Stávka a přespočetné hodiny

Vydáno:

  • Stávka
  • Překážky v práci
  • Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
  • „Přespočetná“ hodina

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Evidence a proplácení tzv. přespočetných (nadúvazkových) hodin
Určení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Indispoziční volno
Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v souvislostech
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odnětí osobního ohodnocení
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření

Poradna

Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Zákoník práce
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Plán dovolených
Odměna za pedagogickou intervenci
Přespočetné hodiny
Školení o víkendu
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Přespočetné hodiny ředitelky MŠ
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Školní psycholog a jeho financování
Počítání přespočetných hodin (týdně či měsíčně)
Přestávky v MŠ

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce