Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

V souladu s § 78 odst. 1 písm. i) zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.

Související dokumenty

Pracovní situace

Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odnětí osobního ohodnocení
Odměňování mzdou
Srážky ze mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Složky platu ve veřejném školství
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga

Poradna

Přespočetné hodiny a práce přesčas
Pracovní cesta ve svátek
Koordinátor ŠVP
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Přímá ped. činnost
Odměna za pedagogickou intervenci
Školení o víkendu
Příplatek
Platová třída
Příplatek
Školní psycholog a jeho financování
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce