Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Stávka a přespočetné hodiny
Indispoziční volno
Práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Osobní příplatek – nenároková složka platu
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Splatnost a výplata platu

Poradna

Přespočetné hodiny a práce přesčas
Akce v mateřské škole přes noc
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru
Home office
Úvazek školní jídelna
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přímá ped. činnost
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Samostudium
Úvazek asistenta

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

262/2004 Sb. o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě