Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o platu a jeho složkách

Vydáno: 6 minut čtení

Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků a dnes se podíváme na to, jak je to s jejich odměňováním.

Advokátka mluví s ředitelkou… tentokrát o platu a jeho složkách
Mgr.
Alice
Kubů Frýbová
advokátka, skoly.holubova.cz
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila H

Související dokumenty

Pracovní situace

Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Telefonické ověřování výše platu
Odnětí osobního ohodnocení
Zveřejnění údaje o platu
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog

Poradna

Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Koordinátor ŠVP
Odměna
Platový tarif vedení školy
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Odměna při skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu - souběžné pracovní poměry
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Výchovný poradce
Zařazení do platového stupně
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Odměna za pedagogickou intervenci
Kvalifikace
Odměna za očkování
Odeslání mezd v dřívějším termínu

Články

Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o pracovní smlouvě
Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o odborné kvalifikaci
Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o přijímání nových zaměstnanců

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě