Složky platu ve veřejném školství

Vydáno:

Je nezbytné si uvědomit, že se rozlišují nárokové a nenárokové složky platu, na což se v praxi nezřídka zapomíná, příp. se aplikuje nesprávný postup při poskytování té které složky platu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Odnětí osobního ohodnocení
Platový výměr
Stávka a přespočetné hodiny
Odměňování platem
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

Poradna

Platový tarif vedení školy
Kariérový poradce
Odměna
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Odměna při skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu - souběžné pracovní poměry
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Odměna za pedagogickou intervenci
Odměna za očkování
Asistent pedagoga, pedagog
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Školní psycholog a jeho financování

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě