Školní psycholog a jeho financování

Plné znění otázky

Od 1. září 2023 financujeme školního psychologa s úvazkem 1,0 z evropských peněz – zjednodušené projekty. Lze poskytnout tomuto pracovníkovi mimořádnou odměnu z finančních prostředků na přímé náklady na vzdělání ÚZ 33 353?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 134 zákona 262/2006 Sb. zákoník práce