Odměna

Plné znění otázky

Jedná se o žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., kdy se žadatel dožaduje poskytnutí přehledu mimořádných odměn, které za rok 2021 obdrželi všichni zaměstnanci základní školy v jednotlivých měsících příslušného roku (anonymizované označení jednotlivých zaměstnanců, výše mimořádné odměny v Kč v konkrétním měsíci a ke konkrétnímu zaměstnanci), lze takové informace poskytnout?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím