Odměna – nenároková složka platu

Vydáno:

Podle § 134 zákoníku práce za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu. Zákoník práce ani jiný právní předpis nestanoví hranice výše odměny. Stejně tak není žádným právním předpisem stanoven povinný poměr výše odměny a osobního příplatku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Osobní příplatek – nenároková složka platu
Odnětí osobního ohodnocení
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Telefonické ověřování výše platu
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu

Poradna

Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Odměna při skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu - souběžné pracovní poměry
Odměna
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce