Odměna asistenta

Plné znění otázky

Ráda bych se zeptala na běžnou praxi v případě, kdy  odejde nebo onemocní pedagog a jeho roli na delší dobu supluje asistent pedagoga. Jakým způsobem je pak asistent odměňován. V současnou chvíli nám jde o situaci, kdy asistentka přebírá do najití náhrady 3 hodiny výtvarné výchovy. Tato VV probíhá v její pracovní době. Napadá mě možnost dát ji dané hodiny neplacené volno jako asistentce a DPP jako učiteli. Jsme soukromá škola, takže způsob odměňování je volnější než na běžné ZŠ. Přesto mě zajímá, jak se toto řeší na jiných školách, kde třeba asistentka zůstane sama s dětmi po dobu nemoci učitele - řeší se to pouze odměnou?

Odpověď