Zařazování do platových tříd - pedagog volného času

Komplexními činnostmi se rozumějí činnosti zahrnující všechny části daného celku vymezeného příkladem práce – viz nařízení vlády č. 222/2010 Sb.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - psycholog
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Odměňování platem
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Osobní příplatek – nenároková složka platu

Poradna

Kariérový poradce
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Kvalifikace
Zařazení nepedagogického zaměstnance do platové třídy
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě