARMACEUT                                           11-15
2.19.40 ZUBNÍ LÉKAŘ                                          12-15
2.19.41 LÉKAŘ                                             12-15
2.19.42 PRACOVNÍ TERAPEUT                                       7,8
2.19.43 DĚTSKÁ SESTRA                                         10-12  
2.19.44 BEHAVIORÁLNÍ TECHNIK                                      7,8 
2.19.45 ASISTENT BEHAVIORÁLNÍHO ANALYTIKA                               9,10  
2.19.46 BEHAVIORÁLNÍ ANALYTIK                                     11-13
2.19.47 ODBORNÝ NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK                           12
2.19.48 ODBORNÝ PRACOVNÍK SPRÁVY ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ                       9-12
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.20.01 METEOROLOG 5-13 2.20.02 HYDROLOG 8-13 2.20.03 PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ 8-13 2.20.04 PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 3-5,7-14 -------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Díl 2.21 OSTATNÍ PRÁCE
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.21.01 ČISTIČ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 3-6 2.21.02 CHEMIK 3-8 2.21.03 KREJČÍ 3-7 2.21.04 MECHANIK AKORDEONŮ A FOUKACÍCH HARMONIK 3-7 2.21.05 MECHANIK KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 3-8 2.21.06 MECHANIK STRUNNÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 3-7 2.21.07 MECHANIK DECHOVÝCH A BICÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 3-7 2.21.08 OBUVNÍK 2-7 2.21.09 SEDLÁŘ-MANŽETÁŘ 4-6 2.21.10 ČALOUNÍK A DEKORATÉR 3-7 2.21.11 STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ 3-6 2.21.12 MALÍŘ A NATĚRAČ 4-6 2.21.13 POTÁPĚČ 7,8 2.21.14 TRUHLÁŘ 3-7 2.21.15 DĚLNÍK LÁZEŇSKÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 1,2 2.21.16 DĚLNÍK PRÁDELEN A ČISTÍREN 1-3
2.21.17 CHEMIK PRÁDELEN A ČISTÍREN                                   4-6
2.21.18 OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ                                   6,7
2.21.19 FOTOGRAF                                            4-7
2.21.20 HOLIČ                                             3,4
2.21.21 KONDIČNÍ MASÉR                                         3,4
2.21.22 PLAVČÍK                                            3,4
2.21.23 RAZÍTKÁŘ                                            3-6
2.21.24 DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA                                      1-3
2.21.25 ŠKOLNÍK                                            3-6
2.21.26 PŘEVOZNÍK                                           4,5
2.21.27 HROBNÍK                                            2-5
2.21.28 PRACOVNÍK KREMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ                                 3-5
2.21.29 PRACOVNÍK POHŘEBNÍ SLUŽBY                                   4,5
2.21.30 HASIČ                                             5-10
2.21.31 STRÁŽNÍK                                          5, 7-13
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

B. Zařazení prací do povolání a platových tříd
 
1. ČÁST
DÍL 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE
1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK
1. platová třída
1. Přenášení nebo jiné manipulace s dokumenty nebo kancelářskými pomůckami a materiálem.
2. platová třída
1. Zaprotokolovávání dokumentů a vedení jejich evidence.
2. Pořizování dat na nosná média.
3. platová třída
1. Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí.
2. Opisování textů z rukopisů nebo psaní podle diktátů nebo zvukových záznamů.
3. Skenování dokumentů včetně vizuální kontroly.
4. platová třída
1. Práce s textovým editorem.
2. Zajišťování chodu podatelny a výpravny.
3. Vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných předpisů. Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů.
5.
platová třída
1. Zajišťování skartačního řízení.
2. Zajišťování chodu elektronické podatelny.
3. Vedení spisové evidence obsahující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně jejich ukládání a přípravy skartačního řízení podle příslušných předpisů.
4. Práce s databázovým systémem nebo tabulkovým procesorem včetně vytváření a doplňování datových a textových databank řízených uživatelským programem nebo systémem a vytváření předprogramovaných tabulek, grafů apod.
6. platová třída
1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty.
2. Zajišťování skartačního řízení materiálů obsahujících utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
3. Komplexní zajišťování podatelny pro více vojenských útvarů.
4. Provádění doručování a úkonů prostřednictvím datových schránek ve stanoveném rozsahu.
7. platová třída
1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných právních předpisů nebo koordinace více spisoven.
2. Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek.
3. Komplexní zajišťování služby podací stanice s oblastní a celoarmádní působností.
8. platová třída
1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně koordinace činností více spisoven.
2. Usměrňování a koordinace spisové služby včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).
9. platová třída
1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování rozsáhlé spisové služby (více spisoven) a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).
2. Příprava, zajišťování a sledování provozu elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě. Odborná pomoc uživatelům elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů pracujících s utajovanými i neutajovanými dokumenty v digitální podobě.
10. platová třída
1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování spisové služby se složitým členěním, s působností na celém území státu, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).
2. Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby s rozsáhlým členěním, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
3. Shromažďování uživatelských požadavků na rozvoj elektronického systému spisové služby a jejich kategorizace, tvorba návrhů a zadání pro dodavatele elektronického systému spisové služby v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě včetně přípravy a zajišťování provozu těchto systémů středního rozsahu (do 200 uživatelů) a školení a ověřování znalostí uživatelů z této oblasti.
4. Příprava elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech pracujících s utajovanými i neutajovanými dokumenty v digitální podobě pro mimořádné události a stavy.
11. platová třída
1. Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby se složitým členěním a s působností na celém území státu, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
2. Posuzování elektronických systémů spisové služby nebo informačních systémů pro správu dokumentů ve vztahu k architektuře elektronického systému spisové služby a vazeb na okolní informační systémy pro správu dokumentů včetně komplexní přípravy a zajišťování provozu těchto systémů velkého rozsahu (nad 200 uživatelů). Tvorba modelů nezbytných pro jednoznačné zadání požadavků rozvoje a úprav dodavateli elektronického systému spisové služby v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě.
1.01.02 SEKRETÁŘ
4. platová třída
1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího a provádění všech administrativně-technických prací včetně pořizování záznamů z jednání.
5.
platová třída
1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování korespondencí podle obecných postupů a sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího.
6. platová třída
1. Koordinace sekretářských, administrativně-technických nebo jiných provozně-technických prací.
1.01.03 ASISTENT
7. platová třída
1. Zajišťování informačních a organizačních prací v ucelené oblasti nebo v organizační složce.
8. platová třída
1. Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend u orgánů státní správy, samosprávy nebo statutárních orgánů organizací s širokou územní nebo celostátní působností.
9. platová třída
1. Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend u ústředních orgánů státní správy.
10. platová třída
1. Zpracovávání komplexních politických, ekonomických, právních nebo jiných analýz pro potřeby starosty a primátora včetně zajišťování podkladů pro jejich politická jednání a vystoupení.
11. platová třída
1. Koordinace a zpracovávání komplexních politických, ekonomických, právních nebo jiných analýz pro potřeby hejtmana, primátora hlavního města Prahy nebo náměstka člena vlády včetně zajišťování zpracovávání podkladů pro jejich politická jednání a vystoupení.
2. Sledování, zjišťování a pojmenovávání obsahu, rozsahu a závažnosti společenských potřeb, problémů a nedostatků v dané politické oblasti a možností jejich řešení se zainteresovanými osobami pro účely formulace politik pro člena vlády.
12. platová třída
1. Zpracovávání komplexních politických, ekonomických, právních nebo jiných analýz pro potřeby ústavních činitelů na základě informací o činnosti organizačních složek státu, orgánů státní správy a samosprávy, politických stran, ekonomických, odborových i jiných subjektů včetně zajišťování zpracovávání podkladů pro zahraničněpolitická jednání a vystoupení ústavních činitelů.
2. Analýza příčin společenských potřeb, problémů a nedostatků a navrhování alternativ jejich řešení a posuzování a vyhodnocování jejich dopadů a důsledků v rámci formulace politik pro člena vlády.
13. platová třída
1. Provádění expertních konzultačních činností pro ústavní činitele k vrcholným odborně politickým problémům.
2. Navrhování komplexních systémových řešení společenských potřeb, problémů a nedostatků a stanovování cílů v rámci formulování politik pro člena vlády.
1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY
4. platová třída
1. Příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za služby za užívání bytů a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich užívání.
2. Fyzický soupis majetku.
3. Shromažďování požadavků na opravy a údržbu majetku podle druhu.
4. Organizace provozu zasedacích místností a sálů.
5.
platová třída
1. Propočty a sumarizace hodnot a porovnávání fyzických a účetních stavů majetku.
2. Výpočty úhrad za užívání majetku podle obecných metodik nebo předpisů.
3. Zajišťování drobných oprav a údržby majetku.
6. platová třída
1. Provádění inventur, zpracovávání inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku.
7. platová třída
1. Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem.
2. Komplexní zajišťování správy jednotlivých částí majetkových souborů.
3. Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku. Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a fakturovaných částek za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu.
8. platová třída
1. Zajišťování správy majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice.
2. Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů, sumarizací, výsledků inventur a potřeb.
3. Souhrnné zpracovávání návrhů smluv při správě majetku.
4. Organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování majetkové správy (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice) a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách.
2. Komplexní zajišťování jednotlivých věcně a právně složitých forem dispozice s rozsáhlými a různorodými majetkovými soubory organizace.
10. platová třída
1. Komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice.
2. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.
11. platová třída
1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování správy značně rozsáhlých a různorodých majetkových souborů rozmístěných na více místech nebo v zahraničí. Navrhování komerčního využití majetku včetně ekonomických analýz, metodik a opatření.
2. Zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční.
3. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.
12. platová třída
1. Komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení.
1.01.05 REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
6. platová třída
1. Příprava a kompletace dokladů a dokumentů k zahraničním pracovním cestám jednotlivých osob, například cestovních dokladů, jízdenek, letenek, pojištění, cestovních příkazů a platidel.
7. platová třída
1. Příprava zahraničních pracovních cest a zahraničních návštěv, organizační zajišťování programu, schůzek a jednání se zahraničními partnery.
2. Zpracovávání cestovních příkazů k zahraničním pracovním cestám včetně nároků na cestovní náhrady.
8. platová třída
1. Zajišťování zahraničních služebních styků (návštěv a cest) při konání akcí hromadného charakteru (mezinárodní konference, semináře apod.).
2. Organizace a koordinace průběhu zahraničních cest i zahraničních návštěv v organizaci včetně vykonávání dílčích odborných prací v oblasti zahraničních styků. Koordinace časových a věcných návazností cest v organizaci i ve vztahu k zahraničním partnerům.
3. Zajišťování hospodaření s devizovými prostředky organizace spojené se zahraničními cestami zaměstnanců včetně předávání podkladů pro sestavování rozpočtu a sledování jeho čerpání.
10. platová třída
1. Zajišťování zahraničních služebních styků, vyhledávání a zajišťování zahraničních kontaktů pro aktuální potřeby organizace. Shromažďování a vyhodnocování informací o zahraničních organizacích a institucích nebo o aktuálním dění v cizině a navrhování aktivit k jejich využívání.
1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI
3. platová třída
1. Poskytování informací o příslušnosti útvarů, pracovišť nebo osob, o pracovní době a základních náležitostech podání. Poskytování průvodní základní obecné dokumentace, informačních brožur a jiných materiálů.
4. platová třída
1. Podávání informací občanům o náležitostech podání a o postupech při vyřizování jednotlivých podání občanů.
5.
platová třída
1. Zpracovávání návodů a obdobných materiálů (přehledů, seznamů, adresářů) pro veřejnost k vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí ve věcech příslušejících celému úřadu.
2. Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech a procesech se vzájemnými souvislostmi a vazbami, například o poskytovaných službách, zajímavostech, ubytování, stravování a cenách.
6. platová třída
1. Podávání informací občanům při vyřizování jejich záležitostí o věcné, místní a funkční příslušnosti všech územních správních úřadů a orgánů obcí.
2. Monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace.
3. Poskytování odborných informací z různých oborů podle stanovené dokumentace a postupů, například historických, zeměpisných a přírodopisných.
7. platová třída
1. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost, například dnů otevřených dveří.
2. Vyhodnocování názorů veřejnosti na činnost organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku. Získávání různorodých informací z různých zdrojů včetně jejich třídění a poskytování k dalšímu využívání a zpracovávání rešerší podle obecných zadání.
3. Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku formou populárně-informačních materiálů.
4. Poskytování specializovaných odborných informací a konzultací ve vymezeném dílčím úseku v reálném čase.
8. platová třída
1. Sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům, zpracovávání monitorů denního tisku včetně zpracovávání statistických přehledů.
2. Zajišťování publicity významných společenských akcí, případně některých pracovních jednání. Zpracovávání rozborů a vyhodnocování publicity a podnětů veřejnosti k činnosti organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku včetně návrhů na další postup.
3. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí s vlivem na nejširší skupiny obyvatel včetně zajišťování součinnosti s médii a organizace tiskových konferencí.
4. Systematické soustřeďování a vyhodnocování informací ve všech oborech činnosti organizace, tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro hromadné sdělovací prostředky.
5. Koordinace poskytování informací, poradenské a konzultační činnosti v reálném čase. Poskytování odborných konzultací ve specializovaném oboru v reálném čase.
9. platová třída
1. Vytváření a realizace projektů a programů informování a prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí).
2. Stanovování přístupů a způsobů provádění informačních kampaní ve sdělovacích prostředcích včetně jejich přípravy a realizace.
11. platová třída
1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů kraje, hlavního města Prahy, statutárního města nebo správních úřadů s celostátní působností k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).
2. Zpracovávání koncepce vztahu organizace k veřejnosti.
12. platová třída
1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů prezidenta republiky, parlamentu, vlády, ústředního správního úřadu nebo bezpečnostního sboru v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům apod. (tiskový mluvčí).
2. Tvorba komplexních mediálních projektů a koncepcí uvnitř rezortu, koordinace komunikačních toků s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami a utváření zdrojové základny informací.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií prezidenta republiky, parlamentu, vlády, ústředního správního úřadu nebo bezpečnostního sboru, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného rezortního nebo multirezortního systému, členěného na organizační složky státu nebo příspěvkové organizace.
1.01.07 ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK
6. platová třída
1. Pořizování zápisů z jednání orgánů územních samosprávných celků nebo organizací.
7. platová třída
1. Vedení organizačně-technické agendy jednání orgánů územních samosprávných celků, výborů a komisí nebo zvláštních orgánů včetně přípravy podkladů.
8. platová třída
1. Zajišťování organizačně-technických agend poradních orgánů ústředních správních úřadů, například rozkladových komisí ministra.
2. Komplexní zajišťování a koordinace vztahů mezi krajem a obcemi, mezi územně členěným statutárním městem a městskými částmi a obvody a mezi obcemi.
3. Samostatné zpracovávání dílčích rozborů organizačního uspořádání, dělby činností, systemizace a toku informací v procesech organizace. Identifikace a mapování procesů řízení v rámci organizace s využitím metod procesního řízení.
9. platová třída
1. Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání, dělby činností a toku informací včetně návrhů na jejich optimalizaci.
2. Tvorba a aktualizace procesního modelu organizace včetně jeho využití v rámci optimalizace organizace řízení nebo systemizace.
3. Identifikace procesů územně členěných statutárních měst a krajů včetně jejich zapracování (zápisu) do procesního modelu.
10. platová třída
1. Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání, dělby činností a toku informací v procesech úřadů statutárních měst a krajů včetně návrhů na jejich optimalizaci.
2. Tvorba a aktualizace procesního modelu úřadu územně členěného statutárního města nebo kraje včetně jeho využití v rámci optimalizace organizace řízení nebo systemizace.
11. platová třída
1. Organizace a koordinace činností k zajišťování denního výkonu funkce prezidenta republiky nebo předsedy vlády.
2. Tvorba koncepce nebo navrhování procesního modelu úřadu územně členěného statutárního města nebo kraje nebo hlavního města Prahy.
12. platová třída
1. Komplexní protokolární a organizační zajišťování výkonu ústavních pravomocí prezidenta republiky, státních návštěv v České republice, oficiálních, pracovních i soukromých návštěv zahraničních představitelů, koordinace spolupráce s ostatními útvary a organizačními složkami státu.
2. Koordinace zpracovávání politických materiálů a dokumentů, politických programových prohlášení se zásadním dopadem na široké skupiny obyvatel případně i mimo hranice státu.
1.01.08 KONTROLOR
7. platová třída
1. Příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění dílčích kontrolních akcí, například ověřování správnosti vykazování skutečností a navrhování dílčích závěrů kontrolních akcí.
2. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí.
8. platová třída
1. Provádění kontroly v ekonomické, hospodářsko-správní, technické nebo v jiné oblasti vnitřní činnosti organizace, například kontrola a vyhodnocování plnění stanovených harmonogramů a kvality prováděných prací, kontrola čerpání finančních prostředků.
2. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování podnětů, petic a stížností.
3. Samostatné provádění kontrol v rámci samosprávného celku nebo jeho části.
4. Soustavné sledování hospodaření městské části nebo organizační složky obce.
9. platová třída
1. Plánování, koordinace a usměrňování kontrolního systému organizace.
2. Zajišťování kontrol ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace. Stanovování kontrolních záměrů podle potřeb organizace.
3. Samostatné provádění kontrol ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného objektu nebo provádění specializovaných činností v rámci kontrolní skupiny.
4. Prošetřování závažných podnětů, petic, oznámení a stížností včetně jejich vyřizování.
5. Soustavné sledování, analýza a vyhodnocování hospodaření organizace.
10. platová třída
1. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
2. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti.
3. Analýza jednotlivých rizikových oblastí činnosti organizace nebo městské části a stanovování zaměření kontroly.
4. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti obce nebo městské části hlavního města Prahy.
5. Stanovování metodiky komplexní kontrolní činnosti statutárních měst nebo městských částí hlavního města Prahy.
6. Vyřizování závažných stížností a navrhování opatření k nápravě.
11. platová třída
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému organizace.
2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy.
3. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
4. Koordinace výkonu finanční kontroly.
12. platová třída
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému správního úřadu, v jehož čele není člen vlády s celostátní působností.
2. Stanovování celostátních metodik kontrolní činnosti ve specializovaném oboru pro kontrolu vykonávanou kontrolními orgány včetně vydávání kontrolních směrnic, řádů a jiných norem a zajišťování jejich věcné a formální funkčnosti.
3. Metodické usměrňování kontrolní činnosti ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.
4. Vyhodnocování účinnosti kontrolního systému a provádění analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných prací na úseku kontroly v působnosti ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly v jejich působnosti.
1.01.09 INTERNÍ AUDITOR
10. platová třída
1. Komplexní provádění nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému, zpracovávání návrhů na zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, na předcházení nebo zmírňování rizik a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (dále jen „interní audit“) v organizacích s menší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky včetně přípravných a analytických prácí.
2. Provádění dílčích prací pro výkon interního auditu obce s rozšířenou působností, městské části hlavního města Prahy, organizační složky státu s územní působností s rozsáhlým vnitřním členěním na další organizační celky nebo organizace s vyšší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v těchto organizacích.
11. platová třída
1. Komplexní výkon interního auditu obce s rozšířenou působností, městské části hlavního města Prahy, organizační složky státu s územní působností s rozsáhlým vnitřním členěním na další organizační celky nebo organizace s vyšší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky.
2. Provádění dílčích a analytických prací pro výkon interního auditu organizační složky státu s celostátní působností nebo územně členěného statutárního města nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v těchto organizacích.
12. platová třída
1. Komplexní výkon interního auditu hlavních oblastí činnosti organizační složky státu s celostátní působností nebo územně členěného statutárního města nebo vyhodnocování výsledků interního auditu v těchto organizacích.
2. Provádění dílčích a analytických prací pro výkon interního auditu ministerstva, Nejvyššího kontrolního úřadu, kraje nebo hlavního města Prahy nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v těchto organizacích.
13. platová třída
1. Komplexní výkon interního auditu oborů hlavní činnosti ministerstva, Nejvyššího kontrolního úřadu nebo stěžejních směrů rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy nebo vyhodnocování výsledků tohoto interního auditu.
1.01.10 MANAŽER KVALITY
8. platová třída
1. Sledování a kontrola kvality služeb poskytovaných orgány a organizacemi veřejných služeb a správy (dále jen „veřejných služeb“) podle stanovených postupů.
9. platová třída
1. Zajišťování požadované úrovně kvality poskytovaných veřejných služeb a správa systému kvality veřejných služeb v organizaci.
2. Hodnocení kvality a porovnávání úrovně veřejných služeb podle zavedených metod a navrhování opatření ke zvyšování jejich úrovně v organizaci.
3. Samostatné provádění specializované kontroly dodržování systému hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb v organizaci, vyhodnocování jejích výsledků a navrhování opatření na zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb.
4. Jednání s dodavateli o kvalitě dodávek a s odběrateli o kvalitě veřejných služeb.
10. platová třída
1. Tvorba a zavádění systému kvality veřejných služeb v organizaci. Tvorba vnitřních nebo aplikace oborových standardů kvality veřejných služeb a metod sledování a měření kvality veřejných služeb včetně provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru zvyšování a hodnocení kvality veřejných služeb.
2. Koordinace zajišťování požadované úrovně a správy systému kvality poskytovaných veřejných služeb v organizaci. Aplikace metod a nástrojů pro řízení kvality veřejných služeb. Koordinace akreditace kvality veřejných služeb podle standardů kvality.
3. Analýza výsledků kontrolní činnosti v oblasti hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb v návaznosti na organizační uspořádání, dělbu činností nebo tok informací v procesech výkonu státní správy nebo samosprávy včetně předkládání návrhů na jejich optimalizaci.
11. platová třída
1. Tvorba systému kvality poskytovaných vysoce kvalifikovaných veřejných služeb. Koordinace zajišťování požadované úrovně kvality a správy systému kvality poskytovaných vysoce kvalifikovaných veřejných služeb v organizaci včetně zavádění metod a nástrojů pro řízení kvality těchto veřejných služeb a koordinace akreditace kvality veřejných služeb.
2. Tvorba procedurálních, personálních, provozních a jiných standardů kvality vymezeného dílčího okruhu veřejných služeb. Aplikace oborových standardů vysoce kvalifikovaných veřejných služeb.
3. Zajišťování informační metodické pomoci, metodické, poradenské nebo konzultační činnosti v oblasti hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb nebo jednotného porovnávání úrovně těchto služeb včetně spolupráce s poradenskými a certifikačními subjekty.
4. Tvorba systému kvality akreditované laboratoře včetně zpracování příručky kvality.
12. platová třída
1. Tvorba oborových standardů kvality veřejných služeb.
2. Tvorba metod a nástrojů pro řízení kvality veřejných služeb.
13. platová třída
1. Koordinace činnosti ústředních správních úřadů a orgánů samosprávy v oblasti hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb.
2. Tvorba celostátní koncepce hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce celostátní politiky kvality poskytovaných veřejných služeb.
1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT
6. platová třída
1. Provádění dílčích odborných prací na úseku požární ochrany při přípravě na mimořádné události a krizové situace. Zpracovávání podkladů a jednoduché dokumentace na úseku požární ochrany.
2. Provádění dílčích odborných prací při přípravě na mimořádné události, zajišťování nouzového přežití, zajišťování varování, evakuace, humanitární pomoci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.
7. platová třída
1. Prověřování a kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, používání ochranných zařízení, prostředků, pomůcek a dodržování bezpečnostních postupů.
2. Komplexní sledování nezávadnosti pracovního prostředí a předkládání návrhů na odstranění nedostatků.
8. platová třída
1. Provádění rozborů úrazovosti a nemocnosti, šetření havárií a poruch ve výrobě a provozu s důsledky na zdraví a životy zaměstnanců včetně havárií a poruch zaviněných zaměstnanci.
2. Zajišťování styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny.
3. Školení a ověřování úrovně znalostí zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
4. Samostatné zajišťování úkolů a opatření ve vztahu k zaměstnancům, fyzickým a právnickým osobám pro případ požáru na úseku jejich vyrozumění, varování, evakuace, nouzového zabezpečování a organizování záchranných prací.
5. Zajišťování úkolů souvisejících s připraveností na mimořádné události a krizové stavy.
6. Zajišťování ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování metodických, organizačních, řídících a kontrolních činností v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního a životního prostředí.
2. Souhrnné zpracovávání předepsané požární dokumentace a dokumentace pro krizové stavy, souhrnné poskytování informací a podkladů pro zpracovávání a aktualizaci územního havarijního plánu a krizového plánu kraje.
3. Souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy.
4. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací v organizaci (bezpečnostní ředitel).
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce v organizacích se značným rizikem ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně metodických a specializovaných prací, například při práci s výbušninami, jedy, municí.
2. Stanovování a komplexní zajišťování systému požární ochrany včetně přípravy požárních řádů.
3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací a příprava podkladů pro provádění ověřování podmínek pro přístup fyzických osob k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené v organizacích určených právním předpisem (bezpečnostní ředitel).
4. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování krizového řízení, bezpečnosti práce nebo požární ochrany rezortu.
2. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací rezortu.
3. Metodické usměrňování a výběr lektorů pro výuku v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností včetně přednáškové činnosti.
4. Koordinace projektů a programů školení a kurzů v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně jejich vyhodnocování s celorepublikovou působností a zpracovávání návrhů na zkvalitnění výuky po stránce pedagogické i odborné.
5. Komplexní provádění auditů a prověrek u certifikovaných osob v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
12. platová třída
1. Komplexní koordinace ochrany utajovaných informací rezortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.
2. Tvorba koncepce rozvoje ochrany utajovaných informací krajského ředitelství Policie České republiky nebo krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru.
3. Tvorba systému požární ochrany ve vězeňství.
4. Tvorba koncepce výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností.
5. Tvorba koncepce a celostátní koordinace certifikačních procesů při řízení jakosti a auditů v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK
8. platová třída
1. Příprava a zpracovávání podkladů pro přípravu technickoekonomických studií, úkolů, výzkumu a vývoje nebo investičních akcí.
9. platová třída
1. Zpracovávání souhrnných částí technickoekonomických studií, například specifikace majetkových poměrů, ekonomických, technických nebo provozních podmínek.
2. Koordinace přípravy nebo organizačního zajišťování projektů zájmového vzdělávání včetně koordinace a tvorby týmů podílejících se na zájmovém vzdělávání dětí, mládeže nebo dospělých zájemců.
3. Vytváření a realizace volnočasových programů nejrůznějších typů pro děti, mládež nebo dospělé zájemce.
10. platová třída
1. Zpracovávání technickoekonomických studií jednotlivých méně rozsáhlých projektů, úkolů a akcí, například výzkumu a vývoje nebo investic.
2. Specifikace a stanovování technickoekonomických podmínek činnosti organizačních složek zajišťující hlavní činnost organizace včetně jejich koordinace.
3. Komplexní koordinace realizace krátkodobých projektů, programů nebo akcí, jejich organizačního, personálního, finančního, technického, provozního a jiného zajištění v trvání do jednoho roku, podle standardizovaných postupů, zpravidla místního významu, které vyžadují účast zpravidla jednotlivých osob.
4. Koordinace a komplexní organizační a technické zajišťování zájmového vzdělávání nebo vzdělávání v působnosti územně členěného statutárního města nebo kraje.
5. Tvorba a koncepční příprava volnočasových programů odborného zájmového vzdělávání pro děti, mládež nebo dospělé zájemce.
6. Metodicko-poradenská a konzultační činnosti subjektům neformálního vzdělávání, odborné veřejnosti a ostatním zájemcům.
7. Zajišťování administrace projektů a programů ústředního správního úřadu při přípravě a v průběhu realizace projektů a programů.
8. Realizace dobrovolnického programu doplňující léčebný proces, ovlivňující systém poskytování zdravotních služeb směrem k důraznější podpoře zdraví pacientů, ke zvyšování spokojenosti pacientů, osob pacientům blízkých a snížení zátěže zdravotnických pracovníků.
9. Konzultační a poradenské činnosti v oblasti zvyšování kvality dobrovolnických služeb ve zdravotnickém zařízení.
11. platová třída
1. Zpracovávání technickoekonomických studií projektů výzkumu a vývoje.
2. Komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy organizace, případně správy dalších oborů činnosti organizace.
3. Komplexní koordinace realizace střednědobých projektů nebo programů s dobou trvání přes jeden rok, vyžadující specializované postupy, s regionálním významem (území kraje, několika obcí), na jehož řešení se podílejí specializovaní odborníci.
4. Tvorba koncepce a organizace odborného zájmového vzdělávání.
5. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení projektů a programů pro potřeby ústředního správního úřadu, kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Koordinace dobrovolnického programu s léčebným procesem, činnostmi zdravotnických pracovníků a provozem zdravotnického zařízení napomáhajícím zlepšit psychosociální podmínky pacientů, vedoucí ke zlepšení léčebného stavu pacienta a jeho uzdravení, ovlivňující systém poskytování zdravotních služeb směrem k důraznější podpoře zdraví pacientů, ke zvyšování spokojenosti pacientů, osob pacientům blízkých a snížení zátěže zdravotnických pracovníků. Metodické usměrňování dobrovolnictví u poskytovatele zdravotních služeb.
7. Tvorba dobrovolnického programu a jeho koordinace s léčebným procesem, činnostmi zdravotnických pracovníků a provozem zdravotnického zařízení včetně jeho zavedení do nemocničního systému řízení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
12. platová třída
1. Zpracovávání technickoekonomických studií rozsáhlých projektů a programů, například výzkumu a vývoje, a to zpravidla víceoborových, finančně značně náročných a s dlouhodobým, zpravidla víceletým horizontem řešení a s rozsáhlým celostátním a mezinárodním významem.
2. Koordinace finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje, případně rozvoje dalších oborů činnosti organizace.
3. Komplexní koordinace realizace víceletých celostátních nebo nadregionálních (území více krajů) projektů a programů s případným mezinárodním prvkem, vysoce specializovaného zaměření, s vysokými nároky na způsob organizačního, finančního, personálního, provozního, technického a jiného zajištění.
4. Tvorba metodik, komplexních pravidel, procedurálních postupů a manuálů pro projektové a programové řízení pro potřeby ústředního správního úřadu, kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Stanovování směrů finanční strategie, rozsáhlého soustavného investičního rozvoje a personálního rozvoje organizace se zásadním významem v rámci odvětví veřejných služeb případně celostátním nebo mezinárodním významem, velkým podílem vysoce kvalifikovaných odborníků, s rozsáhlým vícestupňovým vertikálním a mnohooborovým horizontálním členěním na organizační složky, specializovaným a náročným provozním a technickým vybavením a provozními režimy, například vrcholných vědeckých pracovišť, zdravotnických, sociálních, výchovných, uměleckých a vzdělávacích národních institucí.
2. Komplexní koordinace realizace strategických dlouhodobých mezinárodních projektů nebo rozvojových projektů realizujících komplexní stěžejní cíle státních politik nebo stěžejních výsledků výzkumu a vývoje, vyžadující účast vysoce kvalifikovaných odborníků mnoha různých oblastí, s dosahem do poměrů nejširších skupin osob.
1.01.13 REFERENT FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM
10. platová třída
1. Zpracovávání a shromažďování požadavků na projekty pomoci nebo podpory, provádění analýz dotačních možností kraje nebo využití dotací zřizovanými příspěvkovými organizacemi a zainteresovanými regionálními subjekty.
2. Zpracovávání podkladů k investičním a neinvestičním záměrům projektů pomoci nebo podpory v souladu s programem rozvoje kraje.
3. Zpracovávání dotačního programu kraje v souladu s programem rozvoje kraje.
4. Zajišťování administrace projektů a dotačních programů pomoci nebo podpory kraje v průběhu realizace.
5. Konzultace projektových námětů a záměrů zainteresovaných stran na pomoc nebo podporu.
11. platová třída
1. Průběžné vyhodnocování požadavků zainteresovaných stran, kraje, zřizovaných příspěvkových organizací kraje v návaznosti na dotační možnosti pomoci nebo podpory a zpracovávání jejich přehledů.
2. Zajišťování komplexního zpracovávání projektů pomoci nebo podpory v souladu se stanovenými pravidly.
3. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace projektů pomoci nebo podpory v rámci projektového cyklu.
4. Příprava a realizace projektů pomoci nebo podpory podle věcného, finančního, časového a právního rámce.
5. Koordinace přípravy a realizace dotačních programů kraje a jejich vyhodnocování.
6. Příprava návrhů krátkodobých projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie malého rozsahu.
7. Realizace a vyhodnocování dodatků na zprostředkující subjekty a příjemce prostředků z fondů Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů.
8. Provádění dílčích analytických prací při výkonu auditu operačních programů pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie.
9. Kontrola výstupů projektů Evropské unie v době udržitelnosti po ukončení realizace projektu.
12. platová třída
1. Stanovování, standardizace a usměrňování realizace pracovních postupů zprostředkujících subjektů (operačních programů).
2. Dohled nad realizací operačního programu, vyhodnocování realizace operačního programu a navrhování změn v operačním programu a programových dokumentech.
3. Systematická analýza dlouhodobých dopadů pomoci realizované z prostředků Evropské unie a národních politik do regionů České republiky.
4. Komplexní analýza operačního programu z hlediska zaměření, cílů, efektivity vynakládání národních zdrojů a prostředků Evropské unie.
5. Analýza a hodnocení slabých míst implementační struktury a absorpčních kapacit.
6. Koordinace zpracovávání monitorovacích indikátorů operačního programu včetně posuzování jejich vhodnosti.
7. Zpracovávání a vyhodnocování evaluačních plánů v rámci operačního programu.
8. Koordinace čerpání technické pomoci v rámci operačního programu.
9. Koordinace, příprava, usměrňování a realizace projektů technické pomoci, příprava plánů, přehledů a rozpočtu technické pomoci v rámci operačního programu.
10. Tvorba prováděcího dokumentu operačního programu včetně jeho aktualizace.
11. Zpracování a aktualizace postupů pro žadatele a příjemce finančních prostředků.
12. Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava procesu výběru a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie, koordinace přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů, poradenská a konzultační činnost při předkládání projektů v rámci operačního programu.
13. Nastavení a aktualizace vnitřního kontrolního systému na úrovni subjektu implementace příslušného operačního programu včetně metodického usměrňování kontrolní činnosti řídícího orgánu.
14. Koordinace řešení následků nesrovnalostí v rámci operačního programu včetně vypracování návrhu opatření a koordinace procesní kontroly.
15. Vyhodnocování čerpání prostředků z operačního programu.
16. Koordinace nebo tvorba postupů pro řízení operačního programu, metodickou podporu, monitoring, evaluaci, nesrovnalosti, administraci, hodnocení a výběr projektů, kontrol, proplácení a certifikaci plateb, publicitu, vzdělávání, technickou pomoc nebo budování absorpční a administrativní kapacity v rámci tvorby implementačních dokumentů operačního programu.
17. Podpora řízení projektů zahraniční pomoci nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí v mezisektorovém průřezu i v rámci jednotlivých sektorů.
18. Posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů Evropských společenství a ostatních zahraničních zdrojů.
19. Metodické usměrňování a koordinace rozpočtového procesu u zprostředkujících subjektů a příjemců prostředků z fondů Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů.
20. Metodické usměrňování a koordinace hospodaření s prostředky fondů Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí operačních programů a programových dokumentů.
21. Provádění auditů prostředků poskytovaných z fondů Evropské unie.
13. platová třída
1. Vyhodnocování průběhu čerpání prostředků z fondů Evropské unie za všechny operační programy.
2. Zpracovávání společných metodik, procedurálních postupů a pravidel a manuálů pro všechny operační programy.
3. Koordinace monitorovacího a informačního systému operačního programu nebo operačních programů jako celku.
4. Koordinace implementační struktury operačního programu.
5. Metodické usměrňování auditů a auditních subjektů zapojených do realizace operačních programů a zajišťování provádění auditů k ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému realizace podpory z fondů Evropské unie.
6. Vytváření jednotného implementačního prostředí pro řízení, realizaci, kontrolu, řešení nesrovnalostí, technickou pomoc, monitorování nebo evaluaci operačních programů jako celku.
7. Tvorba a rozvoj operačního programu a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie. Tvorba vrcholných realizačních dokumentů operačního programu, řídících a koordinačních postupů a procesů. Koordinace realizace jednotlivých operačních programů, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci operačního programu.
8. Koordinace kohezní politiky v regionech soudržnosti (regionální rady).
9. Stanovování hlavních směrů rozvoje celostátního kontrolního systému čerpání prostředků Českou republikou z fondů Evropské unie.
10. Koordinace řešení následků nesrovnalostí včetně vypracovávání návrhů opatření a koordinace procesních kontrol.
11. Koordinace a příprava plánů realizace projektů v rámci operačního programu po věcné stránce, sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů.
12. Zpracovávání návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro využití prostředků Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí, tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly.
13. Příprava programů spolupráce České republiky s Evropskými společenstvími z hlediska financování.
14. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby finančních částí operačních programů a programových dokumentů, zpracovávání analýzy finančních dopadů na vývoj odvětví a regionů a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, vývojových tendencí a struktur odvětví a regionů, možností jejich sjednocování a aplikace do jiných odvětví a regionů.
15. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků fondů Evropské unie a finanční vypořádání vztahů s finančními útvary operačních programů.
16. Celostátní metodické usměrňování a koordinace využívání prostředků Evropské unie.
17. Tvorba zásad a principů koordinace finanční kontroly a auditu prostředků Evropské unie a ze zahraničí.
18. Celostátní usměrňování finančních vztahů zprostředkujících subjektů a příjemců prostředků za finanční části operačních programů a programových dokumentů.
19. Koordinace a usměrňování hlášených nesrovnalostí s orgány na ochranu finančních zájmů Evropských společenství a v boji proti podvodnému jednání a proti hrozící újmě rozpočtu Evropské unie.
20. Tvorba komunikačních plánů a jejich naplňování v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů na národní úrovni včetně koordinační a metodické role pro všechny operační programy.
14. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů (Národního strategického referenčního rámce, Dohody o partnerství, případně jiných dokumentů obdobného významu).
2. Tvorba koncepce kohezní politiky, sledování jejího vývoje, její hodnocení a strategické řízení na národní úrovni a v regionech soudržnosti.
3. Tvorba zásad státní regionální politiky a státních regionálních podpor realizovaných z rozpočtu Evropské unie.
4. Tvorba programů využívání zahraniční pomoci Českou republikou v mezirezortním a sektorovém průřezu.
5. Tvorba rozvojových programů pro využívání prostředků rozpočtu Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí.
6. Stanovování zásad a principů tvorby finančních částí celostátních operačních programů a programových dokumentů včetně vyhodnocování realizace přijatých principů finančních částí operačních programů a programových dokumentů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, případně z obdobných zdrojů.
1.01.14 STATISTIK
4. platová třída
1. Vyhotovování a vedení dílčích evidencí, přehledů, seznamů a kartoték.
5.
platová třída
1. Příprava, sběr a zpracovávání statistických údajů a dat.
2. Provádění místních statistických šetření podle daných postupů.
3. Pořizování a vedení statistik a evidencí podle závazných postupů.
6. platová třída
1. Vedení časových řad, údržba statistických souborů a příprava statistických podkladů pro další použití.
2. Odborné zpracovávání podkladů pro tvorbu projektů statistických zjišťování.
3. Vedení celostátních statistik ve vymezené oblasti.
4. Sběr, kontrola a zpracovávání dat a údajů při provádění statistických šetření.
7. platová třída
1. Zajišťování rozsáhlých sběrů dat a kontrola průběhu zpracování.
2. Vedení celostátních evidencí.
8. platová třída
1. Provádění prověrek správnosti statistických dat na místě jejich zjišťování.
2. Odborné zpracovávání dílčích částí statistických analýz.
3. Organizace statistického zjišťování ve vymezené věcné nebo územní působnosti včetně zajišťování požadavků na charakteristiky statistického souboru.
9. platová třída
1. Koordinace provádění celostátních statistických šetření.
10. platová třída
1. Věcná analýza požadavků uživatelů statistických informací, jejich transformace do podoby statistických ukazatelů pro poskytování informačních služeb a vymezování kriterií definování souborů respondentů.
2. Stanovování jednotných celostátních statistických postupů ve vymezené oblasti.
3. Zpracovávání nestandardních výstupů a analytických vyhodnocování výsledků statistických zjišťování podle stanovených postupů.
4. Organizace složitých celostátních statistických výběrových šetření.
11. platová třída
1. Tvorba celostátních metodických zásad a nástrojů statistiky, například definování ukazatelů, tvorba statistických číselníků a statistických klasifikací.
2. Komplexní správa statistických registrů v rámci statistické služby.
3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických zjišťování odvětvových a průřezových statistik. Hodnocení konzistence statistických zjišťování a jejich porovnávání s ostatními dostupnými zdroji.
4. Odborné zpracovávání podkladů a syntéza souborů statistických a dalších údajů pro přípravu analýz a predikcí.
12. platová třída
1. Tvorba matematicko-statistických metod pro výběrová zjišťování a jejich dopočty a inputace. Tvorba a aplikace metod sezónního očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.
2. Tvorba metodiky celostátních úsekových statistik, jejich analýz a kvalifikované odhady vývoje makrospolečenských ukazatelů.
3. Provádění analýz pro ověřování konzistence statistických dat a zpracovávání aktuálních analytických případových studií a materiálů.
DÍL 1.02 PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE
1.02.01 PERSONALISTA
7. platová třída
1. Provádění dílčích pracovněprávních úkonů a personalistických prací podle stanovených postupů a pravidel, například vedení personální evidence, příprava a kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace a dalších podkladů ke vzdělávání zaměstnanců a pro oblast systemizace a organizačního uspořádání.
2. Organizační zajišťování akcí ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců.
3. Zajišťování dílčích úkolů při výběru a přijímání nových zaměstnanců, například organizačně-technické zabezpečení výběrového řízení.
8. platová třída
1. Vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců.
2. Zajišťování realizace vzdělávání zaměstnanců podle potřeb organizace.
3. Zajišťování realizace sociálních programů.
4. Posuzování a výběr uchazečů o přijetí v rámci výběrového řízení podle stanovených zásad a kriterií.
5. Stanovování bližších podmínek a zajišťování poskytování jednotlivých složek platu skupinám nebo jednotlivým zaměstnancům podle právních předpisů. Zařazování do platových tříd podle katalogu prací.
6. Stanovování objemu prostředků na platy pro jednotlivé organizační složky (části) organizace podle stanovených zásad a pravidel. Rozpis prostředků na platy podle jednotlivých platových složek.
7. Zajišťování a kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.
2. Stanovování zásad a kriterií pro výběrová řízení, hodnocení nebo odměňování zaměstnanců.
10. platová třída
1. Komplexní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců (dále jen „personální správa“) organizace.
2. Komplexní koordinace personální správy v organizaci s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním.
3. Tvorba personalistických metod, programů a zásad personálního a sociálního rozvoje v organizacích s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním, například metod hodnocení zaměstnanců, sociálních nebo vzdělávacích programů, programů funkční a pracovní adaptace a kariérních programů.
4. Metodické usměrňování, koordinace a zpracovávání komplexních programů organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.
11. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje personální správy v organizacích s rozsáhlou kvalifikační, profesní a organizační strukturou.
2. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.
3. Metodické usměrňování a koordinace personální správy organizace s mimořádnými nároky na výkon vysoce specializovaných a kvalifikačně nejnáročnějších prací, například rezortu, ústředního správního úřadu, správního úřadu, orgánu nebo organizace s celostátní působností, které se člení na další územní správní úřady nebo pracoviště rozmístěná po celém území České republiky nebo personální správy kraje, hlavního města Prahy nebo statutárního města.
4. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání v rezortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností, v bezpečnostním sboru nebo v Armádě České republiky.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje personální správy organizací s mimořádnými nároky na výkon vysoce specializovaných a kvalifikačně nejnáročnějších prací, například ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.
2. Tvorba koncepce personální správy rezortu.
3. Metodické usměrňování a koordinace personální správy rezortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností nebo tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců tohoto rezortu.
4. Tvorba koncepce organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání v rezortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností, v bezpečnostním sboru nebo v Armádě České republiky.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce personální správy rezortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností, bezpečnostního sboru nebo Armády České republiky.
2. Tvorba koncepce obecně závazných systémů dalšího vzdělávání zaměstnanců a dalších osob, kde se kvalifikační předpoklady pro výkon povolání stanoví právním předpisem.
1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ
7. platová třída
1. Příprava a zpracovávání údajů a provádění dalších úkonů k výpočtu výše platu, náhrad platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců (příslušníků) včetně systematického vedení a archivování těchto a souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností a vztahů, týkajících se zaměstnanců organizace.
8. platová třída
1. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
9. platová třída
1. Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
2. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.
10. platová třída
1. Metodické usměrňování způsobu aplikace právních předpisů, zavádění speciálních postupů nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, problematiku daní z příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele, definice komplexních výstupních sestav, zastupování zaměstnavatele v dané oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům.
1.02.03 ÚČETNÍ
6. platová třída
1. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.
2. Výpočet cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.
7. platová třída
1. Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.
2. Zajišťování podkladů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních záznamů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní.
8. platová třída
1. Provádění účetních záznamů na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových účtech. Zpracovávání průkazných účetních záznamů a provádění zápisů v účetních knihách. Správa dílčích číselníků pro vedení účetnictví v návaznosti na povinnosti dané účetní jednotce zákonem o účetnictví. Vedení knihy analytických účtů pro účely dílčích agend účetnictví v rámci účetní jednotky.
2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.
3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.
9. platová třída
1. Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
2. Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
3. Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku například sestavování Pomocného analytického přehledu.
4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.
10. platová třída
1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
2. Komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500 000 000 Kč, zejména dlouhodobého majetku, jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, dále záloh na transfery, jejich vyúčtovávání a časové rozlišování.
11. platová třída
1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, způsobu získávání údajů pro monitorování a řízení veřejných financí, dále uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení.
2. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500 000 000 Kč včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky a jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
3. Zabezpečení analytických a metodických prací nad daty účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu předávanými pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku do Centrálního systému účetních informací státu, a to včetně předkládání návrhů opatření.
12. platová třída
1. Koordinace sestavování účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu rezortem, krajem, hlavním městem Prahou nebo územně členěným statutárním městem pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku, a to včetně poskytování metodické podpory jimi zřízeným účetním jednotkám.
2. Metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů na úrovni kraje nebo hlavního města Prahy v rámci zajišťování metodické podpory pro vybrané účetní jednotky na území příslušného kraje nebo pro městské části hlavního města Prahy.
3. Provádění analytických a metodických prací v oboru účetnictví, součinnost s daňovými odbory na metodice statistiky a vyhodnocování obvyklých cen majetku.
1.02.04 ROZPOČTÁŘ
7. platová třída
1. Rozpis jednotlivých částí rozpočtu podle položek na organizační celky, výkony, práce, výrobky nebo služby a sledování jeho čerpání. Provádění dílčích rozpočtových změn.
8. platová třída
1. Příprava ucelených částí rozpočtu. Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění. Rozpisy příspěvků a dotací podle stanovených zásad.
9. platová třída
1. Sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků podle kalkulací, norem a potřeb včetně jejich rozpisů a zajišťování jejich plnění. Prověřování a zajišťování účetní správnosti vykazování rozpočtových prostředků. Zajišťování realizace rozpočtových změn.
2. Rozpis ukazatelů rozpočtu, sledování a analýza čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů.
10. platová třída
1. Sestavování rozpočtu organizace. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy. Sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem. Zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění.
2. Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.
3. Hodnocení vývoje finančního hospodaření územních rozpočtů a vypracovávání podkladů pro státní závěrečný účet.
11. platová třída
1. Sestavování rozpočtů organizací s rozmanitými obory činností, členitou vnitřní organizační strukturou a s dynamickým vývojem jednotlivých rozpočtových položek. Optimalizace příjmové a výdajové politiky organizace. Stanovování zásad rozpisů rozpočtů a jiných rozpočtových pravidel.
12. platová třída
1. Metodické usměrňování a organizace hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly nebo více kapitol.
1.02.05 FINANČNÍ REFERENT
7. platová třída
1. Ověřování výše platební povinnosti a vystavování předpisných, odpisných a přeúčtovacích platebních poukazů.
2. Přebírání poštovních zásilek nebo poukazovaných peněžních částek k poskytnutí poštovní služby veřejnosti, vydávání poštovních zásilek nebo výplata poukázané peněžní částky příjemci v provozovně poštovních služeb a poskytování dalších poštovních nebo jiných služeb veřejnosti podle podmínek sjednaných s provozovatelem poštovních služeb.
8. platová třída
1. Sledování a evidence finančního majetku.
2. Zajišťování agendy oběživa.
3. Zajišťování styku s bankou.
9. platová třída
1. Zajišťování financování organizace (agendy finančních zdrojů, úvěrové agendy, zúčtovacího a platebního styku).
2. Analýza pohledávek a závazků.
3. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků.
4. Příprava návrhů na sdružování finančních prostředků z veřejných zdrojů, právnických a fyzických osob včetně jejich vyhodnocování.
10. platová třída
1. Zajišťování zahraničního platebního styku.
2. Zajišťování úvěrové politiky organizace.
3. Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. Stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor.
11. platová třída
1. Zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod.
2. Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření. Navrhování způsobů financování organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů.
3. Vytváření zásad financování finanční politiky v jednom nebo více oborech činností územní státní správy nebo samosprávy a provádění rozpisu závazných a orientačních ukazatelů rozpočtu s přihlédnutím k prioritám jednotlivých druhů výdajů.
4. Posuzování požadavků financovaných organizací nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění rozpočtových opatření ve své pravomoci.
5. Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.
12. platová třída
1. Stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace.
1.02.06 POKLADNÍK
4. platová třída
1. Prodej vstupenek, například v kulturních zařízeních, památkových objektech, muzeích a galeriích včetně vedení peněžní agendy.
5.
platová třída
1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.
6. platová třída
1. Zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti.
7. platová třída
1. Zajišťování pokladních služeb v tuzemské i v zahraničních měnách pro veřejnost.
1.02.07 OBCHODNÍ REFERENT
7. platová třída
1. Příprava podkladů pro obchodní jednání nebo pro uzavírání obchodních smluv.
8. platová třída
1. Zajišťování jednotlivých úseků obchodní agendy.
2. Zpracovávání ekonomických rozborů, sledování obchodní situace včetně návrhů na opatření v obchodní oblasti.
9. platová třída
1. Zajišťování obchodní agendy organizace a její koordinace s ostatními úseky činnosti.
2. Provádění průzkumů a analýz trhu a navrhování obchodních opatření.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů.
11. platová třída
1. Zpracovávání marketingových prognóz a příprava marketingové strategie.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce obchodního nebo podnikatelského zaměření organizace. Koordinace marketingových strategií.
1.02.08 ZÁSOBOVAČ
7. platová třída
1. Samostatný nákup vymezeného sortimentu zboží a sjednávání kontraktů, sestavování harmonogramů zásobování včetně vystavování objednávek a potvrzování faktur.
8. platová třída
1. Zajišťování dodávek materiálu, surovin, strojů a zboží pro organizaci v požadovaném sortimentu, množství, kvalitě a času. Vedení poptávkových řízení. Účast na kontraktačních jednáních, výběr dodávek a uzavírání kontraktů s dodavateli.
9. platová třída
1. Komplexní a samostatné zajišťování materiálně-technického zásobování pro celou organizaci.
1.02.09 PROPAGAČNÍ REFERENT
7. platová třída
1. Zpracovávání návrhů propagačních akcí. Zadávání realizace propagačních akcí.
2. Zajišťování přípravy a pořizování propagačních předmětů.
8. platová třída
1. Zajišťování všech způsobů a forem propagace organizace nebo úseku její činnosti. Navrhování, zajišťování a organizace propagačních akcí.
2. Koordinace propagace s ostatními úseky organizace.
9. platová třída
1. Zajišťování propagace činnosti, záměrů, výsledků a dalších věcí daného území, oboru správy nebo samosprávy nebo jiného oboru činnosti.
DÍL 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
1.03.01 PROJEKTOVÝ MANAŽER INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
9. platová třída
1. Administrace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií jako souhrnu technických a programových prostředků umožňující tvorbu, vyhledávání, zobrazování, výměnu, zpracování, uchovávání, zpřístupňování, přenos a využívání dat a informací, informačních systémů nebo kybernetické bezpečnosti (dále jen "informační a komunikační systémy"). Konsolidace a příprava projektové dokumentace a další práce a aktivity k podpoře zajištění realizace projektu.
10. platová třída
1. Administrace celostátních projektů v oblasti informačních a komunikačních systémů s případným mezinárodním prvkem a s vysokými nároky na způsob organizačního, finančního, personálního a provozního zajištění a na konsolidaci a přípravu projektové dokumentace. Poskytování podpory při zajišťování přípravy a realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních systémů, vytváření komunikačních matic a organizace projektových schůzí.
11. platová třída
1. Komplexní koordinace přípravy a realizace projektů specifických částí informačních a komunikačních systémů, vytváření projektové dokumentace, harmonogramů, řízení kapacit projektů, analýz, řešení rizik a tvorby reportů ohledně stavu projektů.
12. platová třída
1. Komplexní koordinace přípravy a realizace komplexních projektů informačních a komunikačních systémů se zásadním dopadem do hlavní činnosti organizace.
13. platová třída
1. Komplexní koordinace přípravy a realizace komplexních projektů informačních a komunikačních systémů s krajskou nebo obdobně širokou územní nebo celostátní působností.
14. platová třída
1. Komplexní koordinace přípravy a realizace komplexních rozsáhlých projektů informačních a komunikačních systémů zajištujících realizaci stěžejních cílů státních politik nebo politik Evropské unie, například v oblasti finanční a rozpočtové, obrany, bezpečnosti, zaměstnanosti, sociálního zabezpečení nebo zdravotní.
1.03.02 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
9. platová třída
1. Podpora analytických prací pro tvorbu informačních a komunikačních systémů menšího rozsahu, s jednoduchým nebo žádným uživatelským rozhraním, s minimálním počtem rozhraní na okolní systémy a jednoduchým procesem.
2. Sběr a analýza uživatelských požadavků, rizik a dat a jejich příprava pro vyhodnocování. Poskytování podpory při provádění analýz nástrojů a programového vybavení pro tvorbu informačních a komunikačních systémů.
10. platová třída
1. Podpora analytických prací pro tvorbu informačních a komunikačních systémů většího rozsahu, s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitými procesy. Sběr, analýza a vyhodnocování uživatelských požadavků pro tvorbu informačních a komunikačních systémů. Provádění analýz bezpečnostních rizik.
11. platová třída
1. Provádění věcných, procesních, bezpečnostních, aplikačních, datových, provozních, dopadových a dalších analýz uživatelských požadavků určených pro tvorbu informačních a komunikačních systémů menšího rozsahu, s jednoduchým nebo žádným uživatelským rozhraním, s minimálním počtem rozhraní na okolní systémy a jednoduchým procesem. Provádění analýz kybernetických rizik.
12. platová třída
1. Provádění věcných, procesních, bezpečnostních, aplikačních, datových, provozních, dopadových a dalších analýz uživatelských požadavků určených pro tvorbu informačních a komunikačních systémů s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitými procesy.
2. Optimalizace procesů při tvorbě informačních a komunikačních systémů s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitějšími procesy použitelnými pro další rozvoj, provoz a splnění cílů v oblasti informačních a komunikačních systémů a tvorba dokumentací a modelů podle závěrů věcných, procesních, bezpečnostních, aplikačních, datových, provozních a dopadových analýz uživatelských požadavků.
3. Provádění analýz kybernetických rizik nad legislativně stanovenou regulovanou službou.
13. platová třída
1. Koordinace analytických činností zahrnující věcné, procesní, bezpečnostní, aplikační, datové, provozní a dopadové analýzy rozsáhlé soustavy informačních a komunikačních systémů s celostátní topologií a jejich infrastruktury se zásadním významem pro jejich provoz, provádění analýz dlouhodobé strategie informačních potřeb a informační a komunikační infrastruktury, analýz vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a jejich harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.
2. Navrhování obecných postupů a metodik analýz informačních a komunikačních systémů v rámci resortů a provádění dohledu nad dodržováním schválených postupů a metodik. Systematické řízení rizik nad závazně stanovenou regulovanou službou.
14. platová třída
1. Komplexní koordinace analytických činností v oblasti informačních a komunikačních systémů u subjektů s rozsáhlým vnitřním členěním na organizační složky státu s celostátní působností a ovlivňující jednání nej širších skupin obyvatelstva a s případným mezinárodním dopadem, tvorby dokumentací a nej složitějších modelů vystihujících závěry z komplexních analýz použitelných pro další rozvoj, provoz a splnění cílů těchto informačních a komunikačních systémů.
1.03.03 ARCHITEKT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
11. platová třída
1. Vytváření, rozvoj a navrhování architektury informačních a komunikačních systémů menšího rozsahu s jednoduchým uživatelským rozhraním, s minimálním počtem rozhraní na okolní systémy a s jednoduchým procesem, navrhování, rozvoj a specifikace definovaných rozhraní, struktur, aplikačních vrstev, bezpečnostních prvků zajišťujících ochranu dat, databázové struktury, datových toků, migračních a zálohovacích plánů, navrhování komponent a definování a vytváření základních modelů a výstupů.
2. Hodnocení a stanovování programovacích prostředků nebo nových technologií, jejich analýza a návrh začlenění a implementování do vybraných informačních systémů menšího rozsahu s jednoduchým uživatelským rozhraním, s minimálním počtem rozhraní na okolní systémy a jednoduchým procesem.
3. Tvorba informační koncepce orgánu veřejné správy s lokální působností.
12. platová třída
1. Vytváření, rozvoj a navrhování architektury informačních a komunikačních systémů s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitějšími procesy, návrh a tvorba aplikačních rozhraní, bezpečnostních prvků zajišťujících ochranu dat, databázové struktury, datových toků, migračních a zálohovacích plánů, komplexní integrace s jinými systémy a navrhování programového vybavení nebo informačních služeb.
2. Hodnocení a stanovování složitých a náročných programovacích prostředků nebo nových technologií včetně bezpečnostních technologií a principů, jejich analýza a návrh začlenění a implementování do informačních systémů s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitějšími procesy.
3. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.
4. Tvorba informační koncepce územního orgánu veřejné správy.
13. platová třída
1. Tvorba informační koncepce orgánu veřejné správy s krajskou nebo obdobně širokou územní působností nebo s celostátní působností.
2. Tvorba koncepce bezpečnostní architektury informačních a komunikačních systémů s krajskou nebo obdobně širokou územní nebo celostátní působností.
3. Navrhování a zpracovávání středně komplexních projektů vývoje nebo vytváření, rozvoj a navrhování architektury informačních a komunikačních systémů se složitými procesy a hierarchickou strukturou, s vysokým množstvím uživatelských rozhraní a vazeb na jiné systémy, nebo s krajskou nebo obdobně širokou územní nebo celostátní topologií s rozsahem architektonického modelu do 500 prvků/vazeb v relevantních vrstvách architektury, jejich harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky včetně zpracovávání komplexních návrhů řešení nebo komplexních architektonických návrhů za datovou, bezpečnostní, integrační a provozní oblast těchto informačních a komunikačních systémů.
4. Celostátní metodické usměrňování, posuzování tvorby, rozvoje a využívání informačních a komunikačních systémů a jejich architektury ve veřejné správě a poskytování metodické podpory pro dodržování schválené architektury ve veřejné správě.
5. Koordinace centrálních služeb nad prostorovými daty. Koordinace harmonizace prostorových dat a služeb v rámci Evropské unie.
14. platová třída
1. Tvorba informační koncepce subjektů s rozsáhlým vnitřním členěním na organizační složky státu s celostátní působností a ovlivňující jednání nejširších skupin obyvatelstva, zahrnující tvorbu strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů, vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb a informační a komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.
2. Tvorba architektury a vývoje centrálních a rozsáhlých informačních služeb subjektů veřejné a státní správy se složitým vnitřním členěním s celostátní působností a ovlivňující jednání nejširších skupin obyvatelstva nebo určené pro speciální a vysoce odborné využití, s rozsahem architektonického modelu do 5000 prvků/vazeb (na všech vrstvách architektury). Koordinace vzájemného, řízeného a bezpečného propojování subjektů veřejné a státní správy, komunikace subjektů veřejné a státní správy s jinými subjekty ve vnějších sítích, například internetem nebo komunikační infrastrukturou Evropské unie.
3. Tvorba celostátní strategie vytváření, rozvoje a architektury informačních systémů. Koordinace vývoje aplikačních vybavení provázaných informačních systémů poskytující a využívající služby elektronizace veřejné správy (eGovernment) jako celku.
15. platová třída
1. Tvorba informační koncepce České republiky.
2. Tvorba komplexní architektury úřadu nebo subjektu obsahující více rozsáhlých a centrálních informačních systémů nebo služeb nebo jiného subjektu s rozsahem modelu architektury (na všech vrstvách architektury) nad 5000 prvků a vazeb.
1.03.04 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ A SYSTÉMOVÝ INŽENÝR
5. platová třída
1. Provádění jednodušších činností při obsluze standardních informačních a komunikačních technologií, jako například zadávání a úprava textů, jednoduché nastavování, stahování a vkládání příloh.
6. platová třída
1. Obsluha informačních systémů, například vyhledávání informací a export dat.
7. platová třída
1. Zajišťování provozu a podpory koncových uživatelů u menších informačních a komunikačních systémů.
2. Obsluha informačních systémů nebo počítačových prostředků jako tiskáren nebo jiných periferií s využíváním speciálních znalostí k danému systému nebo technologii a řešení úloh spojených s provozem tohoto systému podle dané specifikace a metodiky.
3. Provádění administrativních úkonů podporujících provoz informačních systémů, například tvorby výkazů a speciálních reportů. Vytváření provozních analýz nebo dokumentace pro podporu různých programů a propagací.
8. platová třída
1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů, zajišťování jejich optimálního vytížení a řešení incidentů spojených s infrastrukturou a provozem aplikace. Zajišťování provozu bezpečnostních technologií.
2. Zajišťování provozu vyššího počtu podpůrných periferií jako tiskáren a jiného hardware včetně poskytování podpory více než 50 koncovým uživatelům těchto zařízení.
3. Poskytování podpory koncovým příp. dalším uživatelům při vytváření reportů ze zdrojové báze dat v rámci datové základny a systémové správy dat.
9. platová třída
1. Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů jako celku. Kontrola a zajišťování korektního procesního zpracování dat a zajišťování validity systémových dat.
2. Zajišťování provozu databází, řešení uživatelských přístupů a sledování vytížení prostředků.
3. Organizace dílčího provozu informačních a komunikačních systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a síťového prostředí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.
10. platová třída
1. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání programového vybavení, multimediálních a komunikačních systémů, síťového prostředí apod. včetně zajišťování jejich provozní správy a bezpečnosti a poskytování podpory koncovým uživatelům těchto systémů a technologií. Podpora a zajišťování podpůrné techniky a aplikací, jako je instalace, nastavení programového vybavení nebo infrastruktury pro chod větší organizace s více než 100 uživateli.
2. Zavádění informačních a komunikačních technologií dle provozní dokumentace.
3. Zajišťování provozu, kontroly a monitoringu rozsáhlých databázových systémů. Zajišťování provozu bezpečnostních technologií a realizace bezpečnostního dohledu.
4. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí, monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě.
11. platová třída
1. Zajišťování správy informačních a komunikačních systémů, metodické usměrňování uživatelů, zajišťování podpory uživatelům, definování jejich požadavků a problémů a navrhování jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, síťového prostředí a bezpečnostních technologií, případně s dodavateli.
2. Tvorba plánů, norem a postupů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, jejich provozní a bezpečnostní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
3. Definování jednodušších síťových vazeb a protokolů mezi aplikacemi, jejich nastavování a realizace.
4. Instalace a nastavování složitého programového vybavení pro systémy složené z více částí a určené pro 1000 a více uživatelů.
12. platová třída
1. Správa informačních a komunikačních systémů se složitými procesy a hierarchickou strukturou, s vysokým množstvím uživatelských rozhraní a rozhraní a vazeb na jiné systémy, s krajskou nebo obdobně širokou územní nebo celostátní topologií a jejich harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky včetně správy datové, bezpečnostní, integrační a provozní oblasti těchto informačních a komunikačních systémů.
2. Zajišťování řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby včetně zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, přípravy a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
3. Koordinace správy rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování.
4. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých síťových prostředí, například u globálních hierarchických síťových prostředí, navrhování propojení na další systémy informačních a komunikačních technologií.
5. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a správa a řešení rozsáhlých projektů změn provozu a údržby informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby.
6. Optimalizace využívání informační a komunikační infrastruktury a instalování nových prvků a modulů informačních a komunikačních technologií, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, bezpečnostních technologií, informačních systémů, databází nebo vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele a sítí a databází na úrovni resortu.
7. Instalace a nastavování složitého programového vybavení pro systémy, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby.
13. platová třída
1. Koordinace přípravy a realizace komplexních projektů vývoje informačních a komunikačních systémů nebo informačních služeb, které jsou víceuživatelské a na vysoké systémové úrovni, zpracovávání plánů, norem, postupů změn provozu a údržby, provozní testování, bezpečnostní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
2. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr komplexních projektů vývoje složitých víceuživatelských informačních, komunikačních a bezpečnostních systémů a síťových prostředí vysoké systémové úrovně s celostátním dopadem.
3. Komplexní správa složitých víceuživatelských informačních systémů a síťových prostředí vysoké systémové úrovně v rámci rezortů s rozsáhlým vnitřním členěním na organizační složky státu s celostátní působností a ovlivňující jednání nejširších skupin obyvatelstva, přebírání, ověřování a uvádění do provozu informačních systémů, bezpečnostních technologií a síťových prostředí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.
4. Instalace a nastavování programového vybavení provázaných informačních systémů poskytujících a využívajících služby veřejné správy jako celku.
14. platová třída
1. Samostatné řešení složitých problémů výkonnosti, bezpečnosti a dostupnosti služeb souvisejících s nasazováním a provozem komplexu různých technologických komponent a platforem.
2. Návrh, implementace, kontrola a hodnocení dodržování smluvních podmínek provozu včetně úrovně provozního zabezpečení služeb (SLA), včetně návrhu a implementace nápravných opatření.
1.03.05 VÝVOJÁŘ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
11. platová třída
1. Vývoj, programování a úprava jednoduchých aplikací a programových částí na základě vstupní odborné dokumentace, provádění jasných a jednoduchých programovacích činností v určitém programovém vybavení za účelem vytváření nebo úpravy konkrétní funkce aplikace.
12. platová třída
1. Vývoj, programování a úprava aplikací nebo jejích samostatných programových částí na základě vstupní odborné dokumentace. Implementace datových modelů, rozhraní a sestavování podpůrných a provozních skriptů aplikace.
13. platová třída
1. Vývoj, programování a úprava aplikací s přesahem a integrací do více systémů a s víceuživatelským rozhraním, složitým datovým modelem a velkým množstvím integrací s okolními systémy. Tvorba vývojové dokumentace a návrhu optimálního programového vybavení.
2. Vývoj bezpečnostních technologií systémů s celostátní působností nebo specializovaných nástrojů pro podporu testingu, provozu, nebo optimalizaci a zvýšení efektivnosti systému. Implementace složitých datových modelů, rozhraní a aplikačních částí nebo sestavování složitých migračních, provozních či bezpečnostních skriptů.
14. platová třída
1. Koordinace vývoje a programování složitých informačních a komunikačních systémů s víceuživatelským rozhraním, složitým datovým modelem a velkým množství integrací s okolními systémy, tvorby vývojové dokumentace a návrhu optimálního programového vybavení nebo navrhování složitých informačních a komunikačních systémů veřejné správy (eGovernment) s celostátní architekturou.
2. Koordinace vývoje bezpečnostních technologií a systémů s celostátní působností.
3. Koordinace analýz a vývoje nového aplikačního programového vybavení nebo zásadních úprav stávajících informačních a komunikačních systémů a navrhování nových nástrojů a prostředků realizace těchto systémů.
15. platová třída
1. Komplexní koordinace vývoje a programování nej složitějších informačních a komunikačních systémů nebo soustavy informačních a komunikačních systémů s nej širší topologií a hierarchickou strukturou a návaznostmi na mezinárodní systémy včetně vytváření dodavatelských strategií.
1.03.06 TESTOVACÍ SPECIALISTA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
9. platová třída
1. Exekuce testovacích sad, příprava testovacích dat a prostředí dle vstupní dokumentace. Vytváření testovacích reportů a výsledků.
10. platová třída
1. Exekuce testovacích sad, příprava testovacích dat a prostředí dle vstupní dokumentace složitého informačního a komunikačního systému s víceuživatelským rozhraním. Realizace základních bezpečnostních testů a vytváření testovacích reportů a výsledků.
11. platová třída
1. Exekuce testovacích sad, příprava testovacích dat a prostředí dle vstupní dokumentace složitých informačních a komunikačních systémů s víceuživatelským rozhraním na resortní nebo obdobné celostátní úrovni. Závazné testování rozsáhlejší integrace a využití specializovaných testovacích prostředků a aplikací a vytváření testovacích reportů a výsledků.
12. platová třída
1. Navrhování a sestavování testovacích scénářů pro různé druhy testování informačních a komunikačních systémů, vyhodnocování testovacích dat, jejich kontrola a vytváření závěrů včetně protokolů. Realizace integračních, systémových, zátěžových a bezpečnostních testů pro informační a komunikační systémy s celostátní působností.
13. platová třída
1. Tvorba testovacích scénářů a strategií pro všechny druhy testování informačních a komunikačních systémů a koordinace testovacích prací v rámci rozsáhlých projektů s celostátní působností včetně definování testovacích harmonogramů, druhů testů a testovacích kapacit.
DÍL 1.04 PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PRÁCE
1.04.01 TECHNOLOG
7. platová třída
1. Samostatné určování technologických postupů a způsobů provádění konzervace a ukládání různých druhů vojenské techniky a materiálu v rámci odborné pomoci vojskům Armády České republiky.
2. Provádění technické vstupní, mezioperační a výstupní kontroly konzervace a ukládání vojenské techniky a materiálu podle stanovených technologických postupů a technických podmínek u vojsk Armády České republiky.
8. platová třída
1. Stanovování technologických postupů a technických podmínek ucelených částí výrob využívajících běžné univerzální stroje a zařízení, omezený rozsah a kvalitu surovin a materiálů, nástrojů, přípravků apod.
2. Stanovování průběhu provozních činností zajišťovaných větším počtem zaměstnanců a se značnou intenzitou vazeb mezi dílčími provozními jednotkami, popřípadě s využíváním složitějšího provozního zařízení, například údržba strojů a zařízení, stavební údržba.
3. Poskytování metodické pomoci v oblasti konzervace, ochrany a skladování vojenské techniky a materiálu.
4. Stanovování technologických postupů při pěstování a sklizni rostlin.
5. Aplikace speciálních opatření na úseku ochrany rostlin.
6. Stanovování technologických postupů chovu zvířat.
7. Kontrola užitkovosti hospodářských zvířat.
9. platová třída
1. Určování technologických postupů výrobních a provozních systémů s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například tváření a obrábění kovů, chemická úprava povrchů, opravy dopravních prostředků.
2. Samostatné zpracovávání technických podmínek, norem, normativů a technologických postupů pro systém konzervace, ochrany a skladování vojenské techniky a materiálu.
3. Samostatné zpracovávání technologických normativů pro proces mikrofilmování knihovních fondů a dlouhodobé archivace mikrofilmů, vyhodnocování nestandardních vlivů pomocí diagnostických zařízení a navrhování změn a úprav technologických postupů.
4. Samostatné určování a usměrňování specializovaných pěstebních postupů.
5. Samostatné určování specializovaných technologických postupů chovu zvířat.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování vysoce specializovaných pyrotechnických činností v oblasti výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice a jejích elementů.
2. Komplexní zajišťování technologické přípravy provozu rostlinné výroby .
3. Komplexní zajišťování technologické přípravy provozu živočišné výroby.
4. Určování technologií nejsložitějších výrob, procesů a provozů, například zkoušení a oprav speciálních vojenských technických komplexů s řídícími systémy.
11. platová třída
1. Ověřování a aplikace poznatků výzkumu a vývoje na úseku technologie pěstování a sklizně rostlin.
2. Ověřování a aplikace poznatků výzkumu a vývoje ve výživě a chovu zvířat.
3. Stanovování a uplatňování technologických postupů prováděných oprav silniční sítě a silničního majetku.
4. Komplexní zajišťování technologické přípravy náročných výrob, například speciálních jednoúčelových strojů a zařízení, investičních celků.
12. platová třída
1. Komplexní zajišťování technologické přípravy nejsložitějších a nejnáročnějších provozů a výrob, využívajících speciální technická a technologická zařízení a s velmi vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například opravy a údržby silniční a dálniční sítě.
2. Komplexní zajišťování technologické přípravy nejsložitějších a nejnáročnějších výrobních celků a systémů, například speciálních vojenských technických systémů.
1.04.02 INVESTIČNÍ REFERENT
9. platová třída
1. Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic.
2. Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování optimálních způsobů realizace a zpracovávání zadávacích listů.
3. Zpracovávání návrhů investičních plánů.
4. Příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce.
5. Provádění technického dozoru stavebníka.
6. Příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení.
10. platová třída
1. Zajišťování přípravy investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce.
2. Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny.
3. Posuzování technickoekonomických zadání investic z hlediska finančního zajištění.
11. platová třída
1. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů, a zpracovávání odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů.
2. Stanovování způsobů realizace investic a průzkum finančních zdrojů, navrhování, kontraktace a koordinace účastníků investic, projektantů, dodavatelů apod. Zajišťování a koordinace kolaudačních řízení u stavebních investic.
12. platová třída
1. Koordinace a stanovování koncepčních záměrů rozsáhlých investičních činností včetně koordinace všech účastníků přípravy a realizace investičních činností.
2. Koordinace a usměrňování přípravy a realizace projektů veřejných investic a rekonstrukcí s celostátní, krajskou nebo působností v rámci hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce veřejného investování a zadávání veřejných zakázek pro realizaci celostátních komplexních politik, například obrany, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, dopravy nebo sociálního a ekonomického rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy včetně komplexní věcné koordinace a usměrňování nejrozsáhlejších projektů veřejných investic s mezinárodními návaznostmi.
1.04.03 MISTR
8. platová třída
1.Organizace ucelených provozních a výrobních úseků bez vnitřního členění a bez širších vazeb na další technologické a pracovní úseky podle přesně daných postupů.
2. Organizace a usměrňování pěstební a těžební činnosti, prací v lesních školkách nebo prací v provozu myslivosti nebo v jiné lesní výrobě na svěřeném lesnickém úseku.
9. platová třída
1. Organizace výrobních a provozních úseků s vnitřním členěním a vazbami na další technologické a pracovní úseky podle obvyklých postupů a s rámcovými výstupy.
2. Zajišťování provozních úkolů a organizace práce při údržbě a opravách silnic a dálnic ve vymezeném úseku včetně příslušenství.
3. Koordinace prací jevištní techniky, přímá spolupráce s realizačním týmem, výrobou dekorací, stavebních a montážních prvků a technologií stavby.
4. Řízení a organizování výroby a provozu technických zařízení, například technického provozu, telekomunikačních zařízení, údržby a oprav motorů.
10. platová třída
1. Organizace výrob a provozů s technologickým a technickým zařízením, umožňujícím různorodé plnění pracovních úkolů, například opravy složitých technických a technologických zařízení, stavební výroby, celkové opravy dopravních a pracovních strojů a zařízení.
2. Koordinace prací při řízení jevištní techniky na hydraulických stolech, motorových tazích a jiných zařízeních ovládaných a řízených počítačovou technikou.
3. Organizace a stanovování technologického postupu a rozsahu oprav a údržby uceleného úseku dálnic a rychlostních silnic včetně údržby mostů a dalších příslušenství (svodidla, portály, informační systémy, mostní prvky), zajišťování jejich zprůjezdňování po haváriích a zpracovávání typových podkladů pro opravy a údržbu.
11. platová třída
1. Řízení oprav letadel.
2. Řízení organizace a koordinace výstavby souborů velmi složitých staveb a technologických celků a zařízení.
1.04.04 DISPEČER
8. platová třída
1. Dispečerské řízení technického provozu telekomunikační sítě na úrovni distribučního uzlu vojenského telefonního obvodu.
9. platová třída
1. Koordinace a zajišťování sjízdnosti vozovek v zimním období v souladu s operačními plány a zajišťování včasného nasazení a optimálního využívání přidělených provozních prostředků.
2. Dispečerské zajišťování technického provozu stálé vojenské spojovací a informační sítě na úrovni tranzitního obvodu.
10. platová třída
1. Příprava operačních plánů zimní údržby silnic a dálnic a organizace procesu zimní údržby.
2. Dispečerské řízení technického provozu stálé vojenské spojovací sítě na centrální (republikové) úrovni.
1.04.05 ZKUŠEBNÍ TECHNIK
8. platová třída
1. Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů u výrobků, hodnocení jejich způsobilosti, vypracovávání zkušebních protokolů.
2. Komplexní obsluha pěchotních zbraní (rektifikace mířidel, seřízení spouště, seřízení střeleckého stendu, nabíjení, střelba, údržba, specifikace závad) pro výzkumné, vývojové a provozní zkoušky munice v rámci standardů NATO.
9. platová třída
1. Zkoušení, ověřování a porovnávání parametrů prototypů nebo nových výrobků včetně navrhování zkušebních metod.
2. Komplexní obsluha dělostřeleckých, tankových a raketometných zbraní pro přímou i nepřímou střelbu (rektifikace, umělý zákluz, měření tlaku brzdovratného zařízení a vratníku, měření vložné hloubky nábojové komory, měření teploty prachové náplně, vyloučení mrtvých chodů zbraně a optických zaměřovačů, nabíjení, nastavování parametrů střelby a střelba) pro výzkumné, vývojové a provozní zkoušky munice v rámci standardů NATO.
3. Ověřování postupů a zařízení pro separaci a slévání drahých kovů.
10. platová třída
1. Komplexní obsluha zbraní pro střelbu řízených, protitankových a protiletadlových střel, například kompletace a příprava odpalovacího pultu, proměření elektrických obvodů předepsanými přístroji podle druhu střely, specifikace závad při přerušení obvodů včetně komplexní přípravy odpalovacího zařízení pro výzkumné, vývojové a provozní zkoušky munice v rámci standardů NATO.
2. Navrhování a ověřování postupů a zařízení pro separaci a slévání drahých kovů včetně kovů platinových.
1.04.06 METROLOG
8. platová třída
1. Samostatné zajišťování metrologických činností, například kalibrace jednorozsahových měřidel, délkových měřidel v jedné ose.
9. platová třída
1. Kalibrace nebo opravy složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů, například vícerozsahová měřidla, zdroje měronosného signálu, délková měřidla ve více osách a speciální nářadí.
10. platová třída
1. Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci, provádění nejsložitějších prací, spojených s rozšiřováním a zaváděním systému automatizace měření. Zpracování složitých expertíz.
11. platová třída
1. Systémová koordinace metrologických činností s širokou působností vyhodnocování metrologických expertíz a statistických výstupů v Armádě České republiky .
1.04.07 REVIZNÍ TECHNIK
8. platová třída
1. Provádění revizních činností na technických zařízeních.
9. platová třída
1. Provádění revizních činností na vybraných technických zařízeních (zdvihacích, tlakových, elektrických nebo plynových).
1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK
7. platová třída
1. Příjem a výdej technických prostředků, kontrola celkového technického stavu a funkčnosti skupin.
2. Komplexní obsluha temperační komory, zavádění řídících programů temperace podle speciálních programů pro přezkoušení jakostního stavu munice v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.
3. Sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov, strojů a jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření.
4. Zajišťování údržby a běžných oprav, revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti.
5. Zajišťování chodu částí hardware počítačů, analýza základních poruch jednotlivých dílů počítačů, například monitorů, zdrojů, klávesnic, tiskáren, skenerů, plotterů, zálohovacích a zdrojových jednotek nebo jiné kancelářské techniky, testování zařízení, instalace zařízení (například kabeláže, propojování), zaškolování obsluh, instalace operačních systémů a programového vybavení, měření základních parametrů a výměna základních diskových jednotek podle přesných návodů nebo pod odborným vedením.
6. Vykonávání dílčích prací při úpravách technických a technologických postupů pro řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů včetně případného grafického zpracovávání dílčích výsledků a výzkumu.
8. platová třída
1. Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích odborných technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu, montáží, servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických zařízení. Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových souborů.
2. Komplexní kontrola stavu techniky, zhodnocování technického stavu a zpracovávání zápisů.
3. Zajišťování realizace technického zabezpečení objektů včetně elektronických a kamerových systémů.
4. Zajišťování chodu ucelených částí hardware počítačů včetně jeho instalace a oživování do provozních podmínek. Lokalizace a odstraňování poruch speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů nebo vyčleněných částí počítačů a zajišťování profylaxe a běžné údržby těchto částí.
5. Zpracovávání pasportů vodních toků a jejich technicko provozní evidence.
6. Samostatné řešení dílčích požadavků a provádění úprav a změn technických a technologických postupů v rámci řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo matematické zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.
7. Navrhování a provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a materiálů podle požadavků řešitelů výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
9. platová třída
1. Zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení, například zdvihacích zařízení, tlakových nádob a bezpečnostních a speciálních radiokomunikačních a šifrových zařízení a zařízení výpočetní techniky.
2. Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení a kontroly jejich obsluhy, vedení záznamů a dokumentace a podávání návrhů na provádění oprav a údržby. Provádění školení obsluh technických zařízení a strojů, například jeřábníků a vazačů. Zajišťování pracovní a technologické kázně pracovníků údržby.
3. Zajišťování náhradních dílů, plánů prohlídek, údržeb a běžných a středních oprav svěřených zařízení.
4. Navrhování a posuzování systémů ochrany objektů a navrhování doplňujících technických a organizačních opatření.
5. Zajišťování funkčnosti hardware počítačů a počítačových systémů včetně lokalizace a odstraňování poruch. Zajišťování prací při montáži, oživování a uvádění do provozu komplexních počítačových systémů.
6. Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod (monitoring vod), technicko-bezpečnostní dozor vodohospodářských děl v hydrologickém území včetně navrhování opatření.
7. Vypracovávání technických, hygienických a jiných norem a normativů včetně uspořádání ve sbornících norem a normativů (katalogizace).
8. Provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a materiálů vyplývajících z výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo grafické a matematické zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.
10. platová třída
1. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a složitých přístrojů a zařízení ve výzkumu a vývoji nebo v jiných náročných oborech a elektronických systémů včetně jejich oživování, uvádění do provozu a testování (technik elektronik).
2. Zajišťování technické správy rozsáhlých majetkových souborů, například diagnostika a hodnocení stavu, příprava a realizace výstavby a oprav včetně koordinace technickohospodářského provozu.
3. Zajišťování bezpečného a řádného provozu vybraných technických zařízení, například zvedacích zařízení (jeřábů), transportních zařízení. Zajišťování dodržování pracovní a technologické kázně obsluh vybraných technických zařízení.
4. Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby výrobních, nevýrobních a ostatních provozních zařízení, budov, staveb apod. včetně jejich efektivního využívání a návrhů na vyřazení nebo prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, poškození, opotřebení, časových a ekonomických ztrát, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek. Navrhování, zajišťování a kontrola realizace opatření k nápravě.
5. Zpracovávání programů a plánů péče o stroje a technická zařízení, plánů běžných, středních a generálních oprav, prohlídek a prověrek včetně jejich zajišťování. Zajišťování souladu provádění oprav a modernizace strojů a zařízení. Sestavování rozpočtů a sledování nákladovosti.
6. Vypracovávání rozborů, studií a návrhů částí koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení, mechanizace a systémů řízení.
7. Provádění rozborů pro tvorbu technických projektů. Projektování a koordinace servisu a údržby zařízení výpočetní nebo jiné kancelářské techniky. Samostatné řešení složitých poruch a závad, například sálových rychlotiskáren, serverů s diskovým polem, víceprocesorových serverů, zajišťování styku s dodavateli počítačové techniky a uvádění zařízení do provozu. Projektování a řešení požadavků na hardware z hlediska požadavků provozu.
8. Zpracovávání vodohospodářských studií a záměrů k výstavbě v povodí.
9. Zpracovávání a analýza kodifikačních dat v návaznosti na mezirezortní strukturu norem.
10. Navrhování a úprava nových technologických zařízení a technologických postupů pří přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů a při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
11. Komplexní zpracovávání výsledků výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
12. Vypracování koncepcí a prognóz péče o vodní díla a stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a o další technická a technologická zařízení s nimi souvisejícími.
11. platová třída
1. Organizační zajišťování technického provozu nebo montáže přenosových prostředků včetně diagnostických zařízení na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní sítě.
2. Vrchní stavební dozor nad veřejnými pracemi regionálního nebo celostátního rozsahu (stavební dozor).
3. Zajišťování a koordinace rozvoje systémů technických a technologických zařízení včetně řídících.
4. Zpracovávání rozborů, studií, koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení podle potřeb organizace.
5. Tvorba technických projektů pracovních stanic. Stanovování dlouhodobých hardwarových zajištění. Optimalizace vztahu programového a technického zajištění. Koordinace technické údržby rozsáhlých počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky. Zavádění a zajišťování provozů nejsložitějších zařízení výpočetních a informačních systémů. Komplexní koordinace nejsložitějších oprav prostředků výpočetní a informační techniky včetně počítačových sítí.
6. Zajišťování a koordinace činností cestmistrovského obvodu.
7. Zpracovávání vodohospodářských studií a záměrů zásadních pro změnu povodí.
8. Komplexní koordinace a zajišťování zpracovávání podkladů pro tvorbu národních katalogů technických norem a externí komunikace při mezinárodní výměně dat.
9. Navrhování a realizace složitých technických zařízení a technologických postupů při přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
10. Samostatné zpracovávání výsledků výzkumu dosažených na složitých vědeckých přístrojích v rámci výzkumných a vývojových projektů a úkolů a navrhování dalších postupů.
11. Vyhledávání nových technických a technologických postupů, laboratorních a počítačových metod s případným stanovením technického nebo technologického postupu při výrobě nebo zadávání zakázek při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
12. Stanovování metodik a koncepce provozních činností na dálničních a rychlostních komunikacích a zásad pro jednotnou aplikaci provádění údržby dálničních komunikací a mostů.
12. platová třída
1. Stanovování směrů dalšího vývoje a technického rozvoje podle podmínek programového a systémového vybavení. Vyhledávání a navrhování nejvhodnějších hardwarových studií a technických analýz problémů složitých systémů výpočetní techniky.
2. Koordinace správy úseku dálnice, zpracovávání programů a plánů péče o dálniční úsek včetně zajišťování údržby a oprav daného úseku dálnice.
3. Tvorba obecných technických podmínek pro výstavbu, modernizaci silnic a dálnic a významných vodních toků včetně technických kvalitativních podmínek pro projektování staveb.
4. Stanovování obecných technických podmínek vodohospodářských činností v celostátním rozsahu.
5. Zajišťování vývoje a realizace nejsložitějších nových technických zařízení a nestandardních technologických a laboratorních postupů nezbytných pro řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.
6. Navrhování zásad a norem bezpečnosti práce nezbytných při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů v oborech s nejvyšší mírou nepředvídatelných bezpečnostních rizik ohrožení zdraví a života, například v jaderném, chemickém nebo biochemickém výzkumu.
1.04.09 PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY
8. platová třída
1. Provozování kryptografických prostředků a systémů vyžadujících specializovanou přípravu.
2. Provádění bezpečnostní správy jednoduchého kryptografického systému.
3. Výroba a testování kryptografického materiálu.
4. Zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů podle návodu a provozní dokumentace. Provádění opravárenské a údržbářské činnosti manuálního charakteru u spojového, technického a technologického zařízení, které není zajištěno servisním nebo dodavatelským způsobem. Podílení se na odpovídajícím aktivování pracoviště v případě mimořádných událostí.
5. Organizace a zajišťování dílčího provozu radiokomunikační služby a výpočetní sítě, zajišťování kódování zpráv. Výkon správy šifry. Lokalizace a odstraňování poruch speciálního zařízení výpočetních systémů. Spolupráce na odpovídajícím aktivování pracoviště v případě mimořádných situací.
9. platová třída
1. Komplexní koordinace provozu kryptografického pracoviště.
2. Provádění bezpečnostní správy kryptografických systémů.
3. Provádění specializovaných činností při výrobě, testování nebo evidenci kryptografického materiálu.
4. Zajišťování složitých odborných úkolů organizace provozu, údržby, oprav, obnovy a rozvoje radiokomunikačních zařízení na jednotlivých úsecích komunikací. Zajišťování operativního (dispečerského) řízení složitého provozu zahraničních radiových spojů a operačního styku s vysílacím střediskem, kódování zpráv. Zajišťování a provádění odborných a opravářských prací a údržby komplexních technologických zařízení vysílacího střediska (včetně výpočetních systémů), jejich oživování, uvádění do provozu a testování. Správa banky dat.
10. platová třída
1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů.
11. platová třída
1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů s rezortní působností.
2. Výkon samostatných, vysoce specializovaných odborných činností při výrobě kryptografického materiálu.
12. platová třída
1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů s celostátní působností.
2. Provádění vysoce specializovaných kryptoanalytických činností s celostátní působností.
3. Navrhování a tvůrčí aplikace nových technologických a metodických postupů při výrobě kryptografického materiálu.
13. platová třída
1. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých nebo specializovaných kryptografických systémů s mezinárodní působností.
1.04.10 BALISTIK
8. platová třída
1. Komplexní obsluha měřícího radiolokátoru v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.
9. platová třída
1. Komplexní obsluha a údržba vyhodnocovacích přístrojů pro měření balistických veličin v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.
10. platová třída
1. Komplexní analýza balistických veličin všech střel zavedených do Armády České republiky včetně nově zaváděných v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.
1.04.11 DOPRAVNÍ REFERENT
6. platová třída
1. Organizační zajišťování provozu, údržby, oprav, pojištění a hospodárného využívání dopravních prostředků, mechanizačních prostředků apod. Organizace provozu menšího počtu osobních automobilů včetně provozu garáží.
7. platová třída
1. Zajišťování dopravy v organizačně složitých podmínkách. Koordinace jízd jednotlivých stejnorodých vozidel, dopravních a přepravních prostředků a řidičů, popřípadě jiných zaměstnanců v oblasti dopravy. Organizační zajišťování provozuschopnosti dopravních prostředků, způsobilosti řidičů a ostatních zaměstnanců v oblasti dopravy. Zajišťování agendy pojištění v působnosti útvaru dopravy.
2. Samostatná kontrola celkového stavu stejnorodých druhů motorových vozidel před výjezdem s rozhodnutím o provozu vozidla nebo způsobu provedení oprav.
8. platová třída
1. Organizace velkého rozsahu pravidelných a nepravidelných jízd vozidel a posádek podle objednávek uživatelů dopravy. Plánování a optimalizace tras.
2. Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby různorodých dopravních prostředků a jiných zařízení včetně návrhů na vyřazování starých a pořizování nových. Zajišťování a plánování údržby a oprav potřebných materiálů a surovin pro provoz dopravy, například pohonných hmot, maziv a náhradních dílů.
3. Zajišťování dopravy a přepravy velkého množství materiálu, zboží a osob prostřednictvím cizích dopravců.
9. platová třída
1. Koordinace, usměrňování a komplexní zajišťování přepravy prostřednictvím různých druhů dopravy (silniční, železniční, vodní, kombinované a další).
2. Usměrňování a koordinace vnitřní technologické dopravy s dopravou cizích dopravců.
3. Zajišťování dopravy a přepravy nebezpečných nákladů.
4. Plánování a optimalizace tras zimní údržby silniční sítě ve vymezeném územním celku.
10. platová třída
1. Plánování a optimalizace tras zimní údržby dálnic a stanovených silnic 1. třídy.
1.04.12 PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR
7. platová třída
1. Jednoduché projekční práce podle náčrtků, pokynů nebo běžných postupů. Vypracovávání výkresů a projekčních podkladů dílčích částí jednoduchých systémů podle dispozic.
2. Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů.
8. platová třída
1. Zpracovávání projekčních podkladů jednodušších sestav nebo k jednotlivým úsekům projektů staveb, technologických zařízení nebo uspořádání provozů a provádění složitých prací v projekci podle rámcových dispozic. Stanovování technických podmínek.
2. Vypracovávání projektových podkladů k jednodušším částem projektů stavebních objektů, staveb, technologických zařízení a rekonstrukcí nebo uspořádání provozů.
3. Vypracovávání podkladů investorské přípravy staveb pro územní dokumentaci, pro typizační práce nebo pro rozpočty projektovaných staveb.
4. Zpracovávání projektových dokumentací staveb, které nevyžadují složitější řešení, například drobných pozemních staveb a montovaných typových objektů z lehkých a nevelkých dílů nebo běžně používaných konstrukcí a technologií.
5. Projektová řešení jednodušší přenosové a spojovací technologie.
6. Jednoduché projektové práce v oblasti vytápění a elektroinstalace administrativních, obytných a podobných budov.
7. Zpracovávání jednodušších konstrukčních řešení, stanovování základních technických podmínek, parametrů a rámcových technických instrukcí, například pro výrobu pomocných přípravků a nástrojů.
9. platová třída
1. Samostatná řešení dílčích projektových úkolů méně složitých objektů nebo jednodušších ucelených částí staveb. Vypracovávání složitějších dispozičních a detailních konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí, technologických zařízení a uspořádání provozů. Zpracovávání rozpočtů stavebních a provozních souborů.
2. Zpracovávání projektových dokumentací montovaných přízemních staveb, jiných pozemních objektů s jednoduchým založením nebo adaptací složitějších stavebních objektů.
3. Konstrukční řešení výrobků a samostatné navrhování nových modelů, vzorů a tvarů výrobků nebo částí souborů a celků, například jednoúčelových strojů a zařízení.
10. platová třída
1. Samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb, technologických zařízení nebo uspořádání provozních procesů včetně zpracovávání a projednávání projektových dokumentací a územně plánovacích podkladů se zainteresovanými orgány a organizacemi.
2. Zpracovávání projektů stavebních a technologických částí.
3. Konstrukční řešení složitých výrobků a zařízení, například technických a technologických zařízení řízených elektronickými systémy. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a vzorů. Provádění konstrukčního dozoru.
11. platová třída
1. Samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb a technologických zařízení včetně jejich projednávání s příslušnými orgány a organizacemi. Navrhování podstatných změn a rekonstrukcí provozů a projektů na nové uspořádání provozů s vysokou mechanizací a automatizací. Zajišťování funkce generálního projektanta na příslušných stavbách a autorského dozoru.
2. Samostatné tvůrčí řešení konstrukcí nových technických zařízení nebo výrobků založených na funkčně nových principech, například prototypů nových strojů a zařízení a modernizace technologického zařízení.
12. platová třída
1. Zpracovávání projektových dokumentací rozsáhlých a složitých investičních celků, popřípadě jejich nejnáročnějších stavebních a technologických částí.
2. Tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například konstrukční řešení investičních celků nebo rozsáhlých technologických celků.
13. platová třída
1. Koordinace přípravy úvodních projektů nejobtížnějších a mimořádně složitých staveb, progresivních technologických celků a typizačních a podobných prací této úrovně.
2. Zpracovávání a projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací rozsáhlých a složitých územních celků.
3. Koordinace a tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například koordinace skupiny konstruktérů při konstrukčním řešení rozsáhlých investičních celků, unikátních technologických komplexů a zařízení.
1.04.13 ARCHITEKT (URBANISTA)
10. platová třída
1. Jednoduchá architektonická a urbanistická řešení dílčích částí staveb.
11. platová třída
1. Architektonická a urbanistická řešení jednoduchých staveb na vymezeném území podle podmínek daných urbanistickou koncepcí a územní projektovou dokumentací. Posuzování projektových úkolů všech staveb na území města z hlediska urbanistické koncepce oblasti nebo místa stavby. Řešení rozmístění obytné výstavby, občanské vybavenosti a služeb. Zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb včetně grafického znázornění.
12. platová třída
1. Architektonické ztvárňování, projektování, plánování a koordinace rozvoje staveb městských i venkovských oblastí. Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného hlediska. Poradenská činnost spojená s doporučováním nejvhodnějších stavebních slohů a ostatních aspektů výstavby. Vytváření koncepcí urbanistických řešení a vybavenosti měst a obcí. Zpracovávání programů výstavby pro podrobné územní plány včetně organizování a projednávání připomínkových řízení. Zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb včetně grafických znázornění. Posuzování projektových úkolů staveb z hlediska technického, ekonomického a výtvarného nebo z hlediska urbanistické koncepce oblasti a místa stavby.
13. platová třída
1. Architektonická řešení a projektování velmi složitých staveb a technologických, územních a urbanistických celků. Metodické usměrňování zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb.
14. platová třída
1. Koordinace zpracovávání urbanistických koncepcí a architektonických řešení oblasti nebo města. Posuzování nejobtížnějších, nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších inženýrských, architektonických a jiných úkolů výstavby na území z hlediska technické, ekonomické, výtvarné nebo urbanistické koncepce oblasti nebo města (obce). Koordinace a tvůrčí řešení projektových a architektonických úkolů, například významných staveb, městských částí, urbanistických celků.
1.04.14 ZAHRADNÍ ARCHITEKT
7. platová třída
1. Zpracovávání návrhů uspořádání sezónní veřejné zeleně a okrasných záhonů a květin a dohled nad jejich realizací.
8. platová třída
1. Zpracovávání návrhů uspořádání trvalé zeleně, například stromů, keřů, záhonů na veřejných prostranstvích.
9. platová třída
1. Řešení uspořádání obecních a městských veřejných parků, sadů a zahrad. Navrhování architektonického uspořádání charakterově orientovaných parkových nebo zahradních ploch jako součástí určitých celků, například výstav, veletrhů, kulturních akcí.
10. platová třída
1. Zpracovávání návrhů architektonických řešení zahrad, parků, sadů a jiných veřejných ploch včetně poradenské služby. Dohled nad realizací návrhů v praxi. Vypracovávání a realizace návrhů architektonických řešení výstavních ploch.
11. platová třída
1. Architektonické řešení uspořádání nebo obnovy tradičních a historických parků a zahrad jako součástí stylově komponovaných celků nebo součástí architektonicko-urbanistických řešení.
12. platová třída
1. Architektonické řešení zahradních a parkových úprav jako součástí historických nebo jinak významných míst celostátního nebo mezinárodního významu.
1.04.15 ENERGETICKÝ MANAŽER
8. platová třída
1. Zajišťování plynulého zásobování a sledování spotřeby jednotlivých druhů energií v organizacích s jejich stabilním a rovnoměrným odběrem.
9. platová třída
1. Zajišťování a koordinace odběru a spotřeby energií ve větším počtu organizací nebo v organizacích s odběrem velkého množství různých druhů odebíraných energií. Nastavování systému hospodaření s energií v rámci organizace nebo organizací. Zajišťování dodržování odběratelské kázně a regulací odběrů energie a mimořádných provozních režimů pro případy havárií a jiných mimořádných událostí. Sledování a vyhodnocování měrné spotřeby energií, provádění měření a výpočtů spotřeby a sledování parametrů dodávaných energií a paliv, sjednávání podmínek velkoodběru a zajišťování jejich plnění, kontrola správnosti fakturovaných částek dodavateli a zpracovávání podkladů pro reklamace.
10. platová třída
1. Zajišťování a koordinace efektivního odběru a spotřeby velkých množství různých druhů energií ve větším počtu organizačních složek nebo ve více organizacích. Navrhování nástrojů a opatření v oblasti hospodaření s energií. Sledování dodržování zákonných povinností v oblasti hospodaření s energií ze strany organizace nebo více organizací. Realizace školení a osvěty v oblasti hospodaření s energií. Koordinace úseků energetického hospodářství s ostatními oblastmi činnosti organizace a při jednání s orgány a organizacemi státní správy, samosprávy, hygieny, kontroly apod.
11. platová třída
1. Koncepční činnost v oblasti hospodaření s energií v organizaci, koordinace přípravy a realizace investic v oblasti hospodaření s energií. Navrhování a koordinace implementace koncepcí, nástrojů a opatření v oblasti hospodaření s energií v organizaci nebo organizacích.
DÍL 1.05 SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE
1.05.01 PSYCHOLOG
10. platová třída
1. Aplikace poznatků psychologie v podmínkách organizace.
2. Provádění psychologických vyšetření podle standardních metod a pokynů.
3. Navrhování opatření k aplikaci poznatků psychologie při výcviku jednotlivců a skupin.
11. platová třída
1. Samostatné zajišťování prací v psychodiagnostice, poskytování poradenských a psychoterapeutických služeb. Poskytování psychologického, rozvodového a porozvodového poradenství. Samostatné provádění psychosociálních vyšetření a diagnostiky v předmanželské, manželské a rodinné sféře.
2. Poskytování krizové intervence.
3. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí a mládeže podle stanovených postupů.
4. Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí, žáků a studentů.
12. platová třída
1. Komplexní zajišťování psychoterapeutických služeb, rodinného, předmanželského a manželského poradenství. Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství a psychoterapie. Rozvodové a porozvodové poradenství včetně mediace dohod o porozvodovém uspořádání. Odborná pomoc specialistům poradenské služby v daném regionu. Práce s rodinami ohroženými alkoholismem a jinými závislostmi, rodinami ohroženými nezaměstnaností, domácím násilím, s rodinami pečujícími o těžce zdravotně postižené děti apod. Metodická pomoc sociálním pracovníkům.
2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích.
3. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou způsobilostí, například provádění diferenciální diagnostiky psychických poruch a odchylek, posuzování vhodnosti a efektu psychoterapie či rehabilitace, odolnosti vůči zátěži z hlediska zdravotního. Spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace.
4. Samostatné provádění náročných kontaktních činnosti zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
5. Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.
6. Tvorba metodických a koncepčních materiálů z oblasti psychologického poradenství a prevence ve školství.
7. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.
8. Provádění bilanční diagnostiky.
13. platová třída
1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství, například řešení obzvláště složitých případů rodin ohrožených sociální patologií, rodin zasažených nezaměstnaností, domácím násilím, rodin pečujícím o těžce zdravotně postižených dětí i rodin ohrožených syndromem týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte.
2. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti vzdělávání a pedagogicko-psychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání a volbu životní dráhy jednotlivců a skupin dětí, žáků a studentů.
3. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb ve školství.
1.05.02 LABORANT
2. platová třída
1. Mytí, asanace a sterilizace laboratorního skla a aparatur.
2. Obsluha destilačního přístroje.
3. Vedení evidence vzorků.
4. Stanovování sušiny v organických vzorcích.
3. platová třída
1. Příprava jednosložkových roztoků.
2. Provádění dílčích úkonů základních mikrobiologických testů.
4. platová třída
1. Provádění jednoduchých sériových chemických, mikrobiologických a biochemických analýz včetně základního vyhodnocování.
2. Příprava vícesložkových roztoků.
3. Jednoduchá příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.
5.
platová třída
1. Ucelené provádění analýz vzorků jednoduchými instrumentálními metodami.
2. Samostatné zakládání a vyhodnocování mikrobiologických pokusů nevyžadující speciální přístup k bezpečnosti práce v souvislosti s patogenitou organizmů.
3. Vícestupňová příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.
6. platová třída
1. Ucelené provádění speciálních analýz vzorků jednoduchými instrumentálními metodami.
2. Vypracovávání ucelených souborů výsledků včetně jejich vyhodnocování a dokumentace.
3. Samostatná vícestupňová příprava a úprava vzorků pro stopovou analýzu.
4. Dekontaminace laboratorního skla pro účely stopové analýzy a pro biologické a mikrobiologické rozbory vyžadující vysoký stupeň čistoty včetně obsluhy speciální myčky a kontroly kvality procesu.
7. platová třída
1. Samostatné provádění nejsložitějších laboratorních operací, například měření pH, mineralizace a extrakce včetně základních prací v laboratorním informačním a řídícím systému.
2. Speciální práce na složitých přístrojích včetně ověřování jejich funkce.
3. Dekontaminace speciálního laboratorního skla pro účely ultrastopové analýzy včetně kontroly kvality procesu.
4. Samostatné provádění mikrobiologických rozborů včetně analýz s patogenními mikroorganizmy kromě původců závažných infekčních chorob.
8. platová třída
1. Samostatné laboratorní práce výzkumného a vývojového charakteru.
2. Příprava základních a pracovních standardních a kalibračních roztoků pro instrumentální analýzu se zajišťováním plné metrologické návaznosti.
3. Ověřování správné funkce laboratorních přístrojů, jejich nastavování a naprogramování včetně diagnostiky běžných závad a kontroly kvality procesu.
4. Samostatné provádění laboratorních prací za použití různých metod a vícestupňových prací, například vícestupňových syntéz, analýz a preparací látek, základní validace přístrojů a metod včetně prací v laboratorním informačním a řídícím systému.
5. Samostatné provádění laboratorní identifikace semen, klíčenců, škůdců či patogenů.
9. platová třída
1. Provádění specializovaných laboratorních vyšetření biologického materiálu nebo potravin, například elektroforézou pomocí genetických bílkovinných markérů.
2. Kontrola kvality laboratorních metod a jejich validace v souladu s příručkou kvality laboratoře.
3. Provádění náročných laboratorních prací za použití více speciálních přístrojů s různým programovým vybavením včetně pokročilé diagnostiky závad a jejich odstraňování v rozsahu doporučeném výrobcem a zajišťování náležitého stavu metrologického ověření.
1.05.03 PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK
10. platová třída
1. Rozvoj, navrhování a zavádění nových laboratorních metod a provádění zvlášť náročných biologických chemických a fyzikálně-chemických analýz, například při vyšetřování přítomnosti geneticky modifikovaných organizmů nebo při kontrole potravin.
11. platová třída
1. Stanovování způsobů provádění a vyhodnocování individuálně indikovaných laboratorních vyšetření, například biochemických, chemických, hematologických, imunochemických, imunologických, imunohematologických, toxikologických, mikrobiologických, radioizotopové analýzy, monitorování hladiny léčiv a toxických látek a vstupů do půdy a do potravního řetězce.
2. Hodnocení závěrů analýz údajů státního zdravotního dozoru a navrhování opatření orgánu ochrany veřejného zdraví včetně provádění těchto analýz.
3. Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních citlivých metod analytické chemie. Vývoj, ověřování, příprava a aplikace metodik pro laboratorní analýzy.
4. Zadávání nebo provádění speciálních odběrů vzorků a laboratorních analýz pro zjišťování stavu povrchových a podzemních vod, sedimentů a bioty, léčiv, léčivých přípravků, diagnostik, biologického materiálu, půdy, hnojiv a krmiv, přebírání a kontrola výsledků laboratorních prací.
5. Provádění speciálních odběrů a chemických a biologických vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí a biologického materiálu a fyzikální měření v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.
12. platová třída
1. Provádění náročných a vysoce specializovaných analýz a diagnóz v oblasti státního zdravotního dozoru, posuzování výsledků měření pro monitorování vztahu zdravotního stavu obyvatel a faktorů životního a pracovního prostředí, příprava podkladů pro hodnocení zdravotních rizik.
2. Provádění náročných chemických analýz a hodnocení v ochraně ovzduší, v ochraně půdy a vstupu do půdy, v oblasti kontroly potravin, v oblasti státního monitoringu kvality ovzduší a půdy nebo v oblasti státního monitoringu potravin, příprava a aplikace metodik analýz a monitorování s celostátní působností.
3. Hodnocení výsledků laboratorních analýz, zpracovávání podkladů pro zprávy o stavu povrchových a podzemních vod a toxických látek v půdě a vstupů do půdy a do potravního řetězce. Vývoj, odzkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz.
4. Provádění náročných chemických, fyzikálně-chemických, imunochemických a biologických analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu a kontroly trhu s léčivými přípravky. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod analýz.
13. platová třída
1. Provádění náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčné, molekulární a jiných oborech ochrany a podpory veřejného zdraví, farmacie, ochrany půdy a vstupů do půdy nebo potravin.
2. Provádění vysoce náročných ojedinělých chemických a fyzikálně-chemických analýz v oblasti monitorování kvality ovzduší a půdy nebo v oblasti kontroly potravin pomocí zvláště citlivých speciálních analyzátorů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace v oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů. Příprava a aplikace metodik analýz a koncepce rozvoje a optimalizace monitorovacích sítí s mezinárodní působností.
3. Zpracovávání koncepcí rozvoje a optimalizace monitorovacích sítí pro zjišťování stavu povrchových a podzemních vod včetně mezinárodní spolupráce.
4. Provádění náročných ojedinělých analýz v oboru farmacie nebo v oboru analýz potravin v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv nebo potravin do oběhu nebo kontroly trhu s léčivými přípravky, příprava a aplikace metodik analýz a tvorba koncepce rozvoje v rámci sítí s mezinárodní působností. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod analýz.
5. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie.
1.05.04 KAPLAN
11. platová třída
1. Poskytování duchovní služby ve vězeňských, zdravotních, sociálních a jiných zařízeních včetně zajišťování styku s jednotlivými církvemi.
12. platová třída
1. Metodická a koordinační činnost v oblasti duchovní služby ve vězeňských, zdravotních, sociálních a jiných zařízeních. Koordinace regionální problematiky duchovní služby v návaznosti na související odvětví.
13. platová třída
1. Tvorba zásadních koncepcí duchovní služby a její řízení ve vězeňských, zdravotních, sociálních a jiných zařízeních. Systémová koordinace duchovní služby s přesahem do souvisejících sociálně-společenských oblastí. Synchronizace duchovních aktivit na mezinárodní úrovni s účastí na systémovém řešení evropské multikulturní problematiky.
1.05.05 PEČUJÍCÍ OSOBA V DĚTSKÉ SKUPINĚ
6. platová třída
1. Hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívající v nácviku denních činností, upevňování hygienických návyků a základů společenského chování dětí.
7. platová třída
1. Výchovná činnost v dětské skupině zaměřená na rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti dětí, jejich zájmů, znalostí, dovedností a tvořivých schopností, a směřující k utváření pozitivních mezilidských vztahů, morálních hodnot, vztahu k živým tvorům nebo k rozvoji jemné motoriky dětí.
8. platová třída
1. Komplexní výchovná činnost v dětské skupině zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, jejich zájmů, vědomostí, dovedností a tvořivých schopností s ohledem na jejich individuální potřeby.
9. platová třída
1. Komplexní příprava plánu výchovy a péče o děti v dětské skupině se zaměřením na formování osobnosti a fyzický a psychický vývoj dítěte.
DÍL 1.06 SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE
1.06.01 DOMOVNÍK
2. platová třída
1. Udržování, mytí a čištění společných prostorů v objektech, například chodeb, schodišť včetně chodníků, zelených pásů apod.
3. platová třída
1. Běžné domovnické práce, obsluha vytápění a jednodušší údržba celých objektů a jejich zařízení.
2. Otevírání a zavírání objektů, obsluha hlavních energetických uzávěrů, výměna žárovek a pojistek, dozor nad správným používáním společných zařízení objektů.
4. platová třída
1. Domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě domovních, popřípadě ubytovacích objektů menšího rozsahu a technického vybavení, například údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické a zámečnické práce.
1.06.02 POSEL
1. platová třída
1. Podávání a doručování listovních zásilek a balíčků o hmotnosti do 5 kg.
2. Pochůzky ve vnitřním a vnějším styku úřadů a organizací.
2. platová třída
1. Pochůzky převážně ve vnějším styku úřadů a organizací, podávání a doručování peněz, listovních zásilek a balíků o hmotnosti nad 5 kg včetně drobných nákupů (kancelářských potřeb apod.).
1.06.03 ROZMNOŽOVAČ
1. platová třída
1. Rozmnožování (kopírování) dokumentací menších formátů (do A2) na světlotiskových strojích.
2. Obsluha adresovacích strojů, ražení údajů na štítky a tisk na formuláře různých formátů.
2. platová třída
1. Rozmnožování (kopírování) dokumentací velkých formátů v rámech i při používání obloukových světelných zdrojů.
2. Rozmnožování na termografech nebo elektrostatickou cestou (na strojích typu Apeco apod.).
3. platová třída
1. Rozmnožování (kopírování) dokumentací velkých formátů v rámech při vícebarevném soutisku.
2. Rozmnožování (kopírování) na diasografických strojích s připojeným snášecím zařízením.
4. platová třída
1. Rozmnožování (kopírování) technických a jiných informací a výkresových dokumentací na rotačních xerografických strojích s rychlostí kopírování nad 1 500 kopií za hodinu s připojeným snášecím zařízením. Pořizování oboustranných kopií včetně volby rozměrů zmenšení. Nastavování, obsluha a běžná údržba strojů.
2. Rozmnožování (kopírování) dokumentací, technických a jiných informací na automatických diasografických linkách a strojích s připojeným snášecím zařízením, zhotovování transparentních kopií včetně seřizování a běžné údržby strojů.
3. Vykonávání jednoduchých knihařských prací.
1.06.04 SKLADNÍK
2. platová třída
1. Příjem, skladování a příprava expedice zboží (výrobků) ve skladech podle pokynů, popřípadě obsluha mechanizačních prostředků. Účast při soupisech zboží (výrobků) a inventarizacích.
3. platová třída
1. Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej zboží a materiálu ve vnitropodnikových skladech. Příprava expedice zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovědnost za jejich úplnost. Vedení předepsané evidence a účast při provádění inventur.
4. platová třída
1. Organizace prací při kompletaci zboží a materiálu pro odběratele výběrem z jednotlivých palet podle počítačem zpracovaných sestav. Odstraňování běžných funkčních poruch mechanizačních prostředků. Provádění inventarizací, vedení předepsané evidence, provádění soupisů zásob a vystavování protokolů pro reklamační řízení.
5.
platová třída
1. Organizace příjmu, skladování, ošetřování a výdeje zboží nebo surovin v širokém sortimentu včetně vstupní i výstupní kontroly. Udržování stavu zásob podle údajů z počítače a navrhování likvidace nadnormativních zásob. Hospodaření s vratnými obaly. Provádění inventur včetně vedení předepsané evidence. Běžná údržba mechanizačních prostředků a ostatního skladového zařízení.
6. platová třída
1. Organizace a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží, jejich uskladňování na volná paletizační místa programově určená příkazem počítače. Obsluha zakladačů s programově řízeným skladovacím režimem.
1.06.05 STROJNÍK-TOPIČ
2. platová třída
1. Obsluha výměníkové stanice bez automatické regulace o výkonu do 2,2 MW (1,9 Gcal/h) regulace teploty sekundárního okruhu.
2. Obsluha redukční stanice dálkového vytápění.
3. platová třída
1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách III. kategorie (kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů do 0,5 MW a kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW).
2. Obsluha výměníkových a předávacích stanic s částečnou automatickou regulací a tepelným výkonem vyšším než 2,2 MW do celkového výkonu 5,8 MW.
3. Obsluha redukčních stanic o hmotnostním průtoku nad 16,7 kg/s (60 t/h).
4. Obsluha a údržba strojních a rozvodných soustav malých lázeňských a rehabilitačních zařízení s bazénem a ohřívanou vodou nebo s vanovými a sprchovými boxy a dalšími procedurami (výměníková čerpací a filtrační zařízení s případnou úpravou vody).
4. platová třída
1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách II. kategorie s automatizovanými regulačními prvky (kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů od 0,5 MW do 3,5 MW).
2. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle o výkonu do 5,8 MW nebo parního kotle s množstvím vyrobené páry do 8 t/h.
3. Obsluha výměníkových a předávacích stanic s plně automatizovanými regulačními prvky s výkonem nad 5,8 MW.
4. Zajišťování provozu celých zařízení pro výrobu ledu a chladicích zařízení pro ledovou plochu, údržba a seřizování strojního zařízení ve strojovně (kompresory, výbušné motory, agregáty pro nouzové osvětlení, čerpadla apod.).
5. Obsluha kompresorových stanic o objemovém průtoku nad 2,8m
3
/s do 8,3m3/s (od 10 000 m
3
/h do 30 000 m
3
/h) za normálních podmínek.
6. Obsluha a údržba klimatizačních zařízení sestávajících z topných a chladicích elementů (chladicí výkon cca 3,5 MW), seřizování termostatů vstupní vody, předehřívačů lehkých topných olejů a uzavírání armatur na okruzích topného média.
7. Obsluha a běžná údržba strojních a rozvodných soustav plaveckého bazénu nad 20 m délky s ohřívanou vodou nebo středních lázeňských zařízení s běžnými vodoléčebnými procedurami (horký vzduch, pára, sauna apod.), čerpací, filtrační, výměníkové, klimatizační stanice, úprava a provádění zkoušek vody.
5.
platová třída
1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách I. kategorie se součtem jmenovitých tepelných výkonů nad 3,5 MW s plně automatizovanými regulačními prvky.
2. Řízení provozu a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým množstvím vyrobené páry do 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém jmenovitém výkonu do 35 MW.
3. Zajišťování provozu komplexů strojoven krytých zimních stadionů s vytápěním a klimatizací všech prostor s náhradními zdroji elektrické energie při výrobě a údržbě ledové plochy (první strojník).
4. Zajišťování provozu a obsluha energetických zařízení zařazených do technologických procesů velkých čistíren odpadních vod při likvidaci a využití kalového plynu, pro výrobu tepla nebo elektrické energie (kompresorové stanice kalového plynu, tepelné strojovny, výlučníkové stanice, úpravny vody, plynové turbiny, generátory).
5. Zajišťování provozu, údržba a opravy velkých klimatizačních zařízení sestávajících z parovodních nebo teplovodních kotlových jednotek o výkonu cca 8,1 MW (6 Gcal/h), turbokompresorů, chladicích směsí, klimatizačních jednotek včetně jejich příslušenství.
6. Zajišťování provozu strojních zařízení velkých plaveckých nebo lázeňských zařízení s více bazény a speciálními vodními nebo vodoléčebnými zařízeními.
7. Zajišťování provozu, údržby a oprav složitých technologických zařízení velkoskladů PHM, například poloautomatických strojoven, obsluha příjmových a výdejových terminálů.
6. platová třída
1. Řízení provozu a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým množstvím vyrobené páry nad 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém jmenovitém výkonu nad 35 MW.
2. Zajišťování provozu, údržba a opravy automatizovaných a poloautomatizovaných klimatizačních zařízení pro velmi rozsáhlé objekty o výkonu tepelných zdrojů cca 11,6 MW (10 Gcal/h), turbokompresorů, chladicích věží, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.
7. platová třída
1. Řízení provozu středotlakého tepelného zdroje s instalovaným výkonem nad 180 MW.
1.06.06 UKLÍZEČ
1. platová třída
1. Běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání podlah například PVC a dlaždic.
2. platová třída
1. Mechanické mytí, drátkování a leštění podlah, čištění osvětlovacích těles, mechanické klepání koberců, čištění, úklid a dezinfekce klozetů.
2. Čištění oken (i zdvihových) včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, přepážek nebo stěn s olejovým nátěrem, dlaždicemi apod.
3. platová třída
1. Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za kulturní památku s vysokými nároky na památkovou ochranu.
2. Úklidové práce v infekčním nebo jinak zdravotně závadném prostředí nebo v prostorách po stavebních a jiných úpravách silně znečištěných zbytky stavebních a jiných těžko odstranitelných materiálů.
4. platová třída
1. Obsluha poloautomatických a automatických úklidových strojů na čištění, leštění a impregnaci povrchů a prostor.
2. Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za národní kulturní památku s nejvyššími nároky na památkovou ochranu.
1.06.07 VÁŽNÝ
1. platová třída
1. Vážení zásilek na mostových vahách a vedení požadované evidence.
2. platová třída
1. Obsluha automatické programovatelné váhy pro vážení nákladu na kolejových nebo kolových dopravních prostředcích v příjmu a expedici. Zakládání programů do paměťového systému, vyznačování potřebných údajů (váhových tříd, druhů vážení, druhů, tvarů a čísel vozů, údajů o zásilkách apod.) a vážení a kontroly výsledných údajů.
1.06.08 VRÁTNÝ
1. platová třída
1. Kontrola příchodů a odchodů pracovníků i návštěvníků včetně poskytování informací a namátkové kontroly příručních zavazadel odcházejících. Kontrola příjezdů a odjezdů všech druhů vozidel ve vrátnici.
2. Výdej klíčů, zavírání a otevírání objektů, provádění obchůzek objektů, sledování bezpečnostních signalizačních zařízení.
2. platová třída
1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků z uzavřených areálů, hlídání, střežení a bezpečnostní dohled na parkovištích.
3. platová třída
1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků s náročným režimem pro vstup, pohyb po areálu a jeho opouštění, spojená s inkasem peněz, hlídáním, střežením a bezpečnostním dohledem na parkovištích.
1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL
4. platová třída
1. Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.
5.
platová třída
1. Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel pro dopravu nákladů, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg avšak nepřevyšuje 12 000 kg.
6. platová třída
1. Řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, která mají více než 8 míst k sezení kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg..
2. Řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu nákladů, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.
7. platová třída
1. Řízení, údržba a opravy jízdních souprav složených z motorového vozidla pro přepravu nákladů, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg.
2. Řízení, údržba a opravy tahačů s nákladním návěsem, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 20 000 kg.
3. Řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, která mají více než 8 míst k sezení kromě řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.
1.06.10 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
1. platová třída
1. Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o hmotnosti do 15 kg.
2. Obsluha jednotlivých dopravníků a násypek.
2. platová třída
1. Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o hmotnosti od 15 kg do 50 kg.
2. Nakládání a skládání přepravovaných hmot, výrobků nebo zboží na vozidlo (závozník).
3. platová třída
1. Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků o hmotnosti nad 50 kg.
2. Ruční manipulace a přenášení těžkých kusů nábytku, trezorů, strojů a zařízení.
3. Manipulace s předměty a materiálem s použitím mechanizačních prostředků.
4. Ruční manipulace s uměleckými díly a výstavním fundusem vysoké umělecké hodnoty.
1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK
4. platová třída
1. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a zařízení, popřípadě obchůzky se služebním psem včetně péče o psa.
2. Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.
3. Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském nebo jiném zařízení ve večerních a nočních hodinách.
5.
platová třída
1. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a vedení předepsané evidence, zajišťování činností spojených se zvýšenými stupni bojové pohotovosti, dispečinku havarijní služby, provádění obchůzek objektů.
2. Samostatný výkon dozorčí a strážní služby se služebním psem ve vojenských objektech.
3. Ozbrojená ochrana a střežení výbušnin, zbraní nebo hořlavin.
4. Ozbrojená ochrana objektů soustřeďujících vyšší finanční, umělecké nebo historické hodnoty.
6. platová třída
1. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.
2. Ozbrojená ochrana a střežení důležitých objektů s velkým množstvím výbušnin, zbraní nebo hořlavin (základny a sklady munice nebo pohonných hmot).
7. platová třída
1. Speciální ozbrojená individuální ochrana.
1.06.12 TELEFONISTA
2. platová třída
1. Obsluha pobočkových telefonních ústředen, telefaxů, popřípadě poskytování informací o příslušnosti a telefonních linkách pracovišť a zaměstnanců.
3. platová třída
1. Obsluha pobočkových telefonních ústředen, telefaxů včetně evidence hovorů a telekomunikačních služeb.
5.
platová třída
1. Obsluha vybraných tranzitních telefonních ústředen a uzlů dokumentačního spojení.
6. platová třída
1. Samostatné odborné instradování a kartování podaných zásilek telegramů a zpráv na spojovacím uzlu.
7. platová třída
1. Koordinace a kontrola provozu na pracovištích tranzitních telefonních ústředen.
 
2. ČÁST
DÍL 2.01 DOPRAVA
2.01.01 DĚLNÍK V DOPRAVĚ
2. platová třída
1. Vymývání vnitřku nákladních železničních vozů, nákladních silničních vozidel (mrazicí vozy apod.) a dezinfekčních ramp.
2. Obsluha mechanizovaného tlakového mycího zařízení povrchu letadel.
3. Úklid a dezinfekce vnitřních prostor letadel, ošetření pilotní kabiny a speciálních prostor letadel, vybavení letadel speciálními a vybranými nouzovými prostředky.
3. platová třída
1. Čištění a vymývání otevřených skladovacích nádrží, palivových nádrží letadel, velkých tanků (podzemních nádrží) a mobilních cisteren od pohonných látek, olejů, chemikálií, asfaltu, dehtu apod.
2.01.02 SILNIČÁŘ
3. platová třída
1. Ruční zemní práce při úpravě terénu nebo výkopy struh a jam pro sloupky dopravního značení.
2. Údržba dopravních značek, ruční čištění směrových sloupků a značek, stavění sněhových plotů, zábran apod.
3. Sečení travních porostů ruční motorovou sekačkou.
4. platová třída
1. Zasekávání vysprávek, provádění výkopů rýh a jam s pažením.
2. Provádění vysprávek obalovaným materiálem.
5.
platová třída
1. Provádění stavební údržby silnic, dálnic, jejich součástí a příslušenství.
2. Opravování a osazování svodidel.
3. Provádění stavebních oprav propustků a mostů.
4. Strojní vodorovné značení vozovek s obsluhou a údržbou stříkacího zařízení.
5. Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků, například samopojízdných zhutňovacích statických válců se šířkou běhounu do 2 m, strojů na řezání živičných a betonových koberců, lopatových rypadel do 2 m
3
obsahu lopaty.
6. Řízení traktorů s přídavnými zařízeními odvětvovačích strojů, štěpkovacích strojů, seřezávání krajnic vozovek, hloubení příkopů a sekání travních porostů (strojně).
6. platová třída
1. Provádění stavebních oprav mostů o délce 10 a více metrů.
2. Zakládání dlažeb na křižovatkách a klopených úsecích silnic.
3.Provádění výsprav vozovek například tryskovou metodou.
7. platová třída
1. Provádění oprav vozovek speciálními silničními pracovními stroji řízenými počítačem (velká výspravková souprava) s možností technologických korekcí programu a s přesným elektronickým dávkováním materiálu.
2.01.03 LETECKÝ MECHANIK
4. platová třída
1. Demontáž agregátů z letecké techniky, čištění prostorů, v nichž jsou uloženy, jejich opětné usazování, dotahování a zajišťování, zapojování vzduchové, kyslíkové a dusíkové instalace, nabíjení a vybíjení kanonů, kulometů, zavěšování pum a raket.
5.
platová třída
1. Technické ošetřování letecké techniky a letecké munice při provozu a stání, například připojování pozemního zdroje, vizuální kontrola letecké techniky a letecké munice.
2. Montáž podvozků letecké techniky, kontejnerů a odpalovacích zařízení letecké munice a jejich seřizování.
6. platová třída
1. Průletové technické prohlídky letecké techniky s odstraňováním závad hlášených posádkou.
2. Výměna agregátů (motorů, kanónů, kulometů, střeleckých stanovišť, letecké munice) se zapojováním pomocných zařízení a celé instalace včetně seřizování.
7. platová třída
1. Provádění motorových zkoušek pístových motorů před předáním letounů k letu se zjišťováním příčin závad a s určováním způsobů jejich odstraňování.
2. Přezkušování a odstraňování závad včetně seřizování systémů letecké výzbroje, například přezkušování a seřizování kanónů, kulometů, zámků a závěsníků.
8. platová třída
1. Provádění nejsložitějších výměn agregátů letecké techniky nebo jejich částí, vyhledávání závad a jejich odstraňování.
2. Zjišťování a odstraňování závad a poškození letadel a jejich systémů, například posilovačů a zatěžovačů řízení, přistávacích zařízení, palivových, hydraulických, vzduchových, odmrazovacích, výškových, střeleckých a bombardovacích systémů, s rozhodováním o jejich provozuschopnosti včetně případné organizace práce leteckých mechaniků.
3. Provádění motorových zkoušek reaktivních (proudových) motorů před předáním letounů k letu se zjišťováním příčin závad a s určováním způsobů jejich odstraňování.
4. Zajišťování a provádění příprav, ošetřování a provozu palubních komplexů, soustav, systémů a zařízení letecké techniky.
5. Technické a organizační zajišťování specializovaných prací při odbavení letadla.
6. Zhotovování fotografické dokumentace pomocí speciálního vybavení.
9. platová třída
1. Výkon specializovaných prací při údržbě a opravách palubních komplexů, speciálního vybavení, metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení.
2.01.04 MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ
4. platová třída
1. Demontáž a mechanická montáž elektrických, radiových, zaměřovacích, radiolokačních agregátů, nastavení polohy podvozku, klapek a bombardovacích zařízení.
5.
platová třída
1. Montáž systémů letecké výzbroje, elektrického a speciálního vybavení, radiového a radiolokačního vybavení na leteckou techniku.
2. Přezkušování systémů jednotlivých odborností se seřízením elektrických, radiových, radiolokačních zařízení a letecké výzbroje na letecké technice.
6. platová třída
1. Montáž, oprava a seřízení systémů letecké výzbroje, elektrického a speciálního vybavení, radiového a radiotechnického vybavení, seřízení dálkových přenosů typu selsyn a magnesyn. Lokalizace a odstranění závad v elektrických obvodech pracujících na principu změny indukčnosti v můstkovém zapojení (otáčkoměr, horizont, dálkoměr, průtokoměr, výškoměr apod.).
7. platová třída
1. Přezkoušení a odstranění závad včetně seřízení kursových, zaměřovacích a navigačních systémů letecké techniky. Přezkoušení a seřízení elektromechanických, radiových, zaměřovacích, lokačních a optických zařízení (výškoměry, umělé horizonty, zapisovače, testery, zaměřovače, radiostanice, radiolokátory apod.).
8. platová třída
1. Provádění veškerých oprav obnovujících celkový regurs letecké techniky, lokalizace závad a jejich odstranění ve složitých systémech řízení, seřizování a přezkušování systémů.
2.01.05 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ
2. platová třída
1. Řízení, denní ošetřování a běžné opravy akumulátorových nebo motorových vozíků, případně s vlekem, uvnitř závodu včetně manipulace s náklady.
3. platová třída
1. Řízení, denní ošetřování a běžné opravy jeřábových vozíků včetně obsluhy zvedacího zařízení.
2. Řízení, denní ošetřování a běžné opravy motorových vozíků s přídavnými a doplňkovými zařízeními a mechanizmy při jízdě na veřejných komunikacích včetně manipulace s břemeny.
2.01.06 STROJVEDOUCÍ
5.
platová třída
1. Řízení a údržba lokomotiv při přepravě materiálu a zboží na vlečkách a při posunu uvnitř organizace.
6. platová třída
1. Řízení a údržba lokomotiv při posunu na železnici a v ostatních organizacích dopravy.
7. platová třída
1. Řízení a údržba lokomotiv na vlečkách se složitým provozem navazujících na hlavní trať.
2.01.07 TRAŤOVÝ DĚLNÍK
2. platová třída
1. Demontáž pražců, kolejí a výhybek.
2. Čištění příkopu železniční tratě s úpravou svahu a spádu.
3. platová třída
1. Oprava výšky a směru kolejí a výhybek, kontrola stykových komor, výměna spojek, izolačních vložek a upevňovadel, oprava rozchodu koleje, podbíjení pražců ruční elektrickou podbíječkou za provozu.
2. Úplná výměna kolejového lože, výměna kolejových polí, kolejí a výhybek včetně strojního čištění štěrkového lože, montáž kolejových polí a výhybek včetně jejich regenerace, směrová a výšková úprava koleje.
4. platová třída
1. Montáž a osazení pojízdné kolejnice na točně.
2. Kontrola uložení mostnic na mostních konstrukcích, kontrola přímého uložení kolejnic na mostech a mostních provizoriích, kontrola pojistných úhelníků.
2.01.08 TRAŤOVÝ STROJNÍK
4. platová třída
1. Řízení, obsluha, údržba motorového víceúčelového vozíku, například motorového univerzálního vozíku. Montáž, údržba, obsluha a opravy přídavných zařízení při jejich střídavém používání.
5.
platová třída
1. Obsluha zařízení odklizovacího stroje, například pro odklízení nečistot a sněhu z kolejiště a řízení čety při obsluze, údržbě a běžných opravách stroje.
6. platová třída
1. Řízení, obsluha a údržba včetně seřízení a nastavení parametrů automatických strojů pro současné podbíjení pražců, úpravu směru a nivelaci koleje a výhybek.
7. platová třída
1. Řízení chodu, seřizování a řízení oprav automatického stroje pro komplexní rekonstrukci železničních tratí včetně nivelety a směru koleje technologií oddělené pokládky pražců a kolejnic kontinuálním způsobem a stroje vyšších typů, například pokladač kolejových polí nebo stroj pro úpravu pláně s laserovým naváděcím systémem.
2.01.09 POSUNOVAČ
5.
platová třída
1. Posun s železničními vozy rozchodu 900 mm a více, jejich vyvěšování a svěšování s obsluhou brzd jednotlivých vozů nebo jejich skupin, zadržování spouštěných a odrážených vozů, zajišťování vozů proti ujetí, dávání a opakování návěstí, popřípadě obsluha kolejových brzd.
2. Doprovod nákladních průběžně i ručně brzděných vlaků s prohlídkou a střežením přikázaných vozů a se zjišťováním, zda jsou způsobilé k jízdě, provádění posunu ve stanicích na určené trati, svěšování a rozvěšování vozů a účast na zkoušce brzdy (průvodčí nákladních vlaků).
6. platová třída
1. Organizace a výkon posunu v přiděleném obvodu železniční stanice nebo vlečky s rozhodováním, které vozy odrážet a s kterými nutno najíždět včetně těchto prací.
2.01.10 ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU
7. platová třída
1. Samostatné řešení dílčích úkolů při zabezpečení letového provozu.
2. Zajišťování provozuschopnosti a technické spolehlivosti systému spojovací, radiové
a výpočetní techniky střediska řízení letového provozu.
8. platová třída
1. Sběr, vyhodnocování a distribuce informací při řízení letového provozu, plánování letového provozu ve stanoveném rozsahu, přenos dat systému řízení letového provozu.
10. platová třída
1. Samostatné řešení dílčích úkolů spojených se zabezpečováním letového provozu.
2. Zajišťování nepřetržitého spojení orgánů letištního stanoviště řízení letů s osádkami letadel.
11. platová třída
1. Vedení přehledu o letovém provozu s podílem na řízení letového provozu ve stanoveném prostoru, korespondence s osádkami letadel.
2. Kontrolní činnost a šetření událostí ve službě řízení letového provozu.
3. Komplexní radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti, koordinace letového provozu se všemi uživateli vzdušného prostoru, řešení situací s osádkami letadel (řídící přistání, radarový řídící).
12. platová třída
1. Tvorba koncepce technického zabezpečení střediska řízení letového provozu, komplexní zajišťování vzdušného i pozemního spojení, přenosu a zobrazení radiolokační a radionavigační informace a automatizovaných systémů plánování a řízení letů pro orgány střediska řízení letového provozu.
2. Komplexní radiolokační řízení letadel při zabezpečování obrany území a vzdušného prostoru České republiky, zajišťování bezpečnosti letového provozu ve stanoveném prostoru odpovědnosti.
2.01.11 LETECKÝ TECHNIK
9. platová třída
1. Zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení.
10. platová třída
1. Výkon vysoce specializovaných prací při zajišťování řádného technického stavu veškerých palubních komplexů, systémů, soustav a zařízení letecké techniky.
2. Realizace spojení se službami řízení letového provozu, odpovědnost za informační vstupy a výstupy z letounu, kontrola a zajišťování provozu spojovacího zařízení letounu (palubní radista).
11. platová třída
l. Komplexní zajišťování provozu a oprav letecké techniky a koordinace inženýrskoletecké služby a zabezpečení v oblasti jednotlivých odborností (draky a motory, elektrické a speciální vybavení, letecká výzbroj, radiové a radiotechnické vybavení, optoelektronika).
2. Vydávání odborných technických předpisů změnové služby vlastní i výrobce. Ověřování technologických postupů na letecké technice pro jednotlivé odbornosti v oblasti odborných leteckých předpisů. Inspekční a kontrolní činnost v oblasti tvorby, vedení a použití letecké technické dokumentace.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce technického provozu letecké techniky a pozemního příslušenství. Stanovování způsobu výběru a provozování letecké techniky, vyhodnocování technické způsobilosti, navrhování a realizace opatření ke zvýšení spolehlivosti, provozuschopnosti a bezpečnosti.
2.01.12 PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, LETIŠTNÍHO PROVOZNÍHO A RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ
7. platová třída
1. Samostatné řešení odborných specializovaných prací v oblasti letištního zabezpečení, lokalizace závad, jejich odstranění, kontrola provedených oprav v dílnách (mechanik letky letištního zabezpečení).
2. Provozní přezkušování, seřizování, lokalizace závad a jejich odstraňování u prostředků radiotechnického zabezpečení letectva, radiostanic, přenosových zařízení, automatizovaných a zobrazovacích systémů.
3. Organizování přípravy letištní provozní techniky k zabezpečení provozu letadel a systémů k jejich ošetřování, přezkušování, doplňování a vyzbrojování.
4. Řízení údržby, přípravy a přísunu souprav, vybavení a náhradních dílů letadel a munice k zabezpečení provozuschopnosti letadel a jejich bojové připravenosti.
5. Zajišťování bezchybného stavu a úplnosti padákové záchranné a výsadkové techniky, doplňování a opravy zařízení padákových a výsadkových cvičišť a trenažerů, plnění úkolů v pátrací službě.
6. Komplexní materiální zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, systémů a zařízení a náhradních dílů letadel.
8. platová třída
1. Zajišťování odborných specializovaných prací v oblasti letištního zabezpečení k zajištění provozu, údržby, oprav pohybových ploch, zpracovávání návrhů na vyřazení letištní techniky.
2. Provádění oprav obnovujících provozuschopnost radiotechnických prostředků, lokalizace závad, jejich odstraňování u složitých radiolokačních a navigačních systémů.
3. Zajišťování nepřetržitého a včasného přísunu prostředků letištního technického zabezpečení a materiálu k letadlům, odpovědnost za komplexní a správnou činnost a využití prostředků letištně-technického zabezpečení.
4. Řízení provozu letištní provozní techniky pro zabezpečení provozu letadel, zajišťování správného technického stavu letecké munice.
5. Zajišťování připravenosti posádkové záchranné a výsadkové techniky k použití, výuka létajícího personálu o záchranných prostředcích a způsobu použití, řízení výcviku na trenažerech.
6. Zajišťování letecké informační služby.
7. Zajišťování technické způsobilosti a spolehlivosti techniky, komplexů, systémů a zařízení letištní provozní služby (technik výrobny kyslíku, dusíku, vedoucí pracovišť akumulátorové nabíjecí stanice, kompresorové a přečerpávací stanice a pracoviště speciálních agregátů).
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování činností, koordinace odborných specializovaných prací v oblasti LTZ k zajištění údržby, provozu, oprav a revizí s působností do organizační struktury základny (technik LTZ).
2. Komplexní zajišťování řádného technického stavu letištní provozní techniky a technického zařízení. Řízení odborných prací, činností a služeb jednotlivých odborností.
3. Komplexní zajišťování řádného technického stavu letecké munice.
4. Komplexní dispečerské řízení leteckého provozu, jeho koordinace se všemi zúčastněnými složkami.
5. Komplexní zajišťování činností, koordinace odborných specializovaných prací v oblasti radiotechnického zabezpečení letectva k zajištění údržby, provozu, oprav a revizí techniky radiotechnické zabezpečení (technik radiotechnického zabezpečení).
10. platová třída
1. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního zabezpečení k zajištění provozu, údržby, oprav pohybových ploch včetně zajišťování jejich ochranných pásem.
2. Řízení letecké pátrací a záchranné služby v rámci civilních složek nebo v rámci druhu vojska s působností do celé organizační struktury podřízených stupňů, zabezpečení výcviku specialistů letecké pátrací a záchranné služby, kontrola připravenosti létajícího personálu v záchranné činnosti, součinnost mezi orgány zdravotnické služby, orgány SAR a středisky letecké záchranné služby.
3. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů radiotechnického zabezpečení k zajištění provozu, údržby a oprav systémů radiotechnického zabezpečení.
4. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního provozního zabezpečení k zajištění provozu, údržby, oprav letištní provozní techniky a technického zařízení.
11. platová třída
1. Komplexní koordinování a usměrňování systémů řízení letištního a letištního provozního zabezpečení při zajišťování vojenského leteckého provozu v rámci Armády České republiky (pracoviště speciálního zabezpečení letišť, speciálního zabezpečení letectva) nebo civilního leteckého provozu v rámci velkých veřejných dopravních letišť s koordinovaným provozem.
2. Komplexní koordinování a usměrňování systémů řízení radiotechnického zabezpečení při zajišťování leteckého provozu v rámci Armády České republiky nebo letišť s koordinovaným leteckým provozem.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce pozemních leteckých zabezpečovacích zařízení (radiotechnické zabezpečení a letecké technické zabezpečení). Stanovování způsobu výběru a provozování techniky radiotechnického zabezpečení a leteckého technického zabezpečení, navrhování opatření ke zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti systémů.
2.01.13 PALUBNÍ PRŮVODČÍ
7. platová třída
1. Poskytování služeb cestujícím i posádce včetně doplňování zásob, řešení nestandardních situací na palubě letounu.
8. platová třída
1. Organizace obsluhy na palubě letadla, koordinace prací mezi palubním a leteckým personálem.
2.01.14 VELITEL LETADLA, PILOT LETADLA, LETECKÝ NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR, PALUBNÍ OPERÁTOR, PALUBNÍ TECHNIK
8. platová třída
1. Pilotování ultralehkého letadla nebo řízení bezpilotního prostředku při zajišťování například leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů.
9. platová třída
1. Obsluha technického systému letadla (palubní technik).
10. platová třída
1. Obsluha technických systémů letadel, zajišťování spojení se službami řízení letového provozu (palubní technik, palubní radiotelefonista).
11. platová třída
1. Navigační vedení, obsluhování technických systémů letadla, zajišťování spojení se službami řízení letového provozu na pravidelné trati za nestandardních podmínek (letecký navigátor, palubní inženýr, palubní radiotelefonista) nebo obsluha technických systémů letadel roje se zbraňovými systémy.
12. platová třída
1. Pilotování, navigační vedení a obsluhování technických a speciálních systémů letadel vybavených zbraňovými systémy (pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr).
2. Pilotování, navigační vedení, obsluhování technických a speciálních systémů letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích (pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní inženýr - operátor).
13. platová třída
1. Pilotování letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí (pilot letadla, instruktor výcvikového střediska).
2. Vedení letadla na pravidelné trati a za standardních podmínek (velitel letadla).
14. platová třída
1. Vedení letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí (velitel letadla, piloti opravárenských zařízení, zkušební piloti, letoví funkcionáři vyšších velitelství).
2.01.15 VŮDCE PLAVIDLA
6. platová třída
1. Vedení (řízení) a údržba malého plavidla s vlastním strojním pohonem.
7. platová třída
1. Vedení (řízení) a údržba plavidla s vlastním strojním pohonem.
DÍL 2.02 JUSTICE
2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK
7. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy rejstříku soudů a státních zastupitelství podle vnitřních kancelářských řádů.
2. Vedení organizačně-technické agendy spojené s přípravou rozhodování soudce nebo státního zástupce.
3. Zajišťování přípravy a průběhu soudního jednání nebo jednání státního zastupitelství, vyhotovování rozhodnutí a vyřizování porozsudkové agendy včetně vyhotovování zápisů ze soudních jednání nebo z jednání státního zastupitelství.
8. platová třída
1. Organizování chodu kanceláře státního zastupitelství.
2. Samostatné posuzování textu soudních rozhodnutí a provádění jeho úprav pro účely jejich veřejné publikace za účelem zajištění důsledné ochrany osobních údajů účastníků řízení a dalších zúčastněných osob a vyloučení jakéhokoliv dalšího možného přímého, případně zprostředkovaného ohrožení zákonem chráněných zájmů fyzických a právnických osob soudními rozhodnutími.
3. Samostatné organizování rozhodovací činnosti soudu v rámci pracovního týmu nebo soudního oddělení spadajícího podle rozvrhu práce do jejich působnosti.
4. Samostatné centrální vedení jednotných soudních rejstříků a dalších pomůcek podle vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy.
9. platová třída
1. Samostatné přidělování věcí v souladu s rozvrhem práce soudu na základě právního posuzování obsahu návrhů a žalob s osobní odpovědností za důsledné respektování ústavního principu zákonného soudce nebo dohled nad realizací systému přidělování věcí státním zástupcům a komplexní zajišťování chodu soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství včetně metodického řízení soudních oddělení nebo oddělení státního zastupitelství s osobní odpovědností za dodržování zákonů a vnitřních předpisů upravujících chod soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství včetně zajišťování kompletnosti a evidence soudních spisů nebo spisů státního zastupitelství v průběhu soudního řízení a odborné vzdělávání zaměstnanců soudních oddělení nebo oddělení státního zastupitelství.
2. Komplexní zajišťování a provádění výkonu soudních rozhodnutí podle procesních předpisů, jednacího řádu pro okresní a krajské soudy a vnitřního kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy, spojené s osobní odpovědností za dodržování procesních předpisů upravujících výkon rozhodnutí včetně hmotné odpovědnosti.
3. Provádění úkonů probace a mediace podle právních předpisů.
4. Samostatné zajišťování agendy spojené s vydáváním sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, zpracovávání podkladů pro legislativní činnost, analýza a publikace soudních rozhodnutí.
5. Organizování chodu soudní kanceláře Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo kanceláře Nejvyššího státního zastupitelství včetně provádění rozhodnutí o nařízení soudních jednání nebo jednání státního zastupitelství a provádění kontroly anonymizace zásadních rozhodnutí.
6. Samostatné vykonávání úkonů soudu soudním tajemníkem v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu, v rozsahu stanoveném v jednacím řádu.
7. Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti státního zastupitelství vyhrazených jinak podle zákona státnímu zástupci nebo vedoucímu státnímu zástupci v rozsahu stanoveném kancelářským řádem státního zastupitelství.
8. Samostatné zajišťování protokolace soudního řízení podle předpisů upravujících trestní řízení a občanské soudní řízení spojené s osobní odpovědností za věcnou správnost protokolace a určování její struktury a rozsahu s ohledem na povahu soudního řízení.
9. Zajišťování komplexní konzultační a poradenské činnosti v oblasti rozhodovací činnosti soudů včetně právních jednání a dalších úkonů účastníků řízení podle procesních předpisů.
10. platová třída
1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dozor nad činností soudních oddělení nebo kanceláří státních zastupitelství při aplikaci procesních předpisů.
2. Výkon probačních činností spojených s vedením a kontrolou odsouzených k alternativním trestům včetně mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Poradenství a vedení spolupracujících organizací a poskytování podpůrných služeb a poradenství pro oběti trestné činnosti.
3. Provádění rozhodovací činnosti v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu v rozsahu vymezeném jednacím řádem pro okresní, krajské a vrchní soudy.
4. Organizování, kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu včetně samostatného rozhodování o přidělování věcí podle jejich povahy jednotlivým senátům k rozhodnutí v souladu s rozvrhem práce soudu.
5. Zajišťování agendy Úřadu evropského veřejného žalobce.
11. platová třída
1. Výkon probační a mediační činnosti v rámci celého průběhu trestního řízení a v souvislosti s ním. Poradenská, výchovná a kontrolní činnost u pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probační činnosti. Poradenská pomoc obětem trestné činnosti.
2. Zajišťování dohledu nad výkonem odborných agend pro Úřad evropského veřejného žalobce. Zpracovávání výstupů z analytické činnosti pro Úřad evropského veřejného žalobce.
12. platová třída
1. Komplexní zajišťování činnosti správního úseku soudu vyššího stupně nebo státního zastupitelství vyššího stupně včetně odborného metodického usměrňování všech úseků odborné činnosti na úseku soudního výkonu a výkonu kompetencí státního zastupitelství a státní správy soudů a státního zastupitelství, s výjimkou soudcovské činnosti a činnosti státních zástupců včetně komplexní odpovědnosti za chod těchto úseků u soudů a státních zastupitelství nižších stupňů.
2. Komplexní řešení složitých konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik opakování trestné činnosti v rámci mediačních činností. Diagnostická, poradenská, výchovná a kontrolní činnost u dospělých, mladistvých i nezletilých pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probačních činností. Poskytování krizové intervence obětem trestné činnosti v závažných případech. Tvorba resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.
3. Provádění samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.
4. Provádění nejnáročnějších činností souvisejících s výkonem kompetencí Úřadu evropského veřejného žalobce, vyžadujících s ohledem na rozsah, složitost skutkových okolností a na náročnost právního posouzení všestranné odborně analytické schopnosti.
13. platová třída
1. Tvorba a rozvoj probačních a resocializačních metod a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd. Vytváření plánů a koncepcí trestní politiky v oblasti mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Plánování a implementace vysoce specializovaných a nejnáročnějších odborných intervencí a opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné trestné činnosti, k dosažení resocializace pachatelů a k účinné ochraně a podpoře obětí trestné činnosti.
2. Provádění nejnáročnější samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v odborně nejnáročnějších věcech v rámci působnosti vymezené zákonem vyžadujících různorodý individuální přístup, který není standardně typově určen, a s ohledem na rozsah a na náročnost právního posouzení všestranně odborné analytické schopnosti při aplikaci práva.
3. Provádění rozhodovací, náročné expertní a analytické činnosti a jiných úkonů soudu asistentem soudce okresního, krajského nebo vrchního soudu v rozsahu vymezeném zákonem.
14. platová třída
1. Vykonávání nejnáročnější rozhodovací činnosti soudu podle zvláštního zákona po úspěšném vykonání odborné justiční zkoušky nebo zkoušky jí na roveň postavené nebo nejnáročnějších činností bezprostředně souvisejících s rozhodovací činností a jiných úkonů Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Nejvyššího státního zastupitelství vyžadujících, s ohledem na rozsah a složitost skutkových okolností a na náročnost právního posouzení, všestranné odborně analytické schopnosti při aplikaci práva.
2. Tvorba koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a řešení nejsložitějších, například mezinárodních úkolů při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
3. Komplexní koordinace státní správy a správy personální, organizační, hospodářské a finanční soudů vyššího stupně, včetně metodické činnosti na úseku soudního výkonu s výjimkou soudcovské činnosti v rozsahu vymezeném zvláštním zákonem.
2.02.02 PRACOVNÍK ODBORNÉHO ZACHÁZENÍ VE VĚZEŇSTVÍ
9. platová třída
1. Komplexní vychovatelská činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
2. Výchovná a vzdělávací činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence s odborným zaměřením na celkový i specifický rozvoj.
10. platová třída
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
2. Samostatné provádění socioterapie ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence, směřující k sociální rehabilitaci a integraci.
3. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně pedagogických postupů ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností.
4. Provádění sociálního šetření u vězněných osob a chovanců pro potřeby stanovení rizik a potřeb vězněných osob, zjištění sociální situace jedince před uvězněním a podchycení možných sociálních problémů vzniklých v důsledku uvěznění a k poskytnutí včasného sociálního poradenství a pomoci v rámci komplexního odborného působení ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
5. Poskytování sociálního poradenství vězněným osobám a chovancům v jejich nepříznivé sociální situaci s využitím metod a technik sociální práce směřující k sociální rehabilitaci a integraci, s cílem utvářet žádoucí životní podmínky pro sociální fungování jedince, sociální změnu vedoucí k předcházení recidivy trestné činnosti a vzniku rizik sociálního vyloučení v důsledku uvěznění. Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zdravotních služeb, orgánů sociálně právní ochrany dětí, s obecními a krajskými úřady apod.
6. Posuzování příčin negativních jevů, navrhování a realizace preventivních opatření u rizikových a ohrožených osob v době jejich uvěznění.
11. platová třída
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná odborným zaměstnancům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
2. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost u vězněných osob nebo chovanců, koordinace a aplikace dílčích penitenciárních postupů k naplnění účelu výkonu trestu, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.
3. Metodické usměrňování podmínek výkonu trestu odnětí svobody z hlediska naplnění jeho účelu.
4. Poskytování psychoterapeutických služeb, edukativního, psychologického i speciálního poradenství, sociálního výcviku, arteterapie, ergoterapie a pohybové terapie včetně řešení zátěžových situací vězněným osobám, chovancům i zaměstnancům ve vězeňství.
5. Zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce u vězněných osob a chovanců, s jejich rodinami, nebo skupinami v tíživých životních situacích, poskytování krizové pomoci a sociální rehabilitace.
6. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji v důsledku uvěznění (prisonizace).
7. Provádění komplexního sociálního šetření ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence, s cílem včasného podchycení jedinců, kteří jsou ohroženi ztrátou sociálních dovedností v důsledku dlouhodobého uvěznění, ztrátou sociálního zázemí, sociálním vyloučením po propuštění, a následného poskytování včasné intervence ke snížení rizik prisonizace a sociálního vyloučení.
8. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence s efektivním dopadem na dobu po propuštění.
12. platová třída
1. Poskytování vysoce specializované psychoterapie vězněným osobám a chovancům, poskytování psychoterapie v rámci standardizovaných terapeutických programů a vyhodnocování jejich účinnosti.
2. Vývoj a koordinace aplikace psychoterapeutických postupů a nových psychoterapeutických metod ve vězeňství a supervize psychoterapeutických činností.
3. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů a koncepcí z oblasti psychoterapeutické činnosti, systému preventivních a poradenských služeb ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
4. Poskytování odborného sociálně právního poradenství u vězněných osob, chovanců a jejich rodin v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně patologických nebo kriminálních jevů.
5. Příprava a koordinace sociálně preventivních programů zaměřených na sociální rizika, prevenci sociálního vyloučení a na prevenci recidivy trestné činnosti pro vězněné osoby a chovance, které jsou uplatnitelné v podmínkách věznic, vazebních věznic a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
6. Příprava a koordinace programů a aktivit zaměřených na kontinuální sociální práci s vězněnými osobami a chovanci.
7. Komplexní koordinace poskytovaných služeb osobní asistence vězněným osobám a chovancům, kteří požadují pomoc druhé osoby.
8. Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s vězněnými osobami a chovanci.
9. Metodické usměrňování a koordinace speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
10. Poskytování krizové intervence a komplexní zajišťování psychoterapeutických služeb včetně edukativního, psychologického a speciálního poradenství vězněným osobám, chovancům a zaměstnancům.
11. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou působností včetně spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace.
12. Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem nebo problémy v osobním a sociálním vývoji.
13. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a psychologického poradenství u vězněných osob a chovanců.
13. platová třída
1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd, které jsou využitelné při komplexním odborném zacházení s vězněnými osobami a chovanci.
2. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb a náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností u vězněných osob a chovanců, sestavování prognóz a poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických služeb.
3. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství vězněným osobám, chovancům a zaměstnancům ve vězeňství, vyhodnocování účinnosti aplikovaných psychologických postupů a terapeutických programů u vězněných osob a chovanců s koncepčním přesahem.
4. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti pedagogicko psychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání vězněných osob a chovanců.
5. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb a zásadních koncepcí v oblasti psychologických a terapeutických činností ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
6. Tvorba nových postupů v oblasti psychologické diagnostiky a hodnocení ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
7. Supervizní činnost nad psychologickými a terapeutickými programy, odborná garance nejnáročnějších psychologických a terapeutických programů a služeb u vězněných osob a chovanců.
8. Vytváření komplexních plánů, koncepcí a projektů trestní politiky v oblasti mapování a prevence poradenských a léčebných služeb, rizik opakování trestné činnosti související s užíváním drog nebo jiným závislostním chováním včetně hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti prevence a léčby adiktologických poruch u vězněných osob a chovanců. Plánování a implementace vysoce specializovaných a nejnáročnějších odborných intervencí a opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné trestné činnosti, k dosažení resocializace pachatelů a k účinné ochraně obětí trestné činnosti.
9. Navrhování systémových opatření v oblasti prevence kriminality u vězněných osob a chovanců.
2.02.03 REFERENT SPRÁVY VĚZEŇSTVÍ
8. platová třída
1. Samostatné vedení evidencí o vězněných osobách a chovancích včetně zabezpečení součinnosti se soudy a státními zastupitelstvími při rozhodování o omezení osobní svobody, spojené s osobní odpovědností za jejich vedení.
9. platová třída
1. Samostatné zajišťování odborných agend vězeňské služby podle právních předpisů upravujících výkon vazby, výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence podle vnitřního kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy a při nařizování výkonu soudních rozhodnutí, s celorepublikovou působností, spojené s osobní odpovědností za jejich dodržování.
2. Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti vězeňské služby v oblasti zabezpečení práv vězněných osob a chovanců.
10. platová třída
1. Koordinace činností vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence při zabezpečování agend mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, zejména vyhošťování, předávání a vydávání vězněných osob k výkonu trestu odnětí svobody do ciziny anebo z ciziny do výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody do České republiky.
2. Koordinace činností a kontrola v oblasti práv vězněných osob a při nařizování výkonu soudních rozhodnutí, rozhodnutí státních zastupitelství, rozhodnutí ministra spravedlnosti a prezidenta republiky podle právních předpisů upravujících výkon vazby, výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence.
11. platová třída
1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dohled nad činností vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence při zabezpečení mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních a při výkonu práv vězněných osob a obětí trestné činnosti.
2. Příprava návrhů a vyřizování žádostí o umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců a kontrola stanovených postupů při umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců včetně posuzovací činnosti správního úřadu s celostátní působností.
3. Koordinace dodržování profilací a kapacit ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
12. platová třída
1. Vypracování zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních nebo komunitárních předpisů v oblasti vězeňství včetně případného řešení věcně a právně složitých případů.
2. Koordinace procesu umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců s celostátní působností včetně kontroly stanovených postupů.
3. Analýza vývoje početních stavů vězněných osob a chovanců včetně prognóz dalšího vývoje, návrhů systémových opatření týkajících se umísťování, přemísťování a změn ubytovacích kapacit a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně technických a jiných hledisek.
4. Tvorba koncepce zaměstnávání vězněných osob, koordinace hospodářských činností a strategií. Koordinace přípravy a realizace projektů, procesu výběru a hodnocení projektů v oblasti zaměstnávání vězněných osob.
13. platová třída
1. Strategické plánování, koordinace a usměrňování správy vězeňství.
2. Stanovování směrů finanční strategie a investičního rozvoje vězeňství.
3. Tvorba koncepce rozvoje a koordinace systému zdravotních služeb poskytovaných zdravotnickými zařízeními vězeňské služby.
14. platová třída
1. Stanovování strategických směrů rozvoje vězeňství.
DÍL 2.03 KNIHOVNICTVÍ, ARCHIVNICTVÍ
2.03.01 KNIHOVNÍK
6. platová třída
1. Provádění dílčích knihovnických prací podle přesných podkladů a pokynů.
7. platová třída
1. Organizace a revize knihovního fondu podle stanovených postupů.
2. Základní zpracování knihovního fondu s využitím sdílené katalogizace.
3. Zajišťování základních knihovnických a informačních služeb podle stanovených postupů.
4. Zajišťování agend souvisejících s ochranou knihovních fondů, například mikrofilmování, péče o knihovní fondy.
8. platová třída
1. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím základních informačních zdrojů.
2. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb podle stanovených postupů.
3. Organizace a revize rozsáhlého knihovního fondu (nad 200 tis. knihovních jednotek).
4. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni minimálního bibliografického záznamu.
5. Tvorba základních metadat digitálních objektů podle stanovených postupů.
6. Provádění dílčích akvizičních činností podle stanovených postupů.
7. Ochranné reformátování knihovních fondů, zajišťování činností souvisejících s digitalizací knihovních fondů a jejich následným zpracováním.
9. platová třída
1. Profilování nebo aktualizace univerzálního knihovního fondu převážně domácích dokumentů.
2. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím vnitrostátních informačních zdrojů.
3. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb.
4. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni doporučeného bibliografického záznamu.
5. Odborná správa, organizace a vyhodnocování revizí rozsáhlých nebo složitě strukturovaných knihovních fondů.
6. Správa obsahu digitální knihovny pro prezentaci digitálních dat.
10. platová třída
1. Profilování univerzálního knihovního fondu domácích i zahraničních dokumentů v základní druhové a obsahové skladbě a koordinace specializovaných akvizičních činností.
2. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím specializovaných knihovních fondů a informačních zdrojů.
3. Zajišťování specifických požadavků pro vědu, výzkum a vzdělávání prostřednictvím vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb.
4. Koordinace ochrany nebo revizí knihovního fondu, koordinace a doplňování systémů evidence a ukládání knihovních dokumentů v knihovnách s historickým nebo konzervačním fondem.
5. Aktualizace historických, konzervačních nebo specializovaných knihovních fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů.
6. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni úplného bibliografického záznamu.
7. Tvorba všeobecných faktografických a bibliografických databází včetně zpracování dokumentů.
8. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s regionální působností (metodik).
9. Administrace automatizovaného knihovního systému nebo digitální knihovny.
11. platová třída
1. Komplexní obsahové a druhové profilování knihovních fondů a koordinace a usměrňování specializovaných akvizičních činností.
2. Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází na základě obsahové analýzy dokumentů.
3. Tvorba a supervize jmenných, názvových a věcných autoritních záznamů.
4. Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu.
5. Komplexní zajišťování mezinárodních meziknihovních nebo dodávacích služeb.
6. Poskytování komplexních knihovnických, bibliografických, referenčních a informačních služeb uživatelům.
7. Koordinace katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.
8. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s krajskou působností (metodik).
9. Samostatná koordinace automatizovaných knihovních procesů v kooperativních projektech knihoven na regionální úrovni.
10. Navrhování a optimalizace procesů digitalizace a tvorba a analýza obsahu rozsáhlé digitální knihovny.
11. Metodická, konzultační a poradenská činnost pro knihovnické činnosti (interní metodik).
12. platová třída
1. Tvorba koncepce, organizace a rozvoj automatizovaných knihovních systémů.
2. Zpracovávání specializovaných rešerší a poskytování specializovaných konzultačních služeb.
3. Vytváření jedinečných, zvlášť náročných specializovaných souborných katalogů rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů.
4. Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů knihoven s celostátní úrovní.
5. Komplexní řešení provozu mezinárodních registračních systémů v České republice včetně spolupráce s právními subjekty vydavatelské sféry.
6. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s celostátní působností (metodik).
7. Celostátní koordinace digitalizace knihovních fondů, návrhy změn standardů, správa a organizace rozsáhlé digitální knihovny, správa a aktualizace informačního portálu.
8. Indexace vysoce odborných dokumentů na analytické úrovni pro specializované bibliografické databáze s celostátním významem.
9. Vytváření celostátních metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.
10. Tvorba a správa tezaurů a souborů jmenných, názvových a věcných národních autorit.
13. platová třída
1. Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví, informační činnosti a systém digitalizace knihovních fondů.
2. Studijně-rozborová činnost na celostátní nebo vědecké úrovni, zpracovávání náročných odborných a specializovaných informačních studií a rozborových materiálů.
3. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnickoinformačních systémů a kooperace na mezinárodní úrovni.
4. Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních zdrojů a jejich zpracovávání a zpřístupňování.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.
2.03.02 ARCHIVÁŘ
5.
platová třída
1. Zpracovávání archivních inventářů.
6. platová třída
1. Provádění dílčích specializovaných archivních pořádacích a zpřístupňovacích prací podle stanovené metodiky.
2. Samostatné vykonávání základních prací výpůjční služby, například kontrola výdeje a vracení archiválií včetně kontroly stavu vracených archiválií.
3. Zpracovávání nových přírůstků rozmnožovacích ochranných a studijních kopií archiválií a provádění revizí a kontrol jejich stavu.
4. Zpracovávání elektronických inventářů a jednoduchých databází v analogové nebo digitální podobě, archivních fondů a sbírek.
5. Zhotovování digitálních kopií archiválií, jejich označování a vedení související evidence.
7. platová třída
1. Pořádání a inventarizace archivních fondů a sbírek podle stanovené metodiky.
2. Pořádání a zpřístupňování archivních souborů digitálních kopií a digitalizovaných (převedených) archiválií podle stanovené metodiky.
3. Komplexní výkon archivní výpůjční služby.
4. Vyhledávání, deponování archiválií, vedení badatelské evidence v listinné formě nebo na technických nosičích dat.
8. platová třída
1. Odborná správa archivních fondů a sbírek a jejich revize.
2. Provádění státního dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů (skartační řízení) a výběrem archiválií.
3. Odborná správa archivních souborů digitálních kopií a digitalizovaných (převedených) archiválií.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů.
2. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace jazykově a typologicky náročných archivních fondů a sbírek.
10. platová třída
1. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti specializovaných archivních pracovišť.
2. Zajišťování, uchovávání, ochrana a přípustné využívání svěřených částí Národního archivního dědictví.
3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a výkon předarchivní péče.
4. Koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví v působnosti archivů s celostátní působností.
5. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti technických archivů pro klasifikované a neveřejné dokumenty.
6. Zajišťování administrace a údržby databáze archivních fondů dokumentů, například NATO, Evropské unie.
5. Kontrola dodržování ustanovení pro manipulaci s neutajovanými a klasifikovanými dokumenty cizí moci pro listinné a elektronické dokumenty.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, výkon kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu nad archivní a spisovou službou, příprava a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
2. Zpracovávání nových metodických postupů a posuzování náročných pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací.
3. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace složitých paleografických a jazykově náročných archivních fondů a sbírek. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů a samostatné publikační činnosti.
4. Zajišťování a organizace archivních pracovišť regionálního a odvětvového významu.
5. Komplexní zajišťování odborné správy fondů a sbírek digitálního archivu v celostátní působnosti.
12. platová třída
1. Koordinace činností samostatného archivního pracoviště.
2. Zajišťování komplexní péče o uchovávání, ochranu a racionální využívání svěřených částí Národního archivního dědictví, koordinace přípravy vědeckých edic archivních fondů a sbírek nejvyšší kategorie (kulturních a národních kulturních památek).
3. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací včetně ověřování technologických postupů.
4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.
5. Metodická, konzultační a poradenská činnost v oblasti pořádacích, zpřístupňovacích, a edičních prací včetně péče o archiválie v celostátním rozsahu.
13. platová třída
1. Komplexní koordinace činností velkých samostatných odborných pracovišť, členěných do většího počtu vnitřních organizačních jednotek a vykonávajících celostátní nebo oblastní působnost (pro území kraje nebo několika krajů).
DÍL 2.04 KULTURA
2.04.01 ARCHEOLOG
9. platová třída
1. Provádění základních archeologických průzkumových prací a průzkumů včetně záchranných prací.
2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů.
3. Utváření a zprostředkovávání archeologických sbírek a fondů.
10. platová třída
1. Provádění archeologických průzkumů nalezišť včetně jejich vyhodnocování.
2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů v přímých vazbách na péči o památkový fond jak na úrovni odborných organizací památkové péče, tak na úrovni výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo samosprávy, zejména při stavebním a územním řízení.
3. Zpracovávání komplexní evidence, dokumentace a podmínek ochrany archeologického fondu.
11. platová třída
1. Provádění archeologických výzkumných prací na významných rozsáhlých nalezištích značné historické hodnoty.
2. Koordinace záchrany, ochrany a prezentace archeologických nalezišť včetně vyhodnocování výsledků výzkumu.
3. Tvorba koncepcí a syntéz zabezpečení ochrany a záchrany archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.
4. Komplexní odborné zpracovávání archeologických nálezů a sbírek.
12. platová třída
1. Provádění archeologických výzkumných prací včetně koordinace ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť celostátního významu a vyhodnocování výsledků výzkumu.
2. Tvorba koncepcí zachování archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.
3. Zpracovávání a zhodnocování archeologických fondů celostátního významu.
13. platová třída
1. Tvorba komplexních koncepcí zachování archeologického fondu nebo archeologických lokalit prohlášených za národní kulturní památky.
2. Metodické usměrňování a celostátní koordinace archeologie.
3. Komplexní vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů archeologického fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k ochraně a využívání archeologických lokalit prohlášených za národní kulturní památky a archeologického potenciálu lokalit památek zapsaných do seznamu světového dědictví.
14. platová třída
1. Koordinace tvorby komplexních koncepcí zachování národního a světového archeologického fondu a archeologického dědictví.
2.04.02 PAMÁTKÁŘ
9. platová třída
1. Samostatné odborné práce v oboru památkové péče, například provádění ucelených částí průzkumů a dokumentace památkového fondu.
10. platová třída
1. Provádění základních průzkumů a dokumentace památkového fondu včetně přípravy odborných vyjádření k ochraně, obnově a využívání kulturních památek.
11. platová třída
1. Samostatné provádění systémově náročných odborných prací v jednotlivých disciplinách památkové péče s úplnou orientací v problematice památkové péče, například posuzování návrhů na památkovou ochranu movitých a nemovitých věcí kulturní hodnoty včetně provádění šetření a zpracovávání odborných vyjádření a odborných metodik.
2. Souhrnné zpracovávání výsledků průzkumů a vytváření oborových informačních a dokumentačních fondů.
12. platová třída
1. Samostatné provádění specializovaných průzkumů památkového fondu a vyhodnocování jejich výsledků včetně vytváření specializovaných informačních a dokumentačních fondů v systému památkové péče.
2. Koordinace systémově náročných odborných prací v několika disciplinách humanitních, přírodních a technických věd v oboru památkové péče.
3. Zpracovávání expertních vyjádření a odborných metodik pro specializované činnosti v památkové péči.
13. platová třída
1. Metodické usměrňování celostátního systému památkové péče a koordinace naplňování jeho hlavních funkcí.
2. Tvorba celostátních koncepcí subsystémů památkové péče (ochrana, uchovávání nebo zprostředkovávání kulturních hodnot).
3. Komplexní vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů památkového fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k obnově a využívání národních kulturních památek a památek zapsaných do Seznamu světového dědictví.
14. platová třída
1. Koordinace tvorby celostátní koncepce a dlouhodobých výhledů rozvoje památkové péče, vytváření komplexního systému památkové péče a kulturního dědictví tvořeného zvlášť významnými sbírkami a mobiliárními fondy v České republice a v mezinárodním kontextu.
2.04.03 SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN)
8. platová třída
1. Zajišťování ochrany, provozu a správy nepřístupného památkového objektu bez mobiliárního fondu v jeho provozní době.
2. Dohled nad prováděním obnovy nepřístupného památkového objektu bez mobiliárního fondu.
3. Zajišťování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost na provozně samostatných částech rozsáhlých areálů.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování a správy nezpřístupněného a ke zpřístupnění nepřipravovaného památkového objektu s menším rozsahem mobiliárního fondu.
2. Zajišťování průvodcovských činností a prezentace pro veřejnost přístupného památkového objektu s nižší provozní náročností (menší počet návštěvníků, menší rozsah areálu).
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování a správy dočasně nepřístupného památkového objektu významného počtem mobiliáře a rozsahem areálu.
2. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování, správy a prezentace přístupného památkového objektu se střední provozní náročností (rozsah mobiliáře, počet návštěvníků, velikost areálu).
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování, správy a prezentace přístupného památkového objektu s vyšší než průměrnou provozní náročností (rozsah a význam mobiliáře, počet návštěvníků, výnosy a velikost areálu).
2. Zajišťování provozu více provozně oddělených objektů se samostatnou prezentací veřejnosti pod jednou správou.
3. Organizace návštěvnického provozu na více trasách za pomoci časové rezervace a početní regulace návštěvnosti.
12. platová třída
1. Komplexní zajišťování ochrany, provozu, správy, prezentace a tvorby koncepce využívání významného památkového objektu s velkou provozní náročností (vysoké počty mobiliáře, vysoký počet návštěvníků a výnosů, rozsáhlé a provozně složité areály).
2. Tvorba koncepce využívání významného památkového objektu, komplexní péče o mobiliární fond, zajišťování badatelských a průzkumných činností.
3. Komplexní správa dvou a více přístupných památkových objektů spadajících do nižších velikostních skupin.
4. Organizace návštěvnického provozu za pomoci rezervace, časové a početní regulace návštěvnosti v nadregionálním systému.
2.04.04 SPRÁVCE DEPOZITÁŘE
8. platová třída
1. Odborná správa jednooborového depozitáře sbírek nebo mobiliárních fondů.
9. platová třída
1. Odborná správa depozitářů rozsahem a povahou významných sbírek nebo mobiliárních fondů.
10. platová třída
1. Stanovování způsobů a podmínek správy depozitářů, určování podmínek ukládání, ochrany a manipulace se sbírkami nebo mobiliárními fondy.
2.04.05 KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ
9. platová třída
1. Správa sbírky nebo mobiliárního fondu.
2. Terénní výzkumy prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty.
3. Zprostředkovávání sbírkových předmětů badatelům a zajišťování prezentace sbírky veřejnosti.
10. platová třída
1. Tvorba sbírky a správa významných a rozsáhlých mobiliárních fondů.
2. Stanovování postupů a způsobů a výběr sbírkových předmětů pro preparování a konzervování a pro restaurování mobiliárních fondů včetně dohledu nad prováděnými pracemi.
3. Samostatná příprava muzejních výstav, programů a publikací nebo instalací zpřístupněných památkových objektů.
11. platová třída
1. Tvorba a správa sbírky nebo mobiliárních fondů mimořádného významu a rozsahu.
2. Tvorba a organizace náročných nebo víceoborových muzejních výstav, programů, publikací a instalací zpřístupněných památkových objektů.
3. Samostatné provádění a organizace týmových terénních výzkumů prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty.
12. platová třída
1. Zpracovávání koncepcí sbírkotvorné činnosti a koncepcí instalací památkových objektů. Odborné pořádání a vědecké zpracovávání sbírky nebo mobiliárních fondů v širokých souvislostech. Kompletace autentických a rodových mobiliárních fondů.
2. Organizace rozsáhlých výstavních projektů včetně mezinárodních, příprava a organizace náročných muzejních programů, výstav a expozic.
3. Zpracovávání koncepcí ochrany sbírky nebo mobiliárních fondů.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce sbírkotvorné činnosti v širokých mezioborových souvislostech včetně organizace správy víceoborových sbírek nebo mobiliárních fondů mimořádného významu.
2. Metodické usměrňování tvorby, správy a kompletace sbírek nebo mobiliárních fondů.
3. Specializované zkoumání a zpracovávání sbírek nebo mobiliárních fondů včetně tvorby vědeckých katalogů sbírek a mobiliárních fondů.
2.04.06 PREPARÁTOR
7. platová třída
1. Preparování přírodnin pod odborným vedením a vykonávání terénních prací při sběru přírodnin a zpracovávání dokumentace.
8. platová třída
1. Zhotovování jednoduchých preparátů, například preparátů hmyzu (balků), odlitků paleontologických a osteologických sběrů pro uložení do sbírky včetně sběru přírodnin a odchyt živočichů podle dispozic.
9. platová třída
1. Zhotovování běžných preparátů a odlitků podle stanovených postupů včetně sběru přírodnin a odchytu živočichů. Provádění průzkumů stavu sbírek přírodnin a zajišťování preventivní péče o ně.
10. platová třída
1. Zhotovování náročných preparátů, například preparátů velkých ryb, plazů, ptáků a savců.
2. Provádění repasí přírodovědných expozic.
3. Provádění náročných laboratorních průzkumů preparovaných materiálů.
11. platová třída
1. Stanovování obecných preparátorských metod a postupů.
2. Zpracovávání koncepcí preparátorské činnosti a komplexních analýz přírodovědeckých sbírek s aplikací výsledků základního výzkumu pro svěřené sbírky.
12. platová třída
1. Tvorba celostátních komplexních koncepcí péče o přírodovědecké sbírky v širokých mezioborových souvislostech a s možností obecného využití pro všechny správce sbírek. Aplikace a ověřování nových metod, laboratorních experimentů a nejsložitějších technologií v preparátorské činnosti.
2.04.07 DOKUMENTÁTOR
6. platová třída
1. Provádění dokumentačních nebo evidenčních záznamů ke kulturním památkám, sbírkovým předmětům, odborným průzkumům a vědeckým výzkumům, k prezentaci, preparování, konzervování či restaurování podle zadání.
7. platová třída
1. Pořizování ucelených souborů evidenčních a dokumentačních záznamů ke kulturním památkám, sbírkovým předmětům, odborným průzkumům a vědeckým výzkumům, k prezentaci, preparování, konzervování či restaurování a jejich průběžná aktualizace.
2. Pořizování obrazové dokumentace kulturních památek a sbírkových předmětů, například fotografické, kresebné, videozáznamů a samostatná evidence těchto záznamů.
3. Posuzování, systémové třídění a zakládání písemných materiálů a dokumentačních podkladů o památkovém fondu nebo sbírkách včetně jejich uchovávání.
8. platová třída
1. Sledování, vyhodnocování a dokumentování technického stavu, využívání a přemísťování památkového fondu nebo sbírek.
2. Katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních, vytváření základní identifikační dokumentace památkového fondu nebo sbírek a spolupráce při průzkumech a šetřeních a vytváření odborných informačních fondů.
9. platová třída
1. Dokumentace terénních výzkumů a průzkumů, například archeologických, etnografických, přírodovědeckých a stavebně-historických.
2. Zajišťování katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních, zajišťování vytváření základní identifikační dokumentace památkového fondu nebo sbírek a podsbírek a spolupráce při průzkumech a šetřeních a vytváření odborných informačních fondů.
10. platová třída
1. Provádění technicky náročné dokumentace terénních průzkumů a archeologických, etnografických, přírodovědeckých, stavebně-historických výzkumů apod.
2. Stanovování odborných podmínek pro tuzemské zápůjčky a výpůjčky kulturních památek.
3. Vytváření komplexní identifikační dokumentace památkového fondu nebo sbírek a podsbírek včetně katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních.
11. platová třída
1. Koordinace, stanovování metodik a postupů pořizování technicky náročné dokumentace kulturních památek, sbírkových předmětů a knižních fondů zejména pro publikační a prezentační účely.
2. Stanovování podmínek pro vývoz kulturních památek do zahraničí.
12. platová třída
1. Systémové řešení dokumentačních činností specializovaných pracovišť a rozsáhlých vědeckých výzkumů, například archeologických, etnografických, stavebně-historických, přírodovědeckých.
2. Metodické usměrňování dokumentačních činností památkové péče a muzejnictví v celostátním rozsahu.
3. Zpracovávání koncepcí a systémové řešení dokumentačních činností v oborech památkové péče nebo muzejnictví.
4. Zajišťování ochrany movitého kulturního dědictví prostřednictvím koordinace výkonných pracovišť celostátního integrovaného systému.
2.04.08 RESTAURÁTOR
8. platová třída
1. Provádění základních přípravných průzkumů a restaurátorských prací pod odborným dohledem včetně zpracovávání dílčích restaurátorských zpráv.
9. platová třída
1. Provádění průzkumů a restaurátorských prací a samostatné zpracovávání pokynů pro další nakládání s předměty včetně způsobu jejich uložení a prezentace a zpracovávání restaurátorských zpráv.
10. platová třída
1. Provádění průzkumů a restaurátorských prací včetně zhotovování modelačních doplňků originálů.
11. platová třída
1. Provádění náročných specializovaných průzkumů a restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl včetně zpracovávání komplexních restaurátorských zpráv se zobecňováním použitých restaurátorských postupů.
12. platová třída
1. Provádění vysoce náročných průzkumů a restaurování významných historických uměleckých a uměleckořemeslných děl.
13. platová třída
1. Provádění komplexních a speciálních výtvarně a technicky náročných průzkumů a restaurování souborů významných historických uměleckých a uměleckořemeslných děl.
14. platová třída
1. Koordinace průzkumových a restaurátorských prací souborů nejvýznamnějších historických uměleckých a uměleckořemeslných děl celostátního a mezinárodního kulturního významu včetně jejich interpretace a vědeckého zkoumání. Zpracovávání systémových a metodických opatření v oboru restaurování v celostátním a mezinárodním měřítku.
2.04.09 PRŮVODCE
4. platová třída
1. Doprovázení skupin návštěvníků ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech, v muzeích, galeriích a jiných kulturních zařízeních, případně s reprodukcí průvodcovských textů.
2. Dohled nad návštěvnickým provozem ve výstavních prostorách a poskytování základních provozních informací.
5.
platová třída
1. Doprovázení skupin návštěvníků zpřístupněných přírodních objektů a památek nebo kulturních zařízení včetně reprodukce průvodcovských textů s poskytnutím dalších základních informací pro návštěvníky v českém jazyce.
6. platová třída
1. Zajišťování návštěvnického provozu ve zpřístupněném přírodním a památkovém objektu nebo v kulturním zařízení, poskytování odborných výkladů a rozšířených informací pro návštěvníky s transformací do jednoho cizího jazyka.
7. platová třída
1. Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech nebo kulturních zařízeních a poskytování kvalifikovaných výkladů se znalostí dvou cizích jazyků.
2. Poskytování informací a demonstrace určených a osvojených činností vztahujících se svou povahou k prezentované expozici, času a prostředí, dohled nad stavem expozice a odpovědnost za svěřené předměty.
8. platová třída
1. Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech nebo kulturních zařízeních s více prohlídkovými trasami provozovanými současně se schopností komunikovat ve více cizích jazycích.
2. Poskytování výkladů s vysokými nároky na informace z humanitních a přírodovědných oborů s případným používáním dvou i více cizích jazyků.
2.04.10 KONZERVÁTOR
7. platová třída
1. Základní ošetřování a konzervování sbírkových předmětů a mobiliárních fondů pod odborným vedením, směřující k zastavení destrukčních procesů a k zachování současného stavu a vzhledu předmětů.
8. platová třída
1. Průzkum stavu sbírek, historických knižních fondů a mobiliárních fondů a konzervování předmětů a zhotovování kopií a modelů podle dispozic.
9. platová třída
1. Samostatný průzkum stavu sbírek, historických knižních fondů a mobiliárních fondů a samostatné provádění základní konzervace předmětů včetně přípravy předmětů k prezentaci, zpracovávání dokumentace o konzervování předmětů, použitých materiálech, technikách a metodách.
10. platová třída
1. Zajišťování preventivní péče o sbírkové předměty, historické knižní fondy a mobiliáře a provádění náročných průzkumů sbírek, knižních fondů a mobiliářů.
2. Provádění náročné konzervace předmětů.
11. platová třída
1. Zpracovávání komplexních koncepcí péče o sbírkové předměty, historické knižní fondy a mobiliáře a provádění vysoce náročných konzervátorských prací.
12. platová třída
1. Zpracovávání celostátních komplexních koncepcí péče o sbírkové předměty, historické knižní fondy a mobiliáře ve vymezeném oboru.
2. Odborná koordinace víceoborových činností při provádění speciální konzervace zvláště významných souborů uměleckých děl užitého umění, uměleckého řemesla a uměleckého průmyslu.
2.04.11 VÝSTAVÁŘ
7. platová třída
1. Organizační zajišťování a koordinace činností souvisejících s přípravou výstav.
2. Instalace výstavního mobiliáře podle návrhu architekta.
8. platová třída
1. Koordinace prací při instalaci výstav a expozic, zajišťování bezpečnosti práce účastníků instalace a dodržování časového harmonogramu.
9. platová třída
1. Koordinace prací při instalaci rozsáhlých výstav a při realizaci složitých výstavních projektů s vysokými nároky na bezpečnost exponátů a na časový průběh prací.
2. Zpracovávání záměrů a libret částí výstav nebo jednotlivých expozic a příprava prováděcích scénářů.
3. Zpracovávání projektů méně rozsáhlých výstav nebo jednotlivých expozic podle daných záměrů.
10. platová třída
1. Zpracovávání záměrů a libret výstav včetně prováděcích scénářů.
2. Zpracovávání projektů výstav a expozic.
11. platová třída
1. Komplexní zpracovávání rozsáhlých a náročných libret výstav a koordinace přípravy libret jednotlivých expozic a prováděcích scénářů.
2. Zpracovávání projektů náročných projektů výstav.
12. platová třída
1. Zpracovávání náročných projektů výstav velkého rozsahu a souborů více výstav, například veletrhů a mezinárodních výstav a koordinace zpracování libret a prováděcích scénářů.
2.04.12 PROMÍTAČ
3. platová třída
1. Příprava přenosných promítacích zařízení pro film včetně přípravy příslušenství a pomocného zařízení, opravy a ošetřování filmových kopií a promítání filmů.
4. platová třída
1. Příprava a obsluha pevně zabudovaných promítacích zařízení včetně přípravy a ošetřování filmových kopií.
5.
platová třída
1. Příprava a obsluha promítacích zařízení včetně řídicího pultu v hledišti, promítání speciálními technologiemi.
7. platová třída
1. Příprava, obsluha, ošetřování specializovaných promítacích filmových technologií, například dolby-stereo, multiplexů a obdobné práce v oblasti dalších audiovizuálních technologií včetně digitálních a počítačových.
2.04.13 ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK
3. platová třída
1. Manipulační práce prováděné pod vedením archeologa.
4. platová třída
1. Mechanické zpracovávání archeologické dokumentace vykonávané podle pokynů.
2.04.14 ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH
2. platová třída
1. Uvaděčské práce včetně kontroly vstupenek.
3. platová třída
1. Podávání informací, prodej propagačních materiálů, dohled a zajišťování provozu při samostatných prohlídkách návštěvníků.
2. Pořádková služba při kulturních akcích.
3. Dohled a zajišťování provozu v šatnách včetně případného inkasa peněz.
4. platová třída
1. Podávání odborných informací včetně dozoru v expozicích, sbírkách muzeí, galérií, výstav a podobně.
2.04.15 MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR
7. platová třída
1. Vytváření masek podle scénáře.
8. platová třída
1. Realizace návrhu výtvarníka při zhotovování masek.
9. platová třída
1. Samostatné navrhování a provedení individuálních masek podle záměrů inscenátorů.
2.04.16 VLÁSENKÁŘ
5.
platová třída
1. Provádění kadeřnických prací a tvorba účesů pro divadelní role.
6. platová třída
1. Zhotovování vlásenkářských výrobků.
7. platová třída
1. Zajišťování vlásenkářských prací pro vytváření vnější podoby umělce podle záměru inscenátorů.
2. Zhotovování všech druhů vlásenek a vlasových doplňků, například vousů, copů, tupé apod. z klasických materiálů (vlasů, bůvolky), z umělých materiálů (kanekalon, silon), z experimentálních materiálů (látky, šňůry, papír, kůže). Zhotovování náhlavců.
3. Výroba dobových historických vlásenek.
2.04.17 ŠPERKAŘ (DESINATÉR)
6. platová třída
1. Výroba a opravy ozdob, šperků a doplňků scénických kostýmů v rámci výtvarné koncepce z různých materiálů a různou technologií.
7. platová třída
1. Individuální výroba šperků a doplňků podle vlastního návrhu nebo návrhů výtvarníků s používáním speciálních materiálů a mimořádných výrobních technologií.
2.04.18 MODISTKA-ČEPIČÁŘKA
4. platová třída
1. Zhotovování a opravy všech druhů pánských, dámských a dětských klobouků a čepic podle předloh.
5.
platová třída
1. Odborné práce při zhotovování modistických výrobků z náročných materiálů, například kůže nebo při opravách modelových a historických klobouků.
6. platová třída
1. Individuální zhotovování historických nebo modelových modistických výrobků podle vlastních návrhů včetně zhotovování střihů, kreslení a stříhání.
2.04.19 ARANŽÉR-VÝTVARNÍK
7. platová třída
1. Samostatné návrhy a realizace grafických a výtvarných propagačních materiálů.
8. platová třída
1. Samostatné tvůrčí grafické řešení a zpracovávání publikací a propagačních materiálů včetně kompletní technické předtiskové přípravy.
2.04.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE
8. platová třída
1. Zajišťování provozu a oprav strojní technologie horního a spodního jeviště včetně udržování hydraulických ručních tahů, elektro a hydropohonů, točny, kinetiky jevištních stolů, výtahů dekorací řízených počítačovou technikou.
2.04.21 GARDEROBIÉR
4. platová třída
1. Oblékání a převlékání účinkujících umělců podle potřeb vyplývajících ze scénáře, představ režisérů a kostýmních výtvarníků včetně oprav divadelních kostýmů, používaných při představeních.
5.
platová třída
1. Úpravy scénických kostýmů a doplňků při alternaci umělců.
2. Oblékání a převlékání účinkujících umělců do složitých kostýmů při realizaci umělecky nejnáročnějších, pohádkových a historických her.
3. Organizace a kompletní příprava kostýmní výpravy na zájezdová představení.
4. Speciální údržba a úpravy originálních dobových scénických kostýmů a doplňků.
2.04.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ
6. platová třída
1. Zhotovování jednotlivých částí scénických kostýmů. Odborné práce při zhotovování civilních a dobových scénických kostýmů a dobového prádla.
2. Zhotovování oděvních součástek civilních a dobových scénických kostýmů nebo národních krojů.
7. platová třída
1. Zhotovování všech druhů scénických kostýmů podle výtvarných návrhů z textilních, kožených a umělých materiálů nebo národních krojů včetně jejich přešívání.
2. Odborné práce ve výrobě kostýmů a zpracovávání kostýmních střihů.
8. platová třída
1. Specializované práce ve výrobě nejnáročnějších scénických kostýmů a střihů, například rozmanitých historických oděvů a pohádkových variací.
2.04.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI
6. platová třída
1. Individuální výroba a opravy ručně šité scénické a taneční obuvi podle návrhů výtvarníků a podle potřeb scénické praxe z různých materiálů a různou technologií.
7. platová třída
1. Individuální ruční výroba historické, krojové, baletní a jiné speciální obuvi včetně oprav, barvení a stříkání.
8. platový stupeň
1. Samostatné vypracovávání návrhů a zhotovování nejnáročnějších modelů scénické, krojové obuvi, různé ortopedické úpravy při dodržování náročných tvarů podle požadavků výtvarníka s používáním speciálních materiálů a mimořádných výrobních technologií, bez dělby práce, podle vlastních znalostí dobových stylů a podle potřeb scénické praxe.
2.04.24 REKVIZITÁŘ
3. platová třída
1. Rutinní práce při zajišťování divadelních představení, například nákup, příprava, úprava a udržování osobních a spotřebních divadelních rekvizit, jejich aranžování a instalace na scéně.
4. platová třída
1. Práce při zajišťování divadelních představení podle dispozic inscenátorů, oprava osobních a spotřebních divadelních rekvizit, jejich aranžování a instalace na scéně.
5.
platová třída
1. Běžné odborné práce při technickém zajišťování funkcí rekvizit, například střelných zbraní nebo vytváření optických nebo zvukových efektů pyrotechnickými prostředky podle scénáře.
2.04.25 MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ
4. platová třída
1. Zhotovování jednotlivých částí a detailů statických modelů z různých materiálů podle technické dokumentace, jejich povrchová úprava včetně repase.
2. Kompletace sestav a podsestav do jednodušších celků podle technické dokumentace včetně jednoduchých terénních úprav modelů.
5.
platová třída
1. Výroba laminátových krejčovských bust včetně jejich potahování textilní tuženkou a dokončovací práce.
2. Zhotovování laminátových figurín včetně atypických, jejich kompletace, kontrola vzhledu a detailní kolorace.
3. Odlévání částí modelů z umělých hmot.
4. Zhotovování a sestavování jednodušších funkčních modelů.
6. platová třída
1. Přesné terénní úpravy modelů v souladu s dokumentací.
2. Zhotovování forem pro odlévání částí modelů z epoxidových pryskyřic a dentakrylu.
3. Ruční laminování figurín do vícedílných klínových forem včetně vkládání kovových výztužných a spojovacích částí a zámků.
7. platová třída
1. Zhotovování a montáž složitých statických architektonických a urbanistických modelů do větších celků, například modely měst.
2. Zhotovování a montáž složitých funkčních modelů s elektronickým vybavením.
8. platová třída
1. Zhotovování a montáž technicky a výtvarně nejnáročnějších funkčních modelů pro vývojové účely při dodržování technických parametrů a podmínek včetně jejich průmyslového a výtvarného řešení.
2. Určování grafické úpravy a barevného pojetí modelů, předvádění těchto modelů na zahraničních veletrzích a výstavách.
2.04.26 UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR
6. platová třída
1. Čalounické a dekoratérské práce jako čalounění scénických prvků, dekorační práce, výroba velkoplošných panorám prospektů, koberců, opon apod.
2. Samostatné provádění dekoratérských prací s výtvarným řešením interiéru.
7. platová třída
1. Samostatné zhotovování a opravy veškerých slohových uměleckořemeslných čalounických individuálních výrobků a samostatné práce v interiérech s používáním materiálů náročných na zpracování podle návrhů výtvarníků a architektů.
2. Vytváření nejnáročnějších velkoplošných kompozic, například goblénů, koberců, dekoračních závěsů a opon náročnými aplikacemi a povrchovými strukturami z různých materiálů s dotvářením podle vlastních návrhů.
8. platová třída
1. Vysoce odborné individuální práce při rekonstrukcích a specializovaných úpravách na historicky cenném čalouněném nábytku v historických interiérech s využitím restaurátorských technik.
2.04.27 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK
5.
platová třída
1. Zhotovování atypických kovových výrobků a konstrukcí při realizaci uměleckých návrhů ve výstavní a interiérové tvorbě všech druhů.
2. Zhotovování dlouhých závěsů s okem, zdobených rýhováním za tepla i studena, vykovávání ozdobných hřebů s raženou hlavou do zápustky s ručním kováním.
6. platová třída
1. Zhotovování a cizelování kopií slohových klik a štítů.
2. Zhotovování a montáž stavebních zámečnických výrobků (pevných oken, mříží, žebříků, schodišťových madel apod.).
3. Výroba základních, výtvarně méně náročných scénických konstrukcí podle výkresové dokumentace.
7. platová třída
1. Zhotovování výtvarně náročných konstrukcí scénických dekorací, výroba složitého kovového nábytku, výroba rekvizit a kostýmních doplňků a práce s barevnými kovy.
2. Zhotovování kovaných a svařovaných plastik podle modelů i s využíváním vlastního řemeslného rukopisu.
3. Povrchové úpravy prací cínováním v lázni, chemické barvení kovů a svařování kovů v ohni.
8. platová třída
1. Zhotovování výtvarně nejnáročnějších architektonických kovových sestav (kovaných, svařovaných, obráběných apod.) monumentálního pojetí v kombinaci s různými druhy materiálů.
2. Zhotovování a opravy složitých kovových mechanismů, například soustrojí větrných mlýnů, vodních hamrů, lisoven a valch (ozubená kola, hřídele, převodky, exentry apod.) a jejich uvedení do provozu.
3. Zhotovování výtvarně nejnáročnějších kovových sestav scénických dekorací a staticky a kineticky náročných konstrukcí v kombinaci s různými druhy materiálu podle výtvarných návrhů.
4. Zhotovování figurálních plastik, tepaných z měděných nebo mosazných plechů nebo kovaných z oceli podle návrhu výtvarníků nebo podle vlastních návrhů.
9. platová třída
1. Rekonstrukce a specializované úpravy nejstarších slohových kovářských a zámečnických děl a zhotovování jejich kopií s využíváním restaurátorských technik.
2.04.28 UMĚLECKÝ MALÍŘ
6. platová třída
1. Malířské napodobování všech druhů materiálů včetně patinování, zhotovování plastických maleb a napodobování architektonických prvků a soch.
2. Patinování štukových ornamentů.
3. Provádění velkoplošných maleb podle vícebarevných plakátů nebo vícebarevných fotografií.
4. Kreslení složitých map a grafů a provádění složitých plošných schematických maleb.
5. Zpevňování (injektáž) uvolněných částí omítky s nástěnnou malbou.
6. Finální úpravy divadelních rekvizit.
7. platová třída
1. Ruční domalovávání chybějících částí ornamentů a domodelovávání menších částí chybějící štukové ornamentální výzdoby.
2. Přesná realizace maleb portrétů podle fotografií.
3. Provádění výtvarně náročných maleb (litých i strukturálních) špachtlí, podle vlastní kompozice.
4. Složité figurální malby nejrůznějšími technikami podle vlastní kompozice.
5. Náročné grafické velkoplošné práce včetně volby barevných kompozic a rozvrhování prostoru.
6. Malování složitých druhů písma a znaků.
8. platová třída
1. Barevné dotváření napodobenin historických interiérů scénických staveb, například kostelů, zámeckých komnat, oltářů, imitací sloupů s perspektivou, aut a letadel.
2. Barevné vytváření pohádkových a fantastických dekorací a dotváření stáří objektů malířskými technikami.
3. Vytváření monumentálních scénických staveb všech druhů, například horizontů, prospektů, panorámat a koberců různými technologiemi na nejrůznějších materiálech.
2.04.29 UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR
5.
platová třída
1. Zhotovování jednoduchých klínových forem a odlévání sádrových odlitků včetně retuše.
2. Zhotovování konstrukcí a tažení jednoduchých říms a profilů.
3. Modelování a zhotovování menších plastických modelů a různých plastik a odlitků z nejrůznějších materiálů.
4. Modelování slohových ornamentů podle dokumentace a zhotovování šablon všech druhů.
6. platová třída
1. Tažení profilů a rozet na stropě včetně zhotovování konstrukcí.
2. Zhotovování sgrafitových výzdob budov a montáž složitých sádrových konzol a říms.
3. Zhotovování silikonových a kaučukových forem.
4. Plastická řezba slohových nebo jiných tvarů u nábytku, ozdobných rámů a architektonických a ornamentálních prvků z různých druhů materiálů.
7. platová třída
1. Zhotovování klínových a kombinovaných forem včetně želatinových.
2. Zhotovování složitých rabicových stropů a tažení nik, sloupů a jiných profilů.
3. Modelování a zhotovování modelů a plastik všeho druhu z nejrůznějších materiálů s různými povrchovými úpravami podle výtvarných návrhů pro scénografickou výrobu.
4. Snímání odlitků různých částí lidského těla a zhotovování forem pro výrobu odlitků.
8. platová třída
1. Zhotovování složitých modelů a písem podle výtvarného návrhu.
2. Provádění nejnáročnějších uměleckořemeslných štukatérských prací vnější a vnitřní slohové výzdoby objektů, například vícebarevného figurálního sgrafita a barevného umělého mramoru.
3. Snímání masek nebo částí obličeje u živých modelů.
9. platová třída
1. Samostatné provádění rekonstrukce a specializovaných úprav nejnáročnějších štukatérských děl s využíváním restaurátorských technik.
2.04.30 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ
6. platová třída
1. Samostatné zhotovování truhlářských výrobků bez technologické dělby práce.
2. Převážně ruční zhotovování individuálních scénických doplňků bez dělby práce.
3. Vykládání a sestavování okrasných dýh na křížovou spáru, šachovnici a žilky a přimořování domácích okrasných dřevin se zachováním kresby včetně konečné povrchové úpravy.
7. platová třída
1. Zhotovování slohových oken a dveří podle původních vzorů s přenášením detailů a profilace dřeva včetně okovávání.
2. Rekonstrukce vykládaných historických podlah a vlysů se zachováním původních druhů dřev, rozměrů a povrchové úpravy.
3. Zhotovování a sestavování složitých individuálních skříní zabudovaných do nepravidelného prostoru.
4. Zhotovování kusového nábytku podle návrhu včetně přípravy materiálu a výtvarně náročných a složitých částí scénických dekorací.
5. Zhotovování náročných ornamentálních a figurálních intarzií včetně jejich oprav všemi technikami.
6. Dekorativní obkládání stěn historických interiérů rámovými konstrukcemi a výplněmi z ušlechtilých dřev včetně jejich konzervace.
7. Samostatné vyřezávání loutek podle návrhů výtvarníků a výroba jejich mechanizmů.
8. platová třída
1. Náročné práce při zhotovování slohového nábytku, interiérového zařízení, stavebních slohových prvků s výraznými uměleckými prvky podle návrhu včetně jejich sestavování.
2. Zhotovování složitých truhlářských výrobků lidové umělecké výroby.
9. platová třída
1. Zhotovování složitých ornamentálních a figurálních intarzií a maketárií včetně rekonstrukcí a specializovaných zásahů na historických truhlářských dílech s využíváním restaurátorských technik.
2.04.31 VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ
4. platová třída
1. Ruční výroba tradičních zvykoslovných předmětů lidové umělecké výroby podle vzorů s přesným zachováním původních technik, původní barevnosti a s použitím výhradně původních přírodních materiálů, například lýk, polasů a svíček včetně přesného zachování původních postupů přípravných a dokončovacích prací.
2. Ruční výroba bižuterie z přírodních materiálů rostlinného původu, například klokočí s využitím vlastní výtvarné invence včetně přesného zachování původních postupů přípravných a dokončovacích prací .
5.
platová třída
1. Ruční výroba všech druhů zvykoslovného pečiva včetně přípravy a zdobení, například vizovického pečiva a perníků, ozdob a figurek ze slámy a kukuřičného šustí a drobných dlabaných dřevěných předmětů z volné ruky, například dřeváků s přesným zachováním původních postupů přípravných a dokončovacích prací.
2. Podmalby na skle.
6. platová třída
1. Výroba všech typů kraslic s přesným zachováním původních postupů přípravných a dokončovacích prací, štípaných holubiček včetně výběru a přípravy vhodného materiálu a výroba velkých dlabaných dřevěných předmětů z volné ruky včetně případného zdobení a povrchových úprav, například velkých mís a korýtek.
2. Ruční řezba betlémových a jiných dřevěných figurek a zhotovování betlémové krajiny včetně výběru a přípravy vhodného dřeva a povrchových úprav.
7. platová třída
1. Batikování originálních interiérových a oděvních kuponů z přírodních materiálů (z čistého hedvábí, batistu, jemného plátna apod.) různými technikami v přímé spolupráci s výtvarníkem nebo s využitím vlastní výtvarné invence.
2.04.32 EDUKÁTOR V KULTUŘE
8. platová třída
1. Podávání výkladu k určité problematice nebo expozičnímu objektu, poskytování informačních a demonstrátorských služeb v kulturních institucích včetně předvádění tradičních technologií či prací a aktivit spojených s prezentovanou expozicí či příslušným objektem.
9. platová třída
1. Realizace a lektorování připravených vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro jednotlivé cílové skupiny spadající do oblasti neformálního nebo formálního vzdělávání s využitím vzdělávacího potenciálu výstupů kulturních institucí a uplatňováním vhodných metodických postupů.
10. platová třída
1. Tvorba vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro jednotlivé cílové skupiny, jejich příprava a realizace.
2. Poskytování metodické a konzultační pomoci v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pedagogům a subjektům působícím ve vzdělávání a volnočasových aktivitách.
11. platová třída
1. Zpracovávání samostatné koncepce vzdělávací činnosti instituce v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví.
2. Tvorba krajské koncepce edukace v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví.
3. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v návaznosti na rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy včetně jejich vyhodnocování a vedení odborných praxí pro studenty středních škol.
4. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro skupiny se speciálními potřebami.
5. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví spadajících do širokého rámce neformálního a formálního vzdělávání pro nejrůznější cílové skupiny.
12. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí edukace v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví.
2. Tvorba, organizace a realizace meziinstitucionálních vzdělávacích projektů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví včetně koordinace specializované vzdělávací činnosti.
3. Vedení stáží a odborných praxí v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro studenty pregraduálních a postgraduálních programů vysokých škol.
2.04.33 REGISTRÁTOR SPECIALISTA
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z jednooborového fondu nebo sbírky případně podsbírky podle mezinárodních standardů v rámci Evropské unie.
2. Komplexní zajišťování odborných kurýrních doprovodů výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů při transportech v rámci České republiky.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z víceoborových fondů nebo sbírek, případně podsbírek podle mezinárodních standardů v rámci Evropské unie s více než jedním subjektem.
2. Komplexní zajišťování odborných kurýrních doprovodů výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů při transportech v rámci Evropské unie.
12. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborných kurýrních doprovodů výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů při transportech mimo Evropskou unii.
2. Metodické usměrňování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z více organizací.
3. Komplexní zajišťování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z jednooborového nebo víceoborových fondů nebo sbírek, případně podsbírek podle mezinárodních standardů mimo Evropskou unii s více než jedním subjektem.
DÍL 2.05 OBCHODNÍ PROVOZ
2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ
4. platová třída
1. Výroba a výdej běžných druhů moučníků a cukrářských výrobků, například harlekýn, sachr, koláče, bábovky, vánočky, výroba teplých moučníků, například koblihy, ovocné nákypy, hromadná výroba cukrářských výrobků a moučníků v závodních (školních) a obdobných stravovacích zařízeních.
2. Výroba všech druhů zmrzlin.
5.
platová třída
1. Samostatné zhotovování všech druhů cukrářských výrobků včetně složitějších, zhotovování speciálních vařených a ochucených krémů a náplní, například smetanový, griliášový, karamelový a speciálních druhů polev s použitím vlastních receptur.
6. platová třída
1. Zhotovování složitých a výtvarně náročných cukrářských výrobků, zejména podle individuálních požadavků nebo podle vlastních návrhů.
2. Zajišťování výroby cukrářských výrobků, moučníků a cukrářských specialit v menším provozu, pro zvláštní akce převážně podle vlastních receptur a kalkulací s použitím různé technologie, případná účast na výrobě.
2.05.02 KUCHAŘ
3. platová třída
1. Dohotovování a regenerace jídel, výdej jídel a další práce v kuchyni spojené s výrobou částí jídel.
4. platová třída
1. Výroba běžných druhů jídel.
5. platová třída
1. Výroba technologicky náročných teplých jídel, specialit studené kuchyně nebo samostatná výroba jídel v souladu se závaznými výživovými normami.
6. platová třída
1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby.
2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.
3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních.
4. Výroba jídel s omezeními v dietním režimu nebo při zabezpečování preventivní a léčebné výživy v rámci standardizovaného poskytování nutriční péče.
7. platová třída
1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.
2.05.03 ČÍŠNÍK
2. platová třída
1. Nabídka jednoduchého sortimentu zboží včetně obsluhy.
2. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních.
3. platová třída
1. Obsluha hostů převážně pod přímým vedením, případné inkaso tržeb a jejich vyúčtování.
2. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s inkasem.
4. platová třída
1. Čepování nápojů včetně základní údržby výčepního zařízení a inkasa tržeb.
2. Samostatné přijímání objednávek, stolničení a obsluha hostů, inkaso tržeb.
5.
platová třída
1. Příprava tabule, stolničení a obsluha, zejména při zvláštních příležitostech včetně dohotovení jídel u stolu a jejich konečné úpravy.
2. Výroba míšených nápojů včetně obsluhy u barového pultu, inkaso tržeb, případně i ve valutách a jejich vyúčtování.
6. platová třída
1. Organizace prací a obsluhy na svěřeném úseku.
2. Vysoce odborné a specializované práce při obsluze hostů, spojené se složitým servírováním, například francouzským, staroanglickým a mezinárodním.
2.05.04 PRODAVAČ
2. platová třída
1. Samostatný prodej zboží a teplých jídel v kantýnách a bufetech spojený s úpravou na talíře, případné ošetřování jídel dodávaných v teplé, chlazené nebo jinak konzervované podobě.
3. platová třída
1. Nabídka a samostatný prodej zboží, jeho přejímka, uskladňování, vystavování a aranžování zboží v prodejně, inkaso nebo vystavování potřebného dokladu pro pokladnu.
4. platová třída
1. Samostatný prodej zboží nebo služeb náročného sortimentu, jeho přejímka, skladování, ošetřování, aranžování v prodejně, průzkum spotřebitelské poptávky, účast na inventarizacích, samostatné vyřizování reklamací.
5.
platová třída
1. Organizace práce na svěřeném úseku prodeje.
2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU
1. platová třída
1. Pomocné práce při výrobě jídel, například sběr nádobí, jeho mytí, čištění a obsluha ručních kuchyňských strojků.
2. Péče o hosty v ubytovacích zařízeních při příjezdu, pobytu a odjezdu, zajišťování různých služeb hostům (například manipulace se zavazadly, vydávání klíčů).
2. platová třída
1. Pomocné práce při prodeji zboží spojené s jeho doplňováním, balením a tříděním.
2. Péče o svěřené pokoje v ubytovacích zařízeních včetně inventáře a výměny prádla, zprostředkovávání služeb, například žehlení obleků, prádla a čištění obuvi (pokojská).
3. Mytí černého nádobí.
3. platová třída
1. Expedice zboží, pokrmů, cukrářských výrobků, polotovarů jednotlivě nebo hromadně.
4. platová třída
1. Organizace práce zaměstnanců při úklidu, samostatné vedení příručního skladu, zprostředkovávání služeb v ubytovacím zařízení (pokojská).
2. Recepční práce v ubytovacích zařízeních bez oddělené činnosti vrátnice, inkaso tržeb, popřípadě inkaso za jiné služby (vrátný s recepční službou, pomocný recepcionář).
3. Přijímání peněz a kontrola cen zakoupeného zboží a případný doplňkový prodej, pokladní inventarizace nebo přijímání pokladních dokladů a jejich kontrola spočívající v porovnání vyexpedovaného zboží (pokrmů, nápojů) s údaji na dokladu, kontrolní rozpisy, případné podklady pro fakturaci (pokladní).
5.
platová třída
1. Organizace a zajišťování úklidových prací a doplňkových služeb, například čištění oděvů, obuvi, žehlení ve stravovacích a ubytovacích provozech, vedení příručního skladu (hospodyně).
2. Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových služeb, vedení předepsané evidence, styk s orgány státní správy (recepcionář).
3. Provádění rozpisu služeb obslužného personálu a vyřizování drobných reklamací ubytovaných hostů.
6. platová třída
1. Organizace a zajišťování doplňujících a úklidových prací v rozsáhlém stravovacím nebo ve velkém ubytovacím provozu včetně vedení skladu drobného hmotného investičního majetku a zásob, vedení předepsané evidence.
2.05.06 PROVOZÁŘ
4. platová třída
1. Různorodé řemeslné práce při údržbě sportovišť, ubytovacích a jiných objektů menšího rozsahu včetně používání malé mechanizace.
5.
platová třída
1. Zajišťování běžné údržby, vytápění, temperování, ochrany, větrání, úklidu jednotlivých uvolněných stavebních objektů, ploch a vybavení.
2. Organizace a zajišťování běžných provozních a úklidových prací a doplňkových služeb, vedení příručního skladu.
6. platová třída
1. Zajišťování provozu jednotlivých uvolněných objektů po technické stránce (stavební, strojní, elektro) včetně zajišťování a organizace údržby objektů.
2. Organizace a zajišťování úklidových prací v rozsáhlém stravovacím nebo ve velkém ubytovacím provozu včetně vedení skladu.
7. platová třída
1. Zajišťování provozu souboru uvolněných technologicky provozovaných objektů (výcviková a školící zařízení případně ubytovací, rekreační, stravovací nebo jiná víceúčelová zařízení) a organizace údržby a oprav jednotlivých technologických zařízení a budov.
2. Zajišťování provozu ubytovacího nebo stravovacího zařízení.
8. platová třída
1. Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně zajišťování jeho technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.
2. Komplexní zajišťování provozu souboru objektů včetně jejich hospodárného využití po provozně-ekonomické stránce, zajišťování provozu a údržby, organizace prováděných prací, zajišťování potřebného materiálu a technického dozoru na prováděné práce, zajišťování podkladů pro zpracování návrhu finančního rozpočtu a spolupráce při projednávání smluv s dodavatelskými a projektovými organizacemi, přebírání dodávek a provedených prací, zajišťování dodržování programu odpadového hospodářství.
9. platová třída
1. Koordinace provozů velkokapacitních stravovacích zařízení s celodenním provozem nebo zajišťování provozu určeného pro výrobu jídel pro rozsáhlé skupiny strávníků se zásadně rozdílnými stravovacími potřebami, podmínkami a návyky, například podle věku, zdravotního stavu, kulturních, náboženských a jiných specifik.
DÍL 2.06 POLYGRAFIE
2.06.01 DĚLNÍK V TISKÁRNĚ
3. platová třída
1. Vykonávání složitějších prací v polygrafické výrobě, například nakládání nebo odebírání papíru od tiskového stroje, kontrola tisku za chodu stroje.
4. platová třída
1. Vykonávání náročných prací v polygrafické výrobě, například pomocník u velkoformátových tiskových strojů.
2.06.02 KNIHAŘ
5.
platová třída
1. Vykonávání složitějších knihařských prací, například obsluha automatických níťovek, řezání potištěného papíru, zdobení desek dvěma i více barvami či razicími foliemi.
6. platová třída
1. Vykonávání odborných knihařských prací na knižních vazbách a převazbách, zpracovávání neprůmyslové vazby včetně zdobení desek ručně, kartonážní a řezačské práce.
7. platová třída
1. Vykonávání speciálních knihařských prací, organizace práce v knihařské dílně.
8. platová třída
1. Vypracovávání návrhů a samostatné zhotovování vzorů umělecky vysoce náročných knihařských výrobků.
2. Seřizování výrobních linek na zhotovení tuhých vazeb při využití 11 a více základních operací s programovatelnými částmi linky.
3. Vykonávání odborných knihařských prací na počítačem řízených zařízeních, například unášecí linka s 24 stanicemi včetně čelního ořezu.
2.06.03 SAZEČ
4. platová třída
1. Ruční sázení hladké sazby časopisů, knih apod.
5.
platová třída
1. Sázení a korigování standardních sazeb společenských a hospodářských tiskopisů, například poděkování, vstupenek, navštívenek, plakátů, letáků apod. nebo sazeb z tištěných vzorů včetně provádění mutací.
2. Sázení i cizojazyčných prací a korektur hladké a jedenkrát smíšené sazby na fotosázecích zařízeních s automatickým vyplňováním řádek včetně sazby předem rozpočítané do stran.
6. platová třída
1. Lámání včetně upravování a korigování sazeb politických, vědeckých, technických a odborných knih a časopisů, brožur a podobně i cizojazyčných.
2. Sázení hladkých sazeb i cizojazyčných časopisů a podobně na sázecích strojích písmenových a řádkových.
3. Sázení i cizojazyčných prací hladké a jedenkrát smíšené sazby na fotosázecích zařízeních bez automatického vyplňování řádek.
7. platová třída
1. Lámání, upravování a korigování sazeb náročných časopisů s obtížnou typografickou úpravou textů nejméně dvousloupečných (každé číslo se zařazuje samostatně), vědeckých a technických časopisů s různou úpravou textů, obrázků, tabulek, matematických nebo chemických vzorců (pokud se v časopise vyskytuje nejméně polovina stran s touto kombinací).
2. Sázení smíšených sazeb i cizojazyčných na sázecích strojích a sázení deníků, časopisů, technických příruček, vědeckých knih, učebnic, náročných hospodářských a společenských tiskopisů, tabulek a podobně.
3. Sázení i cizojazyčných prací a korektur na všech typech fotosázecích zařízení časopisů a deníků mimo románů, básní a povídek sázených v časovém předstihu.
4. Zajišťování technologie zpracování složitých prováděcích projektů zpracování dat na výpočetních systémech včetně zabezpečení ochrany, údržby a aktualizace složitých databází, provádění úprav těchto projektů na podmínky konkrétního pracoviště.
8. platová třída
1. Obsluha řídicí a osvitové jednotky a provádění systémových operací (diagnostiky a úpravy databází).
2. Sázení prostorových matematických a chemických vzorců.
3. Analýza, formulace a algoritmizace konkrétních úloh zpracování polygrafických uživatelských aplikací v oblasti fotosazby, automatizované tvorby map, osvitové jednotky a zařízení digitálního nátisku.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování nejsložitějších automatizovaných polygrafických činností nebo atypických prací včetně jejich projektování a vyhodnocování.
2.06.04 TISKAŘ
4. platová třída
1. Příprava tiskové formy, seřizování stroje a tisk vícebarevných prací jedno- a oboustranných na maloformátovém stroji do formátu B3.
5.
platová třída
1. Příprava tiskových forem, seřizování strojů a tisk jednobarevných prací jednostranných a oboustranných na archových strojích, tisk vícebarevných prací na maloformátových strojích.
6. platová třída
1. Příprava tiskových forem, seřizování strojů a tisk na archových strojích jednobarevných oboustranně současně tištěných prací, vícebarevných prací. Tisk barvotiskových prací na maloformátových strojích.
7. platová třída
1. Příprava tiskových forem, seřizování strojů a tisk na archových strojích barvotiskových prací.
8. platová třída
1. Seřizování strojů a tisk náročných barvotiskových prací vyžadujících přesné dodržení barev a výtvarného rukopisu podle originálu, například uměleckých monografií a obrazů na archových strojích. Tisk topografických, speciálních a atlasových map. Tisk náročných barvotiskových prací na rychloběžných kotoučových rotačních strojích.
9. platová třída
1. Příprava tiskové formy, seřizování stroje a tisk náročných barvotiskových prací, topografických, speciálních a atlasových map na počítačem řízeném více barvovém stroji do formátu A0.
2.06.05 MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII
5.
platová třída
1. Lámání (včetně korektur) publikací a časopisů jedno- i dvousloupečných kombinovaných s obrázky, vzorci, tabulkami a podobně s dokreslováním netypických znaků a cizích liter.
2. Zhotovování (včetně rozměrových archů) kombinovaných montáží pro ofsetový tisk.
6. platová třída
1. Lámání (včetně korektur) náročných publikací (vícesloupečných s vysvětlivkami, poznámkami, margináliemi, oblomením obrázků, iniciálami, nepravidelnou úpravou apod., vyskytujících se převážně v celém díle) kombinované s obrázky, vzorci, tabulkami apod. s dokreslováním netypických znaků s cizích liter.
2. Zhotovování barvotiskových montáží včetně rozměrových archů, kolíčkovým způsobem.
7. platová třída
1. Zhotovování montáží náročných časopisů včetně rozměrových archů, ve více verzích a náročných barvotiskových časopisů, jejichž výrobní harmonogram je stanoven maximálně v hodinách.
2. Zhotovování barvotiskových montáží včetně rozměrových archů, montovaných na kresbu bez krycích znamének a bez použití kolíčkového způsobu.
3. Zhotovování (včetně rozměrových archů) montáží topografických, speciálních a atlasových map.
4. Zhotovování (včetně rozměrových archů) montáží s vysokou soutiskovou přesností na celé ploše montáže pro velkoformátové tiskové stroje.
2.06.06 REPRODUKČNÍ FOTOGRAF
6. platová třída
1. Zhotovování polotónových a síťových negativních výtažků z barevné předlohy.
2. Provádění polotónových i autotypických prací stabilizovaným procesem s použitím všech druhů korekčních masek bez vypracování programu.
3. Zhotovování ofsetových tiskových desek do formátu B2.
7. platová třída
1. Provádění polotónových a autotypických prací stabilizovaným procesem s použitím všech druhů korekčních masek s vypracováním programu.
2. Provádění náročných fotoreprodukčních prací pro tisk topografických a speciálních map ve čtyřech barvách.
3. Zhotovování ofsetových tiskových desek do formátu A0.
8. platová třída
1. Provádění nejsložitějších reprodukčních postupů při zpracování kartolitografických originálů a zhotovování tiskových podkladů s mimořádnými nároky na kvalitu a rozměrovou přesnost.
2. Obsluha osvitového a vyvolávacího automatu pro zhotovování ofsetových tiskových desek do formátu A0.
2.06.07 GRAFIK
9. platová třída
1. Pořizování kopií obrazových a transparentních obrazových předloh na plochých skenerech včetně korekce barevného posunu.
2. Tvorba grafických návrhů akcidenčních tiskovin pomocí grafických a zlomových programů.
10. platová třída
1. Barevná úprava skenovaných obrazových předloh a elektronických fotosouborů, provádění retuší, výřezů a elektronických montáží včetně potřebné kalibrace skenovacího zařízení.
2. Zpracovávání konkrétních titulů do výsledné výtvarné podoby pomocí grafických, zlomových a vyřazovacích programů na základě autorského grafického návrhu.
11. platová třída
1. Návrh a tvorba grafické a výtvarné stránky náročných druhů tiskovin, například knih a dalších druhů merkantilní grafiky.
12. platová třída
1. Tvorba návrhů výtvarných projektů s vysokou mírou uměleckého zpracování.
13. platová třída
1. Tvorba nejnáročnějších výtvarných projektů s celostátně uznávanou vysokou uměleckou úrovní a přispívajících k rozvoji výtvarného oboru.
DÍL 2.07 PUBLICISTIKA
2.07.01 TECHNICKÝ REDAKTOR
9. platová třída
1. Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy a jiná kartografická díla a další materiály.
2. Samostatné redigování méně závažných tiskovin.
3. Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav.
4. Uspořádávání textů rukopisů podle pokynů včetně jejich konečné redakce. Úprava a sjednocování terminologie. Ověřování faktografické správnosti textů.
5. Prohlížení autorských korektur ve sloupcových a stránkových obtazích. Kontrola vysázených rukopisů (imprimatur) a vývěsných archů.
6. Vytváření elektronické verze časopisů.
7. Redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na internetu a tvorba a další rozvoj webových stránek.
10. platová třída
1. Odborné posuzování náročných materiálů, například náročných rukopisů, lektorských posudků, výtvarných, grafických a fotografických předloh, po odborné a umělecké stránce.
2. Vybírání námětů a okruhu autorů, ilustrátorů, externích spolupracovníků a překladatelů včetně jejich usměrňování a zadávání děl.
3. Organizační zajišťování harmonogramů prací a dodržování stanovených redakčních plánů.
4. Zpracování koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl.
5. Práce s elektronickými a digitálními technologiemi redakční přípravy. Příprava elektronické verze publikací (časopisů).
2.07.02 REDAKTOR, NOVINÁŘ
9. platová třída
1. Publicistická činnost podle pokynů nebo daných postupů včetně jednodušších výtvarných, grafických, fotoreportérských a technických prací. Příprava podkladů pro publikaci v tisku, rozhlasu a televizi. Stanovování obsahového zaměření publikací. Úprava méně náročných rukopisů.
10. platová třída
1. Samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků a reportáží. Zajišťování odborné informační nebo umělecké úrovně a obsahového zaměření publikovaných materiálů. Organizování a koordinace vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků.
2. Samostatný výkon zpravodajských, komentátorských a reportérských činností.
11. platová třída
1. Koordinace a zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností včetně samostatné publicistické činnosti.
2. Systémové práce při vytváření koncepce publicistické činnosti nebo média.
3. Samostatné tvůrčí provádění publicistických činností (zpravodajských, komentátorských a reportérských) včetně případných elektronických verzí a internetových prezentací.
12. platová třída
1. Vytváření koncepce tištěných a elektronických médií s celostátní působností, jejich odborné, technické a věcné úrovně a koordinace procesu jejich tvorby, produkce a distribuce.
2.07.03 TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL
10. platová třída
1. Překládání odborných textů.
2. Doprovodné tlumočení (informativní tlumočení) a běžné konsekutivní tlumočení.
11. platová třída
1. Překlad odborných textů pro využití v rámci oficiálního mezinárodního styku.
2. Běžné konsekutivní tlumočení v rámci oficiálního mezinárodního styku.
12. platová třída
1. Překlady pro potřeby ústavních činitelů a členů vlády v rámci oficiálního mezinárodního styku.
2. Běžné konsekutivní tlumočení pro potřebu ústavních činitelů a členů vlády nebo konferenční tlumočení v rámci oficiálního mezinárodního styku.
2.07.04 TLUMOČNÍK ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA
10. platová třída
1. Překlad a simultánní tlumočení v rámci běžných každodenních situací.
11. platová třída
1. Simultánní tlumočení z/do českého znakového jazyka odborných témat, oficiálních jednání a řízení.
2. Simultánní tlumočení z/do českého znakového jazyka v rámci praktického vyučování, odborné praxe a odborného výcviku středních škol a při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů.
3. Překlad a tlumočení do českého znakového jazyka pro klienta se sluchovou vadou vyžadujícího značnou míru přizpůsobení formy tlumočení.
4. Překlad odborných textů, oficiálních zpráv a dokumentů z/do českého znakového jazyka.
12. platová třída
1. Překlad a simultánní tlumočení v situacích nebo v prostředí mimořádného celostátního nebo mezinárodního významu a simultánní tlumočení v situacích, kde odbornost, hloubka a rozsah tématu klade nejvyšší nároky na odbornost tlumočníka a rozsáhlou terminologickou přípravu, například při výuce odborných předmětů.
13. platová třída
1. Rozvoj oboru tlumočnictví českého znakového jazyka.
2.07.05 PŘEPISOVATEL PRO NESLYŠÍCÍ
9. platová třída
1. Převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase umožňující účast na komunikaci žáků základních a středních škol.
10. platová třída
1. Převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase umožňující komunikaci studentů vyšších odborných škol a žáků vyšších ročníků gymnázií ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
11. platová třída
1. Převod vysoce specializované mluvené řeči na vysokém stupni abstrakce a obecnosti, jejímž předmětem jsou například umělecká, vědecká nebo jinak náročná témata do písemné podoby v reálném čase.
DÍL 2.08 SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
4. platová třída
1. Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních osob, komplexní péče o jejich domácnost. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti a dospělé osoby.
2. Poskytování přímé obslužné péče o osoby, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání osob, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u osob.
5.
platová třída
1. Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi. Pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, péče o prádlo, donášky paliva a provádění pohybové aktivizace klientů. Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů.
2. Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků při péči o klienty. Spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).
3. Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.
6. platová třída
1. Komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi.
2. Provádění asistenční služby a osobní asistence klientům zdravotně postiženým s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem bez omezení místa a času, podle jejich aktuální potřeby. Kompenzace postižení při naplňování základních životních potřeb (pečovatelská činnost).
3. Působení na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků klientů názorným předváděním řemeslných a jiných prací, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení jemné motoriky. Nácvik denních běžných činností (základní výchovná nepedagogická činnost).
4. Vytváření vztahů klientů k živým tvorům včetně péče o ně (základní výchovná nepedagogická činnost).
5. Provádění činnosti pod dohledem sociálního pracovníka při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
7. platová třída
1. Fixace získaných hygienických, společenských a pracovních návyků u mentálně postižených klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).
2. Rozvíjení pracovních návyků, pracovní aktivity a individuální manuální zručnosti klientů. Zajišťování materiálu a pomůcek pro pracovní výcvik klientů. Provádění speciálních pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů (základní výchovná nepedagogická činnost).
3. Zajišťování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociálních služeb (základní výchovná nepedagogická činnost).
4. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo pohybové výchovy (základní výchovná nepedagogická činnost).
5. Provádění aktivizační činnosti pod dohledem sociálního pracovníka u osob s ohrožením nebo ztrátou soběstačnosti, s mentálním postižením nebo s kombinovaným postižením a využívání prvků terapeutických technik při udržování a rozvíjení životních aktivit.
8. platová třída
1. Organizování, odborné a ekonomické zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby v okrsku. Řešení jednodušších sociálně-právních a zdravotních problémů a spolupráce při provádění sociální depistáže v okrsku.
2. Zpracování metodiky, organizování a zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci provádění příslušné služby sociální péče včetně provádění prací souvisejících s přípravou těchto procesů (základní výchovná nepedagogická činnost).
3. Poskytování nebo zprostředkování neodkladné pomoci osobám vystaveným stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života formou distanční hlasové a elektronické komunikace.
4. Plánování průběhu poskytování sociální služby včetně jejího hodnocení podle osobních cílů, potřeb a schopností klienta.
5. Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování služby sociální péče.
9. platová třída
1. Komplexní koordinace a zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby ve větším územním celku po odborné, metodické, provozní a ekonomické stránce včetně kontrolní činnosti. Provádění psychosociální podpory a podle potřeby akutní sociální intervence. Odborné zajišťování pečovatelských služeb v chráněném bydlení.
2. Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování více služeb sociální péče.
2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
10. platová třída
1. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.
2. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.
3. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.
4. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.
5. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.
6. Tvorba koncepce sociální práce v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních.
7. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních jevů a navrhování a realizace preventivních opatření.
8. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociální práce s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.
9. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.
11. platová třída
1. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.
2. Depistážní činnost zaměřená na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, nebo osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob.
3. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, systémové odborné analýzy sociálního prostředí na základě poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci se zaměřením na podrobné posouzení nepříznivé situace osoby nebo osob jako východisko k určení dalšího postupu v rámci správního obvodu.
4. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Sociální práce ve střediscích drogové a jiné závislosti.
5. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit.
6. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, poradenská činnost a vyhodnocování poradenských testů.
12. platová třída
1. Poskytování odborného sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů.
2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny osob se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
3. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, týraných a zanedbávaných seniorů nebo osob se zdravotním postižením, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.
13. platová třída
1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce včetně aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd.
DÍL 2.09 SPORT
2.09.01 INSTRUKTOR SPORTU
11. platová třída
1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a mezinárodních soutěžích.
12. platová třída
1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s účastí na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
13. platová třída
1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s umístěním do bodovaného místa na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
14. platová třída
1. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích, olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy s medailovým umístěním.
2.09.02 TRENÉR
10. platová třída
1. Zajišťování odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.
11. platová třída
1. Odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.
2. Odborná trenérsko-metodická a přímá pedagogická činnost při řízení sportovní přípravy žáků oboru vzdělávání gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou.
12. platová třída
1. Komplexní koordinace trenérsko-metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni.
2. Komplexní odborná trenérsko-metodická a přímá pedagogická činnost při řízení sportovní přípravy žáků, reprezentantů na evropské a světové úrovni v kategorii mládeže a dorostu.
13. platová třída
1. Komplexní tvorba, koordinace a usměrňování odborných trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší světové a evropské úrovně (vedoucí trenér).
2.09.03 SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA
9. platová třída
1. Odborné specializované činnosti při zabezpečení trenérsko-metodického procesu především v oblasti regenerační, materiálně-nutriční a technické.
DÍL 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
4. platová třída
1. Provádění dílčích prací ve státní správě a samosprávě, například shromažďování, třídění, uspořádávání, aktualizace a kontrola formálních náležitostí a úplnosti podání, protokolů, záznamů, písemných vyhotovení rozhodnutí, podkladů a dalších písemností ve správním řízení.
2. Doručování úředních písemností. Předvolávání osob ke správnímu orgánu. Předvolávání účastníků k jednání a ověřování jejich totožnosti.
5. platová třída
1. Provádění jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, vyvěšování veřejné vyhlášky, provádění místních šetření podle daných pokynů.
2. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jednoduchého způsobu zjišťování, kontrola jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.
6. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem účastníků.
2. Samostatné vyřizování dílčích částí správního řízení podle běžných postupů, například opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřování, příprava usnesení o postoupení podání, o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správním řízení, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.
3. Zajišťování doručování písemností správního orgánu.
4. Nezávislé sledování a protokolární osvědčování skutečností a dějů osobou, která není na těchto věcech zúčastněna podle jiných právních předpisů.
7. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení. Posuzování podkladů pro správní řízení. Provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů.
2. Příprava řešení věcí ve správním řízení s více účastníky zasahující do mnoha různorodých a věcných oblastí a vyžadující rozsáhlou podkladovou dokumentaci, dožádání, znalecké posudky a složitý výkon rozhodnutí.
3. Samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například poskytování předběžné informace správním orgánem nebo sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení.
4. Zajišťování odborných agend výkonu státní správy nebo agend výkonu samostatné působnosti územního samosprávného celku nebo výkonu působnosti jiného orgánu podle zvláštního právního předpisu (dále jen "agenda státní správy nebo samosprávy") ve vymezeném dílčím úseku, pokud není v tomto dílu stanoveno jinak.
5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy.
6. Zajišťování průběhu a účelu správního řízení užitím zajišťovacích prostředků. Opatřování vysvětlení.
7. Zrušování vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která jsou v rozporu s právními předpisy.
8. Poskytování poučení o právech a povinnostech správním orgánem.
9. Provádění kontrolních prací podle daných postupů.
8. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení s velkým počtem účastníků, s rozsáhlou podkladovou dokumentací, zasahujících do více právních a věcných oblastí náročných na dobu řízení a dodržování lhůt a se značnými nároky na posuzování podkladů ve správním řízení, na provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci. Vedení společných správních řízení s rozhodnutími s podmiňujícími výroky.
2. Příprava řešení přestupků.
3. Zajišťování ucelených odborných agend státní správy nebo samosprávy, pokud není v této části stanoveno jinak.
4. Provádění poradenských a konzultačních činností v dílčích úsecích odborných agend státní správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek.
5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy plynoucí z exekučních titulů dožádaných ze států Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci.
6. Zajišťování vymáhání nedoplatků, penále a pokut.
7. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování petic a stížností.
8. Provádění státního dozoru, státní inspekce nebo kontroly podle stanovených postupů ve vymezené dílčí působnosti.
9. platová třída
1. Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy nebo samosprávy (dále jen "obor státní správy nebo samosprávy").
2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené věcné působnosti podle přesně daných postupů.
3. Provádění přezkumného řízení správním orgánem, který rozhodnutí vydal.
4. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.
5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné agendě státní správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek.
6. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.
7. Komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého územního samosprávného celku nebo jiného orgánu.
8. Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního samosprávného celku nebo jiného orgánu.
9. Prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
10. Samostatné provádění inspekce, dozoru nebo kontroly nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů ve vymezené působnosti.
11. Výkon veřejného opatrovnictví.
10. platová třída
1. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem.
2. Vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy. Příprava návrhu opatření obecné povahy a jeho projednávání s dotčenými orgány.
3. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva. Zajišťování výkonu exekucí prodejem movitých věcí nebo nemovitostí.
4. Vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru působnosti samosprávy nebo jiného orgánu a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce.
5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy nebo samosprávy nebo jiného orgánu s územní působností nebo v oblasti aplikace mezinárodních smluv a práva Evropské unie.
6. Samostatné vykonávání agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu nebo územního samosprávného celku.
7. Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.
8. Zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování.
9. Řešení sporů ve sporném řízení.
10. Navrhování veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení.
11. Vyřizování závažných stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a navrhování opatření k nápravě.
12. Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti orgánu územního samosprávného celku nebo jiného orgánu s územní působností.
13. Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
14. Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě.
15. Provádění analytických a jiných systémových prací, jejichž předmětem je agenda s celostátní působností s danými jednoznačnými vztahy k ostatním agendám, průběhem a způsobem provádění nebo agenda s celostátní působností s rozsáhlými vnitřními a vnějšími vazbami na další agendy a s dopady na široké skupiny obyvatelstva.
16. Koordinační, metodické a jiné systémové specializované práce v oborech s územní působností.
17. Provádění specializovaných odborných prací v rámci veřejného opatrovnictví, zejména řešení složitých případů právního jednání a zastupování opatrovance v právním jednání nebo řešení zásadních věcí vlastnictví opatrovance včetně řešení jeho dluhů, exekucí, oddlužení a úvěrů.
11. platová třída
1. Zpracovávání návrhů právních předpisů obcí. Zpracovávání závazných opatření orgánů s celostátní působností.
2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní správy, samosprávy nebo působnosti orgánů a organizací včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
3. Řešení sporů a rozporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány, o věcnou příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování.
4. Přezkoumávání jednoduchých rozhodnutí ústředního správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování. Přezkoumávání rozhodnutí žalovaného správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Přezkoumávání souladu opatření obecné povahy s právními předpisy.
5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.
6. Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení.
7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
8. Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům a územním samosprávným celkům v agendách orgánů s celostátní působností.
9. Metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru samosprávy prováděná magistráty statutárních měst nebo hlavního města Prahy a kraji.
10. Samostatné vykonávání věcně a právně složitých agend zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím a organizačním složkám státu nebo územních samosprávných celků.
11. Koordinace a zajišťování přípravy vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem.
12. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům.
13. Poradenská a konzultační činnost v ucelené části oboru působnosti ústředního správního úřadu, správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností.
14. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti územního správního úřadu.
15. Zajišťování vyvlastňovacího řízení.
16. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou územními samosprávnými celky při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Uplatňování nároků územního samosprávného celku na regresní úhrady za poskytnuté náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a za poskytnuté zadostiučinění za nemajetkové újmy.
17. Analytické, konzultační, kontrolní a jiné systémové činnosti, kde je předmětem agenda v oborech s celostátní působností.
18. Systémová koordinace a metodické usměrňování systémů a oborů s územní působností a s rozsáhlým vnitřním členěním a s širokými vazbami na jiné systémy na další obory a zasahujících do mnoha věcných a právních oblastí.
19. Komplexní koordinace řízení o přestupcích.
20. Zastupování opatrovance před soudy při soudních sporech.
21. Vyslovování ústní a písemné formy informovaného souhlasu s poskytováním akutní péče pro opatrovance.
12. platová třída
1. Komplexní zpracovávání návrhů právních předpisů s vymezenou územní působností kraje.
2. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy ústředního správního úřadu, správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností.
3. Příprava a posuzování návrhů programů a dlouhodobých koncepcí státní podpory výzkumu a vývoje. Koordinace procesu hodnocení výzkumných záměrů a výsledků činnosti rezortních výzkumných ústavů a vědeckovýzkumných institucí.
4. Stanovování jednotných celostátních postupů a zásad poskytování finančních podpor a dotací včetně vyhodnocování projektů.
5. Výkon vlastnických práv státu v orgánech organizací.
6. Komplexní odborná legislativně-technická příprava publikace právních předpisů s celostátní působností a mezinárodních smluv včetně jejich obsahového a terminologického popisu.
7. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo komunitárních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy nebo samosprávy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
8. Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování ústředního správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností.
9. Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
10. Koordinace zajišťování zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím a organizačním složkám státu s celostátní nebo mezinárodní působností, ve věcně speciálních a právně zvlášť složitých případech.
11. Tvorba koncepce oborů s územní působností s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory služby a s četnými vazbami na další obory služby a zasahující do mnoha věcných a právních oblastí nebo se zvlášť obtížnými podmínkami pro plnění úkolů celospolečenského významu včetně koordinace a sjednocování postupů s jinými systémy a obory.
12. Systémová koordinace a metodické usměrňování systémů a politik s celostátní působností.
13. Analytické, konzultační, kontrolní a jiné systémové činnosti v oborech a systémech s celostátní působností zasahujících do různých věcných a právních oblastí a se zásadními vazbami na další systémy a obory.
14. Tvorba koncepce oboru orgánu s celostátní působností.
15. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy, je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.
16. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech. Uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
17. Metodické usměrňování územních samosprávných celků na úseku jejich samostatné a přenesené působnosti. Koordinace činnosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů při usměrňování výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků.
13. platová třída
1. Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech.
2. Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo komunitárních předpisů, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.
3. Tvorba celostátních rezortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány, a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.
4. Výkon komplexních právních činností v oboru působnosti ústředního správního úřadu, správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.
5. Tvorba koncepce realizace a výkonu politik a systémů s celostátní působností a s rozsáhlým vnitřním členěním na další subsystémy a s četnými vazbami na další obory a zasahující do mnoha věcných a právních oblastí nebo se zvlášť obtížnými podmínkami pro plnění úkolů celospolečenského významu.
6. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti ústředního správního úřadu.
7. Systémová koordinace a metodické usměrňování systémů a politik s celostátní působností a s rozsáhlým vnitřním členěním a s širokými vazbami na jiné systémy s celostátní působností.
8. Posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu, která byla způsobena nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci, ve věcně a právně složitých případech a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech včetně uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
14. platová třída
1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo komunitárních předpisů nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
2. Tvorba koncepcí rozvoje celospolečenských systémů a oborů včetně systémové koordinace s dalšími obory a systémy celospolečenského významu.
3. Systémová koordinace a metodické usměrňování stěžejních celospolečenských systémů a politik s rozsáhlým vnitřním členěním, s širokými vazbami na jiné obory služby s celostátní působností a předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.
15. platová třída
1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.
2. Stanovování koncepce dlouhodobého vývoje celospolečenských systémů a politik s rozsáhlými vazbami a dopady do jiných oborů s celostátní působností a jiných celospolečenských systémů předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech včetně systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
16. platová třída
1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.
2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ
8. platová třída
1. Zajišťování agendy správy loterií a jiných podobných her.
9. platová třída
1. Příprava návrhu rozpočtu obce, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, rozpis schváleného rozpočtu.
2. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
3. Zajišťování agendy veřejných sbírek včetně dozoru.
4. Metodické usměrňování obcí a příspěvkových organizací v oblasti výkaznictví, kontroly a usměrňování dat za kraj.
5. Výkon státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her.
10. platová třída
1. Provádění rozpočtových opatření v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu územních orgánů v průběhu rozpočtového roku.
2. Sestavování návrhu rozpočtu obce s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek s náročnými podmínkami pro jeho sestavování, usměrňování hospodaření podle tohoto rozpočtu a jeho vyhodnocování včetně provádění rozpočtových opatření. Realizace a vyhodnocování rozpočtových opatření na jednotlivé organizační složky obce. Zajišťování rozpisu ukazatelů rozpočtu samosprávného celku pro organizační složky, městské části, organizace a další příjemce prostředků.
3. Zajišťování financování obce, zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání doporučení a návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření včetně vyhodnocování hospodaření.
4. Sestavování rozpočtu pro oblast školství a stanovování územních normativů na jednotlivé školy a školská zařízení (jednotky výkonů a obory vzdělávání) v územním celku.
11. platová třída
1. Kontrola dodržování dotační politiky při využívání dotačních prostředků dotovanými subjekty v daném území.
2. Zajišťování agendy účelového určování centrálních zdrojů pro jednotlivé akce, posuzování žádostí podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se zvláštní pracovní způsobilostí, nestátních neziskových organizací, organizací sociálních služeb o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu.
3. Provádění rozpisu ukazatelů rozpočtu kapitoly na organizační složky státu a stanovování příspěvku příspěvkovým organizacím. Zpracovávání pokynů pro jednotlivé organizační složky státu a příspěvkové organizace v působnosti správce kapitoly k rozborům hospodaření, jejich analyzování a zpracovávání návrhů potřebných opatření pro zabezpečení hospodaření s prostředky státního rozpočtu a prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu.
4. Sestavování návrhu rozpočtu statutárního města a hospodaření podle něj včetně stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování. Provádění analytických a predikčních činností pro přípravu rozpočtu územně členěného statutárního města včetně provádění rozpočtových opatření.
5. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování financování statutárního města včetně vyhodnocování hospodaření.
6. Stanovování finančních možností obce v rámci střednědobé a dlouhodobé strategie včetně sledování majetkových a obchodních podílů.
7. Zajišťování kontroly finančního zúčtování rozpočtových kapitol a krajských úřadů se státním rozpočtem.
12. platová třída
1. Vypracovávání návrhů částí rozpočtu kapitoly státního rozpočtu včetně rozpisu schváleného rozpočtu a provádění rozpočtových opatření.
2. Metodické usměrňování a koordinace podřízených organizací nebo územních samosprávných celků při přidělování rozpočtových prostředků.
3. Zpracovávání metodiky přípravy návrhu rozpočtu územních samosprávných celků.
4. Metodické usměrňování a organizace hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly státního rozpočtu.
5. Koordinace a kontrola finančně-plánovací a finančně právní činnosti v rezortu.
6. Sestavování návrhu rozpočtu územně členěného statutárního města včetně provádění rozpočtových opatření a stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování.
7. Tvorba souhrnné koncepce a metodiky financování územně členěného statutárního města.
8. Provádění analytických a predikčních činností pro přípravu rozpočtu kraje nebo hlavního města Prahy včetně provádění rozpočtových opatření.
13. platová třída
1. Sestavování návrhu rozpočtu kraje nebo hlavního města Prahy včetně provádění rozpočtových opatření a stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování.
2. Tvorba souhrnné koncepce a metodiky financování kraje nebo hlavního města Prahy.
3. Zpracovávání souhrnu státního rozpočtu a závěrečného účtu kapitoly, provádění rozpisu schváleného rozpočtu, posuzování požadavků nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění návazných rozpočtových opatření.
4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby státního rozpočtu.
5. Navrhování zásadních obecných postupů ke snižování výdajů a zvyšování příjmů financovaného odvětví.
6. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
7. Tvorba koncepce a pravidel dotační politiky rezortu nebo kapitoly včetně její koordinace.
8. Utváření a zajišťování realizace systému financování veřejné správy.
9. Tvorba celostátního systému programového financování z centrálních zdrojů a jeho uplatňování v praxi.
10. Tvorba koncepce rozpočtu a dotační politiky kraje nebo hlavního města Prahy.
11. Tvorba systému financování v jednotlivých oblastech financování rezortu.
14. platová třída
1. Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního závěrečného účtu.
2. Zpracovávání zásad a metodiky rozpočtování jednotlivých kapitol, příprava ukazatelů kapitol státního rozpočtu.
2.10.03 REFERENT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU
11. platová třída
1. Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oblasti mimosoudního řešení sporů občanů na finančním trhu.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu mimosoudního řešení sporů na finančním trhu a analýza výsledků rozhodovací činnosti v této oblasti včetně návrhů metodických opatření.
2. Zpracování zásadních právních výkladů a rozsáhlých stanovisek nebo stanovování postupů aplikace právních předpisů včetně komunitárních předpisů ve vymezené oblasti mimosoudního řešení sporů na finančním trhu a zastupování v soudních sporech.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce politiky v oblasti mimosoudního řešení sporů na finančním trhu.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce k ochraně zájmů spotřebitele na finančním trhu.
2.10.04 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
10. platová třída
1. Přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy v dílčích oblastech, sestavování plánu přezkoumávání, monitorování jeho dodržování a provádění operativních změn.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy.
2. Přezkoumávání hospodaření krajů a hlavního města Prahy v dílčích oblastech.
3. Sestavování a aktualizace celostátních plánů přezkoumávání hospodaření všech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a dozoru nad přezkoumáváním hospodaření v přenesené působnosti.
12. platová třída
1. Koordinace přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy včetně zajišťování koordinace výkonu přezkoumávání s výkonem jiných druhů kontrol.
2.10.05 REFERENT SPRÁVY CEN
8. platová třída
1. Provádění cenových kontrol, vytýkacích řízení nebo vyhledávací činnosti.
9. platová třída
1. Analýza a statistické vyhodnocování vývoje cen, výdajů a příjmů domácností a jejich dopadů na životní náklady obyvatel.
2. Zjišťování obvyklých cen movitého majetku, ověřování deklarovaných údajů o hodnotách majetku daňových subjektů a kontrola cen nemovitostí zjištěných ze znaleckých posudků.
10. platová třída
1. Oceňování majetku podle cenových předpisů, zjišťování obvyklých cen majetku a zajišťování oceňovací činnosti pro výkon exekucí včetně analýzy a vyhodnocování zjištěných údajů.
2. Komplexní výkon cenové kontroly v působnosti územních správních úřadů. Koordinace výkonu cenové kontroly v působnosti územního samosprávného celku.
11. platová třída
1. Zpracovávání návrhů na zkvalitnění způsobů oceňování jednotlivých druhů nemovitostí na základě analýz cen na trhu s nemovitostmi včetně provádění komplexní kontroly ocenění.
2. Navrhování jednotlivých cenově regulačních opatření.
3. Koordinace a metodické usměrňování cenové kontroly ve vymezené územní působnosti.
12. platová třída
1. Zpracovávání analýz a predikcí vývoje cen a výdajů domácností a jejich vlivu na vývoj míry inflace a životních nákladů.
2. Tvůrčí zpracovávání obecných způsobů oceňování hmotného i nehmotného majetku.
2.10.06 REFERENT SPRÁVY DANĚ, POPLATKU NEBO JINÉHO OBDOBNÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ
6. platová třída
1. Příprava ucelených podkladů pro jednoduchá rozhodnutí v daňovém řízení nebo pro správu jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
7. platová třída
1. Zajišťování nejméně složitých úkonů v rámci fáze daňového řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
8. platová třída
1. Zajišťování činnosti v rámci fáze daňového řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
2. Zajišťování agendy převodů vybraných výnosů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů.
9. platová třída
1. Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
2. Metodické usměrňování výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s regionální působností.
3. Komplexní správa agendy převodů výnosů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů včetně průběžného vyhodnocování tohoto procesu a realizace příslušných opatření.
10. platová třída
1. Koordinace výkonu agendy fází daňového řízení v rámci správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
2. Komplexní výkon agendy při správě daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění ve složitých případech správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
11. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, zahrnující stanovení jednotných pravidel pro uplatňování pravomoci správců daně ve vymezené územní působnosti.
2. Komplexní výkon specializovaných činností správy daní u specifických subjektů vyznačujících se složitostí jednotlivých faktorů jako jsou případy s mezinárodním prvkem či komplikovaná daňová nebo správní řízení nebo případy vzájemně právně, ekonomicky a personálně propojených subjektů.
3. Analytické činnosti při vyhledávání a vyhodnocování komplikovaných ekonomických a právních vazeb u subjektů s majetkovou, personální nebo jinak propojenou činností.
12. platová třída
1. Realizace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou s celostátní působností.
2. Koordinace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou v rozsahu svěřené působnosti podle jednotlivých druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s regionální působností.
3. Komplexní výkon specializovaných činností správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění v obzvláště složitých případech s celostátní působností.
4. Provádění svodných analýz daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění pro koncepční a legislativní výstupy.
13. platová třída
1. Koordinace koncepcí a analýz v oblasti daňové politiky, správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a potírání daňových úniků v rámci celé soustavy daní s regionální působností.
2. Koordinace výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s celostátní působností.
3. Stanovování jednotných metodických zásad na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s celostátní působností.
14. platová třída
1. Tvorba strategie realizace politiky daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
2. Komplexní zajišťování návrhů věcného řešení na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění se zásadními dopady rozpočtovými, ekonomickými a sociálními.
3. Tvorba návrhů dalšího rozvoje soustavy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění nebo dalšího rozvoje organizace, řízení a kontroly správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
2.10.07 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem. Samostatný výkon kontroly na úseku hospodaření s majetkem územních samosprávných celků.
2. Metodické usměrňování částí obce na úseku správy majetku.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku obce, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných způsobů disponování s tímto majetkem včetně kontroly.
2. Navrhování obchodního využití majetku obce včetně ekonomických analýz a návrhů na svěření majetku částem obce nebo jiným subjektům.
3. Komplexní zajišťování odborných činností v procesu změny formy vlastnictví majetku státu včetně tvorby metodiky dané agendy.
11. platová třída
1. Hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami v rozsahu stanoveném právním předpisem.
2. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem statutárního města, jeho nabývání, převodu, prodeje, pronájmu a zastavování.
3. Koordinace postupu a metodické usměrňování procesu změny formy vlastnictví majetku státu.
4. Provádění systémových specializovaných prací v oblasti programového financování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly hospodaření s majetkem státu.
2. Zpracovávání analytických a metodických materiálů v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční. Zpracovávání obecných metodických postupů ministerstva v oblasti hospodaření s majetkem státu.
3. Celostátní poradenská činnost v oblasti restitucí a vyrovnání majetkových podílů z transformace zemědělských družstev.
4. Komplexní výkon činností spojených s tvorbou projektů změny formy vlastnictví majetku, analýzou a odborným posouzením souhrnu ekonomických a právních údajů.
5. Koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, stanovování postupů a standardů pro posuzování a vyhodnocování potřeb, využívání vstupů a stanovování technickoekonomických podmínek.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického práva státu.
2. Tvorba kontrolní politiky státu na úseku hospodaření s majetkem státu.
3. Tvorba koncepce změn forem vlastnictví majetku státu ve vazbě na záměry příslušného ministerstva, které plní zakladatelskou funkci, se zřetelem na povahu majetku státu a majetkových účastí státu na podnikání jiných osob.
4. Stanovování celostátních zásadních změn forem vlastnictví majetku státu.
5. Tvorba koncepce programového pořizování a obnovy majetku státu z prostředků státního rozpočtu a financování investic rezortu s rozsáhlým vnitřním členěním a dalšími vazbami na jiné celostátní nebo mezinárodní systémy.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu.
2. Tvorba koncepce zásadních programů změn forem vlastnictví majetku státu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce politiky pohybu kapitálu a plateb a v oblasti ochrany zahraničních investic.
2.10.08 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
9. platová třída
1. Zpracovávání dílčích informací a podkladů o jiném státu či skupině států.
10. platová třída
1. Zajišťování vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států v oblasti ekonomické, kulturní, vědecké, vzdělávací a zdravotní spolupráce a konzulární činnosti.
2. Systematické vyhodnocování a odborné zpracovávání informací o jiném státu či skupině států, spolupráce se zastupitelskými úřady jiných států, napomáhání rozvoji styků zastupitelských úřadů s českými orgány, politické zajišťování styků oficiálních představitelů České republiky s představiteli jiného státu či skupiny států.
3. Zajišťování agendy akreditací vojenských a leteckých přidělenců České republiky v zahraničí a vojenských a leteckých přidělenců jiných států v České republice.
11. platová třída
1. Analytická a realizační činnost v jednotlivých oblastech vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států, vyhodnocování politických aspektů ekonomického vývoje, environmentální, kulturní, vědecké, vzdělávací, zdravotnické a konzulární politiky státu, zajišťování realizace dvoustranných smluvních dokumentů.
12. platová třída
1. Koordinační, analytická a posudková činnost v oblasti ekonomického, politického, bezpečnostního, environmentálního, kulturního a vzdělávacího vývoje nebo jiných společenských oblastí ve vztahu České republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a organizacím.
2. Zajišťování rozvoje komplexu kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků České republiky se zahraničím a v rámci Evropské unie.
3. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce rezortu, kraje nebo hlavního města Prahy a jeho působení v rámci Evropské unie.
4. Příprava a sjednávání mezinárodních smluv a přístupů k nim včetně smluv v rámci Evropské unie.
5. Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích a v Evropské unii v rámci jednoho rezortu.
13. platová třída
1. Koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie, sjednocování mezinárodní smluvní praxe České republiky.
2. Tvorba koncepce sjednávání prezidentských, vládních nebo rezortních mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie a příprava jejich sjednávání, vnitrostátního projednávání a vypovídání.
3. Mezinárodní spolupráce pro potřeby zajišťování kybernetické bezpečnosti státu, výkon funkce kontaktního bodu pro komunikaci v oblasti koordinace řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a plnění závazků v rámci kybernetické bezpečnosti České republiky vyplývajících z mezinárodních smluv.
14. platová třída
1. Tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České republiky pro státy daného teritoria nebo v přijímacích státech.
2. Tvorba komplexní koncepce komunikační strategie České republiky nebo vývoje kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím v souladu s cíli zahraniční politiky.
3. Tvorba mezinárodních systémů kybernetické bezpečnosti, formulace a koordinace jejich uplatnění v České republice.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce zahraniční politiky České republiky.
2.10.09 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
8. platová třída
1. Posuzování technické, hygienické a další způsobilosti škol a školských zařízení při zařazování do školského rejstříku v územním celku.
2. Řešení složitých případů odvolání proti rozhodnutí ve věcech odkladu povinné školní docházky, proti rozhodnutí ředitele školy nebo rozhodnutí obce ve věcech správy škol a školských zařízení.
9. platová třída
1. Samostatné provádění kontrol a dohledu nad efektivním využíváním finančních prostředků ve školách a školských zařízeních a nad dodržováním norem a postupů včetně návrhů na odstranění nedostatků.
2. Zajišťování agendy správy školského rejstříku v územním celku.
3. Příprava dílčích systémových opatření na úseku výkonu správy ve školství, například zřizování a slučování škol a školských zařízení.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy tvorby školského rejstříku.
2. Koordinace výkonu územní školské správy.
3. Posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.
4. Výkon státní kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělání a školských služeb.
11. platová třída
1. Provádění analýz, konzultační a metodické činnosti v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy nebo celoživotního vzdělávání v návaznosti na kompetence ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.
2. Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření na úseku školského rejstříku z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územním celku v návaznosti na trh práce, demografickou a kvalifikační strukturu, dopravní dostupnost.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce vzdělávání pedagogických pracovníků.
2. Stanovení zásad a metodiky pro hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání a pro zřizování vysokých škol.
3. Tvorba zásad rámcových vzdělávacích programů.
4. Tvorba celostátní koncepce evaluace vzdělávání.
5. Tvorba celostátní koncepce akreditací vzdělávacích institucí, vzdělávacích programů nebo studijních programů.
6. Tvorba metod a nástrojů pro zjišťování nových trendů ve vzdělávání.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce státní správy a samosprávy ve školství.
2. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vysokých škol.
3. Tvorba celostátní koncepce systému dalšího vzdělávání a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
2.10.10 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT
9. platová třída
1. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu ve vymezené územní působnosti, koordinace účasti na celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a studentů, zpracování odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu ze státních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní působností.
10. platová třída
1. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu v územní působnosti kraje, hlavního města Prahy a statutárních měst, metodická pomoc obcím a občanským sdružením při účasti na celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a studentů, zpracovávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu z celostátních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní působností.
11. platová třída
1. Koordinační a metodická činnost v oblasti sportu nebo koordinace programů státní podpory sportu.
2. Koordinační a metodická činnost v oblasti zájmového vzdělávání.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sportu včetně analytické činnosti, ekonomiky sportu a antidopingového programu.
13. platová třída
1. Tvorba rezortní koncepce rozvoje sportu, přípravy ke státní reprezentaci a přípravy sportovních talentů.
2.10.11 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE
11. platová třída
1. Provádění analýz výsledků aplikace výzkumu a vývoje.
2. Příprava ucelených částí celostátní politiky výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje) a programů výzkumu a vývoje (národní program orientovaného výzkumu).
12. platová třída
1. Posuzování rozvojových programů výzkumu a vývoje.
2. Analýza a posuzování oblasti výzkumu a vývoje.
13. platová třída
1. Stanovování způsobů hodnocení výsledků jednotlivých oborů výzkumu a vývoje a způsobů porovnávání se zahraničím včetně případného hodnocení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a koncepce ochrany práv k výsledkům výzkumu a vývoje.
2. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje základního, průmyslového a dalších sektorů výzkumu a vývoje.
3. Stanovování způsobů poskytování podpor programů rozvoje výzkumu a vývoje s celostátní působností.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce celostátních nebo mezinárodních programů výzkumu a vývoje včetně jejich koordinace.
2. Tvorba celostátní koncepce správy výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje).
3. Tvorba koncepce výzkumu a vývoje rezortu a jeho odborného zaměření.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie státní politiky výzkumu a vývoje.
2.10.12 REFERENT SPRÁVY KULTURY A OCHRANY PAMÁTKOVÉHO FONDU
6. platová třída
1. Evidence památkového fondu v území, registrace kulturních památek včetně evidenčních listů jednotlivých kulturních památek.
7. platová třída
1. Provádění dílčích inspekčních prací památkové inspekce, odborné zpracování, ověřování a došetřování podkladů pro kontrolní činnost v působnosti památkové inspekce.
2. Usměrňování kulturně-výchovného využití kulturních památek.
8. platová třída
1. Zajišťování odborné agendy v oblasti autorských práv, práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.
9. platová třída
1. Samostatné zajišťování ucelených odborných agend v oblasti kultury a státní památkové péče včetně specializovaných agend péče o kulturní památky, národní kulturní památky a archeologické nálezy.
2. Posuzování územních plánů a urbanistických studií z hlediska památkové péče.
3. Koordinace správy místních památek včetně samostatného zajišťování specializovaných agend péče o památky místního významu.
4. Posuzování a vypracování stanovisek k prohlášení nebo zrušení kulturních památek.
10. platová třída
1. Zajišťování péče o kulturní památky a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků nebo uživatelů kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
2. Vydávání stanovisek k územním plánům, regulačním plánům a urbanistickým studiím z hlediska památkové péče.
3. Vymezování ochranného pásma kulturní památky.
11. platová třída
1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované práce v dílčích oblastech umění, kulturně-výchovné činnosti, ochrany kulturních památek a sbírkových předmětů.
2. Koncepce a koordinace správy místních památek, jejich obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek včetně stanovování způsobu financování.
3. Zpracovávání koncepcí a programů rozvoje muzejní, galerijní, divadelní, knihovnické, kulturně-naučné, vědeckopopulární a dalších oblastí kultury.
4. Vydávání Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón, Plánů území s archeologickými nálezy.
5. Zajišťování péče o národní kulturní památky a památky UNESCO, kontroly plnění zákonných povinností vlastníků nebo uživatelů kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
6. Komplexní zajišťování odborné agendy související s archeologickými nálezy či nepředvídatelnými nálezy kulturně cenných předmětů.
7. Zpracovávání plánu ochrany kulturních památek jako součásti krizového plánu a zajišťování zabezpečení kulturních památek při vzniku mimořádné či krizové situace.
8. Tvorba metodických postupů výkonu státní památkové péče v kraji.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných kulturních památek a sbírkových předmětů.
2. Tvorba koncepce podpory státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.
2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
6. platová třída
1. Provádění dílčích šetření romských komunit (romský asistent) a jiných národnostních menšin v regionu podle kritérií demografických, sociálně-ekonomických, vzdělanostních apod. pod odborným vedením a hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci, komunitou a orgány veřejné moci.
8. platová třída
1. Zajišťování agendy osob se statutem uprchlíka na území České republiky včetně jejich integrace.
2. Poskytování konkrétních forem podpory a pomoci osobám v obtížné životní situaci organizované formou finanční, organizační a materiálové pomoci.
3. Zajišťování agendy umísťování v bytech zvláštního určení a bytech vyčleněných pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.
9. platová třída
1. Zajišťování specializovaných a zvlášť složitých agend důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Posuzování nároků na dávky, které vyžadují rozsáhlá šetření nebo komplexní aplikaci několika právních předpisů a jejich vzájemných vazeb, rozhodování o plnění povinností a vymáhání pohledávek a sankčních opatření při neplnění povinností.
2. Zajišťování pomoci a podpory osobám v obtížné životní situaci. Poskytování informací osobám v oblasti sociální péče a prevence a zajišťování pomoci při vyhledávání a zprostředkování sociálních služeb. Navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu a zprostředkovávání poskytnutí finanční a věcné pomoci osobám v obtížné životní situaci.
3. Komplexní výkon agendy péče o staré osoby nebo osoby se zdravotním postižením.
4. Zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit na území regionu s orgány veřejné moci včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších (romský poradce).
5. Zajišťování protidrogové politiky v rámci regionu, provádění odborných prací souvisejících s prevencí drogových závislostí, organizace a koordinace preventivních protidrogových akcí v rámci regionu a koordinace činnosti protidrogové komise.
10. platová třída
1. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v zásadních záležitostech ve vymezené působnosti.
2. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.
3. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů sociálních věcí, například péče o rodinu a děti včetně osob potřebujících zvláštní péči, sociální práce nebo sociálních služeb.
4. Stanovování směrů a zásad ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a protidrogové politiky v rámci daného území.
5. Koordinace a metodické usměrňování činností romských poradců a zpracovávání koncepce problematiky etnických menšin při vyšších územně samosprávných celcích včetně navrhování příslušných opatření zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče o zdraví, školství, sociálního zabezpečení, společenského a kulturního života orgánům kraje, vládě nebo ústředním správním úřadům (koordinátor romských poradců).
6. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb.
7. Vyhledávání ohrožených dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, posuzování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska příčin nepříznivé sociální situace ohrožující práva a zájmy dětí a narušující funkce rodiny a poskytování nebo zprostředkování poradenství a pomoci dětem, rodičům a jiným osobám zaměřené na řešení problémů souvisejících s péčí o dítě a s jeho výchovou. Sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a výkonu práv a povinností pečujících osob.
8. Koordinace prorodinných služeb a zajišťování jejich místní a typové dostupnosti.
9. Výkon veřejného poručenství a opatrovnictví dětí.
11. platová třída
1. Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.
2. Metodická a odborná koordinace provádění důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
3. Tvorba koncepce sociální nebo rodinné politiky na daném území.
4. Zpracovávání koncepce protidrogové politiky kraje nebo hlavního města Prahy.
5. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí nebo výkonu sociální práce v působnosti obce s rozšířenou působností, kraje nebo hlavního města Prahy.
7. Odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče krajským úřadem, výběr vhodných osvojitelů a pěstounů pro konkrétní dítě, zajišťování poradenské pomoci osvojitelům a pěstounům, zajišťování agendy pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami včetně kontroly pověřených osob.
8. Komplexní výkon registrace v rámci poskytování sociálních služeb, posuzování podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci a kontrola jejich plnění.
9. Koordinace, usměrňování a kontrola výkonu veřejného opatrovnictví obcemi v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
10. Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska posouzení, zda se jedná o ohrožené dítě, a využívání nástrojů sociální práce ke koordinaci řešení situace ohroženého dítěte.
11. Provádění a koordinace opatření směřujících k odstranění nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, zpracovávání stanovisek a návrhů řešení situace dítěte v konfliktu se zákonem (sociální kuratela pro děti a mládež).
12. Posuzování a zpracovávání stanovisek k žádostem o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a sledování vývoje dětí, které byly do náhradní rodinné péče svěřeny. Vyhodnocování situace dítěte v pěstounské péči, vytváření a koordinace plánu průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči, provádění dohledu nad pěstounskou péčí, poskytování poradenství a zprostředkování odborné pomoci dítěti, osobám pečujícím a osobám v evidenci.
13. Poskytování pomoci dětem vystaveným tělesnému nebo duševnímu násilí a dětem, na kterých byl spáchán trestný čin, poskytování krizové intervence, uplatňování a koordinace opatření na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí ve spolupráci se subjekty zapojenými do řešení situace dítěte.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
2. Tvorba koncepce a koordinace metod sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí nebo veřejného opatrovnictví v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce výkonu správy důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
2. Tvorba koncepce důchodového pojištění a nemocenského pojištění vymezených skupin pojištěnců.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování důchodového, nemocenského nebo úrazového pojištění.
2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ
6. platová třída
1. Kontrola obsahové správnosti předložených žádostí a provádění dílčích úkonů správního řízení registrační dokumentace léčiv, chemických látek a chemických přípravků nebo agendy zdravotnických prostředků nebo dozoru nad provozovateli.
7. platová třída
1. Zajišťování podkladů pro projektování a optimalizaci sítě zdravotnických zařízení v rámci územních celků.
2. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
8. platová třída
1. Organizace, příprava a smluvní zajišťování dostupnosti lékařské služby první pomoci.
9. platová třída
1. Koordinace a realizace odborných rezortních zdravotnických programů.
2. Komplexní zajišťování agendy vydávání souhlasu s provozováním lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.
3. Vytváření specializovaných údajů, které jsou součástí komplexních informačních systémů léčiv a zdravotnických prostředků.
10. platová třída
1. Koordinace zdravotnické soustavy v daném území a usměrňování jejího utváření.
2. Zajišťování poskytování zdravotní péče za krizových stavů, souhrnné zpracovávání opatření pro připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území a provádění konzultační a poradenské činnosti.
11. platová třída
1. Zajišťování realizace hlavních směrů rozvoje sítě zdravotnických zařízení na daném území, koordinace a usměrňování činností při realizaci územní zdravotní politiky státu včetně zpracovávání věcných analýz efektivnosti využití zdravotnických zařízení pro vytváření jejich optimální sítě.
2. Koordinace výkonu specializovaných činností při zajišťování poskytování zdravotní péče za krizových stavů a mimořádných událostí v rámci kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města.
3. Zpracovávání metodických postupů k zajištění poskytování zdravotních služeb za krizových stavů pro správní úřady nebo územní samosprávné celky.
4. Koordinace výkonu specializovaných odborných činností při zajišťování poskytování zdravotní péče na úseku integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami.
5. Zpracovávání programu dozorové činnosti v oblasti léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků s návazností na přímo řízené organizace státního odborného dozoru podle analýz výsledků dozorové činnosti, provozních nehod a poruch technických zařízení.
6. Komplexní zajišťování inspekce na úseku zacházení s návykovými látkami.
7. Komplexní výkon udílení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, posuzování podmínek pro udílení oprávnění a kontrola jejich plnění.
12. platová třída
1. Posuzování úrovně hospodářského a sociálního rozvoje z hlediska zdravotní péče a materiálního vybavení a posuzování záměrů investiční výstavby zdravotnických zařízení ve vztahu k plánu sítě zdravotnických zařízení.
2. Tvorba a koordinace koncepcí a programů rozvoje krajů a hlavního města Prahy z hlediska zdravotní péče.
3. Posuzování programů hodnocení kvality zdravotní péče.
4. Koordinace a usměrňování zdravotnických zařízení pro zajišťování integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií.
5. Usměrňování zdravotnického, hygienického a protiepidemického zabezpečení v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
6. Provádění rozborů, projektování, stanovování metodiky analýz rozsáhlých lékových informačních databázových systémů a systémů ochrany a údržby dat jako součásti státního informačního systému o léčivech, cenách a úhradách léčiv, zdravotnických prostředcích, veterinárních léčivech, veterinárních technických prostředcích a veterinárních přípravcích nebo návykových látkách a prekurzorech drog.
2.10.15 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU
6. platová třída
1. Provádění změn v úředních dokladech, vydávání dokladů o změnách v úředních dokladech včetně kontroly správnosti uváděných údajů v informačních systémech veřejné správy, popřípadě v dalších evidencích a vydaných dokladech. Předávání vydaných dokladů žadatelům. Vystavování úředních osvědčení.
2. Zpracovávání správních a odborných rešerší na úseku hlášení a evidence pobytu obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
3. Zajišťování agendy seznamu registrovaných občanských sdružení, zpracovávání podkladů o registrovaných a evidovaných subjektech včetně jejich poskytování Českému statistickému úřadu.
4. Samostatný výkon agendy ztrát a nálezů.
7. platová třída
1. Vykonávání odborných činností na úseku přípravy organizačně-technického a finančního zajištění voleb a referend.
2. Provádění dílčích prací na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů nebo cestovních dokladů.
3. Zajišťování agendy registrace občanských sdružení, posuzování návrhů na registraci občanských sdružení a evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů ve sporných a složitých případech.
4. Zajišťování prací na úseku shromažďování.
5. Provádění dílčích prací v matriční agendě.
6. Provádění dozoru nad dodržováním právních předpisů o státních symbolech.
7. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin.
8. platová třída
1. Organizačně-technické zabezpečení voleb a referend.
2. Usměrňování a dohled nad plněním povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel.
3. Komplexní zajišťování agendy ztrát a nálezů včetně zajišťování oceňování, přípravy dražeb.
4. Zajišťování agendy shromažďování, sdružování právnických osob a dobrovolných svazků obcí, územně správního členění, místního názvosloví, slučování a rozdělování obcí, zajišťování procesu změn názvů obcí, změn správních hranic obcí nebo zájmových sdružení a nadací.
5. Komplexní výkon matriční agendy obce.
6. Výkon agendy veřejných sbírek.
7. Výkon agendy na úseku sdružování v občanských sdruženích, odborových organizacích a organizacích zaměstnavatelů.
8. Výkon státoobčanské agendy územního samosprávného celku.
9. Zajišťování agendy rejstříku politických stran a politických hnutí.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování státoobčanské agendy územního samosprávného celku.
2. Koordinace občansko-správních záležitostí v obci.
3. Komplexní zajišťování činností spojených s vedením knih narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí občanů, ke kterým došlo v cizině (zvláštní matriky).
4. Zajišťování matriční agendy v působnosti krajského úřadu nebo obce s rozšířenou působností nebo rozhodování o uzavírání manželství zmocněncem v působnosti krajského úřadu.
5. Komplexní výkon agend na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů nebo evidence obyvatel a rodných čísel.
10. platová třída
1. Poskytování metodické pomoci a usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel včetně kontrol výkonu činností v daném území.
2. Metodické usměrňování a dohled nad matriční činností a evidencí obyvatel na vymezeném území, odborné poradenství obcím pověřeným vedením matrik, komplexní kontrola nad vedením matriční agendy a souvisejících agend u matričních obvodů včetně ukládání nápravných opatření, usměrňování odborné přípravy a ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců obce, v hlavním městě Praze zaměstnanců městské části nebo zaměstnanců Ministerstva obrany zařazených do matričního úřadu.
3. Koordinace výkonu zvláštní matriky.
4. Metodické usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel v rámci působnosti územního samosprávného celku.
11. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občansko-správních záležitostech, například matrik a státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, státních symbolů a znaků.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce uspořádání a zajišťování vnitřních věcí státu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.
2.10.16 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY
8. platová třída
1. Provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení).
2. Provádění kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a dohledu nad vyřazováním dokumentů (skartační řízení) u původců s jednoduchou organizační strukturou.
3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a provádění výběru archiválií u původců s jednoduchou organizační strukturou.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší.
2. Komplexní zajišťování státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a nad vyřazováním písemností včetně výběru archiválií.
3. Zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu.
4. Zajišťování odborného dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů a nad výběrem archiválií u veřejnoprávních i soukromoprávních původců.
5. Provádění kontroly výkonu spisové služby a výběru archiválií u původců se složitější organizační strukturou.
10. platová třída
1. Zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče.
2. Koordinace a metodické usměrňování systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
3. Komplexní zajišťování péče o archivní soubory včetně zpracování složitých rešerší.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy archivnictví ve státních archivech spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány.
2. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby včetně odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
3. Celostátní koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
4. Provádění komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví v archivech územních samosprávních celků, ve specializovaných archivech, u kulturně vědeckých institucí a u dalších držitelů archiválií a jejich zřizovatelů.
5. Provádění kontroly archivních kulturních památek a prověrky fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek.
12. platová třída
1. Provádění studijně analytických činností a vytváření národních standardů pro obor archivnictví.
2. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů.
3. Posuzování a zpracovávání vyjádření ke koncesované živnosti vedení spisovny a provádění kontrol těchto spisoven.
4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování archivnictví a spisové služby.
2. Zpracovávání komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických postupů v archivnictví.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování samostatných archivních pracovišť.
4. Tvorba celostátní koncepce kontroly výkonu spisové služby a archivnictví.
5. Komplexní koordinace činností samostatných odborných pracovišť na úseku archivnictví nebo spisové služby, vnitřních organizačních jednotek vykonávajících celostátní nebo oblastní působnost na úseku archivnictví nebo spisové služby.
2.10.17 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU
6. platová třída
1. Úřední označování starého a starožitného zboží z drahých kovů včetně rozhodování o způsobu a formě označování, například plombou, puncem nebo osvědčením.
7. platová třída
1. Vykonávání puncovní kontroly a puncovní inspekce vymezeného okruhu drahých kovů včetně označování.
8. platová třída
1. Puncovní kontrola a puncovní inspekce všech druhů drahých kovů.
9. platová třída
1. Samostatná puncovní inspekce a kontrola drahých kovů pomocí technologií instrumentální analýzy.
10. platová třída
1. Komplexní výkon puncovní inspekce a puncovní kontroly, vývoj, ověřování a aplikace metod rozpoznávání a identifikace falešných puncovních značek.
2. Samostatný výkon inspekce nebo dozoru nad způsobilostí střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů, výbušnin a balisticky odolných materiálů.
3. Samostatný výkon inspekce nad bezpečností výrobků uváděných na vnitřní trh.
11. platová třída
1. Posuzování a vypracovávání stanovisek v oblasti průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, hospodářské politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu nebo rozvoje techniky a technologií.
2. Radiační monitorování úložišť, osob a životního prostředí, kontrola dodržování požadavků radiační ochrany a jaderné bezpečnosti.
12. platová třída
1. Metodická a rozborová činnost v oblasti technické normalizace, metrologie, státního zkušebnictví, v oblasti kontroly a ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů nebo puncovnictví včetně tvorby prováděcích technických předpisů a norem a koordinace akreditovaných zkušeben a laboratoří.
2. Tvorba celostátních programů, jednotných postupů a opatření k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a správy živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničního obchodu, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií.
3. Tvorba programů hospodářského rozvoje území.
4. Koordinace měření, kontroly a bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v provozu jaderných zařízení.
5. Stanovování celostátní metodiky a postupů puncovní kontroly a puncovní inspekce v celém rozsahu včetně akreditace a certifikace v puncovnictví.
6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru nad způsobilostí výrobků uváděných na trh, nad způsobilostí složitých komplexů zařízení při jejich uvádění na trh, při ochraně ekonomických zájmů spotřebitele nebo státu.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce v energetice.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování tvorby a uplatňování technických předpisů, norem a parametrů.
2. Koordinace ekonomické ochrany státu v oblasti licenční správy při vývozu a dovozu s celostátní působností včetně mezinárodní spolupráce.
3. Celostátní koordinace, metodické usměrňování a tvorba ekonomických nástrojů k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání, živností nebo vnějších ekonomických vztahů.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje jednotlivých oblastí obchodní politiky, například vnitřního obchodu, ochrany zájmů spotřebitelů, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky v oblasti vývozu a dovozu.
2. Tvorba koncepce jednotlivých oborů hospodářské politiky, například průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky.
3. Stanovování celostátních směrů rozvoje a přístupů k podnikání v oblasti živností, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií nebo podpory podnikání.
4. Stanovování základních směrů a přístupů k podpoře a ochraně zahraničních investic.
5. Tvorba státní energetické koncepce a koncepce podpory hospodářské soutěže a ochrany zájmů spotřebitelů v energetice.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce hospodářské politiky státu zahrnující průmyslovou, stavební, surovinovou a energetickou politiku.
2. Tvorba koncepce obchodní politiky státu.
2.10.18 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
7. platová třída
1. Vyřizování žádostí o výpisy a potvrzení ze živnostenského rejstříku.
2. Zajišťování odborných prací na úseku živnostenského podnikání.
8. platová třída
1. Zajišťování živnostenské agendy, například posuzování plnění zvláštních podmínek provozování živnosti.
9. platová třída
1. Výkon živnostenského úřadu v oblasti ohlašovacích živností.
2. Zajišťování činnosti centrálního registračního místa živnostenského podnikání.
10. platová třída
1. Souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání, například metodické, konzultační a poradenské v rozsahu působnosti živnostenského úřadu.
2. Výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností.
3. Komplexní zajišťování činností centrálního registračního místa živnostenského podnikání.
4. Samostatný výkon živnostenské kontroly.
5. Samostatný výkon dozoru v oblasti regulace reklamy.
11. platová třída
1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu.
2. Metodické usměrňování obecních živnostenských úřadů ve vymezené působnosti kraje.
3. Komplexní zajišťování činnosti jednotného kontaktního místa vybraných obecních úřadů.
4. Posuzování rozsahu živnostenského oprávnění a závažných případů ztráty bezúhonnosti ve sporných a složitých případech a zpracovávání odborných stanovisek o právu na provozování živnosti pro orgány moci výkonné nebo soudní, orgány územních samosprávných celků a jiné orgány a pro právnické a fyzické osoby podle zvláštních právních předpisů.
5. Koordinace výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy.
12. platová třída
1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu kraje nebo hlavního města Prahy.
2.10.19 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE
10. platová třída
1. Posuzování projektů žádostí o podporu v oblasti bydlení, výběr žadatelů a realizace podpory, průběžná realizace a vyhodnocování podpory.
2. Odborný dohled nad dodržováním zvláštních podmínek provozování cestovních kanceláří.
3. Tvorba koncepce bytové politiky v obci s bytovým fondem převažujícího městského typu.
4. Koordinace a usměrňování regionálního rozvoje cestovního ruchu a turistických informačních center včetně propagačních aktivit.
11. platová třída
1. Celostátní usměrňování postupu ve věcech podpory malého a středního podnikání včetně analýzy efektivnosti podpory.
2. Zpracovávání analýz rozvoje cestovního ruchu a tvorba regionálních projektů podpor rozvoje cestovního ruchu.
3. Celostátní metodické usměrňování realizace specifických forem cestovního ruchu, například kongresový a incentivní cestovní ruch, lázeňský cestovní ruch, městský a kulturní cestovní ruch.
4. Tvorba územní politiky bydlení z hlediska jejího financování, sociálních aspektů bydlení, koncepce podpůrných nástrojů bydlení v obcích s rozšířenou působností.
5. Tvorba regionálních projektů rozvoje cestovního ruchu.
6. Realizace koncepcí a propagačních aktivit ve vztahu k veřejnosti na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni a koordinace a zajišťování funkčních vazeb oblastní, krajské a celostátní sítě informačních center a činností spojených s aplikací komplexní informační databanky cestovního ruchu včetně správy kartoték a fotobanky.
7. Komplexní výkon státní správy na úseku pohřebnictví v působnosti kraje. Metodická, poradenská a konzultační činnost na úseku pohřebnictví prováděná krajskými úřady. Výkon kontrolní činnosti a dozoru dodržování povinností na úseku pohřebnictví prováděný krajskými úřady.
12. platová třída
1. Zpracovávání návrhů programů pro rozvoj území z celostátních hledisek. Analýza dosažené úrovně hospodářského a sociálního rozvoje jednotlivých území České republiky a tendencí jejich územního rozvoje.
2. Příprava metodických opatření pro realizaci celostátních programů na podporu bydlení, stanovení realizačních zásad, podmínek a kritérií, například pro poskytování státních půjček do fondu obcí na opravy, pro podporu výstavby domů s pečovatelskou službou, domů s byty pro důchodce, nájemních bytů pro obce postižené záplavami, nájemních bytů a pro poskytování půjček občanům.
3. Koordinace státních podpůrných opatření a programů podpory bydlení.
4. Tvorba koncepce regionálního rozvoje cestovního ruchu.
5. Posuzování plánovací dokumentace rozvojových generelů a marketingových projektů z hlediska celostátního rozvoje cestovního ruchu.
6. Zpracovávání celostátních analýz rozvoje cestovního ruchu. Tvorba celostátních projektů a programů rozvoje jednotlivých oblastí cestovního ruchu.
13. platová třída
1. Koordinace a usměrňování realizace státní politiky cestovního ruchu.
2. Celostátní koordinace programů rozvoje regionů.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování realizace podpory bydlení.
4. Tvorba a koordinace celostátních programů a projektů rozvoje cestovního ruchu včetně stanovování principů a zásad pro hodnocení projektů rozvoje cestovního ruchu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce státní politiky cestovního ruchu včetně systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.
2.10.20 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
9. platová třída
1. Zajišťování a příprava podkladů a výkon dílčích prací pro výkon působnosti stavebního úřadu.
2. Zajišťování a příprava podkladů a výkon dílčích prací pro výkon působnosti orgánu územního plánování.
10. platová třída
1. Výkon působnosti obecního stavebního úřadu.
2. Pořizování územních opatření, například o stavební uzávěře, o asanaci území, o vymezení zastavěného území, a jiných opatření pro rozhodování v území obce. Pořizování územní studie obce.
11. platová třída
1. Koordinace výkonu působnosti obecního stavebního úřadu.
2. Výkon působnosti obecního stavebního úřadu ve věcech bytových domů, silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikací, technické infrastruktury v elektroenergetice nebo plynárenství, a vodního díla, kde nevykonává působnost krajský stavební úřad.
3. Pořizování územního plánu a regulačního plánu (územně plánovací dokumentace).
4. Pořizování územního opatření o stavební uzávěře nebo o asanaci území pro více obcí.
5. Pořizování územně plánovacích podkladů (analytické podklady, územní studie) pro správní obvod obce s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů, regulačních plánů, popřípadě pro další územně plánovací činnost obcí, například pro rozhodování.
12. platová třída
1. Výkon působnosti krajského stavebního úřadu.
2. Koordinace výkonu působnosti obecního stavebního úřadu ve věcech bytových domů, silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikací, technické infrastruktury v elektroenergetice nebo plynárenství, a vodního díla, kde nevykonává působnost krajský stavební úřad.
3. Pořizování územně plánovacích podkladů (analytické podklady, územní studie) pro pořizování zásad územního rozvoje a další územně plánovací činnost kraje.
4. Koordinace výkonu působnosti úřadu územního plánování v obci s rozšířenou působností.
5. Pořizování zásad územního rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Pořizování územního plánu a regulačního plánu hlavního města Prahy.
7. Tvorba návrhů technických norem a požadavků na stavby a stavební výrobky, sledování jejich účinnosti.
8. Vedení systému stavebně technické prevence. Zjišťování, sledování a analyzování příčin havárií staveb a navrhování opatření k jejich předcházení.
13. platová třída
1. Koordinace výkonu působnosti krajského stavebního úřadu.
2. Celostátní koordinace a systémové usměrňování územního plánování a poskytování metodické podpory při uplatňování poznatků vědy a techniky v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury.
3. Pořizování územně plánovacích podkladů (analytické podklady, územní studie) pro pořizování politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu.
4. Koordinace výkonu působnosti úřadu územního plánování na krajském úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce stavebního řádu České republiky.
2. Stanovování systémových přístupů a východisek územního rozvoje České republiky.
3. Provádění výzkumu a řešení koncepčních otázek teorie a praxe v oboru územního plánování a stavebního řádu, stavební kultury a vystavěného prostředí, urbanismu a architektury.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie územního rozvoje České republiky.
2.10.21 REFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7. platová třída
1. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, veterinárních léčivých přípravků, veterinárních technických prostředků, zdravotnických prostředků a veterinárních přípravků.
2. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon vodoprávního úřadu.
8. platová třída
1. Výkon jednotlivých agend vodoprávního úřadu.
9. platová třída
1. Provádění státního dozoru a kontroly na úseku šetření nebo dozoru nad léčivy, veterinárními léčivými přípravky, veterinárními technickými prostředky nebo zdravotnickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům.
2. Posuzování a příprava odborných podkladů pro restituční a majetkové správní řízení nebo pro řízení o pozemkových úpravách.
3. Výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně vystavování rostlinolékařských osvědčení, provádění odborného šetření a správní řízení při výskytu škodlivých organismů rostlin.
4. Odborné posouzení podmínek pro povinnou registraci pěstitelů a dovozců rizikových komodit, vymezení chráněných zón a výkon rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.
5. Provádění specializované rostlinolékařské kontroly a dozoru a místního šetření v terénu včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.
6. Výkon vodoprávního úřadu.
10. platová třída
1. Celostátní koordinace rozvoje služeb na úseku jednotlivých druhů zemědělské výroby.
2. Komplexní vykonávání státní kontroly v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků.
3. Samostatné provádění terénní specializované kontroly a dozoru spojené s odbornou diagnostikou škodlivých organizmů rostlin na úseku rostlinolékařské péče.
4. Koordinace výkonu vodoprávního úřadu.
5. Výkon vodoprávního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
11. platová třída
1. Koordinace rozborových činností na úseku registrace přípravků na ochranu rostlin, mechanizačních prostředků a rostlinolékařské diagnostiky.
2. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých oblastí rostlinolékařské správy, veterinární správy a veterinárních léčiv.
3. Tvorba celostátní politiky hospodaření s veterinárními léčivy.
4. Výkon složitých systémových postupů fytosanitární kontroly v návaznosti na mimořádná rostlinolékařská opatření širšího rozsahu.
5. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním veterinárních požadavků nebo v oblasti šlechtění a plemenitby včetně vytváření identifikačního a registračního systému pro hospodářská zvířata.
6. Komplexní provádění cenové nebo úhradové regulace léčivých přípravků, registrace léčiv, léčivých přípravků nebo přípravků na ochranu rostlin včetně postregistračního vyhodnocování a povolování jejich klinického hodnocení. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů.
7. Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu v oblasti zemědělských výrobků, potravin, potravinových surovin nebo tabákových výrobků včetně analýzy výsledků kontroly.
8. Vykonávání státní inspekce, úřední kontroly nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní nebo správné laboratorní praxe v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo potravinových surovin a výrobků nebo tabákových výrobků.
9. Komplexní výkon inspekce a zkoušení půdy, odrůd, rozmnožovacího materiálu, chmele, hnojiv a krmiv.
10. Koordinace a metodické usměrňování inspekční, dozorové a kontrolní činnosti na úseku mechanizačních prostředků a technických zařízení k hubení škodlivých organismů rostlin.
11. Koordinace a metodické usměrňování kontroly a dozoru v územní působnosti správního úřadu na úseku rostlinolékařské péče.
12. Zajišťování odběru vzorků biologického materiálu a půdy pro vydávání odborných stanovisek a posudků v působnosti územního správního úřadu včetně zpracovávání příslušné dokumentace.
13. Samostatné provádění kontroly geneticky modifikovaných organizmů včetně zpracovávání příslušné dokumentace a vydávání odborných stanovisek na úseku rostlinolékařské péče.
14. Metodické usměrňování, provádění odborného dohledu a souhrnné zajišťování majetkoprávní agendy v působnosti pozemkového úřadu.
15. Zajišťování nejsložitějších pozemkových úprav ve vymezené působnosti.
16. Koordinace vodoprávního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace uplatňování licenčního režimu vývozu a dovozu v oblasti zemědělství ve vztahu k zahraničí.
2. Zpracování podpůrných programů mimoprodukčních funkcí v zemědělství.
3. Příprava a zpracovávání státní politiky jednotlivých složek zemědělství v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
4. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční nebo dozorové činnosti v oborech veterinární péče, rostlinolékařské péče, ochrany práv k novým odrůdám rostlin, šlechtění, plemenitby, bezpečnosti a kvality potravin, zemědělských výrobků nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků nebo identifikace a registrace hospodářských zvířat.
5. Komplexní zajišťování registrace léčiv a léčivých přípravků, klinického hodnocení, farmakovigilance, cenové a úhradové regulace, inspekční činnosti a dozoru nad reklamou nebo nad zdravotnickými prostředky.
6. Celostátní koordinace úřední kontroly správné výrobní nebo správné laboratorní praxe, zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků nebo v ochraně zdraví zvířat.
7. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a dozoru při ochraně státního území před zavlečením nebezpečných škodlivých organismů rostlin.
8. Komplexní zajišťování složitých procesů registrace přípravků na ochranu rostlin, státní inspekce a dohledu nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků a při zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
9. Celostátní koordinace a stanovování metod a pravidel dozoru v oblasti vstupů do zemědělství a půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení.
10. Řešení náročných restitučních případů a rozsáhlých komplexních pozemkových úprav.
11. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a koordinace státního zkušebnictví a certifikace v oblasti potravin nebo ochrany spotřebitele v oblasti vstupů do zemědělství, půdy a v oblasti krmiv.
2. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území státu.
2.10.22 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU
6. platová třída
1. Příprava, organizace a zajišťování odvodního řízení včetně vedení pomocné vojenské evidence.
7. platová třída
1. Zpracovávání dílčích opatření pro nouzový stav, stav ohrožení a válečný stav v daném územním celku.
2. Zajišťování nezbytných dodávek vybraných potravinářských komodit a věcné zpracovávání smluv, vedení agend opatření v hospodářské mobilizaci, systému nezbytných dodávek a opatření v civilní ochraně.
3. Pořizování a přerozdělování prostředků individuální ochrany obyvatel včetně souvisejících finančních plánů a výkaznictví.
4. Provádění šetření a jiných odborných prací v systému prevence kriminality.
5. Odborné zpracovávání podkladů pro správní řízení o udělení a odnětí mezinárodní ochrany.
8. platová třída
1. Samostatné zajišťování úkolů v oblasti civilní ochrany nebo organizačních, odborných a materiálních opatření pro mimořádné události a krizové stavy a činností na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy určených subjektů včetně přípravy návrhů na určení subjektů hospodářské mobilizace a zpracovávání plánů opatření hospodářské mobilizace.
2. Zajišťování problematiky výstavby, údržby a provozu varovacích, vyrozumívacích a spojovacích systémů.
3. Zpracovávání analýz, navrhování zásad režimu života v postiženém území včetně vyhodnocování účinku krizových stavů a mimořádných událostí.
4. Zajišťování odborných agend v oblasti mírového doplňování a mobilizačního rozvinování ozbrojených sil.
5. Vyřizování žádostí o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany a ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, spočívající v přípravě odborných podkladů, ověřování dokladů, údajů o zemích původu a dokumentů.
9. platová třída
1. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany nebo prevence závažných havárií.
2. Souhrnné zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území. Zpracovávání krizového plánu nebo jeho jednotlivých částí.
3. Souhrnné zajišťování individuální a kolektivní ochrany obyvatel včetně přípravy evakuačních opatření.
4. Zajišťování prevence kriminality v rámci daného územního celku, provádění specializovaných odborných činností souvisejících s prevencí kriminality, organizace a koordinace akcí prevence kriminality v rámci daného územního celku a koordinace činnosti komise prevence kriminality.
5. Posuzování a vyhodnocování výsledků pohovorů s účastníky řízení ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany podle vnitrostátní situace a vývoje azylové problematiky v zemích původu včetně provádění pohovorů.
6. Ověřování podmínek pro přístup k utajovaným informacím u fyzických osob stupně utajení Vyhrazené.
7. Správa a vedení vlastních registrů utajovaných informací.
10. platová třída
1. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany, hospodářských opatření pro krizové stavy nebo prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo přípravky v kraji, hlavním městě Praze nebo v územně členěném statutárním městě.
2. Zajišťování připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových stavů včetně případného zajišťování činnosti bezpečnostní rady obce.
3. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy obce s rozšířenou působností.
4. Výkon specializovaných odborných činností na úseku prevence kriminality v rámci regionu se zvýšeným výskytem kriminality.
5. Stanovování zásad rozvoje v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku.
6. Komplexní zajišťování součinnosti a spolupráce při organizačním a personálním zajišťování odvodních řízení v rámci daného územního celku a zpracovávání odborných stanovisek k případům závažných zjištění včetně získávání stanovisek ústředních orgánů státní správy.
7. Posuzování a vyhodnocování specializovaných žádostí ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a žádostí o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany, například nezletilých bez doprovodu zákonných zástupců včetně samostatného rozhodování nejnáročnějších případů v azylovém řízení.
8. Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob nebo podnikatelů pro přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné.
9. Provádění ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osob, které vykonávají nebo mají vykonávat citlivou činnost ve smyslu příslušných právních předpisů.
10. Správa a vedení ústředních registrů utajovaných informací.
11. Zajišťování, organizace a koordinace výroby, distribuce a evidence kryptografického materiálu.
12. Kontrola provádění kryptografické ochrany.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování úkolů pro stav ohrožení státu, válečný stav a obranu nebo ochranu obyvatel včetně organizování a koordinace těchto činností v rámci obce s rozšířenou působností.
2. Zajišťování celostátních agend prevence kriminality včetně přípravy projektů prevence kriminality.
3. Metodické usměrňování činností na úseku obrany a ochrany obyvatel včetně kontrolní činnosti v kraji nebo hlavním městě Praze.
4. Zajišťování celostátních agend v oblasti mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, migrace a integrace cizinců včetně samostatné rozhodovací činnosti na některém z úseků výkonu státní správy v oblasti mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a v řízení o bezdomovectví příslušející Ministerstvu vnitra, se specializací na určené země původu a rozborová činnost z výchozích podkladů informačního systému o zemích původu, bezpečných zemích původu a bezpečných třetích zemích.
5. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěných statutárních měst. Zpracovávání samostatných částí krizového plánu kraje.
6. Zajišťování připravenosti obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a krizových stavů včetně případné koordinace činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.
7. Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob nebo podnikatelů pro přístup k utajované informaci stupně utajení Tajné nebo Přísně tajné.
8. Ověřování dodržování systémů bezpečnostních opatření s celostátní působností k ochraně utajovaných informací.
9. Komplexní výkon státního dozoru v oblasti ochrany utajovaných informací.
10. Komplexní správa a vedení ústředních registrů utajovaných informací.
12. platová třída
1. Zajišťování připravenosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů na řešení krizových situací v rozsahu své působnosti.
2. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy ve vymezené působnosti rezortu.
3. Koordinace krajského integrovaného záchranného systému nebo integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy.
4. Zajišťování připravenosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města na řešení mimořádných událostí a krizových situací včetně případné koordinace činnosti bezpečnostní rady kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města. Komplexní zpracovávání krizového plánu kraje.
5. Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací.
6. Příprava a hodnocení celostátních preventivních programů a projektů v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti včetně tvorby metodiky preventivních projektů.
7. Metodické usměrňování prevence kriminality. Analytická činnost zaměřená na příčiny kriminality a sociální patologie, navrhování systémových opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky.
8. Výkon nejsložitějších celostátních systémových prací a analýz na úseku dopravních nehod v silničním provozu pro potřeby organizace a zaměření výkonu dopravní služby Policie České republiky, sestavování prognóz vývoje a návrh komplexních programů prevence a výchovy k dopravní kázni.
9. Metodické usměrňování a komplexní zajišťování problematiky mezinárodní ochrany, pobytové agendy, migrace, integrace cizinců a azylantů a bezdomovectví na celostátní úrovni. Příprava mezinárodních humanitárních programů.
10. Zajišťování právní ochrany mladistvých účastníků řízení o udělení mezinárodní ochrany bez doprovodu zákonných zástupců.
11. Specializovaná zástupčí činnost před soudy v řízení o udělení mezinárodní ochrany a v oblasti pobytu cizinců.
12. Stanovování celostátních bezpečnostních standardů.
13. Koordinace a usměrňování průběhu bezpečnostního řízení u fyzických osob a provádění specializovaných odborných analytických a hodnotících činností na úseku bezpečnostního řízení u podnikatelů.
14. Bezpečnostní správa komunikačních a informačních systémů nakládajících s utajovanou informací nebo kryptografických systémů s celostátní působností, popřípadě v návaznosti na zahraniční systémy.
15. Provádění certifikace kryptografických prostředků a systémů, stanovování standardů a postupů certifikace technických prostředků ochrany utajovaných informací.
16. Provádění celostátních analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných činností na úseku kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy a kontroly připravenosti útvarů a jednotek k plnění úkolů podle standardů NATO a kontrola činnosti jednotek v zahraničí.
17. Zhodnocení stavu a plánování personální bezpečnosti na ministerstvu nebo dalším ústředním správním úřadu.
18. Komplexní zajišťování úkolů spojených s přípravou a realizací stanovené dokumentace Bezpečnostní rady státu v působnosti rezortu.
19. Bezpečnostní správa komunikačních a bezpečnostních systémů nakládajících s utajovanou informací nebo kryptografických systémů s celostátní působností, popřípadě v návaznosti na zahraniční systémy.
20. Zajišťování kybernetické bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v návaznosti na zahraniční systémy.
21. Komplexní kontrolní, dozorová a metodická činnost ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací a v oblasti kybernetické bezpečnosti státu.
22. Zajišťování výroby, distribuce a evidence kryptografického materiálu s celostátní působností.
23. Tvorba a revize koncepčních, metodických a dalších materiálů v oblasti vzdělávání a osvěty v problematice kybernetické bezpečnosti.
24. Zajištění systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajištění návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů významného informačního systému.
13. platová třída
1. Koordinace činnosti rezortu pro plnění základních funkcí státu za krizových stavů. Zpracovávání a projednávání nadnárodních opatření v působnosti rezortu k řešení krizových situací.
2. Celostátní koordinace a usměrňování příprav na krizové situace.
3. Celostátní koordinace integrovaného záchranného systému.
4. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy.
5. Zpracovávání návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje řídících a plánovacích součástí obrany České republiky.
6. Stanovování priorit výstavby rezortu obrany a jejich zabezpečení v systému obranného plánování České republiky.
7. Zpracovávání hlavních dokumentů České republiky v systému obranného plánování NATO.
8. Vytváření strategie koncepce obrany a vojenské bezpečnostní politiky státu, koordinace plnění cílů bezpečnostní politiky České republiky a společné bezpečnostní politiky NATO v rezortu obrany.
9. Tvorba koncepce zapojení rezortu obrany do činností v rámci OSN a OBSE, zejména do procesů kontroly zbrojení, odzbrojení a spolupráce v oblasti vojenské bezpečnosti a vytváření evropských bezpečnostních struktur.
10. Tvorba koncepce přípravy k obraně státu v působnosti ministerstev a ústředních správních úřadů. Zajišťování souladu mezi koncepcí obrany státu a koncepcí rozvoje rezortu.
11. Koordinace činnosti pracovního orgánu v systému Bezpečnostní rady státu.
12. Metodické usměrňování a koordinace činnosti při přípravě vnitrorezortních i vládních analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
13. Koordinace analytických prací zaměřených na příčiny kriminality a sociální patologie včetně navrhování systémových opatření v oblasti prevence kriminality.
14. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu azylové a migrační politiky včetně integrační politiky vůči cizincům a azylantům a ochrany státních hranic. Koordinace spolupráce s mezinárodními systémy, zajišťování zahraničních styků za oblasti České republiky v oblasti migračního a azylového práva.
15. Tvorba celostátní metodiky certifikací a bezpečnostního řízení na úseku ochrany utajovaných informací.
16. Koordinace ochrany utajovaných informací s celostátní a mezinárodní působností.
17. Tvorba celostátní koncepce státního dozoru a kontroly v oblasti ochrany utajovaných informací národních i poskytovaných cizí mocí.
18. Tvorba celostátní koncepce kryptografické ochrany.
19. Stanovování postupů pro provádění vysoce specializovaných kryptoanalytických činností s celostátní působností.
20. Tvorba metodik a standardů pro provádění certifikace kryptografických prostředků a systémů.
21. Tvorba celostátní koncepce kontroly kryptografické ochrany.
22. Tvorba koncepce a systému kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy, metodické usměrňování kontroly i v návaznosti na závazky vyplývající z členství NATO a Evropské unie a při působení jednotek Armády České republiky na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru účastí na mírových operacích, záchranných a humanitárních akcích.
23. Metodické usměrňování a koordinace ochrany utajovaných informací při zajišťování obrany státu a činnosti ozbrojených sil.
24. Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státní správy včetně kontroly v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, způsobilosti technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, povinně zavedeného systému řízení, přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, zabezpečení nakládání s jadernými položkami, opatření vedoucích ke snížení přírodního ozáření, dohledu nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní, s celorepublikovou působností.
25. Tvorba celostátní koncepce kontroly kryptografické ochrany, kontroly v oblasti kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech nebo provádění kontrol a testování mechanismů zabezpečení proti kybernetickým útokům v informačních systémech a komunikačních sítích.
26. Celostátní koordinace činností řešení kybernetických incidentů a specializovaná komplexní technicko-analytická činnost za účelem řešení a detekce kybernetických bezpečnostních incidentů.
27. Tvorba strategických dokumentů státu v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejich implementace na národní a mezinárodní úrovni.
28. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výroby, distribuce a evidence kryptografického materiálu na národní a mezinárodní úrovni, zejména v rámci Evropské unie a NATO.
29. Zajištění systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajištění návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní politiky hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.
2. Zpracovávání celostátního systému krizového řízení České republiky.
3. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie, vojenské strategie a výstavby ozbrojených sil České republiky.
4. Koordinace činnosti ústředních orgánů, správních úřadů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně.
5. Tvorba koncepce mobilizace při zajišťování obrany České republiky.
6. Příprava zásadních koncepčních rezortních a mezirezortních materiálů pro utváření politiky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku nebo obranné politiky.
7. Tvorba celostátní politiky prevence trestné činnosti a sociální patologie.
8. Tvorba celostátních koncepcí azylové a migrační politiky včetně integrační politiky vůči cizincům a azylantům, ochrany státních hranic a pobytu cizinců včetně vyhodnocování účinnosti celostátních koncepcí.
9. Komplexní koordinace zpracovávání koncepce zajišťování bezpečnosti státu.
10. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.
11. Tvorba koncepce rozvoje ochrany utajovaných informací, personální bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informačních nebo komunikačních systémů, kryptografické ochrany a průmyslové bezpečnosti s vazbami na jiné obory služby s celostátní a mezinárodní působností.
12. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie, vojenské strategie a výstavby ozbrojených sil České republiky.
13. Tvorba koncepce strategie kybernetické bezpečnosti České republiky
14. Tvorba koncepce státního dozoru, kontroly a metodiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací včetně harmonizace a systémové koordinace s mezinárodními, národními a nadnárodními systémy.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie bezpečnostní politiky státu.
2.10.23 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU
10. platová třída
1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.
2. Komplexní výkon státního odborného dozoru v jednotlivých oborech dopravy, například silniční a městská doprava, pozemní komunikace v působnosti obce.
3. Zpracovávání celostátních analýz při hodnocení dopravní obslužnosti území.
11. platová třída
1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v jednotlivých oborech dopravy, například v oboru dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace.
2. Celostátní výkon státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy, například v oboru dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace.
3. Komplexní výkon státního odborného dozoru v jednotlivých oborech dopravy, například silniční a městská doprava, pozemní komunikace, v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
12. platová třída
1. Stanovování metodiky pro tvorbu technických norem v jednotlivých oborech dopravy a dopravní infrastruktuře.
2. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací do dopravních oborů a dopravní infrastruktury.
3. Tvorba koncepce a zásad k regulaci přístupu dopravců na dopravní cestu.
4. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.
5. Tvorba koncepce dopravní obslužnosti v jednotlivých oborech dopravy v kraji nebo hlavním městě Praze.
6. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti obce.
7. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti statutárního města.
13. platová třída
1. Koordinace programu technické normalizace a metodiky pro tvorbu technických norem v souladu s programy mezinárodních a evropských normalizačních organizací v oborech dopravy včetně koordinace účasti České republiky na tvorbě mezinárodních a evropských norem v rámci mezinárodních a evropských organizací. Stanovování základních parametrů staveb a technických a technologických zařízení v oborech dopravy.
2. Zpracovávání prognóz trhu dopravy a poptávky po službách včetně analýz vývoje.
3. Metodické usměrňování rozvoje dopravních sítí, střednědobé strategie rozvoje dopravy, územní ochrany dopravních koridorů a rozvoje dopravní soustavy. Koordinace rozvoje dopravních sítí v souladu s mezinárodními závazky.
4. Tvorba celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých oborech dopravy.
5. Tvorba celostátní koncepce a zásad dopravních vztahů v jednotlivých oborech dopravy včetně cenové a poplatkové politiky.
6. Tvorba celostátní koncepce veřejné osobní dopravy, městské hromadné dopravy, integrovaných dopravních systémů nebo kombinované dopravy.
7. Tvorba koncepce vytváření národního prostředí pro používání globálních navigačních družicových systémů.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce civilního letectví včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodní spolupráce ve specializovaných oborech.
2. Tvorba celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury.
3. Tvorba koncepce zpracovávání celostátních územně technických podkladů dopravní politiky státu včetně jejich mezinárodní a mezirezortní koordinace.
4. Tvorba komplexních programů rozvoje navigačních družicových systémů a souvisejících aplikací.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie dopravní politiky státu.
2.10.24 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU
9. platová třída
1. Projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území.
10. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje drážních dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti obce.
2. Šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.
11. platová třída
1. Celostátní koordinace kombinované dopravy v logistických přepravních systémech v rámci dopravní soustavy.
2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
3. Celostátní zajišťování uzavíraní závazků veřejné služby na dráze.
4. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.
5. Koordinace a posuzování regulace provozování drah a drážní dopravy, ochranného pásma dráhy a ohrožení dráhy, bezpečnosti drah a drážního provozu a fungování sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
6. Zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě se škodou velkého rozsahu a postižením na zdraví včetně kontroly uložených opatření.
12. platová třída
1. Ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
2. Koordinace uzavírání závazků veřejné služby na dráze.
3. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.
4. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.
5. Koordinace podmínek shody systémů drah, drážních vozidel a zařízení v rámci mezinárodní dopravy.
6. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.
7. Tvorba koncepce regulace tarifů v železniční dopravě.
8. Analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení.
2.10.25 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU
8. platová třída
1. Posuzování splnění podmínek k provozování silniční motorové dopravy a taxislužby včetně vystavování průkazů způsobilosti.
2. Zajišťování agendy evidence řidičů nebo vozidel.
9. platová třída
1. Posuzování technické způsobilosti vozidel.
2. Posuzování podmínek pro udělování řidičských oprávnění a pro odnímání, omezování, podmiňování, vracení a rušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění ve správním řízení včetně posuzování pravosti řidičských průkazů členských států Evropské unie pro účely jejich výměny.
3. Posuzování podmínek pro vydávání řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče a paměťových karet řidiče vozidel a servisních paměťových karet.
4. Posuzování podmínek k provozování autoškoly a způsobilosti vozidel k výcviku.
5. Zajišťování programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
6. Schvalování jízdních řádů a jejich postupování do celostátního informačního systému ve veřejné linkové osobní dopravě, která je finančně podporována městem nebo krajem.
7. Zajišťování operativního řízení provozu veřejných služeb v přepravě cestujících.
8. Zajišťování agendy udělování licencí k provozování pravidelné linkové osobní dopravy, která je finančně podporována městem nebo krajem.
9. Vyřizování podnětů, petic a stížnosti k provozu veřejných služeb v přepravě cestujících.
10. Příprava a vyhodnocování přepravních průzkumů ve veřejných službách v přepravě cestujících.
10. platová třída
1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.
2. Zajišťování agendy udělování a odnímání oprávnění k provozování stanic technické kontroly a stanic měření emisí.
3. Posuzování a schvalování zařízení pro stanice technické kontroly a měření emisí.
4. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.
5. Komplexní posuzování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla.
6. Výkon dopravního úřadu v oblasti mezinárodní dopravy ve smyslu zákona o silniční dopravě.
7. Projednávání a vedení řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
8. Zajišťování celostátní nebo krajské agendy udělování výjimek z omezení jízdy některých vozidel v provozu na pozemních komunikacích.
9. Zpracování standardu kvality a bezpečnosti poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících.
10. Tvorba a správa integrovaného tarifu veřejných služeb v přepravě cestujících.
11. Zpracování odborných stanovisek k náhradnímu zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v důsledku uzavírky na silnicích nebo výluky na dráze.
12. Sledování a vyhodnocování vývoje přepravních potřeb.
11. platová třída
1. Stanovování zásad a podmínek pro provoz zařízení stanic technické kontroly a měření emisí.
2. Samostatné posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předávání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.
3. Zpracování strategických a koncepčních dokumentů k prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v kraji nebo hlavním městě Praze.
4. Udělování a odnímání akreditace k provozování výuky a výcviku řidičů včetně provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a výcviku řidičů.
5. Stanovování technologických, technických a ekonomických podmínek souvisejících se smluvním poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících pomocí nabídkového řízení nebo přímého zadání.
6. Zřizování a organizace integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.
7. Analýzy a vyhodnocování ekonomické a provozní efektivity systému veřejné dopravy v působnosti města a kraje.
8. Kontrola vykazování nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.
9. Časová a směrová koordinace jednotlivých autobusových a drážních linek souvisejících s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících v působnosti kraje a obce.
10. Zajišťování propojitelnosti mezi elektronickými systémy plateb a odbavení cestujících ve veřejných službách v přepravě cestujících.
11. Navrhování jízdních řádů a oběhů vozidel ve veřejné linkové autobusové dopravě, která je finančně podporována městem nebo krajem.
12. platová třída
1. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích nebo silniční nákladní dopravy.
2. Zpracovávání celostátních zásad pro kontrolu vývoje nabídky kapacit a vyhodnocování intenzity silniční nákladní dopravy.
3. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování technické způsobilosti typu vozidel, jejich částí a samostatných konstrukčních celků.
4. Tvorba celostátní koncepce stanic technické kontroly, stanic měření emisí a technických silničních kontrol Policie České republiky.
5. Tvorba a aktualizace celostátní koncepce a strategie bezpečnosti silničního provozu, její koordinace na národní a mezinárodní úrovni.
6. Tvorba celostátní koncepce péče o technický stav vozidel v provozu, zejména s ohledem na technickou bezpečnost, vliv na životní prostředí, mezinárodní a mezirezortní koordinaci.
2.10.26 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
10. platová třída
1. Šetření leteckých nehod a incidentů.
11. platová třída
1. Zajišťování agendy licencí k obchodní letecké dopravě, pověření k provozování letových provozních služeb a souhlasů k provozování leteckých služeb, agendy související s vydáváním provozních oprávnění pro letecké dopravce, schvalování letových řádů zahraničních leteckých dopravců, udělování povolení zahraničním leteckým dopravcům, udělování přepravních práv v letecké dopravě.
2. Šetření leteckých nehod a incidentů s mimořádnými následky, k nimž došlo za mimořádných okolností.
12. platová třída
1. Celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření leteckých nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.
2.10.27 REFERENT PRO VNITROZEMSKOU PLAVBU A VODNÍ CESTY
10. platová třída
1. Ověřování typové způsobilosti a provozní způsobilosti plovoucích strojů a zařízení.
2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti plavidel.
3. Zpracovávání kategorizace vodních cest.
4. Koordinace provozu v rámci mezinárodního plavebního systému.
5. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí.
6. Odborné šetření plavebních nehod.
11. platová třída
1. Zpracování kritérií a dat, například plavební mapy, technické parametry plavebních komor, monitoring říční cesty, průtoky, hydrometeorologické informace, pro koordinaci plavebního systému v rámci mezinárodního systému provozu na vodních cestách.
12. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce, mezinárodní koordinace a stanovení metodiky plavebního provozu.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje vnitrozemské plavby.
2.10.28 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE
9. platová třída
1. Zajišťování agendy zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
2. Souhrnné odborné práce při provádění prevence v oblasti provozu na pozemních komunikacích, například řešení systémových opatření v oblasti dopravního značení.
3. Výkon silničního správního úřadu ve věcech přestupků.
10. platová třída
1. Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy.
2. Kategorizace dálnic a silnic nebo užívání dálnic a silnic s celostátní působností.
3. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí komunikací, mostů, podchodů a systémů centrálního řízení dopravy.
4. Koordinace a usměrňování zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
5. Výkon silničního správního úřadu v působnosti obce s rozšířenou působností.
11. platová třída
1. Výkon silničního správního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
2. Zpracování odborných stanovisek ve věci výstavby dálnic a silnic I. třídy a k příslušným technickým normám a předpisům.
3. Příprava programů výstavby a obnovy pozemních komunikací v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
4. Tvorba koncepce rozvoje sítě pozemních komunikací pro účely územního plánování z hlediska kraje nebo hlavního města Prahy včetně posuzování souladu s územně plánovací dokumentací.
5. Koordinace výkonu silničního správního úřadu.
12. platová třída
1. Příprava programů výstavby a obnovy dálnic a silnic I. třídy.
2. Posuzování a schvalování investičních záměrů a projektů staveb dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.
3. Koordinace a usměrňování výkonu silničních správních úřadů v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
4. Koordinace výkonu silničního správního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Tvorba a koordinace programů technického rozvoje za obor pozemních komunikací.
2.10.29 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY
10. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb v obci.
11. platová třída
1. Příprava a tvorba rozhodnutí o odnětí a určení výkonu přenesené působnosti obce včetně rozhodování o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti.
2. Zpracovávání vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, kvalitativních, organizačně-technických nebo jiných hledisek.
3. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb v obci s rozšířenou působností.
12. platová třída
1. Zpracovávání celostátních vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně - technických a jiných hledisek.
2. Tvorba koncepce veřejné správy a veřejných služeb v kraji nebo v územně členěném statutárním městě včetně koordinace realizace strategických cílů k zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb.
3. Komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů územních samosprávných celků nebo územních správních úřadů.
13. platová třída
1. Všeobecná celostátní koordinace a metodické usměrňování orgánů územních samosprávných celků.
2. Tvorba koncepce výkonu státní správy v území a v podmínkách územních samosprávných celků se zaměřením na ekonomickou, finanční, kompenzační, dislokační a právní problematiku včetně tvorby koncepce příspěvků na výkon státní správy územním samosprávným celkům a srovnávacích analýz.
2.10.30 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
6. platová třída
1. Provádění dílčích odborných činností na jednotlivých úsecích životního prostředí.
7. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení v jednotlivých složkách životního prostředí, například ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, ochrany lesa, zemědělství, chemických látek a environmentálního vzdělávání a osvěty.
2. Příprava plánu péče o chráněné území.
3. Dílčí inspekční a dozorová činnost v ochraně životního prostředí v předem vymezeném dílčím rozsahu.
8. platová třída
1. Inspekce zdrojů znečištění.
2. Posuzování výsledků analýz odebraných vzorků látek znečišťujících životní prostředí včetně zpracovávání věcných dat a evidence zdrojů znečištění životního prostředí včetně správního rozhodnutí.
3. Zajišťování agendy správy jednotlivých složek životního prostředí. Poskytování metodické, kontrolní a konzultační činnosti orgánům samosprávy, státní správy a dalším osobám v dílčích případech na svěřeném úseku státní správy, například na úseku vody a chemických látek.
4. Příprava a projednávání plánu péče o chráněné území.
9. platová třída
1. Navrhování a realizace protipovodňových opatření a řešení ekologických havárií v dílčích povodích.
2. Řešení méně složitých místních ekologických havárií na území a na vodních tocích místního významu.
3. Zajišťování agendy správy složek životního prostředí, například ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků nebo environmentálního vzdělávání a osvěty, odborné posuzování zdrojů znečištění jednotlivých složek životního prostředí včetně metodické, kontrolní a konzultační činnosti.
4. Vyhodnocování výsledků měření velkých zdrojů znečišťování, emisí u zdrojů znečišťování kontinuálními analyzátory, verifikace vstupních dat registru zdrojů znečišťování ve složkách životního prostředí včetně správního rozhodnutí.
5. Samostatné provádění specializovaných kontrol a státního dozoru nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle obvyklých postupů včetně přípravy návrhu opatření a rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených předpisy o ochraně životního prostředí nebo jejich prominutí, například o pozastavení nebo ukončení činnosti fyzických nebo právnických osob, o pozastavení platnosti osvědčení vydaného pověřenou osobou.
6. Kontrola vydávání souhlasů k povolování staveb velkých zdrojů znečišťování, provádění revizí u zdrojů znečištění a šetření havarijního znečištění vod, kontrola nakládání s určitými druhy odpadu, zaměřená na speciální způsoby úpravy, zneškodňování nebo využívání odpadů.
10. platová třída
1. Koordinace protipovodňových opatření v lokálně ohroženém území.
2. Koordinace řešení ekologických havárií na daném území.
3. Koordinace státní správy na úsecích ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí.
4. Komplexní výkon státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a směsí, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města, správy národního parku a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
5. Koordinace odpadového hospodářství v rámci kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Provádění specializovaných odborných činností na úseku ochrany životního prostředí, například vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb, posuzování staveb závažných technologií velkých zdrojů znečišťování, vypracovávání metodických pokynů pro prověrky životního prostředí určitého oboru, kontrola správnosti výsledků autorizovaných měření znečišťování, provádění lektorské, konzultační a poradenské činnosti v jednotlivých složkách životního prostředí.
7. Provádění státního dozoru a inspekce životního prostředí v celém rozsahu působnosti územních orgánů státní správy, odborně náročná inspekční a dozorová činnost ve zvláště chráněných územích a při ochraně zvláště chráněných druhů organismů, kontrola způsobu hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřenými osobami. Vyhodnocování trendů a stanovení priorit kontrolní činnosti v ochraně přírody a krajiny.
8. Řešení důsledků starých ekologických zátěží.
11. platová třída
1. Koordinace řešení důsledků starých ekologických zátěží v kraji.
2. Koordinace státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a směsí, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí nebo na úseku posuzování vlivů na životní prostření a integrované prevence nebo předcházení ekologické újmě v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města, správy národního parku a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
3. Analýza a vyhodnocování aspektů jednotlivých složek životního prostředí v rámci kraje nebo hlavního města Prahy.
4. Analýza, posuzování a vyhodnocování přírodních zdrojů včetně osvědčování podle příslušných právních předpisů.
5. Dokumentace přírodních zdrojů a jednotlivých složek životního prostředí pro účely územního plánování z celostátních hledisek nebo z hlediska kraje nebo hlavního města Prahy včetně posuzování souladu hledisek životního prostředí a územně plánovací dokumentace.
6. Zpracování koncepce ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a využívání přírodních zdrojů v daném území. Posuzování úplnosti a správnosti řešení ve vztahu k platné právní úpravě u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí.
7. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků, analýz a obdobných krajských metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.
12. platová třída
1. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.
2. Příprava a zpracovávání politiky jednotlivých složek životního prostředí v kraji nebo hlavním městě Praze v návaznosti na celostátní hlediska.
3. Zpracovávání koncepce politiky životního prostředí v daném území.
4. Koordinace ochrany a péče o zvláště chráněná území národního významu a evropsky významné lokality s celostátní nebo krajskou působností.
2.10.31 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY
10. platová třída
1. Koordinace a zajišťování úkolů vlády ve vztahu k Poslanecké sněmovně, Senátu a Kanceláři prezidenta republiky.
11. platová třída
1. Posuzování správnosti postupu ústředních správních úřadů ve vztahu k vládě.
12. platová třída
1. Zajišťování souladu závěrů vlády s právním řádem, programovým prohlášením a dalšími souvisejícími dokumenty a jejich promítnutí do návrhu usnesení vlády.
13. platová třída
1. Systémová koordinace a metodické usměrňování zabezpečení činnosti vlády.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce regulatorní reformy a systémová koordinace mezirezortních projektů v oblasti regulatorní reformy.
2.10.32 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY
6. platová třída
1. Provádění autorizované konverze dokumentů a vedení související evidence.
2. Provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně provádění jejich změn a kontroly správnosti na základě poskytnutých údajů a ověření jejich správnosti.
7. platová třída
1. Zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy.
2. Zajišťování a komplexní provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně komplexní kontroly jejich správnosti a řešení změn údajů označených jako nesprávné.
8. platová třída
1. Koordinace souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy včetně vyřizování nestandardních požadavků na výdej ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí včetně určování postupů při jejich vyřizování.
9. platová třída
1. Samostatné zajišťování ucelené části úkolů správce informačního systému veřejné správy, například správy vymezené části databáze, zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek nebo zajišťování náročnějších činností souvisejících s digitalizací dokumentů a jejich dalším zpracováním.
10. platová třída
1. Souhrnné zajišťování ucelených agend v rámci úkolů správce informačního systému veřejné správy, například souhrnné správy databází nebo souhrnné zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek včetně souhrnné správy elektronického podpisu a elektronických značek.
11. platová třída
1. Komplexní tvorba, správa a aktualizace ucelených částí informačního systému základních registrů, datových úložišť, webových aplikací, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.
12. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce poskytování informací z informačních systémů veřejné správy.
2. Analýza komponent připravovaných projektů a provozovaných informačních systémů veřejné správy.
3. Analýza účinnosti jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy a zpracovávání návrhů opatření.
4. Metodické usměrňování, koordinace a výkon dozoru v oblasti elektronického podpisu a na úseku akreditace a atestací v oblasti informačních systémů veřejné správy. Stanovování pravidel k provozování nástrojů elektronického podpisu a vyhodnocování jejich bezpečného používání podle obecně závazných zásad.
5. Tvorba koncepce a celostátní koordinace řešení a zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémů veřejné správy, například přístupových práv do informačního systému datových schránek.
6. Celostátní metodická, konzultační a poradenská činnost na úseku implementace strategií elektronizace veřejné správy.
7. Komplexní tvorba, správa a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.
8. Zajišťování mezinárodní standardizační činnosti ve vztahu k informačním systémům veřejné správy a v oblasti elektronického podpisu.
9. Stanovování požadavků na zabezpečení informačních a komunikačních technologií, zpracování bezpečnostních standardů, řešení bezpečnostních incidentů a provádění auditů informačních bezpečnostních řídicích systémů.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace vytváření a rozvoje informačních systémů veřejné správy v rámci obecných koncepcí a zásad včetně hodnocení projektů informačních systémů veřejné správy.
2. Tvorba standardů a metodik pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy včetně jejich bezpečnosti.
3. Tvorba celostátní koncepce jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy, například poskytování informací z informačních systémů veřejné správy, bezpečnosti nebo provozu multifunkční komunikační infrastruktury.
4. Stanovování celostátních zásad a principů pro ověřování bezpečnostních systémů, nástrojů elektronického podpisu používaných poskytovateli certifikačních služeb vydávajícími kvalifikované certifikáty a prostředků pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených elektronických podpisů.
5. Tvorba koncepce správy a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.
6. Stanovování celostátních zásad a principů pro provádění akreditace a atestací k působení jako akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb včetně stanovování limitních předpokladů akreditace, například v oblasti elektronického podpisu.
2.10.33 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
9. platová třída
1. Zajišťování souhrnných koncepčních a rozvojových agend orgánů s územní působností.
10. platová třída
1. Zajišťování komplexního rozvoje obce nebo její části bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu.
11. platová třída
1. Sestavování programů rozvoje obce s pověřeným obecním úřadem nebo části obce s pověřeným obecním úřadem.
12. platová třída
1. Tvorba a koordinace komplexních koncepcí a programů rozvoje statutárních měst. Komplexní zpracovávání návrhů hlavních směrů sociálního rozvoje, ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, zdravotnictví, dopravy, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje nebo bezpečnosti ve statutárních městech.
2. Tvorba koncepce rozvoje obce s rozšířenou působností.
3. Koordinace a usměrňování stěžejních oborů samostatné působnosti krajů nebo hlavního města Prahy, zejména finanční a rozpočtové politiky, tvorby a ochrany životního prostředí, sociální politiky, dopravy, bezpečnostní politiky, územního nebo hospodářského rozvoje včetně poradenské a konzultační činnosti v těchto oborech.
4. Tvorba koncepce rozvoje městské části hlavního města Prahy s matričním a stavebním úřadem.
13. platová třída
1. Komplexní zpracovávání návrhů hlavních směrů sociálního rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy, ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, zdravotnictví, dopravy, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje nebo bezpečnosti.
2. Tvorba koncepce rozvoje statutárního města včetně koncepce komplexního zajišťování přeneseného výkonu státní správy pro územní obvod statutárního města.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie komplexního územního rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy.
2.10.34 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10. platová třída
1. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který standardně zpracovává omezené množství osobních údajů pro účely plnění povinností, popřípadě zvláštních práv správce nebo omezeného počtu jeho subjektu údajů například v oblasti personální správy.
11. platová třída
1. Kontrola ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolované osoby mající postavení správce nebo zpracovatele osobních údajů nebo provádění specializované činnosti v rámci kontrolní skupiny.
2. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaje nezbytné pro určení, výkon a obhajobu práv subjektu údajů, pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů nebo pro plnění dílčích úkolů při výkonu veřejné moci.
12. platová třída
1. Komplexní dozorová činnost zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování porušování pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.
2. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní údaje nezbytné pro splnění povinností a úkolů při výkonu veřejné moci se značným rizikem ohrožení práv a svobod subjektů údajů vyžadující specifická, rozsáhlá technická a organizační ochranná opatření.
13. platová třída
1. Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, šíření obchodních sděleních nebo nakládání s identifikátory.
2. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který systematicky shromažďuje, zpracovává a ukládá nejrozsáhlejší soubory osobních údajů z důvodu významného veřejného zájmu na celostátní nebo mezinárodní úrovni při plnění povinností a úkolů při výkonu veřejné moci s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektu údajů.
2.10.35 PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA
8. platová třída
1. Samostatné zajišťování činnosti informačního centra, které vytváří informační databázi o turistických cílech, službách cestovního ruchu, rekreační, volnočasové a kulturní nabídce v území svého působení a poskytuje tyto informace, zajišťuje propagaci daného území a poskytuje další služby a produkty související s cestovním ruchem.
2. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací s místní působností z různých oborů z oblasti cestovního ruchu, například historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních včetně poskytování těchto informací a odborné pomoci v informačním centru veřejnosti verbálně a písemně s využitím komunikačních a elektronických prostředků.
9. platová třída
1. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací s regionální působností z různých oborů z oblasti cestovního ruchu, například historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních včetně poskytování informací a odborné pomoci v informačním centru veřejnosti verbálně a písemně s využitím komunikačních a elektronických prostředků.
2. Koordinace a usměrňování rozvoje informačního centra včetně koordinace jeho činnosti s informačními centry v regionu a destinaci.
3. Zajišťování odborného poradenství a konzultací pro provozovatele služeb cestovního ruchu ve spádové destinaci.
10. platová třída
1. Koordinace a usměrňování rozvoje informačního centra s vysokými nároky na jeho činnost, například s vysokou intenzitou cestovního ruchu, s celostátním nebo mezinárodním významem.
2. Analýza, průzkum a vyhodnocování rozvoje a potřeb cestovního ruchu v místě, regionu nebo destinaci.
11. platová třída
1. Koordinace a zajišťování funkčních vazeb oblastní, krajské a celostátní sítě informačních center.
2. Koordinace a zajišťování komplexní informační databanky cestovního ruchu včetně správy kartoték a fotobanky.
2.10.36 KONTROLOR NEJYYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU
12. platová třída
1. Komplexní výkon kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
2. Zpracovávání metodiky kontrolní činnosti v jednotlivých oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
13. platová třída
1. Zpracovávání metodiky kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
2. Zpracovávání koncepce kontrolní činnosti v jednotlivých oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce a metodiky kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu včetně její harmonizace a systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce kontrolní politiky státu v oblasti nezávislé kontroly hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.
2.10.37 VEDOUCÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU
10. platová třída
1. Koordinace činnosti zaměstnanců obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu nebo části obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu nebo městské části nebo městského obvodu bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu, koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců a zajišťování plnění úkolů podle usnesení zastupitelstva, rady nebo starosty a dalších úkolů stanovených orgány obce.
11. platová třída
1. Komplexní koordinace, usměrňování a zajišťování souhrnného výkonu všeobecné správní působnosti (samostatná působnost a přenesený výkon státní správy) a tvorby koncepcí a programů rozvoje obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu nebo městské části nebo městského obvodu bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu nebo městské části nebo městského obvodu bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu.
2. Koordinace a usměrňování činnosti zaměstnanců obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem, nebo obce s matričním a stavebním úřadem a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem.
12. platová třída
1. Komplexní koordinace, usměrňování a zajišťování souhrnného výkonu všeobecné správní působnosti (samostatná působnost a přenesený výkon státní správy) a tvorby koncepcí a programů rozvoje obce v územním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem, nebo obce s matričním a stavebním úřadem a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem.
2. Komplexní koordinace, usměrňování a zajišťování souhrnného výkonu samostatné a přenesené působnosti v územním obvodu obce s rozšířenou působností nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s rozšířenou působností a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s rozšířenou působností nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s rozšířenou působností.
13. platová třída
1. Komplexní koordinace, usměrňování a zajišťování souhrnného výkonu samostatné a přenesené působnosti a tvorby koncepcí a programů rozvoje v územním obvodu obce s rozšířenou působností nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s rozšířenou působností a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s rozšířenou působností nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s rozšířenou působností.
14. platová třída
1. Komplexní koordinace, usměrňování a zajišťování souhrnného výkonu samostatné a přenesené působnosti a tvorby koncepcí a programů rozvoje v územním obvodu obce s rozšířenou působností, která je statutárním městem, a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů statutárního města.
15. platová třída
1. Komplexní koordinace, usměrňování a zajišťování souhrnného výkonu všeobecné správní působnosti (samostatná působnost a přenesený výkon státní správy) kraje nebo hlavního města Prahy včetně koordinace a usměrňování tvorby koncepcí, strategií a programů územního rozvoje a koncepce veřejné správy a veřejných služeb.
DÍL 2.11 STAVEBNICTVÍ
2.11.01 STAVEBNÍ DĚLNÍK
2. platová třída
1. Přesun stavebních hmot, provádění přípravných a dokončovacích stavebních prací, například výpomoci při geodetických pracích, stavebního úklidu, pomocných stavebních prácí, provádění nátěru bednění proti přilnavosti.
2. Příprava maltovin.
3. Obsluha jednoduchých stavebních mechanizmů, přidavačské práce.
3. platová třída
1. Kopáčské práce při hloubení stavebních rýh, jam a průkopů bez pažení.
2. Komplexní přidavačské práce spojené s obsluhou různých stavebních strojů, například míchaček, výtahů, transportérů.
3. Kladení a těsnění potrubí pro venkovní kanalizace.
4. platová třída
1. Obsluha vstřelovacích přístrojů.
2. Provádění výkopových prací pomocí pneumatického kladiva nebo s pažením.
2.11.02 STAVEBNÍ STROJNÍK
4. platová třída
1. Obsluha a běžná údržba stavebních mechanizmů, například míchacích souprav pro výrobu jednoho druhu směsí, demontáž jednodušších agregátů, strojů a zařízení.
2. Odstraňování sněhu traktorovou radlicí.
5.
platová třída
1. Řízení, obsluha a běžná údržba, například beranidel a vytahovačů, dozerů, skrejprů, grejdrů s motorem o výkonu do 132 kW.
6. platová třída
1. Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků, například dozerů, skejprů, grejdrů s výkonem motoru nad 132 kW, plně automatizovaných mícháren směsi se soustavami dopravy, skladování, třídění a dávkování materiálů.
2.11.03 TESAŘ
4. platová třída
1. Základní odborné konstrukční tesařské práce, například obkládání stěn a stropů izolačními deskami, zhotovování záklopů a podbíjení z hrubých prken na stropních konstrukcích.
2. Základní odborné bednicí práce, například bednění ztužujících pasů a věnců na nosném zdivu, bednění desek, patek a obrubníků.
3. Základní odborné lešenářské práce, například stavění a rozebírání trubkových lešení o výšce do 10 m.
5.
platová třída
1. Odborné konstrukční práce, například zhotovování trámových nebo fošinkových stropů s prováděním komínových výměn, venkovního nebo vnitřního obložení hoblovanými prkny, rozebírání konstrukcí krovů tesařsky vázaných.
2. Odborné bednicí práce, například bednění konstrukcí s ústupky a výstupky, bednění deskových stropů.
3. Odborné lešenářské práce, například montáž a demontáž trubkových lešení prostorových a pojízdných, stavění a rozebírání všech trubkových lešení o výšce nad 10 m.
4. Kladení a opravy hoblovaných a nehoblovaných podlah v památkových objektech.
5. Ruční výroba štípaného šindele včetně provádění oprav a doplňování šindelových krytin na památkových objektech.
6. platová třída
1. Složité odborné konstrukční tesařské práce, například zhotovování a osazování krovů a nosníků sedlových, pultových, valbových a polovalbových střech.
2. Složité odborné bednicí práce, například bednění atik, říms a zábradlí všeho druhu.
3. Složité odborné lešenářské práce, například stavby prostorových lešení uvnitř objektů pro stavby a opravy stropních a střešních konstrukcí hal, vestibulů, stadionů apod.
4. Stavění mimořádně náročných trubkových konstrukcí podle projektů a statických výpočtů.
5. Provádění tesařských konstrukcí dveří, vrat a okenic podle historických vzorů s dodržením původní technologie.
6. Tesařské práce při obnově památek, roubení bohatě zdobených, popřípadě patrových staveb lidové architektury z kuláčů nebo trámů z tvrdého nebo měkkého dřeva, opracovaných do zvláštních profilů s nárožními spoji, provedenými křivočarým nebo ozdobným plátováním nebo kampováním, zubováním na rybinu apod.
7. Přenesení roubených přízemních staveb lidové architektury pravidelného půdorysu.
bednění atik, říms a zábradlí všeho druhu, bednění křivočarých nebo točitých schodišť.
8. Zhotovování a osazování přímočarých dřevěných schodů se stupnicemi a podstupnicemi z hoblovaného materiálu.
7. platová třída
1. Vysoce odborné konstrukční tesařské práce, například zakládání tesařských konstrukcí podle situačních a prováděcích výkresů ve velmi členitých půdorysech a rozdílných výškových základových úrovních nebo vynášení, rýsování a vyvázání krovů střech valbových, stanových a křížových nebo krovů s několika střešními sklony proměnného tvaru.
2. Zhotovování a osazování křivočarých schodů s kosými stupni.
3. Bednění s provedením případné podpěrné nebo ztužující konstrukce pro zdění velmi složitých kleneb, například křížové kuželového typu, vějířové, šroubové, visuté a jiné mimořádně složité klenby.
4. Zhotovování kompletního žebřinového vozu s loukoťovými koly.
5. Rukodělné zhotovování architektonických článků a náročných konstrukčních tesařsky ztvárněných detailů staveb lidové architektury (dekorativní členění stěn slepými arkádami, dekorativní členění štítů, lomenic, pavlačí s vykrajovanými lištami a sloupky, ornamentálně řezané tesařské obložení ostění, oken, zárubní dveří a vrat apod.).
8. platová třída
1. Rukodělné zhotovování a opravy složitých dřevěných výrobních strojů a mechanismů, například soustrojí větrných mlýnů, vodních hamrů, lisoven a valch a jejich uvedení do provozu.
2. Přenesení roubených reprezentativních staveb lidové architektury (rychty, kostely, věže, větší usedlosti apod.) s doplněním chybějících nebo poškozených částí konstrukčních prvků, s dodržením původního vzhledu.
3. Zásadní opravy dřevěných historických krovů, točitých schodišť, trámových stropů, hrázdění a dalších autentických konstrukcí při maximálním dochování původního historického materiálu .
2.11.04 ZEDNÍK
4. platová třída
1. Vyzdívání příček a přizdívek ze všech druhů materiálu včetně provádění a oprav omítek zatřených na ostro.
2. Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu.
5.
platová třída
1. Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxferů.
2. Provádění a opravy jednovrstvých omítek hladkých.
3. Provádění a opravy vnitřních dlažeb.
4. Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (do 90 kg/m
3
), nosných zdí, průvlaků, pilířů a říms.
5. Bourání nosných konstrukcí objektu (nosných zdí, základů, překladů, samonosných schodů, kleneb, stropů apod.) s příslušným zajišťováním.
6. platová třída
1. Vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb.
2. Provádění a opravy omítek cementových hlazených ocelovým hladítkem, štukových a šlechtěných škrábaných.
3. Provádění a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů různými druhy materiálů.
4. Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (nad 90 kg/m
3
).
5. Provádění zednických oprav kašen, krbů a jiných architektonických částí dekorací kašírováním, tupováním, stříkáním a škrábáním podle požadovaného druhu dekorace.
6. Vyzdívání, úpravy a doplňování historických vazeb cihlového a kamenného zdiva se spárováním předepsaným způsobem a napojováním na původní zdivo.
7. platová třída
1. Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva podle stavebních výkresů v členitých základech, vynášení výšek, rozměřování otvorů, provádění a kontrola vazeb zdiva při křížení, v dutinovém zdivu a podobně.
2. Provádění a opravy venkovních obkladů nebo vnitřních dlažeb mramorovými nebo jinými kamennými prvky.
3. Výměna nosných sloupů a pilířů s vyzdíváním, dozdíváním a rekonstrukcí profilových kamenných a cihelných prvků.
4. Vyzdívání a opravy cihelných a kachlových pecí.
8. platová třída
1. Sanace historických zděných konstrukcí, například spínáním narušeného zdiva a kleneb,
vyrovnáváním vychýleného zdiva a deformovaných kleneb s případným doplňováním
podstatných částí zpevňování základů nebo jejich obnovování, při použití tradičních technologií a se znalostí historických materiálů.
2.11.05 INSTALATÉR-TOPENÁŘ
5.
platová třída
1. Montáž a opravy bytových vodoinstalací a zařizovacích předmětů připojených na kanalizaci, vodu a plyn, například zařízení koupelen, klosetů a prádelen.
6. platová třída
1. Samostatná montáž a zapojování plynových spotřebičů včetně seřizování regulačních prvků tepelných ochran a provádění funkčních zkoušek.
2. Samostatná montáž a opravy potrubí a armatur v kotelnách, samostatná montáž a opravy systémů ústředního vytápění s kotelnami, strojovnami včetně provádění zkoušek.
3. Samostatná montáž a opravy potrubí domovních vodovodů s příslušenstvím včetně provádění zkoušek.
7. platová třída
1. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž a opravy rozvodů a zařízení ve složitých redukčních stanicích nebo ve výměníkových stanicích nebo kotelnách s kombinovaným rozvodem instalací a provádění zkoušek s vyregulováním a uvedením do provozu.
2. Opravy a zprovozňování historicky výjimečných instalačních soustav se zachováním maximálního autentického materiálu a dodržování tradiční technologie.
2.11.06 PODLAHÁŘ
3. platová třída
1. Kladení, lepení a svařování podlahových povlaků.
2. Kladení textilních podlahových krytin.
3. Přebrušování vlysových nebo parketových podlah.
4. platová třída
1. Lepení podlahových povlaků na schodištích nebo s úpravou do tvarů a vzorů.
2.11.07 POKRÝVAČ
4. platová třída
1. Rozebrání krytin všeho druhu s vytříděním, prozatímní pokrývání střech taškami.
5.
platová třída
1. Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech.
2. Krytí a opravy krytin tvarových štítů, atikového zdiva, komínových hlavic apod.
6. platová třída
1. Provádění a opravy krytin z tašek, šablon, prejzů, přírodních břidlic u členitých střech s proniky.
2.11.08 KLEMPÍŘ
4. platová třída
1. Výroba, opravy a montáž klempířských výrobků, například odpadních trub, oplechování rovných ploch.
5.
platová třída
1. Výroba, opravy a montáž tvarově složitých klempířských výrobků, například střešních žlabů, střešních oken, nástavců, přechodových kusů z pozinkovaného plechu.
6. platová třída
1. Výroba, opravy a montáž tvarově nejsložitějších složitých klempířských výrobků, například střešních žlabů, krytin a dalších prvků z měděného, titanzinkového a hliníkového plechu.
7. platová třída
1. Zhotovení, montáž a opravy nejsložitějších klempířských výrobků, například střešních žlabů, plechových krytin zvláštních tvarů střech, například jehlanových, kuželových, kopulí, bání, chrličů, uměleckých nebo slohových nástavců a prvků podle historických předloh nebo architektonických návrhů.
2. Opravy historicky cenných plechových krytin s výtvarně zachovanými výjimečnými klempířskými prvky, při dodržení tradičních technologií a s maximálním uchováním původního autentického materiálu.
2.11.09 DLAŽDIČ-ASFALTÉR
3. platová třída
1. Provádění obrovnávek svahů a dlažeb příkopů z lomového kamene nebo prefabrikovaných žlabů.
4. platová třída
1. Kladení obalů drtí do podélného a příčného profilu vozovek nebo chodníků s případným ukládáním ztužujících vložek z pletiva a s ručním hutněním směsí.
2. Provádění dlažeb z dlaždic do asfaltocementové malty.
5.
platová třída
1. Kladení a opravy chodníkových dlažeb s obrubníky a silničních dlažeb řádkových, kroužkových nebo diagonálních.
2. Provádění dlažeb při úpravách říčních koryt nebo tarasů z lomového kamene a kopáků.
3. Kladení litých asfaltových nebo asfaltobetonových dlažeb (s případnými ztužujícími vložkami z pletiva) ručním nanášením a zhutňováním povrchu na chodnících, vozovkách a v halách.
4. Kladení a opravy dlažeb z kamenných desek (ploten).
6. platová třída
1. Kladení a opravy dlažeb vějířových nebo ornamentálních podle projektu nebo jejich oprava s dochováním maximálního množství maximálního původního materiálu, případně výrazově vhodného druhu dlažebních prvků.
2. Zakládání dlažeb na křižovatkách a v klopených úsecích silnic.
DÍL 2.12 STROJÍRENSTVÍ
2.12.01 AUTOMECHANIK
4. platová třída
1. Montáž hlavních skupin a podskupin.
2. Opravy a montáž dopravních čerpadel.
5.
platová třída
1. Seřízení a provádění oprav mechanických částí alternátorů nebo karburátorů, vstřikovacích a palivových čerpadel.
2. Opravy převodovek nebo přídavných převodovek a jejich záběh po opravě.
3. Sestavování vozidel z hlavních skupin (sestavování rámů, náprav, převodovek, motorů včetně zapojování ovládacích prvků).
4. Demontáž a montáž hlavních skupin vozidel (motorů se spojkou, převodovek, náprav, valníkových karoserií nebo korb).
5. Seřízení geometrie náprav (sbíhavost předních, zadních kol, odklony).
6. platová třída
1. Provádění středních a generálních oprav automobilů a těžkých pancéřových vozidel včetně seřizování chodu motorů, oprav a seřizování vzduchových, hydraulických a elektrických systémů.
2. Výměna karoserií silničních vozidel včetně jejich celkové opravy.
3. Záruční prohlídky vozidel s použitím diagnostiky.
4. Zajíždění nových automobilů včetně seřizování jejich funkce a dalších úprav.
5. Opravy vzduchových brzdových systémů včetně nastavování brzdových tlaků automatické brzdové regulace a seřizování brzd přívěsů (návěsů).
7. platová třída
1. Kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a elektrického příslušenství vozidel.
2. Samostatné provádění středních a generálních oprav těžkých pancéřových a speciálních vozidel více typů s různými modifikacemi se speciálními nástavbami zbraňových systémů včetně oprav a seřízení funkcí všech agregátů vozidla a pohonů pro speciální nástavby a jejich celková kontrola.
2.12.02 BRUSIČ KOVŮ
4. platová třída
1. Broušení závitu v přesnosti IT 8-7 s měřením přes drátky nebo broušení ozubení ozubených kol ve stupni přesnosti 8.
2. Broušení na rovinných bruskách, hrotových bruskách nebo bruskách na díry ve stupni IT 6.
5.
platová třída
1. Broušení ozubení ozubených kol ve stupni přesnosti IT 7.
2. Broušení měřidel na rovinných bruskách, hrotových bruskách nebo bruskách na díry ve stupni přesnosti IT 5.
6. platová třída
1. Broušení na rovinných, hrotových bruskách nebo bruskách na díry ve stupni IT 4-2.
2. Broušení nebo ostření nástrojů měřených pod mikroskopem v závislosti na úhlu nebo radiusu.
3. Broušení globoidního ozubení bez ohledu na stupeň přesnosti.
7. platová třída
1. Broušení ozubených kol o průměru nad 500 mm ve stupni přesnosti IT 5-6 nebo všech průměrů ve stupni přesnosti IT 4.
2. Broušení na rovinných, hrotových bruskách nebo bruskách na díry ve stupni přesnosti IT 4-2 včetně dodržení tolerancí tvaru a polohy.
2.12.03 DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ
3. platová třída
1. Tavení a ruční lití olověných mřížek nebo dalších dílů akumulátorů nebo strojní nanášení aktivní hmoty na olověné články akumulátorů.
2. Nabíjení akumulátorů při servisním proměřování a ošetřování akumulátorů.
4. platová třída
1. Formování článků akumulátorů s kontrolou funkce nabíjecího zařízení nebo celkové opravy akumulátorů všeho druhu.
2. Míchání a navažování výrobních dávek základních surovin v hromadné výrobě akumulátorů.
2.12.04 ELEKTROMECHANIK
4. platová třída
1. Sestavování a zapojování stejnosměrných elektrických točivých strojů bez přídavných zařízení, například tachodynama a brzdy.
2. Sestavování transformátorů včetně jejich zapojení a zkoušení (příkon transformátoru 5 kVA).
5.
platová třída
1. Zkoušení elektrických bytových instalací.
6. platová třída
1. Zapojování složitých zařízení a ovládacích stanovišť (velínů) do 600 vodičů.
2. Sestavování magnetoelektrických měřicích přístrojů třídy přesnosti 0,2 %.
3. Opravy elektrických částí stejnosměrných točivých strojů bez výrobní dokumentace.
7. platová třída
1. Zapojování velmi složitých zařízení nebo ovládacích stanovišť (velínů) nad 600 vodičů.
2. Zkoušení řízených tyristorových měničů pro elektrické pohony.
3. Opravy laboratorních měřicích přístrojů s přesností 0,2 %.
8. platová třída
1. Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších zařízení.
2.12.05 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
5.
platová třída
1. Opravy a údržba elektrické instalace v objektech nebo elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich funkce.
2. Kontrola a opravy přenosného elektrického nářadí, například ručních elektrických vrtaček, brusek, pájecích souprav včetně výměny vadných dílů se záznamem výsledku revize.
3. Soustavná kontrola stavu a chodu elektrických strojů a zařízení, odstraňování běžných provozních závad.
4. Řízení chodu a obsluha energetických zařízení o výkonu do 1 MW nebo lokálních zdrojů elektrické energie (dieselgenerátorů apod.) včetně příslušenství rozvodu.
5. Kontrola a opravy dílčích částí transformátorů, měření izolačního stavu a výměna oleje.
6. platová třída
1. Opravy elektrických instalací a elektrických zařízení obráběcích a tvářecích strojů formou výměny nebo přímé opravy poškozených elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich funkce.
2. Provádění výměny distribučních transformátorů do 630 kW, provádění zkoušek po zapojení.
3. Vyhledávání poškozených částí točivých svařovacích agregátů, svařovacích transformátorů nebo odporových svařovacích strojů včetně výměny vadných částí. Vyzkoušení funkce zařízení.
4. Instalace nových rozvodů elektrické energie v objektech včetně zpracovávání výkresové dokumentace.
5. Zhotovování a instalace rozvaděčů pro rozvod elektrické energie v objektech včetně instalace přípojek k hlavním a podružným rozvaděčům.
6. Instalace nových a opravy poškozených bleskosvodných soustav včetně měření zemních odporů a vodivosti půdy pro instalaci zemničů.
7. Opravy elektrických zařízení a historických rozvodů v památkových objektech způsobem uvádějícím je do souladu se současnými normami pro elektroinstalace.
7. platová třída
1. Opravy elektrických instalací programově řízených výrobních strojů a zařízení, vstřikovacích lisů, obráběcích a svářecích strojů, vstřelovacích strojů, obráběcích center apod.
2. Opravy elektrických zařízení složitých obráběcích strojů tuzemské i zahraniční výroby bez technické dokumentace (vícevřetenové vrtací stroje, frézovací stroje, brousicí stroje apod.).
3. Řízení a provádění údržby a oprav automatických zařízení s měřící, regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.
2.12.06 FRÉZAŘ
3. platová třída
1. Elektrojiskrové zhotovení jedné průchozí díry ve stupni přesnosti IT 12-9.
2. Frézování ozubení ozubených kol o průměru do 700 mm ve stupni přesnosti IT 9-10.
4. platová třída
1. Frézování strojních součástí hotově ve stupni přesnosti IT 8-7. Frézování tvaru nástrojů a šablon s přídavkem pro broušení.
2. Frézování jednoduchých závitů na závitových frézkách.
3. Obrážení rozvidlení táhla ve stupni přesnosti IT 10.
5.
platová třída
1. Frézování na konvekčních kopírovacích frézkách ve stupni přesnosti IT 11-8.
6. platová třída
1. Frézování vícechodých tvarových závitů na závitových frézkách.
2. Frézování dvojitého šikmého ozubení (přerušený šíp) ozubených kol o průměru do 500 mm ve stupni přesnosti IT 7-8.
7. platová třída
1. Frézování bloku motoru (hmotnost 3 000 kg, vedení drážky) ve stupni přesnosti IT 7.
2. Obrážení tvaru vačky a drážek s rádiusem podle orýsování ve stupni přesnosti IT 7.
3. Elektrojiskrové zhotovení dvou a více děr nebo tvarů ve stupni přesnosti IT 6.
8. platová třída
1. Frézování tvaru zápustek nebo vstřikovacích forem hotově pro tvary s více než 10 na sebe navazujícími plochami.
2. Obrážení kuželového kola o průměru nad 500 mm (přímé a šikmé ozubení) ve stupni přesnosti IT 5.
3. Elektrojiskrové obrábění vodicí desky (tvarové díry a tvary lícovat s příslušnými razníky) ve stupni přesnosti IT 5 včetně seřízení stroje s CNC systémem.
2.12.07 GALVANIZÉR
3. platová třída
1. Příprava všech druhů pokovovacích a fosfátových lázní pro hromadné a závěsové provozy včetně údržby lázní podle výsledků rozborů chemické laboratoře.
2. Chemické nebo elektrochemické pokovování včetně samostatné přípravy lázní, nastavování proudové hustoty s užitím jednoho až dvou druhů kovů na jeden výrobek.
4. platová třída
1. Elektrochemické pokovování součástí při použití nejméně tří druhů kovů na jeden výrobek nebo součástí s pěti až devíti tolerovanými rozměry natvrdo včetně samostatné přípravy pokovovacího zařízení a s dodržením předepsané tloušťky vrstvy.
2. Metalizování (žárový nástřik) tvarově složitých součástí ve více vrstvách nebo s několika druhy nástřiků s dodržením předepsané tloušťky vrstev včetně samostatné přípravy metalizačního zařízení.
5.
platová třída
1. Seřizování a obsluha speciálních zařízení pro galvanickou replikaci lisovacích nástrojů (matric).
6. platová třída
1. Elektrochemické pokovování součástí s 10 a více tolerovanými rozměry natvrdo při samostatném zhotovování anod s nejméně dvěma tolerovanými průměry včetně přípravy pokovovacího zařízení a s dodržením předepsané tloušťky vrstev.
2.12.08 ZÁMEČNÍK
4. platová třída
1. Opravy ručních lisů včetně demontáže kluzných ložisek, opravy nebo výměny ozubených kol a ozubených tyčí.
2. Samostatné údržbářské zámečnické práce, například opravy a výměna zámků nebo vložek všech druhů, výroba, úpravy a opravy klíčů. Opravy a údržba kovových částí nábytku (otáčecí, kolečková křesla). Zámečnické opravy u zavírání oken, ventilací, fázových žaluzií apod.
5.
platová třída
1. Opravy převodových skříní a variátorů o výkonu do 3 kW, demontáž převodovek, oprava nebo výměna ozubených kol, ložisek, sestavování převodových skříní a zkoušení jejich funkcí.
2. Běžné opravy zařízení vodních elektráren, například mazací nebo chladicí soustavy, uzávěrů, odstředivých nebo zubových čerpadel.
3. Střední opravy dřevoobráběcích strojů, například protahovacích strojů, brusek na nástroje, pásových brousicích strojů.
6. platová třída
1. Běžné a střední opravy (i servisním způsobem) nástaveb autojeřábů různé konstrukce (opravy hnacích agregátů, hydrodynamických čerpadel, rozvodů a pracovních válců, převodovek apod.), opravy signalizace přetížení včetně zkoušení a seřizování všech mechanických a hydrodynamických uzlů.
2. Revize a opravy částí složitých mechanizmů a ostatního speciálního materiálu, například hydraulických čerpadel, převodovek.
3. Opravy a sestavování vodních, práškových, pěnových a speciálních hasících přístrojů.
4. Zajišťování provozu mechanické části náhradních zdrojů elektrického proudu o výkonu vyšším jak 75 kVA.
5. Provádění revizí osobních a nákladních výtahů v objektech.
7. platová třída
1. Střední opravy souosí rotorů turbogenerátorů u vodních turbín.
2. Opravy trezorových mechanizmů, opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů, otevírání pokladen, trezorů, pancéřových skříní a komor všech typů.
8. platová třída
1. Samostatné provádění dokončovacích prací při montáži a zprovozňování funkčních celků prototypů vývojových strojů a linek včetně ověřování jejich funkce nebo opravy a úpravy složitých zařízení v rámci jejich modernizace.
2.12.09 LAKÝRNÍK
3. platová třída
1. Stříkání vrchní barvou velkých nebo členitých ploch.
2. Dekorování výrobků stříkáním přes dvě až tři šablony nebo třemi až čtyřmi barvami či ozdobné linkování volně od ruky.
3. Příprava nátěrových hmot pro hromadné užití.
4. platová třída
1. Kreslení a malování hůlkového, oválného a kruhového písma, kreslení znaků a písma pomocí sítě včetně členění plochy.
2. Nanášení smaltu ručním máčením nebo poléváním. Obsluha vypalovacích pecí.
5.
platová třída
1. Míchání a ředění barev z různých dávek pro dosažení stejného odstínu celého souboru výrobků stříkaných v různých sériích.
2. Leštění karoserií automobilů po konečném nástřiku.
3. Konečné stříkání nebo natírání velkých nebo členitých ploch výrobků vrchními barvami s velkými nároky na jakost povrchu.
6. platová třída
1. Konečné stříkání velkorozměrných a členitých výrobků s několika dělenými plochami a dodržením barevného odstínu na všech plochách, například letadla, stříkání automobilů mimo linku včetně oprav.
2. Provádění náročných lakýrnických prací, například napodobování kovů, mramoru, různých druhů dřev (fládrování), patinování na strukturu a zbarvení napodobovaného materiálu.
2.12.10 MECHANIK
4. platová třída
1. Opravy jednoduchých reprografických strojů pro snímací tisk nebo průtisk.
2. Sestavování převodových skříní pro měřicí a regulační přístroje.
5.
platová třída
1. Sestavování mechanických zapisovacích částí tiskáren včetně vyzkoušení funkce.
2. Sestavování mechanických měřidel, například průtokoměru, číselníkového úchylkoměru a vodoměru.
6. platová třída
1. Sestavování, seřizování a zkoušení narkotizačních nebo chirurgických přístrojů.
7. platová třída
1. Sestavování a seřizování kardiografů se zapisovačem.
2. Usazování a vyvažování hlavních vřeten velkokapacitních disků.
3. Opravy složitých automatických zařízení reprografické techniky.
4. Sestavování a seřizování palubních registračních systémů (PARES - černá skříňka).
5. Opravy a seřizování lékařských elektronických přístrojů.
8. platová třída
1. Justování dýchacích přístrojů pro klinické prostředí.
2. Uvádění profesionálních automatických audiovizuálních celků s programovým řízením do provozu včetně stanovování provozního režimu se všemi kvalitativními ukazateli (obraz, zvuk, automatika a synchronizace jejich dálkového ovládání).
2.12.11 MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
4. platová třída
1. Demontáž a montáž skupin a podskupin elektronických zařízení speciální vojenské techniky, například protitankových raketových kompletů, protiletadlových, raketových kompletů a systémů řízení palby.
2. Osazování desek plošných spojů nad cca 100 součástí.
3. Zapojování elektrotechnických zařízení nebo jejich částí pájením, ovíjením, šroubováním apod., v počtu cca od 800 do 3 000 vývodů kabelových forem.
4. Měření elektrických hodnot včetně nastavení výstupního napětí stejnosměrného zdroje.
5.
platová třída
1. Opravy funkčních částí a oživování složitých desek plošných spojů elektronických zařízení speciální vojenské techniky.
2. Osazování velmi složitých desek plošných spojů podle výkresu.
3. Oživování modulů televizních zařízení.
4. Měření elektrických parametrů a spolupráce při oživování zařízení.
6. platová třída
1. Seřizování a opravy celků elektronických systémů speciální vojenské techniky, například protitankových, protiletadlových, raketových kompletů a systémů řízení palby v rozsahu středních oprav.
2. Kontrola a nastavování parametrů magnetické hlavy flexibilní diskové paměti.
3. Měření a nastavování parametrů rozhraní počítače.
4. Zjišťování a opravy závad televizních přijímačů pro černobílý signál.
5. Prověřování a technická kontrola elektronických obvodů optických a laserových přístrojů, odstraňování zjištěných závad, nastavování provozních hodnot.
6. Zjišťování a opravy závad zkoušeče pro měření a vyhodnocování integrovaných obvodů.
7. Zjišťování a opravy závad účtovacích a fakturovacích strojů, programovatelných kalkulačních strojů, automatických psacích strojů a automatické reprografické techniky.
7. platová třída
1. Opravy číslicových řídících systémů speciální vojenské techniky, například protitankových, protiletadlových, raketových kompletů a systémů řízení palby včetně diagnostiky a seřizování.
2. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování číslicového registru telefonní ústředny.
3. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače pro příjem barevného signálu.
8. platová třída
1. Seřizování a nastavování laserových naváděcích systémů a laserových dálkoměrů zabudovaných ve speciální vojenské technice.
2. Zajišťování a provádění generálních oprav včetně nastavení provozních hodnot řídících elektronických systémů speciální vojenské techniky, například protitankových, protiletadlových a raketových kompletů a systémů řízení palby.
3. Řízení prací při opravách číslicových řídících systémů.
4. Řízení a organizace práce při provádění středních a generálních oprav řídících počítačových systémů včetně nastavení jejich provozních hodnot.
2.12.12 MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
4. platová třída
1. Opravy a seřizování registračních manometrů včetně převodů posuvu registrace, hydraulických servomotorů pro regulaci tlaku, akustických i optických signalizačních obvodů a periferních zařízení obvodů automatické regulace.
2. Montáž, zapojení, individuální vyzkoušení termoelektrických a odporových teplotových čidel odporových jedno- i dvojitých vysílačů, kompenzačních krabic apod.
5.
platová třída
1. Opravy, seřizování a nastavování hodnot elektrických a pneumatických vysílačů.
2. Montáž, zapojování, seřizování a individuální zkoušení převodníků a matematických členů všech regulačních systémů.
6. platová třída
1. Opravy a seřizování bodových a liniových zapisovačů, olejových regulátorů, elektrotechnických systémů pro dálkové měření a regulaci teplot apod.
7. platová třída
1. Kontrola činnosti, opravy, seřizování a nastavování hodnot složitých regulačních obvodů, dálkového měření, registrace, ovládacích center a měřicích ústředen včetně uvedení do provozu, komplexního odzkoušení a konečného seřízení.
2.12.13 MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
3. platová třída
1. Čištění jednotlivých optických členů, tmelení přístrojů a podbloků.
4. platová třída
1. Sestavování podskupin pozorovacích, měřických a zaměřovacích přístrojů, například bloku projekce, rektifikačního mechanizmu a expandéru.
2. Opravy mechanických částí optických přístrojů a infrapřístrojů.
5.
platová třída
1. Celková justáž pozorovacích, měřických a zaměřovacích přístrojů včetně povrchových úprav. Centrování a zalemování jednotlivých členů mikroobjektivů a okulárů.
7. platová třída
1. Justáž hranolových soustav periskopických dalekohledů a zaměřovačů. Celková justáž infrapřístrojů (aktivních a poloaktivních) včetně povrchových úprav.
2. Celkové opravy a justáž dálkoměrů.
8. platová třída
1. Středění a zalemování frontálních čoček, justáže objektivů na centricitu, seřizování projekčních mikroobjektivů záměrných značek nebo osnov.
2.Celkové opravy, justáž a testování speciálních kontrolních optických přístrojů, kolimátorů a dálkohledných dvojčat.
3. Celkové opravy, justáž a seřizování laserových dálkoměrů. Celkové opravy, justáž a seřizování pasivních infrapřístrojů (termokamer).
4. Celková renovace historických optických přístrojů včetně justáže bez použití justážních kolimátorů.
2.12.14 MODELÁŘ
5.
platová třída
1. Výroba modelů nedělených i dělených s jednou až dvěma rovnými dělicími rovinami s nejvýše 4 jaderníky.
2. Odlévání modelů a jaderníků z epoxidových pryskyřic do forem z různých materiálů včetně jejich úpravy na předepsanou přesnost.
6. platová třída
1. Výroba modelů nedělených i dělených s 1 až 2 rovnými nebo tvarovými dělicími rovinami a nejvýše 8 jaderníky všech geometrických tvarů nebo jejich kombinacemi.
7. platová třída
1. Výroba modelů podle vývojových technologií.
2.12.15 MONTÉR POTRUBÁŘ
4. platová třída
1. Ustavení a montáž rozdělovačů, odlučovačů, napájecích jader, koncových tlumičů, bloků nádrží, chladičů apod.
5.
platová třída
1. Montáž potrubí a potrubních větví nebo montáž vysokotlakého potrubí.
6. platová třída
1. Zhotovování, montáž a opravy chladicích systémů chladičů a armatur a ohřívacích pecí.
2.12.16 NÁSTROJAŘ
4. platová třída
1. Sestavení vrtacího přípravku pro vrtání 3 děr do průměru 6 mm pro ložiskové víčko.
2. Tvarování pinzet, chirurgických háků, rotačních plničů a zubních nástrojů, sestavování jehel s pouzdrem a držátkem kořenových pronikačů.
5.
platová třída
1. Zhotovování kotevní desky, raznice s razníkem, sestavování upínacích a jiných přípravků, ohýbacích nástrojů složených nejvýše z 15 dílů (kromě spojovacích součástí).
2. Sestavování vysouvacích nožů ručně s dolícováním dílů a seřízením chodu.
6. platová třída
1. Sestavování postupových nebo blokových nástrojů s více razníky různých tvarů ve stupni přesnosti IT 8-7 nebo vypracování vtoků, přechodů a tvarů forem včetně svrtání dílců ve stupni přesnosti IT 9-8.
2. Tvarování, broušení, pilování, lícování a seřizování funkce zubních kleští a emaskulátorů nebo obtahování ostří a zkoušení střihů chirurgických nůžek.
3. Ruční broušení a leštění oboustranně vydutých čepelí z výkovků nebo zakázková výroba nožířských výrobků podle vzorků včetně jejich případného zdobení rytím, leptáním a broušením.
7. platová třída
1. Vypracovávání vodicí a kotevní desky, raznice, stírače a vyhazovače s několika tvarovými razníky ve stupni přesnosti IT 7-8 s kolmostí razníků 0,01 na 100 mm nebo vypracování přechodů a tvarů vícenásobných forem ve stupni přesnosti IT 8-7 nebo vypracování tvaru zápustky nebo průtlačníku a průvlaku po strojním obrobení ve stupni přesnosti IT 8-7.
2. Vybrušování ostří, montáž, úprava a seřizování funkce očních nůžek nebo lícování, svrtávání a seřizování převodových kleští (kostotomů).
3. Montáž a slícování vícenásobného vstřikovacího nástroje s živým vtokem pro tvarově členité a přesné výrobky, například CD nebo DVD, s přesností 0,002 mm. Úpravy tvarů nástroje na základě výsledků referenčních vzorků.
8. platová třída
1. Vypracovávání zápustek po strojním obrobení ve stupni přesnosti IT 6-5 s opracováním funkčních ploch 0,4. Sestavování nástrojů s několika razníky různých tvarů a funkcí (řez, ohyb, tah) ve stupni přesnosti IT 6-5.
2. Zhotovování, lícování a seřizování nástrojů pro mikrochirurgii nebo zhotovování prototypů nebo chirurgických nástrojů speciálního sortimentu ze čtyř a více dílů podle požadavků odběratele.
3. Sestavování forem s několika horizontálními i vertikálními rovinami včetně lomených v přesnosti 0,15 mm nebo sestavování forem složitých tvarů s radiusy, plochami, úkosy, kužely, závitovými vložkami ve stupni přesnosti IT 6-5 a s dělicí rovinou v přesnosti 0,01 mm.
2.12.17 PUŠKAŘ
5.
platová třída
1. Funkční přezkušování ručních zbraní po opravě z ruky i ze stolice. Celkové opravy ručních zbraní formou výměny součástek, podskupin a skupin.Výroba jednoduchých součástek. Sestavování podskupin a skupin. Znehodnocování zbraní podle stanovených technologických postupů.
6. platová třída
1. Výroba součástek ručních zbraní včetně jejich tepelného zuštěchťování. Výroba jednodušších pažeb, pažbiček a předpaží. Sestavování podskupin a skupin a jejich slícovávání. Povrchová úprava kovových a dřevěných částí zbraní.
2. Nastřelování zbraní s mechanickými mířidly včetně dioptrů. Výroba řezu zbraní včetně automatických.
7. platová třída
1. Výroba složitých součástek, podskupin a skupin všech druhů ručních střelních zbraní a speciálních přístrojů. Výroba nástrojů a přípravků pro opravárenskou činnost. Výroba dioptrických zaměřovačů. Výroba složitých pažeb a předpaží podle přání zákazníka.
2. Celkové opravy ručních zbraní (pistole, pušky, samopaly, kulomety, pancéřovky, granátomety) a jejich příslušenství včetně povrchových úprav, proměřování stanovených parametrů a funkční přezkušování. Celkové opravy ručních zbraní lafetových v bojové technice (tankové a protiletadlové kulomety) včetně oprav lafetace.
3. Nastřelování zbraní s optickými zaměřovači (kolimátory a dalekohledy) včetně aretace mířidel. Defektace parametrických změn skupin a podskupin zbraní.
8. platová třída
1. Zhotovování replik historických zbraní (křesadlových, perkusních apod.) ve stanoveném měřítku. Výroba nejsložitějších součástek zbraní, jejich kompletace a slícování.
2. Celkové opravy historických, speciálních a automatických zbraní tuzemské a zahraniční výroby včetně povrchových úprav. Renovace složitých součástek.
3. Nastřelování opakovacích, samonabíjecích a automatických zbraní s infraoptickými zaměřovači včetně aretace nastavených prvků mířidel. Ověřování technologických postupů a navrhování jejich změn ke zvýšení spolehlivosti a životnosti zbraní.
2.12.18 DĚLMISTR
4. platová třída
1. Sestavování mechanických převodových, náměrových a odměrových skříní.
2. Demontáž, opravy a montáž zajišťovacích elementů jednotlivých částí techniky (úchyty, příchytky).
5.
platová třída
1. Opravy speciálních nástaveb dělostřelecké výzbroje různé konstrukce podle technologických postupů.
2. Demontáž, opravy a montáž všech mechanických skupin a podskupin dělostřelecké techniky v rozsahu běžných oprav.
3. Demontáž, opravy a montáž závěrových klínů, výměna součástek závěrů a úplná kontrola činnosti závěrových klínů.
4. Kontrola a oprav dopravníků nábojů, vyhazovacích dopravníků nábojek u těžké pancéřové dělostřelecké tankové techniky.
6. platová třída
1. Opravy hnacích agregátů, hydrodynamických čerpadel a převodovek z kompletů dělostřelecké výzbroje.
2. Opravy pneumatických systémů a elektrických rozvodů dělostřelecké výzbroje.
3. Opravy brzdovratných zařízení dělostřelecké výzbroje včetně přezkoušení a seřízení.
4. Povrchová úprava opravované dělostřelecké výzbroje a materiálu.
5. Celková oprava zbraňových nabíjecích systémů těžké dělostřelecké tankové techniky.
6. Usazování hlavních skupin dělostřelecké výzbroje (ložiskových drah, spodních lafet, vrchních lafet, nosičů nabíjecího ústrojí, raketnicových skříní s ustavením raketnic).
7. platová třída
1. Opravy automatizovaných dělostřeleckých systémů na sobě závislých včetně synchronizace ovládacích jednotek se všemi parametry a ukazateli.
2. Určování závad a rozsahu oprav pomocí diagnostických zařízení u speciální a těžké dělostřelecké techniky.
3. Provádění generálních oprav včetně seřizování těžké dělostřelecké techniky, automatických nabíjecích systémů, dělostřelecké techniky, raketometů a tanků.
2.12.19 ZBROJÍŘ
4. platová třída
1. Výměna jednoduchých skupin součástí střelných zbraní, například hledí, mušek, botek, poutek řemenů, pružin, úderníků, lučíků a pístů vzduchových zbraní v rámci opravárenských činností včetně zkoušení jejich funkcí.
2. Tormentování určených druhů zbraní na speciálních pracovištích jedním nebo více náboji včetně prohlídky a proměření zbraně po skončení tormentační střelby.
5.
platová třída
1. Dílčí opravy všech typů zbraní, prohlídka a určování poruch zbraní, nahrazování vadných neopravitelných dílů novými, zkoušení zbraně po sestavení, úprava, seřizování a povrchová úprava zbraní.
2. Sestavování spoušťových mechanizmů.
3. Sestavování a slícovávání bočnic.
4. Povrchová úprava a leštění dřevěných součástí zbraní, broušení a leštění pažeb, předpaží nebo rytí rytin podle vzorků.
6. platová třída
1. Rovnání hlavní o délce nad 500 mm nebo pájení hlavní pro jejich následné nastřelení.
2. Nastřelování malorážkových pušek ve speciálních nastřelovacích stolicích na vzdálenost 50 m, kozlic, kulovnic a vojenských ručních zbraní na vzdálenost 100 m z volné ruky včetně aretace.
3. Znehodnocování ručních zbraní podle platných předpisů a stanovování pracovního způsobu likvidace.
7. platová třída
1. Celkové opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných částí zbraní, zkoušení a nastřelování.
2. Zhotovování a lícování speciálních prototypových balistických přípravků a stendů sestavovaných z více dílů ve stupni přesnosti IT 5 včetně výroby těchto dílů na různých obráběcích strojích.
3. Nastřelování pistolí s nastavitelnými mířidly na vzdálenost nad 50 m se dvěma zásobníky a automaticky včetně provádění úprav a seřizování mířidel.
4. Nastřelování kulových nebo kulobrokových pušek vybavených optickými mířidly na vzdálenost 100 m, kontrola upnutí optických mířidel a jejich seřizování při nastřelování na požadovanou přesnost střelby.
2.12.20 RYTEC KOVŮ
4. platová třída
1. Strojní rytí písmen, číslic, znaků a podobně na nerovné plochy kovových i nekovových předmětů.
5.
platová třída
1. Strojní rytí rovných stupnic s jedním dělením nebo s dvojím dělením (metrických, palcových a jiných) po obvodě kruhových stupnic.
2. Ruční rytí ornamentů, znaků, ozdobných obrazců nebo drobného písma do barevných kovů.
6. platová třída
1. Ruční rytí ornamentů, znaků, ozdobných obrazců a podobně do barevných kovů podle vlastních návrhů nebo přání zákazníka.
7. platová třída
1. Ruční rytí ocelových razidel pro ražení figurálních ozdob s výškou písma do 1,5 mm nebo ruční rytí puncovních znaků o velikosti 1 až 2 mm.
2. Ruční rytí znaků, mincí, medailí nebo plaket do kalitelných ocelí v pozitivu nebo negativu.
8. platová třída
1. Ruční rytí plastických ornamentů a reliéfů do drahých kovů, perleti apod. pro zdobení, například zbraní podle vlastních návrhů nebo přání zákazníka.
2.12.21 STROJNÍ ZÁMEČNÍK
3. platová třída
1. Sestavování jednoduchých podskupin strojů a zařízení.
2. Zhotovování konzol, příchytek, třmení, opěrek apod. včetně rozměřování výchozího materiálu.
3. Rovnání dílců, klínů, výstuh, desek, přírub, pásnic apod.
4. Statické vyvažování dílců o hmotnosti dílců do 500 kg nebo stehování podsestav a sestav nebo ohýbání materiálů na konzoly, závěsy, třmeny, opěrky, příložky, schody, zábradlí apod.
4. platová třída
1. Rovnání stojanů, hřídelů, desek, trnů, podélníků a podobných dílců plamenem nebo rovnání pod lisem (vřetena, válce, vačkové hřídele apod.) s požadavkem dodržení tolerance včetně podélníků o délce do 5000 mm.
2. Zaškrabávání ploch ve 4.-5. jakostní třídě nebo regulace saní, stolů, stojanů nebo zaškrabávání klínů lišt apod.
3. Zhotovování pomocných konstrukcí pod cisterny, nádrže, tanky, zásobníky nebo ruční leštění kompresorových, turbínových lopatek na stojanových bruskách nebo dokončování složitých krytů na montáži nebo sestavování a stehování náročnějších sestav včetně dolícování dílců.
4. Ruční řezání závitů nebo zaškrabávání malých ploch do roviny nebo vzorkování ploch pro dosažení požadovaného vzhledu.
5. Sestavování podskupin strojů a strojních zařízení (nalisování kola na hřídel a pero, zabrušování sedla ventilu včetně odzkoušení těsnosti, ustavení ojnice v pístu, sestavování lamelové spojky apod.).
5.
platová třída
1. Tvarování a vykládání nádob nerezovým plechem nebo zhotovování otočných kolen z profilových materiálů a plechů včetně prorýsování jednotlivých částí nebo zhotovování a sestavování dílčích přechodů na draku letadla včetně konečného ustavení a upevnění.
2. Zaškrabávání ploch v 2.-3. jakostní třídě nebo zaškrabávání hlavních skupin přesných obráběcích strojů ve 4. nebo 5. jakostní třídě a v rovinnosti nebo rovnoběžnosti 0,02/1 000 mm.
6. platová třída
1. Zaškrabávání kruhové plochy stolu vodorovné vyvrtávačky v přesnosti 0,02/1 000 mm měřena na otočném stole ve 4 polohách.
2.12.22 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ
3. platová třída
1. Soustružení čel, povrchů, osazení a hran, vrtání průchozích děr, řezání závitů závitníky a upíchnutí zátky ve stupni přesnosti IT 12 na hrotových soustruzích.
2. Soustružení povrchů, čel, osazení, hran a děr přírub ve stupni přesnosti IT 12 na svislých soustruzích.
3. Vytlačování, odřezávání a lemování stínidel z hliníkového plechu na kovotlačitelských poloautomatických soustruzích.
4. platová třída
1. Soustružení osazených povrchů, čel a děr včetně vnitřních zápichů kluzných kroužků ve stupni přesnosti IT 10 na seřízených revolverových NC soustruzích.
2. Vrtání a soustružení děr ojnice ve stupni přesnosti IT 12 na vodorovných vyvrtávačkách.
3. Soustružení povrchů, čela, hran a osazených děr vedení ventilů ve stupni přesnosti IT 12 včetně výměny nástrojů a doseřízení na seřízených vícevřetenových poloautomatických soustruzích osazených nejvýše 7 nástroji.
5.
platová třída
1. Soustružení čel, čelních zápichů, povrchů a čel nábojů, srážení hran, vrtání a vystružení děr ve stupni přesnosti IT 11 a zavrtávání děr po obvodu čel nábojů oběžných lopatkových kol včetně výměny nástrojů a doseřízení na seřízených vícevřetenových automatických soustruzích s osazením více než 8 nástroji.
2. Soustružení povrchů v poměru D:1 až 1:25 ve stupni přesnosti IT 10 na hrotových soustruzích.
3. Soustružení povrchů, čel, zápichů, hran a řezání závitů nožem na šroubu ve stupni přesnosti IT 10 a 6 H na revolverových soustruzích.
4. Vrtání a vystružování přerušovaných děr do svařence ložiska ve stupni přesnosti IT 8 s dodržením předepsané souososti na vodorovných vyvrtávačkách.
5. Soustružení čel, povrchů, vybrání a děr odlitků vík ve stupni přesnosti IT 8 na svislých soustruzích.
6. Obrábění jednoduchých třmenů ve stupni přesnosti IT 8 na obráběcím centru.
7. Soustružení vnějších jednoduchých tvarových závitů v délce do 500 mm.
8. Vytlačování parabolických krytů z ocelového plechu ve čtyřech operacích na kovových modelech včetně srovnávání a srážení hran.
6. platová třída
1. Soustružení povrchů, čel, čelních vybrání, děr a klínových drážek stupňovitých řemenic ve stupni přesnosti IT 7 na hrotových soustruzích.
2. Soustružení čel, povrchů a osazených děr odlitků věnců o průměru 7500 mm ve stupni přesnosti IT 7 na svislých soustruzích.
3. Zarovnávání čel, vrtání slepých děr, soustružení vnitřních zápichů ve stupni přesnosti IT 8 a vnitřních závitů nožem ve stupni přesnosti 4 H do odlitků vík na poloautomatických soustruzích.
4. Vyvrtávání, soustružení děr nožem ve stupni přesnosti IT 6, řezání závitů a frézování drážek nábojů dvojramenných pák na vodorovných vyvrtávačkách.
5. Soustružení vnějších kulových ploch ve stupni přesnosti IT 9.
6. Soustružení vnitřních jednoduchých tvarových závitů.
7. platová třída
1. Soustružení sedminásobně osazených povrchů, čel, čelních vybrání, děr a vnitřních vybrání tělesa válců ve stupni přesnosti IT 7 o hmotnosti 3 000 kg na hrotových soustruzích.
2. Soustružení povrchu včetně úkosů a rádiusů, čel a děr odlitků šnekových kol ve stupni přesnosti IT 6 s požadavkem dodržení předepsané kolmosti a rovnoběžnosti ploch na svislých soustruzích.
3. Vrtání, vysoustružení a soustružení různých děr nožem do těles rychlostních skříní ve stupni přesnosti IT 6 s požadavkem dodržení předepsané přesnosti roztečí děr na vodorovných vyvrtávačkách.
4. Soustružení vnitřních kulových ploch ve stupni přesnosti IT 9.
5. Obrábění složitých součástí ve stupni přesnosti IT 6 a vyšší na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo na obráběcím centru.
8. platová třída
1. Soustružení osminásobně osazených povrchů, zápichů, závitů a dvojchodých modulových závitů šnekových hřídelů ve stupni přesnosti IT 5 na hrotových soustruzích.
2. Soustružení povrchů, několikanásobně osazených čel, děr a vnitřních vybrání, broušení čelních ploch přídavným zařízením na odlitcích otočných stolů ve stupni přesnosti IT 5 s požadavkem dodržení předepsané souososti a rovnoběžnosti všech ploch na svislých soustruzích.
3. Vyvrtávání a vysoustruhování děr, soustružení děr nožem v pěti polohách a 27 osách do těles vřeteníků ve stupni přesnosti IT 6 s dodržením předepsané přesnosti roztečí os a s dodržením úchylek tvarů na vodorovných vyvrtávačkách.
2.12.23 SVÁŘEČ KOVŮ
3. platová třída
1. Svařování součástí a konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12.
2. Svařování natupo s kontrolou na těsnost nebo destruktivní zkouškou.
4. platová třída
1. Svařování potrubí, potrubních dílů, armatur, nádrží a nádob z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách, mimo pevné polohy svařence, s pracovním tlakem menším než 0,6 MPa.
2. Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí i jejich slitin bez kontroly jakosti návarů.
3. Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 nebo z mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení.
5.
platová třída
1. Svařování konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách bez předehřevu s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou nebo s předehřevem minimálně 150 °C.
2. Svařování tenkostěnných konstrukcí elektrickým obloukem z plechů, tyčí, profilů a trubek oceli třídy 10, 11 a 12 do tloušťky plechů 3 mm.
3. Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 a mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení, s požadavkem tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, destruktivní zkoušky nebo zkoušky výbrusem.
6. platová třída
1. Svařování dynamicky namáhaných konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
2. Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 nebo 17 ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
3. Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí a jejich slitin i barevných kovů včetně mědi s případným předehřevem a požadavkem kontroly návarů nebo ultrazvukem.
7. platová třída
1. Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 a 17 nebo dynamicky namáhaných konstrukcí z oceli třídy 10, 11 nebo 12 ve všech polohách s nutností předehřevu a požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
2.12.24 KAROSÁŘ
5.
platová třída
1. Zhotovování nebo výměna poškozené části karoserie nebo kostry automobilu včetně vyvařování.
2. Zhotovování dílců karoserie z různých druhů materiálů a montáž nábytkových skupin do speciálních a účelových vozidel.
6. platová třída
1. Opravy značně deformované karoserie prováděné ručně nebo hydraulickým zařízením a plamenem.
7. platová třída
1. Opravy havarovaných vozidel s rozsáhlým poškozením včetně vyrovnávání geometrie vozidla stanovené výrobcem.
DÍL 2.13 TELEKOMUNIKACE-SPOJE
2.13.01 MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
4. platová třída
1. Montáž koaxiálních napáječů, koaxiálních děličů a směrových vazeb vysílacích a přijímacích anténních systémů a frekvenčně modulovaných vysílačů, přijímačů a umělých zátěží nahrazujících anténní systémy.
5.
platová třída
1. Sestavování vysílacích a přijímacích anténních jednotek, koaxiálních děličů a směrových vazeb včetně elektrického zapojení.
6. platová třída
1. Montáž a opravy technologických zařízení vysílačů a přijímačů o výkonu nižším než 5 kW.
7. platová třída
1. Řízení montáže nebo oprav technologických zařízení vysílačů a přijímačů o výkonu nižším než 5 kW včetně celkového seřízení a nastavení technických parametrů.
2. Montáž analogových a digitálních radioreléových zařízení včetně diagnostických systémů.
8. platová třída
1. Řízení montáže technologických zařízení analogových a digitálních radioreléových spojů včetně diagnostických systémů, montáže a opravy jednotlivých celků elektronických zařízení radiolokačních vysílačů a přijímačů o výkonu vyšším než 5 kW.
2.13.02 MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
5.
platová třída
1. Montáž nebo zajišťování technického provozu a zkoušek na ucelené části telefonních ústředen včetně údržby příslušných poloautomatických zkušebních zařízení.
2. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu pobočkových ústředen.
3. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu přenosových multiplexních zařízení.
4. Montáž nebo zajišťování technického provozu napáječů.
6. platová třída
1. Montáž, oživování nebo samostatné zajišťování technického provozu telefonních ústředen voličových systémů a ústředen s křížovými spínači.
2. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu napáječů s automatickou regulací.
3. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu přenosových linkových traktů včetně diagnostických systémů.
4. Montáž nebo zajišťování technického provozu a oprav koncových zařízení pro přenos dat.
7. platová třída
1. Řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu telefonních ústředen s elektronickými prvky včetně diagnostických zařízení.
2. Zajišťování technického provozu radiotelefonní spojové sítě.
3. Montáž nebo samostatné zajišťování technického provozu vysokokapacitních přenosových linkových traktů včetně diagnostických systémů nebo přenosových zařízení.
4. Samostatné zajišťování technického provozu faximilních zařízení a uvedení do provozu a zajišťování technického provozu telefaxových zařízení.
8. platová třída
1. Řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu digitálních telefonních ústředen a telekomunikačních zařízení včetně údržby periferních zařízení, lokalizace a odstraňování závad nezjistitelných diagnostikou systému.
2. Diagnostika, lokalizace závad a opravy modulů digitálních telekomunikačních zařízení v servisním středisku.
3. Řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu analogových nebo digitálních linkových traktů včetně diagnostických zařízení, zabezpečujících mezitranzitní nebo mezinárodní telekomunikační provoz.
2.13.03 MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ
5.
platová třída
1. Montáž nebo opravy anténních stožárů třídy účelu "C", například převáděčových a překližkových stožárů.
2. Montáž nebo opravy vysílacích a přijímacích anténních zařízení.
6. platová třída
1. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "C".
2. Montáž nebo opravy anténních stožárů a věží třídy účelu "B".
3. Montáž nebo opravy složitějších anténních systémů, například discon, kvadrant, unipol včetně napáječů.
7. platová třída
1. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "B".
2. Montáž nebo opravy anténních stožárů a věží třídy účelu "A".
3. Řízení montáže nebo oprav složitých anténních systémů, například antén synfázních, logaritmicko-periodických anténních soustav a anténních systémů radioreléových tras.
8. platová třída
1. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "A".
2. Řízení montáže nebo oprav nejsložitějších anténních systémů včetně napáječů.
2.13.04 MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ
5.
platová třída
1. Montáž nebo opravy kapacitně nevyrovnávaných telekomunikačních kabelů.
2. Zřizování vnějšího přípojného vedení účastnické stanice a montáž účastnického zařízení.
3. Montáž rozvaděčů včetně zapojení nebo přesměrování účastnických vedení nebo okruhů.
6. platová třída
1. Montáž nebo opravy kapacitně vyrovnávaných telekomunikačních kabelů.
2. Řízení montáže nebo oprav kapacitně nevyrovnávaných telekomunikačních kabelů.
3. Montáž nebo samostatné zabezpečování provozu tlakové ochrany telekomunikačních kabelů.
4. Vedení prací v rozvaděčích při přemísťování účastnických vedení nebo okruhů v místní telefonní síti za provozu.
7. platová třída
1. Montáž nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů.
2. Řízení montáže nebo oprav kapacitně vyrovnávaných telekomunikačních kabelů nebo zařízení tlakové ochrany telekomunikačních kabelů.
3. Řízení montážních prací při přepojování okruhů ve spojovacích a traťových kabelech za provozu.
4. Lokalizace závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů.
8. platová třída
1. Řízení montáže nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů.
2. Lokalizace složitých závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů.
DÍL 2.14 UMĚNÍ A UMĚLECKÁ REALIZACE
2.14.01 DRAMATURG
11. platová třída
1. Sestavování návrhů dramaturgických plánů a spolupráce s autory a inscenátory při jejich realizaci.
12. platová třída
1. Vytváření dlouhodobých koncepcí a dramaturgických plánů uměleckých institucí.
13. platová třída
1. Utváření koncepce orientace celostátně nejvýznamnějších institucí včetně tvůrčí úpravy dramatických děl a partitur ve spolupráci s autory, režiséry a dirigenty.
2.14.02 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE
8. platová třída
1. Organizačně-umělecká práce při režii inscenací, plnění dílčích úkolů v oblasti režie inscenace.
9. platová třída
1. Organizačně-umělecká práce při režii dramatických nebo hudebně-dramatických děl v divadle včetně samostatného plnění úkolů při nastudování nejnáročnějších děl repertoáru.
10. platová třída
1. Režie pódiových vystoupení a pásem.
11. platová třída
1. Režie komponovaných pořadů.
12. platová třída
1. Inscenační ztvárňování dramatických nebo hudebně-dramatických děl.
13. platová třída
1. Inscenační ztvárňování nejnáročnějších dramatických nebo hudebně-dramatických děl v divadle, které dlouhodobě dosahuje vysoké umělecké úrovně přispívající k rozvoji uměleckých žánrů.
14. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce inscenací dramatických a hudebně-dramatických děl přispívající k rozvoji dramatického oboru včetně ojedinělého tvůrčího ztvárňování inscenací rozsáhlých a náročných dramatických nebo hudebně-dramatických děl.
2.14.03 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA
9. platová třída
1. Nastudování repertoáru uměleckého souboru podle pokynů inscenátorů. Udržování repertoáru na potřebné umělecké úrovni.
2. Plnění dílčích úkolů podle pokynů choreografa či režiséra inscenace.
10. platová třída
1. Nastudování pódiových pásem včetně pohybové spolupráce.
11. platová třída
1. Nastudování jednotlivých lidových tanců, tanečních pásem nebo tanečních nebo baletních vložek do divadelních představení.
12. platová třída
1. Nastudování tanečních a baletních součástí hudebně-dramatických a dramatických děl a celovečerních tanečních vystoupení.
13. platová třída
1. Inscenační ztvárnění baletních a pantomimických děl a hudebně-dramatických děl v divadle, které dlouhodobě dosahuje vysoké umělecké úrovně a přispívá k rozvoji uměleckého žánru.
14. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce inscenací baletních a pantomimických a hudebně-dramatických děl přispívající k rozvoji oboru včetně ojedinělého tvůrčího ztvárňování inscenací rozsáhlých a náročných baletních a pantomimických a hudebně-dramatických děl.
2.14.04 BALETNÍ MISTR
10. platová třída
1. Nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety a sborem podle uměleckého záměru choreografa.
11. platová třída
1. Nastudování baletních, pantomimických děl a tanečních součástí dramatických a hudebně-dramatických děl ve spolupráci s choreografem nebo podle choreografického záznamu v divadle.
2.14.05 SBORMISTR
11. platová třída
1. Nastudování sborových a vokálně-symfonických děl a sborových částí hudebně-dramatických děl.
12. platová třída
1. Nastudování velkých sborových a vokálně-symfonických děl a sborových pěveckých částí hudebně-dramatických děl.
13. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce velkého pěveckého sboru včetně nastudování a dirigování nejsložitějších vokálních děl na tuzemských a zahraničních pódiích a koordinace dalších sbormistrů.
2.14.06 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA
8. platová třída
1. Organizačně-umělecká práce při nastudování a dirigování hudebních děl. Plnění dílčích úkolů v oblasti dirigování hudebních děl.
9. platová třída
1.Organizačně-umělecká práce při nastudování a dirigování symfonických a hudebně-dramatických děl. Plnění dílčích úkolů v oblasti dirigování symfonických a hudebně-dramatických děl.
10. platová třída
1. Organizačně-umělecká práce při nastudování a dirigování rozsáhlých a náročných symfonických a hudebně-dramatických děl. Samostatné plnění dílčích úkolů podle pokynů šéfdirigenta.
11. platová třída
1. Nastudování a dirigování hudebních děl.
12. platová třída
1. Nastudování a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl (hudební stránky) a muzikálů.
13. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce symfonického nebo operního orchestru. Nastudování a dirigování symfonických a komorních děl, nastudování hudební stránky operních a baletních děl.
14. platová třída
1. Tvorba umělecké koncepce velkého symfonického nebo velkého operního orchestru včetně nastudování a dirigování nejsložitějších symfonických a operních děl na tuzemských i zahraničních pódiích.
2.14.07 SCÉNOGRAF
13. platová třída
1. Vytváření návrhů scénických nebo kostýmních výprav představení a návrhů loutek pro loutková divadla.
2.14.08 HEREC, HEREC S LOUTKOU
10. platová třída
1. Interpretace rolí dramatických děl.
11. platová třída
1. Tvůrčí interpretace hlavních nebo náročných rolí dramatických děl.
12. platová třída
1. Tvůrčí interpretace nejnáročnějších rolí dramatických děl.
13. platová třída
1. Nastudování a interpretace nejnáročnějších rolí dramatických děl s mimořádným tvůrčím vkladem na celkovém vyznění díla na nejvyšší celostátně uznávané umělecké úrovni.
2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, SBORU, SOUBORU
8. platová třída
1. Interpretace lidových písní ve folklorních souborech.
2. Interpretace jednotlivých skladeb v tanečních souborech.
10. platová třída
1. Interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.
11. platová třída
1. Interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.
12. platová třída
1. Jedinečná interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních nejnáročnějších rozsáhlých děl.
2. Interpretace sólových částí náročných baletních, vokálních, instrumentálních a vokálně-instrumentálních děl.
13. platová třída
1. Jedinečná interpretace sólových částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních nejnáročnějších rozsáhlých děl.
2.14.10 SÓLISTA
10. platová třída
1. Interpretace sólových instrumentálních partů v orchestrech, folklorních, tanečních a jiných souborech.
11. platová třída
1. Interpretace sólových rolí v operetách a muzikálech nebo sólových pěveckých partů menšího rozsahu.
2. Interpretace sólových pantomimických nebo tanečních rolí.
12. platová třída
1. Interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl.
2. Interpretace sólových rolí operních, baletních, operetních a muzikálových.
13. platová třída
1. Jedinečná interpretace sólových partů hudebních děl, prvooborových rolí operních, baletních, operetních nebo muzikálových děl dosahovanou vysokou světovou úrovní.
2.14.11 KOREPETITOR
9. platová třída
1. Hudební doprovod nácviků nebo veřejných provádění baletních nebo tanečních děl.
10. platová třída
1. Nastudování pěveckých partů nebo baletních čísel hudebně-dramatických děl a vokálně-symfonických děl nebo baletních děl se sólisty a sborem.
2.14.12 LEKTOR DRAMATURGIE
9. platová třída
1. Vyhledávání, odborná příprava a studium archivních dramaturgických materiálů. Doporučování textů dramaturgům a další dramaturgické práce podle pokynů dramaturgů.
2.14.13 TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG
10. platová třída
1. Příprava umělců na technické zvládnutí náročných rolí a nejnáročnějších vokálních partů.
2. Nastudování technické stránky pěveckých partů hudebně-dramatických děl, vokálně-symfonických děl nebo baletních děl.
2.14.14 KONCERTNÍ MISTR
12. platová třída
1. Nastudování a tvůrčí interpretace nejsložitějších orchestrálních, hudebně-dramatických a baletních děl na domácích a zahraničních pódiích, provádění nejsložitějších sólových partů a spolupráce s dirigenty při uměleckém vedení i při nastudování hudebních děl s velkým symfonickým a divadelním orchestrem.
13. platová třída
1. Koordinace nejsložitějších uměleckých vazeb s cílem vytvářet jedinečné umělecké pojetí orchestru jako celku. Dokonalé zvládnutí oboru hudební interpretace prováděním náročných kolektivních i sólových částí hudebních děl s dopadem na širokou kulturní veřejnost v tuzemsku i zahraničí.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce umělecké činnosti orchestru a umělecké vedení orchestru při nastudování díla ve spolupráci s dirigentem, samostatné umělecké vedení orchestru při nastudování a interpretaci díla a jedinečná interpretace nejnáročnějších baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.
2.14.15 NÁPOVĚDA
4. platová třída
1. Sledování textů děl a napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních.
5.
platová třída
1. Sledování textů paralelně s notovým záznamem a napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních.
6. platová třída
1. Sledování cizojazyčných textů paralelně s notovým záznamem a napovídání účinkujícím při představení a zkouškách.
2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
8. platová třída
1. Úprava překladů textů libret pro titulkovací zařízení a jeho obsluha při představeních.
2.14.17 INSPICIENT
5.
platová třída
1. Organizace průběhu programů navazujících pódiových vystoupení.
6. platová třída
1. Organizační zajišťování průběhu zkoušek, představení a koncertů na jevišti, pódiu i v zákulisí. Vystavování písemného hlášení o průběhu zkoušek.
7. platová třída
1. Organizační zajišťování nejnáročnějších zkoušek, představení nebo koncertů na jevišti, pódiu i v zákulisí spojených s obsluhou složitých technických zařízení.
2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU
6. platová třída
1. Odborné technické práce při provozu zařízení pro zvukový záznam.
2. Obsluha a nastavování pracovních charakteristik reprodukčních zařízení včetně speciálních studiových strojů při výrobě a vysílání.
3. Provádění střihů zvuku elektronickou cestou.
7. platová třída
1. Provozní technické práce při záznamu zvuku elektronickou cestou, například nastavování a obsluha zařízení pro tvorbu zvuku elektronickou cestou a řízení provozu souborů elektronických studiových i přenosových zařízení a zařízení pro magnetický záznam a reprodukci zvuku.
2. Zajišťování dokumentačního zpracovávání zápisů o zvukovém a audiovizuálním záznamu a zajišťování vstupů pro výpočetní systémy.
8. platová třída
1. Uměleckotechnické práce při záznamu zvuku, jako zpracovávání analogových a digitálních záznamů zvuku z různých druhů nosičů včetně střihu, provádění nezbytných technických úprav.
2. Zajišťování technické a estetické úrovně ozvučení audiovizuálních děl a zhotovování mezinárodních míchacích pásů (mistr zvuku).
9. platová třída
1. Zajišťování složitých uměleckotechnických pracovních činností při vytváření zvukové nebo doprovodné části uměleckých děl (mistr zvuku), jako vytváření uměleckotechnické složky veřejné hudební produkce v souladu s uměleckými záměry vedoucího souboru a s odpovědností za vysokou technickou a uměleckou akustickou úroveň.
2. Tvůrčí pořizování záznamů a jejich zpracovávání a přenos při tvorbě zvukové složky filmů nebo audiovizuálních programů podle uměleckých záměrů režisérů.
3. Volba technologií a způsobů snímání zvuků a jejich zpracovávání včetně výběru zvláštních zvukových efektů s experimentálním využíváním různých druhů forem a tvůrčích postupů.
2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ
6. platová třída
1. Odborné technické práce při seřizování, nastavování a rozmisťování žárovkových a obloukových svítidel.
7. platová třída
1. Seřizování a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem na intenzitu a rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich mechanických a elektrických částí nebo obsluha tvarovacích i reportážních světlometů.
8. platová třída
1. Organizace montáží a seřizování osvětlovacích zařízení, montážních a likvidačních prací elektrorozvodů scénického osvětlení v interiérech i exteriérech s využíváním střídavého i stejnosměrného proudu o různém napětí včetně montáží a připojování přívodů nebo náhradních zdrojů energie.
9. platová třída
1. Navrhování a realizace světelného scénáře představení.
2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU
6. platová třída
1. Pořizování videozáznamů pro dokumentační účely.
7. platová třída
1. Pořizování videozáznamů pro dokumentační účely včetně stanovování podmínek pro snímání a provádění střihu.
9. platová třída
1. Příprava technického scénáře, natáčení audiovizuálních programů, střihové a režijní zpracovávání výukových programů.
10. platová třída
1. Samostatné tvůrčí sestavování krátkých pořadů včetně zpracování scénáře, střihu, titulkování, případně dodatečného ozvučování.
2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK
5.
platová třída
1. Organizační zajišťování kulturně-osvětových akcí místního významu. Koordinace místa, času, pořadatelského zajištění, propagace a dalších věcí méně rozsáhlých a organizačně náročných akcí.
6. platová třída
1. Zajišťování kulturně-osvětových akcí místního významu, činnosti klubů, souborů a jiných zájmových uskupení se zaměřením na kulturně-výchovnou činnost.
7. platová třída
1. Samostatné zajišťování kulturně-výchovných akcí a programů regionálního (kraj, více obcí) významu, činnosti klubů, souborů a jiných zájmových uskupení se zaměřením na kulturně-výchovnou činnost.
2. Zajišťování kulturně-výchovných činností (zájmového vzdělávání, neprofesionálního umění, regionální kultury) ve specializovaných kulturních zařízeních.
8. platová třída
1. Samostatná odborná činnost v jednotlivých oblastech kulturně-výchovné činnosti, například obsahová příprava a realizace regionálních akcí.
2. Organizace muzejních programů, spolupráce na jejich dramaturgii.
9. platová třída
1. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v jednotlivých oborech kulturně-výchovné činnosti a veřejných služeb kultury.
2. Specializované mimoškolní vzdělávání dětí v oblasti působnosti hvězdáren a planetárií rozvíjející jejich zájmovou činnost, znalosti a tvořivé schopnosti a systematicky doplňující školní výuku.
10. platová třída
1. Stanovování priorit kulturně-výchovné činnosti pro dané období včetně koncipování organizačně náročných a složitě koncipovaných celostátních a mezinárodních přehlídek, festivalů, sympozií, konferencí apod.
2. Samostatná tvorba náročných multimediálních pořadů hvězdáren a planetárií.
3. Odborná výuka ve specializovaných kurzech hvězdáren a planetárií.
11. platová třída
1. Stanovování obecných celostátních zásad, podmínek a kriterií realizace akcí neprofesionálního umění, zájmového vzdělávání a regionální kultury, hledání a aplikace nových postupů a specifických metod.
2. Samostatná tvorba náročných multimediálních pořadů hvězdáren a planetárií s využitím složitých speciálních zařízení.
3. Provádění astronomických pozorovatelských činností včetně výběru, přípravy a realizace projektů.
12. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje jednotlivých oblastí kulturně-výchovné činnosti a veřejných služeb kultury.
2. Samostatné astronomické pozorování, výběr, příprava a realizace projektů včetně jejich vyhodnocování, zpracovávání výstupů a jejich popularizace.
2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU
9. platová třída
1. Organizační zajišťování chodu symfonického tělesa nebo uměleckého provozu souboru ve vícesouborovém divadle včetně zajišťování uměleckých výpomocí .
2. Zajišťování realizace složitě koncipovaných národních a mezinárodních kulturních akcí.
3. Zajišťování mezinárodních uměleckých výměn na základě znalosti uměleckého oboru zprostředkovávaných umělců a znalostí příslušného teritoria .
10. platová třída
1. Zajišťování uměleckého provozu jednosouborového divadla.
2. Koordinace a usměrňování složitě koncipovaných národních a mezinárodních akcí, například programů, koncertů, soutěží a festivalů.
11. platová třída
1. Zajišťování tuzemských i zahraničních uměleckých zájezdů uměleckých těles včetně sjednávání autorskoprávních podmínek umělců.
2. Zajišťování uměleckého provozu dvou a více uměleckých souborů divadla. Zajišťování uměleckého provozu ve vícesouborovém divadle ve dvou a více divadelních domech.
12. platová třída
1. Řízení a koordinace realizace velkých složitě koncipovaných státně-reprezentativních mezinárodních akcí.
2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU
3. platová třída
1. Manipulační práce při sestavování a rozebírání dekorací, jejich ukládání do skladu podle pořadí a druhu, skládání a přenášení dekoračních prvků, schodů, praktikáblů a ostatních prvků scénické výpravy.
2. Obsluha jevištní mechanizace, například pevných točen, tahů na provazištích a propadel.
4. platová třída
1. Sestavování fundusových prvků, praktikáblů, schodišť, oken a dveří včetně jejich spojování a zajišťování stability na vyznačených půdorysech členitých dekorací.
5.
platová třída
1. Samostatné stavění členitých a velkorozměrných jevištních scénických úprav na točnách včetně obsluhy velké a složité mechanizace, například točen s proměnlivými polohami a provádění odborných oprav složitých scénických dekoračních prvků.
2. Kompletní zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro uměleckou činnost komorních těles, menších operních a symfonických souborů při zkouškách a představeních včetně průběžné péče o notový materiál.
6. platová třída
1. Samostatné úpravy scény v průběhu představení vyplývající z technického scénáře hry.
2. Organizace prací při stavbě členitých jevištních celků včetně jejich úprav na jevišti s moderní jevištní technologií.
7. platová třída
1. Kompletní zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro uměleckou činnost velkých symfonických orchestrů s častou zahraniční zájezdovou činností.
DÍL 2.15 VÝZKUM A VÝVOJ
2.15.01 VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK
12. platová třída
1. Samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění výzkumných
a vývojových prací při realizaci úkolů vědy a techniky pod vedením vedoucího týmu.
2. Řešení přesně věcně i časově stanovených konkrétních výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy pod vedením vedoucího týmu.
13. platová třída
1. Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a vývojových prací v rámci projektu vedeného vedoucím týmu.
2. Řešení výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve fázích širšího výzkumného úkolu nebo jiného celku (vedeného vedoucím týmu) s konkrétními vazbami na navazující systémy a poměrně konkrétními jevy.
14. platová třída
1. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky řešených výzkumným týmem.
2. Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné vědní obory.
15. platová třída
1. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů celostátního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru a případně vedení výzkumného týmu.
2. Řešení komplexu úkolů s neurčitě zadanými vstupy a neurčitě vymezenými výstupy zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení a rozsáhlými a složitými vazbami na ostatní vědní obory, vyžadující vysoký stupeň zobecnění jevů.
16. platová třída
1. Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru, tvůrčí koordinace projektů s celostátním nebo mezinárodním významem včetně vedení výzkumného týmu.
2. Řešení principiálně nových vědeckovýzkumných okruhů s rámcově velmi neurčitě vymezenými vstupy a nespecifikovatelnými výstupy zpravidla významově přesahující velmi dlouhé časové horizonty (generace) s dopady na široké spektrum dalších činnosti, vyžadující velmi vysoký stupeň zobecnění jevů.
DÍL 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
2.16.01 UČITEL
8. platová třída
1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.
9. platová třída
1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
10. platová třída
1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.
11. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.
4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
5. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
6. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
12. platová třída
1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.
14. platová třída
1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.
2.16.02 VYCHOVATEL
8. platová třída
1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.
2. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na vytváření a rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků klientů zařízení sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím pedagogických metod.
3. Individuální vychovatelská činnost v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených včetně rozvíjení znalosti čtení a psaní černotisku i bodového písma v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti. Navrhování optimalizace řešení orientační situace včetně pomůcek a vybavení, poskytování poradenské činnosti rodinným příslušníkům. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).
4. Individuální vychovatelská činnost v oblasti prostorové orientace s těžce zrakově postiženými v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti a nezávislosti. Provádění nutné smyslové výchovy se zaměřením na reedukaci a kompenzaci zrakového handicapu. Provádění vstupní a průběžné diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).
5. Individuální provádění speciálněpedagogických edukačních, reedukačních a kompenzačních činností v souladu s daným vzdělávacím programem. Příprava vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky.
9. platová třída
1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou vychovatel vytváří a podle níž postupuje při výkonu své výchovné činnosti, a vycházející ze školního vzdělávacího programu.
2. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
3. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně-výchovnou péči zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
4. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky, návrhů výchovných a vzdělávacích opatření a zpracovávání podkladů pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.
5. Navrhování optimalizace podmínek, například prostorových, architektonických a materiálních, v nichž probíhá proces výchovy a vzdělávání a usměrňování ostatních zaměstnanců v oblasti osvojování základních dovedností v kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
6. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb s návazností na dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.
7. Zpracovávání koncepce praktické výchovy a samostatného pohybu v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v uvedené oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti. Vyhodnocování výsledků diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů odborné péče (vychovatel zrakově postižených).
8. Podávání návrhů k odstraňování architektonických bariér a optimalizace řešení orientační situace v interiéru a exteriéru. Usměrňování ostatních pracovníků v oblasti základních dovedností v kontaktu se zrakově postiženými.
10. platová třída
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení a průběžné aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.
3. Koordinace činnosti vychovatelů ve školách a školských zařízeních.
4. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních včetně hodnocení výsledků, metodická a poradenská činnost, vzdělávací a výchovná činnost na základě znalostí speciální pedagogiky.
5. Zpracovávání koncepce výchovné činnosti v oblasti prostorové orientace pro těžce zrakově postižené v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti, metodické vedení a kontrola ostatních pracovníků a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v dané oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům.
6. Vyhodnocování výsledků speciálněpedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.
11. platová třída
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálněpedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.
2. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálněpedagogických postupů. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností.
3. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.
4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
12. platová třída
1. Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociálních služeb ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.
2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu ústavní, ochranné nebo preventivně-výchovné péče nebo při náročné výchovné práci s adolescenty, spojených s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.
2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG
11. platová třída
1. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.
2. Provádění speciálněpedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních činností s jedinci i skupinami dětí, žáků nebo studentů.
3. Speciálněpedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v oblasti vzdělávací dráhy a vedení programů prevence sociálně patologických jevů.
4. Příprava a odborné vedení speciálněpedagogických výcvikových, preventivních, vzdělávacích a dalších programů osobnostního rozvoje.
5. Etopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické a další specializované vyšetření dětí, žáků, studentů nebo klientů se zdravotním postižením včetně prvotní identifikace potřeby logopedické péče a provádění nápravy nebo psychoterapeutických činností zaměřených na odstraňování nebo zmírnění poruch učení a chování. Zpracovávání programů integrace a inkluze dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.
12. platová třída
1. Provádění komplexní speciálněpedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se zdravotním postižením a náročného speciálněpedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením ve škole a v rodině.
2. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálněpedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství.
3. Samostatná aplikace etopedických, somatopedických, psychopedických, tyflopedických a dalších diagnostických postupů včetně dílčích logopedických (depistáže). Aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických a tyflopedických metodik stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a aplikace vzdělávacích činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování specializované péče osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním speciálněpedagogickými metodami nebo rehabilitačními metodami a ve spolupráci a v návaznosti na jiná odvětví. Tvorba koncepce vyučování prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených podle akreditovaných vzdělávacích programů.
13. platová třída
1. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálněpedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování nejnáročnějších speciálněpedagogických služeb (speciálněpedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování nových speciálněpedagogických metod).
2.16.04 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
8. platová třída
1. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců se všeobecným zaměřením na rozvoj jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností, probíhající podle rámcového plánu činnosti školského zařízení.
9. platová třída
1. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců s odborným zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj.
2. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti zájmového vzdělávání pro školy, školská zařízení, občanská sdružení a další zájemce. Organizace soutěží, přehlídek, soustředění, pobytů a táborové činnosti pro děti, žáky, studenty, mládež nebo pedagogické pracovníky a další dospělé zájemce.
10. platová třída
1. Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti zájmového vzdělávání včetně prevence sociálně patologických jevů a prevence bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců.
2. Tvorba programů, poskytování metodické a konzultační činnosti a specializované odborné pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. Zajišťování péče o talenty.
11. platová třída
1. Tvorba obecných celostátních nebo krajských forem a metod ve výchově a vzdělávání v oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců.
2. Komplexní metodická a koordinační činnost v oblasti výchovy a vzdělávání a dalšího vzdělávání pracovníků.
12. platová třída
1. Tvorba celostátní nebo krajské koncepce rozvoje jednotlivých oblastí zájmového vzdělávání a volného času dětí, žáků, studentů, mládeže, pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců (například oblasti spontánních aktivit a prevence sociálně patologických jevů, pravidelné činnosti, příležitostných a zájmových aktivit, pobytových akcí a environmentálního vzdělávání).
2. Komplexní tvorba, realizace a podpora mezinárodních programů a projektů v oblastech zájmového vzdělávání.
13. platová třída
1. Tvorba komplexní celostátní koncepce rozvoje oblasti zájmového vzdělávání.
2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA
4. platová třída
1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků.
5.
platová třída
1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.
6. platová třída
1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
7. platová třída
1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.
8. platová třída
1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.
9. platová třída
1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.
2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.
2.16.06 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK
12. platová třída
1. Vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol.
13. platová třída
1. Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.
14. platová třída
1. Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu nebo tvůrčí činnosti v oblasti umění a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.
15. platová třída
1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.
2.16.07 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ
12. platová třída
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů.
2.16.08 LEKTOR-INSTRUKTOR
6. platová třída
1. Odborné specializované práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
2. Odborné specializované práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
7. platová třída
1. Výklad textu, popřípadě učební látky podle stanovených osnov a pokynů.
2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3,5 t.
8. platová třída
1. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech zájmového vzdělávání pro veřejnost.
2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění v řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5 t a vozidel určených pro dopravu 8 a více osob včetně řidiče.
3. Praktický výcvik v řízení, obsluze, technice jízdy a údržbě speciální techniky (kolové i pásové bojové techniky), vyžadující kromě řidičského průkazu zvláštní oprávnění.
4. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou, bez vydání oprávnění.
5. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu k získání návyků a dovedností v obsluze složitých kuchyňských strojů, v přípravě teplých jídel a opracování a úpravě jatečního masa.
6. Komplexní zajišťování odborné služební a střelecké přípravy (instruktor).
9. platová třída
1. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytujících dílčí odborné znalosti a dovednosti.
2. Vzdělávací činnost zaměřená na výuku pravidel a zákonných norem o silničním provozu, o bezpečnosti silničního provozu, nauce o konstrukci vozidla, ochraně životního prostředí a zdravotní přípravě k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
3. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou se získáním zákonného oprávnění, například svářečský, jeřábnický průkaz, oprávnění k pracím na elektrických zařízeních.
4. Vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu k získání návyků a dovedností k přípravě složitých teplých i studených jídel včetně obsluhy technologického velkokuchyňského vybavení s vykonáním závěrečné zkoušky a získání příslušného osvědčení.
5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.
6. Obsahová příprava a realizace lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách.
7. Provádění specializované výuky a školení uživatelů jednoduchých kryptografických prostředků.
10. platová třída
1. Provádění vzdělávací činnosti poskytující odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace nebo k rekvalifikaci.
2. Stanovování metodiky výuky a výcviku pro získání řidičského oprávnění k řízení silničních a speciálních motorových vozidel.
3. Školení a přezkušování řidičů z povolání z předpisů o silničním provozu, školení z teorie jízd, zásad bezpečné jízdy a nauky o konstrukci a údržbě vozidel.
4. Komplexní zajišťování výuky a výcviku v kurzech pyrotechniků se zaměřením na výkon specializované pyrotechnické činnosti, provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin, výbušných předmětů a jejich praktické ničení výbuchem v trhací jámě.
5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působnosti vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky.
6. Metodická příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách.
7. Komplexní zajišťování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace v rámci rekvalifikace pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky.
8. Provádění specializované výuky a školení uživatelů rozsáhlých kryptografických systémů.
11. platová třída
1. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných nebo vysoce specializovaných činností nebo kurzů k získání odborné způsobilosti.
2. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytující vysoce specializované odborné znalosti.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce výuky a výcviku zaměřené na získávání odborné způsobilosti pro zastávání vysoce specializovaných činností nebo kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů.
2. Tvorba a organizace speciálních technických a netechnických cvičení kybernetické bezpečnosti s celonárodním i mezinárodním dosahem, komplexní koordinace činností v rámci České republiky a zahraničí nebo tvorba vyhodnocujících zpráv ze cvičení, identifikace slabých míst a navrhování řešení a doporučení (specialista cvičení kybernetické bezpečnosti).
2.16.09 ŠKOLSKÝ LOGOPED
11. platová třída
1. Logopedická diagnostika pro účely zjišťování potřebné podpory k naplnění vzdělávacích možností dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností nebo klientů se zdravotním postižením a provádění nápravných nebo kompenzačních logopedických činností zaměřených na odstraňování nebo zmírnění narušené komunikační schopnosti pod supervizí.
12. platová třída
1. Provádění komplexní logopedické diagnostiky a dalších činností v oboru školské logopedie pro účely zjišťování potřeby podpory při vzdělávání dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností a stanovení konkrétních postupů a doporučení pro účely jejich vzdělávání.
2. Samostatné provádění komplexních logopedických intervenčních postupů a metodik stimulace a aplikace vzdělávacích činností s dětmi, žáky, studenty a klienty se speciálními vzdělávacími potřebami, hodnocení účinnosti stanovených logopedických a speciálně pedagogických intervenčních postupů a stanovování navazujících opatření.
3. Metodická a koordinační činnost v oblasti logopedických preventivních a poradenských služeb ve školství.
13. platová třída
1. Tvorba a uplatňování nových metod v oblasti logopedie a odborných didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikačních dovedností a komunikačních kompetencí dětí a žáků a poskytování nejnáročnějších logopedických služeb, komplexní logopedické multioborové diagnostiky pro nastavení speciálněpedagogické logopedické intervence za využití interdisciplinárních přístupů, v indikovaných případech v koordinaci s poskytovateli zdravotnických služeb.
2. Tvorba zásadních koncepcí školské logopedie ve školských poradenských zařízeních. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.
3. Metodické vedení a supervize poskytování logopedických služeb školskými poradenskými zařízeními.
4. Zajišťování profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oboru školské logopedie.
DÍL 2.17 ZEMĚMĚŘICTVÍ
2.17.01 FIGURANT
1. platová třída
1. Přenášení a ošetřování měřičských pomůcek a přístrojů, například pásem, výtyček, měřících latí, geodetických přístrojů, v terénu, na sídlištích, na komunikacích, v dolech, na vodních tocích, na přehradách apod., manipulace s měřickými pomůckami a různé jednoduché měřičské práce podle pokynů geodetů.
2. platová třída
1. Promítání běžně používaných záměrných značek teodolitem, ustavování a ošetřování geodetických přístrojů, zapisování výsledků při podrobných měřeních, obsluha heliotropů a světlometů podle pozorovacích plánů při observacích.
3. platová třída
1. Vedení zápisníků všech druhů geodetických prací a jednoduché geodetické výpočty podle schématu.
2.17.02 KARTOGRAF
7. platová třída
1. Vykonávání kartografických operátorských prací při tvorbě kartografických děl podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.
8. platová třída
1. Samostatné zpracovávání kartografických děl podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.
9. platová třída
1. Kontrolní a revizní práce v kartografii.
2. Provádění technologicky náročných kartografických činností při tvorbě kartografických děl.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování složitějších kartografických činností a redakčních prací nebo atypických prací včetně jejich projektování a vyhodnocování.
11. platová třída
1. Usměrňování a zpracovávání obecných postupů a metod tvorby státních mapových děl a samostatné vykonávání nejnáročnějších tvůrčích a koordinačních činností při zpracovávání státních mapových děl (geografická, mapová a kartografická tvorba) celostátního a mezinárodního významu.
2.17.03 GEOGRAF
8. platová třída
1. Samostatné práce v geografickém informačním systému, grafické zpracovávání dat klasickým nebo automatizovaným způsobem podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování nejsložitějších činností souvisejících s vyhodnocováním a zpracováváním geografických dat pro potřebu automatizovaného zpracování.
2. Samostatné vykonávání náročných činností souvisejících se sběrem, vyhodnocováním a zpracováváním geografických dat pro potřebu geografického informačního systému.
10. platová třída
1. Samostatné vykonávání nejnáročnějších koncepčních, tvůrčích a koordinačních činností v státních mapových dílech (grafická, mapová a geografická tvorba) a bázích dat celostátního a mezinárodního významu.
2. Komplexní zajišťování složitějších geografických činností, například správy a aktualizace geografických dat nástroji geografického informačního systému a tvorby kartografických modelů nebo atypických prací včetně jejich kontroly a vyhodnocování.
11. platová třída
1. Příprava geografických rešerší a informací z mezinárodního prostoru a zpracovávání specializovaných geografických informací a publikací určených pro obranu státu.
12. platová třída
1. Komplexní zpracovávání specializovaných geografických rešerší, informací a publikací určených pro obranu státu s využitím specializovaných databází a informačních zdrojů zahraničního původu.
2.17.04 GEODET
7. platová třída
1. Vykonávání geodetických prací při tvorbě map, komplexní příprava vstupů pro automatizované zpracovávání map a operátů evidence nemovitostí, šetření vlastnických a uživatelských vztahů při tvorbě a údržbě mapových a písemných operátů.
2. Vykonávání geodetických prací v geodetických bodových polích podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.
8. platová třída
1. Samostatné vykonávání geodetických a fotogrammetrických činností v oblasti tvorby a údržby státního mapového díla určeného pro potřeby obrany státu.
2. Samostatné provádění měřických a jiných geodetických prací v geodetických bodových polích a při vyhotovování geometrického plánu podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.
9. platová třída
1. Provádění náročných sestavitelských a revizních činností v technologii správy a údržby mapového díla, určeného pro potřeby obrany republiky, řízení speciálních geodetických činností, kontrolní a revizní práce v oblasti speciální vojenské geografie.
2. Řízení a provádění speciálních a kontrolních geodetických činností v geodetických bodových polích.
10. platová třída
1. Samostatné provádění geodetických prací úředně oprávněným projektantem podle platných právních a technických předpisů. Metodické vedení a dohled na úseku projekce pozemkového úřadu. Zajišťování grafických databází pro projekci pozemkových úprav.
11. platová třída
1. Koordinace a usměrňování geodetických činností a věcí v oblasti katastru nemovitostí v organizacích s celostátní působnosti.
DÍL 2.18 ZEMĚDĚLSTVÍ
2.18.01 CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT
5.
platová třída
1.Ošetřování dravců ve výcviku, plašení ptáků pomocí sokolnicky cvičených dravců bioakusticky nebo pyrotechnicky, ošetřování koní a psů ve výcviku.
6. platová třída
1. Speciální chov a výcvik dravců, sledování ornitologické situace v prostoru letišť, základní příprava koní pod sedlem , výběr a výcvik služebních psů určených pro psovody.
7. platová třída
1. Zavádění nových způsobů výcviku sokolovitých dravců a nových způsobů ochrany letišť včetně provádění ornitologického a ekologického průzkumu. Speciální příprava koní pod sedlem k služebním účelům nebo speciální výcvik psů s psovodem.
8. platová třída
1. Zpracovávání konkrétních návrhů způsobu ochrany prostřednictvím služebních zvířat, například letadel před střety s ptáky.
9. platová třída
1. Metodické vedení výuky a výcviku služebních zvířat, vedení cvičitelů koní, psovodů a kynologů a ornitologů, zpracovávání programů výcviku.
10. platová třída
1. Výběr a určování způsobu výcviku služebních zvířat podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností.
2. Zajišťování biologické ochrany letišť.
11. platová třída
1. Provádění průzkumů použitelnosti služebních zvířat s ohledem na vlastnosti a předpoklady jednotlivých zvířecích druhů pro výkon speciálních činností.
2. Komplexní řešení využívání služebních zvířat, například při ochraně letadel před střety s ptáky.
2.18.02 CHOVATEL ZVÍŘAT
3. platová třída
1. Příprava krmiv pro zvlášť ohrožená a chráněná, zvířata včetně cizokrajných nebo laboratorních.
2. Ošetřování králíků v užitkových malochovech.
3. Pomocné ošetřovatelské práce při chovu zvířat včetně zvlášť ohrožených, chráněných a
cizokrajných.
4. platová třída
1. Ošetřování dojnic (bez dojení), výkrmového skotu, jalovic a telat ve stájích bez mechanizace, s nízkým a středním stupněm mechanizace.
2. Ošetřování prasat, beranů, ovcí a skopců v užitkových chovech.
3. Péče o laboratorní zvlášť ohrožená, chráněná nebo cizokrajná zvířata, například krmení, přípravy krmiva, napájení, hygienická péče a pomoc při obsluze sterilizačních zařízení.
4. Ošetřování a odchov laboratorních zvířat podle váhových kategorií, sledování jejich zdravotního stavu, rozpoznávání příznaků onemocnění, provádění základních zooveterinárních opatření, asistence při veterinárních zákrocích a léčení podle veterinárních pokynů, výběr a odbyt laboratorních zvířat podle stanovených hmotnostních limitů a stupně březosti.
5. Příprava krmných dávek pro určité období (den, týden) podle zdravotního stavu cizokrajných, zvlášť ohrožených a chráněných zvířat.
6. Základní ošetřovatelské práce při chovu zvířat včetně zvlášť ohrožených a chráněných.
5.
platová třída
1. Samostatné ošetřování hospodářských zvířat a odborná pomoc při veterinárních zákrocích.
2. Stříhání ovcí včetně třídění vlny do jakostních tříd.
3. Samostatné chovatelské a odborné práce ve speciálních chovech laboratorních zvířat při uplatňování nejvhodnějších způsobů plemenitby pro potřebnou homogenitu zvířat.
4. Chov laboratorních zvířat ve specializovaných chovech včetně sestavování dokumentace pro expedování inbredních zvířat, SPF a gnotobiotů.
5. Samostatné provádění odborných ošetřovatelských prací zvlášť ohrožených a chráněných zvířat včetně zvířat cizokrajných.
6. Provádění základních úprav expozic zvířat, například světelných a tepelných podmínek, prostorové úpravy.
7. Obsluha a seřizování strojů pro výrobu krmiv.
6. platová třída
1. Zajišťování péče o zvlášť ohrožená a chráněná zvířata včetně zvířat cizokrajných, poskytování péče při onemocnění a po úrazech a odborná pomoc při veterinárních zákrocích.
2. Ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat a umělý odchov jejich mláďat včetně řízení transportů a manipulace se zvířaty.
3. Výkon procesu dojení v kruhových dojírnách, krmení zvířat pomocí moderních technologií, například senzorických žlabů, ve výzkumných provozech.
4. Řízení, obsluha a seřizování technologických linek pro výrobu pokusných krmin a krmiv pro výzkumné účely a biologické testace.
7. platová třída
1. Komplexní chov a ošetřování vzácných, ohrožených a obtížně odchovatelných druhů zvířat a samostatné provádění jednoduchých veterinárních úkonů.
2. Biologické testování krmiv na zvířatech v testovacích stanicích včetně sledování zdravotního stavu zvířete.
3. Výroba pokusných krmiv a krmiv pro výzkumné účely na speciálních zařízeních včetně jejich seřizování s vysokou náročností na přesnost dávkování jednotlivých komponentů.
2.18.03 KOČÍ
4. platová třída
1. Krmení a ošetřování tažných koní, ošetřování postrojů, přívěsných zařízení a vozů a spolupráce při kování a přepravě koní.
2. Řízení potahů při provádění prací v zemědělské výrobě a lesnické činnosti mimo přibližování dřeva.
5.
platová třída
1. Soustřeďování dřeva z lesních porostů potahy.
2.18.04 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
3. platová třída
1. Běžné opravy traktorů, strojů, nářadí a zařízení. Základní odborné práce při demontážích a montážích funkčních skupin.
4. platová třída
1. Opravy, údržba a seřizování mechanických technologických zařízení.
5.
platová třída
1.Oprava, údržba a seřizování strojních linek, opravárenských zařízení a mobilní zemědělské techniky.
6. platová třída
1. Složité práce při diagnostice technického stavu strojů a zařízení včetně provádění generálních oprav.
7. platová třída
1. Zhotovování prototypů zemědělských strojů a přístrojů pro oblast zemědělského zkušebnictví, například samochodný bezezbytkový secí stroj a stroje s elektronickými pohony a elektronickým řízením.
2.18.05 TRAKTORISTA - MECHANIZÁTOR
4. platová třída
1. Řízení a údržba kolových traktorů s přívěsem nebo návěsem při dopravě.
2. Aplikace průmyslových a statkových hnojiv.
3. Vláčení, orba, smykování a ostatní předseťová příprava půdy, technický záběr nářadí do méně než 6 m.
5.
platová třída
1. Setí plodin stroji pro přesný výsev, bezorebný výsev a stroji pro výsev speciálních plodin.
2. Setí plodin univerzálními secími stroji o záběru 6 a více metrů.
3. Chemická ochrana a hnojení zemědělských kultur postřikem závěsnými a samojízdnými postřikovači.
6. platová třída
1. Řízení, obsluha a seřizování samojízdných sklízecích řezaček pro sklizeň zelené a zavadlé píce, suché píce a slámy.
2. Řízení, obsluha a seřizování kombinovaných sklízečů pro sklizeň technických plodin, okopanin, zeleniny a podobně.
3. Řízení, obsluha a seřizování samojízdných sklízecích strojů pro sklizeň zrnin, semen a okopanin včetně adaptérů na sklizeň kukuřice.
7. platová třída
1. Řízení, obsluha a seřizování speciálních přesných secích a sklizňových strojů při zajišťování státních odrůdových pokusů.
2.18.06 KOVÁŘ - PODKOVÁŘ
6. platová třída
1. Ošetřování a kování zdravých a nedeformovaných kopyt a paznehtů a upravování podkov.
7. platová třída
1. Ošetřování a kování deformovaných kopyt a samostatné zhotovování speciálních podkov.
2.18.07 ZAHRADNÍK
4. platová třída
1. Základní odborné práce při přípravě půdy malou mechanizací nebo dezinfekcí, při výsevu semen, vysazování stromů, výběru, řezu a třídění květin a zhotovování vazačských výrobků.
5.
platová třída
1. Běžné odborné práce při množení, ošetřování a regulaci rostlin, ošetřování půdy, provádění řezů, kladení travnatého povrchu a zhotovování individuálních kytic.
2. Provádění všech druhů řezů, třídění a klasifikace vybraných dřevin ve školkách včetně výroby podnoží.
3. Výsadba květinových barevně laděných skupin uspořádaných do ornamentů a váz podle návrhu architekta.
6. platová třída
1. Složité odborné práce při pěstování náročných druhů rostlin, například roubování a očkování ovocných a okrasných dřevin.
2. Komplexní ochrana a údržba historických zahrad a parků se složitým kompozičním řešením.
7. platová třída
1. Pěstování výjimečně náročných druhů rostlin nebo pěstování rostlin za výjimečně přesných podmínek, vedení komplexní technické dokumentace převážně pro výzkumné účely.
2. Ucelená péče o botanické expozice nebo historické zahrady a parky prohlášené za národní kulturní památky včetně specializované péče o zahradní kompozice a stanovování časového technologického postupu prací.
3. Provádění odborných arboristických činností v péči o dřeviny rostoucí mimo les podle odborných norem a standardů.
2.18.08 PĚSTITEL PLODIN
2. platová třída
1. Ošetřování porostů zaléváním, okopáváním apod. a pomocné práce při setí, ošetřování za vegetace a sklizni.
3. platová třída
1. Ruční příprava půdy pro setí a výsadbu, setí, výsadba a ošetřování porostů včetně přepichování a hrnkování sazenic.
4. platová třída
1. Příprava a kultivace půdy pro výsev a výsadbu malou mechanizací, provádění ochranných postřiků, aplikace výživných látek různého skupenství, ošetřování rostlin za vegetace s použitím malé mechanizace.
5.
platová třída
1. Samostatné ošetřování rostlin podle stanoveného rámcového technologického postupu včetně volby technických prostředků.
6. platová třída
1. Pěstování náročných druhů rostlin nebo aplikace náročných postupů ošetřování, například zeleniny, květin.
2. Zakládání, ošetřování a sklizeň speciálních zkoušek odlišností, uniformity a stálosti zemědělských plodin, zelenin, léčivých a aromatických rostlin, ovocných a okrasných druhů a révy.
7. platová třída
1. Pěstování velmi náročných druhů rostlin, například pereniálních plodin a jejich ošetřování včetně morfologických a fyzikálních rozborů rostlinného materiálu.
2.18.09 LESNÍK
2. platová třída
1. Vykonávání jednoduchých přípravných prací při ochraně lesních kultur, například ruční nakládání, vykládání, rozhazování kompostu, protipožární hlídkování, odchyt drobné zvěře a dezinfekce mysliveckých zařízení.
3. platová třída
1. Vykonávání jednoduchých prací v lesních školkách, například pletí, kypření, ošetřování sazenic a jejich přeprava a uskladňování, ochrana a výchova lesních porostů, předosevní příprava semen a síje semen v lesních školkách.
2. Ruční příprava půdy při zakládaní nebo provozu lesních školek (překopávání, rytí záhonů, úprava záhonů), ruční školkování sazenic.
3. Mechanická ochrana lesních kultur (ožíhání, obalování), přesekávání, snášení a pálení klestu.
4. Výroba a stavba oplocenek v lesních porostech a oplocení lesních školek včetně přípravy materiálu.
4. platová třída
1. Vykonávání semenářských prací, obnova lesa, ochrana lesních kultur chemickými prostředky (nátěry, postřiky včetně přípravy prostředků).
2. Ruční kácení a odkorňování předkácených stromů.
3. Výroba a stavba lesnických a mysliveckých zařízení.
4. Luštění šišek v luštírnách včetně regulace luštícího procesu pomocí dálkového ovládání.
5. Ruční příprava půdy a výsadba lesních dřevin v půdách zabuřeněných.
6. Sestavování, obsluha a údržba velkoplošných závlahových souprav včetně regulace závlahových dávek.
7. Předčišťování semen na čistících strojích.
5.
platová třída
1. Jednoduché odborné práce při výchově lesních porostů-vyvětvování vysokých stromů včetně výstupu do korun.
2. Samostatné druhování dřeva včetně údržby a běžných oprav motorových pil.
3. Soustřeďování dřeva lanovými systémy včetně montáže a demontáže.
4. Řízení a údržba mechanizačních prostředků v lesnické činnosti, například traktorů s přídavnými zařízeními, odvětvovacích a odkorňovacích strojů, čelních tahačů, rotačních sekaček, motorových pil, štěpkovacích strojů.
6. platová třída
1. Těžba dřeva motorovými pilami včetně asanačních prací proti šíření a působení škůdců včetně údržby a oprav motorových pil.
2. Soustřeďování dřeva mechanizačními prostředky, například traktory, vyvážecími soupravami včetně mechanizovaného shrnování klestu po těžbě dřeva.
3. Řízení a údržba speciálních strojů pro přípravu půdy pro obnovu lesa včetně mechanizovaného klučení pařezů v lesních terénech.
7. platová třída
1. Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy víceúčelových těžebních strojů, procesorů a strojů na kácení stromů.
2.18.10 LESNÍ
7. platová třída
1. Přípravné odborné práce na lesní správě (polesí) a při pěstební a těžební činnosti lesní správy (polesí) pod odborným vedením. Přejímka prací pěstební a těžební činnosti od dodavatelských subjektů nebo od zaměstnanců organizační jednotky.
8. platová třída
1. Organizace prací na svěřeném lesnickém úseku s běžnými pracovními podmínkami (v rovinatém terénu), přidělování prací a přebírání výsledků prací, kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, zajišťování dodržování protipožárních a bezpečnostních předpisů a dalších právních předpisů souvisejících. Provádění ochranné služby a zajišťování správy majetku na vymezeném území. Kontrola, popřípadě zajišťování mysliveckého hospodaření, sčítání jarních stavů zvěře a zjišťování a hlášení škod způsobených zvěří. Zjišťování a hlášení výskytu lesních škůdců a škod a zajišťování včasných opatření proti nim.
9. platová třída
1. Organizace prací na svěřeném lesnickém úseku se ztíženými pracovními podmínkami v kopcovitých a horských terénech. Provádění ochranné služby a odpovědnost za majetek na vymezených územích.
2.18.11 POLESNÝ
10. platová třída
1. Zajišťování přípravy lesní výroby podle lesních hospodářských plánů v běžných terénních a pracovních podmínkách, organizace a řízení lesních výrobních činností polesí (lesní správy). Zajišťování pravidelných kontrol dodržování pracovní a technologické kázně. Zajišťování dodržování protipožárních, bezpečnostních, hygienických a dalších právních předpisů vztahujících se k činnostem polesí. Organizace zajišťování ochranné služby na vymezeném území.
11. platová třída
1. Zajišťování přípravy lesní výroby podle lesních hospodářských plánů a organizace lesních výrobních činností polesí (lesní správy) v kopcovitých a horských terénech při vysokém počtu vlastníků lesa pro výkon odborné správy lesa a při řešení specifických úkolů genetických a šlechtitelských programů.
2.18.12 REVÍRNÍK
10. platová třída
1. Zajišťování řádného lesnického hospodaření na vymezeném území, vyznačování těžby dřeva, zadávání a přejímání prací, přejímání a předávání dřeva, zajišťování mysliveckého hospodaření, zjišťování a hlášení výskytu lesních škůdců a škod a zajišťování včasných opatření proti nim.
2. Tvorba návrhů lesních hospodářských plánů a kontrola jejich plnění.
3. Kontrola a zajišťování údržby a vyznačování majetkových hranic a řízení údržby nemovitého majetku na svěřeném úseku.
2.18.13 LESNÍ SPRÁVCE
11. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování lesní správy na úseku pěstování lesa, těžební činnosti, ochrany lesa, myslivosti a rybářství, zajišťování ochrany lesního půdního fondu a zemědělského půdního fondu, zajišťování úkolů odborného lesního hospodáře na vymezeném území, zajišťování plnění povinností vlastníků lesa ve smyslu lesního zákona a vypracovávání, plnění, kontrola a případné změny lesních hospodářských plánů a ročních projektů zalesňování. Návrh a realizace výstavby, celkových oprav a údržby lesních cest, svážnic, staveb a zajišťování projektových příprav těchto prací a soustředěné údržby základních prostředků.
12. platová třída
1. Zpracovávání koncepce lesní správy a péče o les nebo v národním parku.
2.18.14 VETERINÁRNÍ TECHNIK
8. platová třída
1. Samostatné provádění odborných veterinárních vyšetření, například parazitologických, zhotovování preparátů a odběr biologického materiálu.
9. platová třída
1. Zajišťování a koordinace odborných veterinárně-technických prací při prohlídce zvířat a masa.
2.18.15 VETERINÁRNÍ LÉKAŘ
11. platová třída
1. Práce preventivní, diagnostické a léčebné v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví pod vedením veterinárního lékaře se specializovanou působností.
12. platová třída
1. Odborné práce preventivní, diagnostické a léčebné v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví vykonávané veterinárním lékařem po zařazení do specializační přípravy.
13. platová třída
1. Specializované odborné práce preventivní, diagnostické a léčebné v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, koordinace ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví a organizace, k jejichž výkonu je nezbytné získání základní specializace.
14. platová třída
1. Vykonávání složitých a náročných odborných prací preventivních, diagnostických a léčebných v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání vyšší specializace. Stanovování léčebných postupů a ozdravovacích programů.
2.18.16 ZOOLOG
9. platová třída
1. Sestavování a tvorba krmných dávek při chovu cizokrajných, ohrožených, vzácných nebo handicapovaných zvířat, vedení odborné evidence chovů a zpracovávání odborných zpráv.
10. platová třída
1. Sestavování plánu chovu a stanovování podmínek chovu cizokrajných, ohrožených, vzácných nebo handicapovaných zvířat včetně koordinace chovatelských prací, kontroly, poradenských a dalších odborných činností.
11. platová třída
1. Metodické usměrňování a dohled nad chovem cizokrajných, ohrožených nebo vzácných zvířat.
12. platová třída
1. Stanovování koncepčních záměrů rozvoje chovu zvěře v ZOO.
13. platová třída
1. Stanovování komplexních koncepcí a prognóz chovů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře.
2.18.17 ŘEZNÍK
5.
platová třída
1. Odborné práce při porážce a zpracovávání masa menších hospodářských zvířat.
6.platová třída
1. Odborné práce při porážce a zpracovávání masa velkých hospodářských zvířat.
DÍL 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ
2.19.01 SANITÁŘ
3. platová třída
1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní ošetřovatelské péče (pacientům nebo klientům sociálních služeb), například dovoz stravy, transport biologického materiálu, zajišťování hygienické péče o pacienta, polohování pacientů a manipulace s nimi.
4. platová třída
1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní a specializované ošetřovatelské péče pacientům nebo klientům sociálních služeb zejména s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivých, inkontinentních nebo se závažnými změnami psychického stavu, případně s těžkým zdravotním postižením.
2. Provádění pomocných a obslužných činností v rámci operačního sálu a centrální sterilizace, laboratoře a transfuzní služby, zařízení lékárenské péče, lázní a léčebné rehabilitace, autoptického oddělení a pitevny.
5. platová třída
1. Provádění nejsložitějších pomocných a obslužných činností pod přímým vedením při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pacientům, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání bezprostředně hrozí včetně polohování a fixace pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu na operačním sále.
2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT
5. platová třída
1. Vyjímání orgánů z těl zemřelých, příprava pro pitevní postupy a provádění preparačních výkonů a zhotovování preparátů na úseku patologie pod přímým vedením lékaře, provádění fotodokumentace pitvy.
2.19.03 ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
5. platová třída
1. Zajišťování transportu nemocných, raněných a rodiček vozidly zdravotnické dopravní služby, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče.
6. platová třída
1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při transportu nemocných, raněných a rodiček, například spolupráce při vyprošťování osob v havarijních situacích, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče, zabezpečování odborného transportu pacientů, udržování a obsluha komunikační techniky.
7. platová třída
1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídících činností v místě zásahu včetně obsluhy a údržby vozidel a jejich specifického zdravotnického vybavení, provádění prvotního ošetření ran, sledování a orientační hodnocení vitální funkce pacienta, přemísťování a polohování pacientů.
8. platová třída
1. Poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.
2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA
5. platová třída
1. Instrumentace při stomatologických zákrocích, zpracovávání dentálních materiálů, vedení zdravotní evidence pacientů, vyvolávání RTG snímků a podíl na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků.
6. platová třída
1. Činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, zejména asistence při ošetřeních dutiny ústní, péče o pacienty v průběhu ošetření.
2. Provádění výchovné činnosti v rámci zubní prevence.
2.19.05 MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ, MASÉR NEVIDOMÝ A SLABOZRAKÝ VE ZDRAVOTNICTVÍ
5. platová třída
1. Provádění stanovených druhů léčebných masáží, s výjimkou segmentových. Příprava a podávání částečných i celkových koupelí včetně přísadových a provádění základních vodoléčebných procedur, aplikace tepla, například za použití soluxu nebo parafínu.
2.19.06 OŠETŘOVATEL
5. platová třída
1. Provádění jednoduchých výkonů základní a specializované ošetřovatelské péče pacientům nebo klientům sociálních služeb, například úprava lůžka, základní hygienická péče, podávání léčebné výživy a pomoc při podávání stravy, práce spojené s přijímáním nebo propouštěním pacientů, úprava prostředí pacientů a péče o umírající a tělo zemřelého.
6. platová třída
1. Provádění složitějších výkonů základní a specializované ošetřovatelské péče u pacientů nebo klientů sociálních služeb s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivých, inkontinentních, se závažnými změnami psychického stavu, případně s těžkým zdravotním postižením, asistence při provádění ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonů při zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských postupech a nebo podíl na zajišťování herních a výchovných aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.
7. platová třída
1. Provádění dílčích výkonů vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například u pacientů v bezvědomí, s těžkým tělesným nebo mentálním postižením.
2.19.07 DEZINFEKTOR
5. platová třída
1. Provádění dezinfekce prádla, matrací, lůžkovin nebo zbytků jídla ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, zejména na infekčních odděleních, provádění ohniskové a ochranné deratizace, dezinsekce, obsluha stabilních i pojízdných dezinfekčních, dezinsekčních nebo deratizačních přístrojů.
2. Provádění průběžné, popřípadě závěrečné ohniskové dezinfekce a dezinsekce v ohnisku nákazy, případně provádění dalších opatření v ohnisku nákazy. Obsluha čistící stanice odpadních vod včetně její dezinfekce a dezinfekce vodních zdrojů a provádění odběrů vod na laboratorní vyšetření.
2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA
7. platová třída
1. Obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře včetně jejich údržby, podíl na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a na zajištění jejich dostatečné zásoby.
8. platová třída
1. Zhotovování zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků a provádění jejich oprav, zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů užívaných v zubním lékařství pod odborným dohledem.
2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT
7. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, provádění činností na úseku dietního stravovacího provozu v rámci realizace ošetřovatelského procesu, například sestavování stravovacího plánu, monitorování a vyhodnocování potřeb pacientů v oblasti léčebné výživy.
8. platová třída
1. Edukace jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé výživy a léčebné výživy a sestavování individuálních jídelních plánů včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet u pacientů s nekomplikovaným onemocněním pod odborným dohledem.
2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK
7. platová třída
1. Zhotovování ortotických pomůcek a provádění základního zácviku jejich používání a udržování.
8. platová třída
1. Edukace jedinců v oblasti vhodných druhů a úprav ortotických pomůcek a provádění základního zácviku jejich používání a udržování pod odborným dohledem a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem.
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT
7. platová třída
1. Identifikace vzorků biologického materiálu, hodnocení jejich kvality pro požadovaná laboratorní vyšetření a zajišťování jejich zpracování pod odborným dohledem.
8. platová třída
1. Provádění neinvazivních odběrů biologického materiálu a odběrů žilní a kapilární krve a provádění základních laboratorních měření a vyšetření pod odborným dohledem.
2.19.12 PRAKTICKÁ SESTRA
7. platová třída
1. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.
8. platová třída
1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče.
9. platová třída
1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu.
2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
3. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například péče o základní potřeby pacientů ohrožených selháním základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA
10. platová třída
1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu.
2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.
4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.
5. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.
11. platová třída
1. Poskytování ošetřovatelské péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
2. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
4. Provádění edukace pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče v přirozeném sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
12. platová třída
1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření, k jehož výkonu je nezbytné specializované způsobilosti.
3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání všeobecných sester, věetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA
10. platová třída
1. Plánování ošetřovatelské péče v porodní asistenci.
2. Poskytování, případně zajišťování ošetřovatelské péče v porodní asistenci a poskytování rad ženám během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky. Vedení fyziologického porodu, péče o fyziologické novorozence, diagnostika těhotenství a příprava rodiček k operačním výkonům. Provádění poradenské činnosti v oblasti reprodukčního zdraví a plánovaného rodičovství, sexuálně přenosných chorob, epidemiologické ochrany a sexuálního zneužívání. Předepisování nebo provádění vyšetření nezbytných ke sledování fyziologického těhotenství.
11. platová třída
1. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v gynekologii a péče v porodní asistenci na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti při komplikovaném porodu a vysoce specializovaných gynekologických výkonech a instrumentace při porodu císařským řezem.
2. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování gynekologického screeningu, ke kterému je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
4. Provádění edukace těhotných žen, žen do šestého týdne po porodu a žen s gynekologickým onemocněním ve specializovaných ošetřovatelských postupech nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
12. platová třída
1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných úkonů včetně péče o rizikového nebo patologického novorozence na porodním sále na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení, možného rizika pro pacienta a hodnocení jeho stavu, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti
2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v porodní asistenci, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
3. Stanovování zásadní strategie a koncepce péče v porodní asistenci nebo koncepce a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce strategie zdravotní výchovy v oboru, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování péče v porodní asistenci v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo v rámci příslušného oboru či většího organizačního celku, aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejíchž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání porodních asistentek, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2.19.15 ERGOTERAPEUT
10. platová třída
1. Provádění ergoterapeutických úkonů, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb včetně základních kinesiologických a biomechanických rozborů.
2. Provádění ergoterapeutického vyšetření zaměřeného na analýzu aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností. Provádění nácviku v oblasti pracovních činností v kontextu fyzického a sociálního prostředí.
3. Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav pracovního a domácího prostředí, aplikace zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu.
11. platová třída
1. Vypracovávání složitých specializovaných ergoterapeutických analýz s využíváním standardizovaných hodnotících nástrojů, sestavování dlouhodobých ergoterapeutických plánů na základě ergoterapeutických vyšetření, analýzy poškozených a zbylých funkcí u pacientů v jednotlivých klinických oborech, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
2. Provádění edukace ve specializovaných ergoterapeutických postupech nebo hodnocení kvality poskytované ergoterapeutické péče, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
12. platová třída
1. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru ergoterapie, metodické usměrňování ergoterapie v rámci zdravotnického zařízení, stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání ergoterapeutů a aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru ergoterapie, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání ergoterapeutů včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT
10. platová třída
1. Provádění základních zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně, poskytování specifické ošetřovatelské péče.
2. Hodnocení a korigování projekčních a expozičních odchylek rentgenogramů, zpracovávání potřebné obrazové dokumentace, asistence při skiaskopicko-skiagrafických vyšetřeních.
11. platová třída
1. Provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
2. Provádění edukace ve specifických postupech v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
12. platová třída
1. Provádění nejnáročnějších specializovaných diagnostických a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, např. standardizace vyšetřovacích protokolů jednotlivých modalit, provádění postprocesingového zpracování základních analýz a obrazových i kvantitativních dat.
2. Vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na radiologických pracovištích, metodické usměrňování oboru radiologie, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru radiologie, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání radiologických asistentů včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT
10. platová třída
1. Provádění laboratorních vyšetření a měření, hodnocení kvality vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných pro laboratorní diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, práce se složitou laboratorní technikou, hodnocení výsledků z analyzátorů krevních elementů, výroba transfuzních přípravků, provádění speciálních odběrů a vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.
11. platová třída
1. Provádění specializovaných laboratorních vyšetření a měření k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, např. imunohematologická, imunohistochemická, imunofluorescenční a imunochromatografická vyšetření, metody kapalinové chromatografie, průtokové cytometrie, multiplexové a biočipové metody, molekulárně genetická a cytogenetická vyšetření, speciální koagulační metody, stanovování hladiny návykových látek, vyšetřování vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu, cytomorfologické hodnocení patologických nátěrů periferní krve a elektroforéz.
2. Zajišťování vnitřní a vnější kontroly kvality laboratorních metod a zavádění nových laboratorních metod a jejich validace, provádění statistických hodnocení, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
12. platová třída
1. Stanovování zásadní strategie laboratorní činnosti, příprava standardů specializovaných postupů v oboru, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotních laborantů, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
3. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných laboratorních vyšetření, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, např. NGS sekvenace, elektronová mikroskopie, hodnocení nátěrů kostní dřeně, cytochemická barvení, chromatografická metoda a hmotnostní spektrometrie, stanovení molekulárních markerů hemostázy, výroba imunomodulátorů.
2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
10. platová třída
1. Provádění zdravotně-sociálních činností, například psychosociální intervence podle individuálních potřeb pacienta nebo klienta sociálních služeb, řešení sociálně-právních problémů pacienta (klienta sociálních služeb), provádění sociálního šetření v terénu.
11. platová třída
1. Provádění složitých zdravotně-sociálních činností a navrhování následné péče. Realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů sociálních služeb s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Příprava propuštění pacientů pro pobytové služby sociální péče. Zajišťování sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace.
2. Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v domácím ošetřování. Provádění odborných prací při vedení terapeutických komunit u poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb v oboru psychiatrie.
3. Zajišťování systému kvality zdravotně-sociální péče a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotně sociálních pracovníků v příslušném oboru.
4. Metodické usměrňování a koordinace zdravotně-sociální péče ve vymezené územní působnosti nebo v rámci většího organizačního celku. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.
2.19.19 OPTOMETRISTA
10. platová třída
1. Vyšetřování zrakových funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav brýlových čoček, provádění poradenské služby v oblasti refrakčních vad včetně druhů kontaktních čoček a jejich vhodného použití.
11. platová třída
1. Vyšetřování zrakové funkce a provádění metrických vyšetření refrakce oka u osob starších 15 let věku, určování refrakční vady, provádění korekce a rozhodování, zda ke korekci refrakční vady je vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, a jejich předepisování. Vyšetřování v oblasti předního segmentu oka pro potřeby korekce refrakčních vad a provádění poradenské činnosti. Aplikace kontaktních čoček a provádění jejich následné kontroly.
2. Vyšetřování osob mladších 15 let na oftalmologických diagnostických přístrojích na základě indikace lékaře.
3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání optometristů v příslušném oboru.
2.19.20 ORTOPTISTA
10. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s oční poruchou, například navrhování, zhotovování a údržba cvičebních ortoptických pomůcek, zdravotnická vzdělávací činnost a poradenství pacientům a jejich rodičům o léčbě a léčebném výcviku, vyhledávání očních vad dětí. Příprava a provádění výchovných zaměstnání a zajišťování bezpečného prostředí pro pacienty ve stacionářích.
2. Provádění a vyhodnocování diagnostických vyšetření pacientů bez indikace očního lékaře, například vyšetření zrakové ostrosti, zaměření korekce na fokometru, provádění zakrývacích testů.
11. platová třída
1. Plánování a vyhodnocování specifické ošetřovatelské péče u pacientů s očními poruchami, zejména s poruchami motorické anebo senzorické složky jednoduchého binokulárního vidění, příprava pacientů k dalším diagnostickým a léčebným výkonům v očním lékařství, zajišťování ošetřovatelské péče při nich, podávání léčivých přípravků do spojivkového vaku nebo jiným neinvazivním způsobem, provádění aplikace terapeutických kontaktních čoček.
2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání ortoptistů v příslušném oboru.
2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
10. platová třída
1. Provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, zpracovávání podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro další opatření a rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, realizace místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví.
2. Předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch. Provádění dílčích měření, odběru vzorků a biologického materiálu k laboratorním vyšetřením.
11. platová třída
1. Provádění specializovaných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví, identifikace a hodnocení zdravotních rizik a navrhování opatření ke snížení nebo odstranění zdravotních rizik, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
2. Zajišťování přípravy standardů specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK
10. platová třída
1. Vytváření konstrukčního řešení a stavba jednotlivých ortotických a protetických pomůcek v celém rozsahu oboru včetně využití technologií snímání měrných podkladů, například všech končetinových protéz, trupových ortéz, epitéz, kýlních a břišních pasů atypických konstrukcí, provádění náročných technických vyšetření nohy zákazníka přístroji pro grafické technicko-vyšetřovací metody, například plantografem, pedobarografem, stavba složité atypické ortopedické obuvi, individuální úpravy a aplikace pooperační obuvi.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování technologické přípravy ojedinělých a specifických složitých ortotických pomůcek, využívajících speciální technická a technologická zařízení a s velmi vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například technicky složitých pomůcek a zařízení řízených elektronickými systémy. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a vzorů ortotických pomůcek.
2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání ortotiků-protetiků v oboru.
2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT
10. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů nebo klientů sociálních služeb v oblasti preventivní a léčebné výživy, poradenská a edukační činnost v oblasti zdravé a léčebné výživy, kontrola úrovně dietního stravování.
11. platová třída
1. Poskytování specializované péče na úseku klinické výživy, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například stanovování plánu výživy podle laboratorních výsledků s použitím speciálních metod, zpracovávání a hodnocení nutriční anamnézy, sestavování speciálních postupů výživy při nutričně závažných stavech s výrazným poškozením trávicích funkcí.
2. Koordinace ošetřovatelského procesu při enterální, eventuálně přechodové parenterální dietologické péči nebo ve specializovaných nutričních centrech nebo komplexní koordinace dietologické péče v nemocnicích, výkon diagnostické, preventivní a výchovné činnosti v dietologii, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
3. Poskytování specializované nutriční péče pacientům nebo klientům sociálních služeb se závažnými poruchami výživy a metabolismu, například specifická aplikace nutričních doplňků u pacientů nebo klientů s komplikovaným nutričním stavem, sestavování nutričních plánů pro specifické skupiny (náboženské, etnické, sociálně odlišné) s akutními a chronickými nemocemi, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
12. platová třída
1. Tvorba koncepce, systemizace a standardizace nutriční péče ve zdravotnických zařízeních ve vazbě na spektrum poskytované léčebné péče a aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru nutriční terapie do praxe, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání nutričních terapeutů včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK
9. platová třída
1. Řešení specifických problémů souvisejících se zhotovováním, upravováním a opravováním zubních náhrad, ortodontických pomůcek a všech dalších stomatologických výrobků v průběhu ošetření pacientů na výzvu zubního lékaře.
2. Zhotovování stomatologických protéz a ortodontických pomůcek, provádění jejich oprav a úprav, například zhotovování protetických výrobků a součástí aparátů, využívání technologií pro zpracování nových stomatologických materiálů.
10. platová třída
1. Vykonávání specializovaných činností na základě získané specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například zhotovování fixních a snímatelných náhrad na implantáty, kombinovaných náhrad kotvených zásuvnými spoji, fixních náhrad z nekovových materiálů (keramiky) za použití artikulátoru a paralelometru.
11. platová třída
1. Metodické usměrňování prací v zubních laboratořích. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zubních techniků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
9. platová třída
1. Provádění kolektivních a individuálních preventivních a výchovných činností na úseku dentální hygieny.
10. platová třída
1. Provádění komplexních činností na úseku dentální hygieny včetně stanovování individuálních postupů a kontroly jejich účinnosti. Výchovná a preventivní péče v ústní hygieně u rizikových pacientů.
2. Provádění činností v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, například péče o pacienty v onkologii, kardiochirurgii nebo o pacienty vysoce rizikové.
11. platová třída
1. Provádění nejnáročnějších činností na úseku dentální hygieny, například aplikace povrchové anestézie pro znecitlivění dásní, odstraňování poddásňového zubního plaku, pečetění figur.
2. Metodická a koncepční činnost v rámci oboru dentální hygieny a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání dentálních hygienistek v příslušném oboru.
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ
10. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.
11. platová třída
1. Provádění činností operátora na operačním středisku zdravotnické záchranné služby.
2. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče nebo akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu.
12. platová třída
1. Stanovování zásadní strategie a koncepce specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, účast na tvorbě traumatologických plánů poskytovatele zdravotnické záchranné služby v oblasti zvládání mimořádných událostí a krizových situací, příprava koncepce celoživotního vzdělávání zdravotnických záchranářů, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických záchranářů včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
3. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například provedení kardiopulmonální resuscitace pomocí použití přístrojů k automatické srdeční masáži, provedení poresuscitační péče v přednemocniční neodkladné péči, včetně analgosedace.
2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT
9. platová třída
1. Provádění odborných činností spojené zejména s přípravou a kontrolou léčivých přípravků připravovaných na lékařské předpisy i do zásoby, s výjimkou silně a velmi silně účinných léčiv, asistence při přípravě radiofarmak, cytostatik a asepticky připravovaných léčiv, výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, výdej léčivých přípravků na žádanku, nejde-li o žádanku s modrým pruhem, výdej a prodej zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Poskytování konzultační činnosti v oblasti volně prodejných léčiv, doplňků stravy a zdravotnických prostředků.
10. platová třída
1. Metodické usměrňování správného zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na odděleních nemocnic, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
2. Hodnocení kvality zdravotní péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
11. platová třída
1. Provádění specializovaných odborných činností v oboru farmaceutický asistent, například v rámci aseptické přípravy léčiv, přípravy radiofarmak, přípravy all-in-one vaků a cytostatik, kontroly a analýzy léčiv za použití instrumentálních metod, například spektrofotometru, polarimetru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
2. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru farmaceutický asistent, metodická a koncepční činnost v rámci oboru farmaceutický asistent, příprava standardů specializovaných postupů v oboru farmaceutický asistent, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru farmaceutický asistent, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK
10. platová třída
1. Obsluha, kontrola a opravy zdravotnických přístrojů, které neovlivňují zdravotní stav pacientů.
2. Provádění odborných prací se zdravotnickými přístroji, zajišťování technické asistence při elektrofyziologických vyšetřeních a při vyšetřeních zobrazovacími metodami, podíl na obsluze zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh a na výběru zdravotnických přístrojů, kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů.
11. platová třída
1. Výkon specializovaných biomedicínských technických činností, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například zavádění nových metod do běžného provozu, zajišťování provozu a obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve, vytváření modifikací softwaru pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje, zajišťování provozu a obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve.
2. Kontrola a hodnocení kvality poskytované péče, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
12. platová třída
1. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru, metodická a koncepční činnost v rámci oboru, příprava standardů specializovaných postupů v oboru nebo aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání biomedicínských techniků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2.19.29 RADIOLOGICKÝ TECHNIK
10. platová třída
1. Provádění činností souvisejících s aplikací lékařského ozáření, zejména provádění klinické dozimetrie včetně vyhodnocování dávek pacientů, provádění a hodnocení zkoušek provozní stálosti radiologických zařízení, sledování časových řad naměřených hodnot.
2. Provádění zkoušek dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření a jejich vyhodnocování, kontrola dodržování příslušných právních předpisů při používání radiologických zařízení, spolupráce při optimalizaci radiační ochrany ve zdravotnickém zařízení.
3. Zpracování ozařovacích plánů radioterapie.
11. platová třída
1. Hodnocení radiologické události, vývoj a zavádění nových metod léčby ionizujícím zářením.
2. Metodické usměrňování oboru příslušné specializace, kontrola a hodnocení kvality radiační ochrany. Příprava standardů postupů v oboru.
3. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Tvorba celostátní koncepce oboru v rámci příslušné odbornosti. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání radiologických techniků v příslušném oboru.
2.19.30 ADIKTOLOG
10. platová třída
1. Provádění komplexní adiktologické diagnostiky pacienta, stanovení programu primární prevence pro rizikové skupiny včetně včasné diagnostiky a intervence. Provádění neinvazních odběrů biologického materiálu na přítomnost drog a infekčních onemocnění.
2. Poskytování komplexní adiktologické péče na základě indikace lékaře, například vypracování komplexního léčebného plánu na základě zhodnocení bio-psycho-sociálního stavu pacienta a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace. Koordinace realizace léčebného plánu, spolupráce a asistence při psychiatrických a psychologických vyšetřeních a systematické psychoterapii, odborná práce při realizaci a vedení terapeutických programů v ambulantních a lůžkových zařízeních, zaznamenávání vývoje a změn stavu pacienta. Provádění poradenské činnosti v oblasti sexuálně a krví přenosných chorob a epidemiologické ochrany. V indikovaných případech práce s rodinnými příslušníky pacienta.
3. Posuzování situace pacienta ve vztahu k onemocnění a k jeho zdravotním, sociálním a právním následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace adiktologických terapeutických, rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty (klienty), příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální, výchovné nebo speciální adiktologické intervence.
11. platová třída
1. Provádění komplexní analýzy a hodnocení zdravotní a sociální situace pacientů užívajících návykové látky z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální péče, a to spolu se zvážením širších souvislostí a dopadů na osobní, rodinou i širší situaci pacienta, hodnocení zdravotních rizik skupin osob z hlediska vlivu užívání návykových látek a s tím souvisejícího chování, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
2. Poskytování vysoce specializované adiktologické péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti například participace na provádění vysoce specializované léčby pacientů se závažnými duálními psychiatrickými diagnózami a těžkými somatickými komplikacemi. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování screeningu, předepisování nebo provádění vyšetření nutných ke stanovení, průběhu a úspěšnému dokončení léčby pacientů trpících závislostí a souvisejících zdravotních a sociálních komplikací.
3. Hodnocení kvality poskytované adiktologické péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
12. platová třída
1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru adiktologie, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru adiktologie, metodická a koncepční činnost v rámci oboru adiktologie.
2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání adiktologů v příslušném oboru, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
3. Samostatné provádění nejnáročnějších činností, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například vývoj a testování nových adiktologických intervencí a postupů a školení v zacházení s těmito metodami, provádění a organizování klinicko-výzkumné činnosti v rámci oboru adiktologie, provádění školení zdravotnických pracovníků v oblasti adiktologie, zejména v časné diagnostice a krátké intervenci, prevenci, předávání do péče a sdílení péče.
4. Provádění konziliární, revizní a posudkové činnosti v oboru adiktologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2.19.31 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG
11. platová třída
1. Provádění specifických činností v oblasti péče o psychický stav tělesně i duševně nemocných pacientů včetně paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a přípravy na lékařské zákroky pod odborným dohledem.
12. platová třída
1. Provádění činnosti klinického psychologa pod odborným dohledem, například provádění psychologické diagnostiky, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí.
13. platová třída
1. Provádění specializovaných činností na úseku klinické psychologie, například psychologická diagnostika, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí, provádění psychologické prevence, výchovy a poradenství ke zdravému způsobu života, poskytování neodkladné péče v případě akutních psy