Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu

Vydáno:

V souladu s § 133 zákoníku práce pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Účast na školení během víkendu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Telefonické ověřování výše platu
Odnětí osobního ohodnocení
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Osobní příplatek – nenároková složka platu
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Zařazování vychovatelů do platových tříd

Poradna

Pracovní cesta ve svátek
Koordinátor ŠVP
Zvláštní příplatek mistra odborného výcviku
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy