Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
340/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Pracovní situace

Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Telefonické ověřování výše platu
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Platový výměr
Složky platu ve veřejném školství
Zveřejnění údaje o platu
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Odměňování platem
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Odnětí osobního ohodnocení
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Splatnost a výplata mzdy
Srážky ze mzdy
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

Poradna

Platový tarif vedení školy
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Asistenční pes
Platová třída
AG testy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Absence učitelů - studium
Úvazky
FKSP a očkování
Intervence
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Příplatek za vedení
Odměna za pedagogickou intervenci