Zveřejnění údaje o platu

Vydáno:

Údaj o mzdě anebo o platu ve spojení s konkrétním zaměstnancem, který je identifikován anebo je alespoň identifikovatelný ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení (GDPR), je také osobním údajem. I když výše platu nebo mzdy není povinným obsahem pracovní smlouvy podle § 34 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, bývá zpravidla jedním z ujednání, pokud tato výše není stanovena v samostatném dokumentu - tzv. platovém výměru. Tyto dokumenty jsou pak podle § 316 odst. 1 zákoníku práce obsahem osobního spisu, do kterého mají právo nahlížet mj. toliko vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni.

Související dokumenty

Pracovní situace

Telefonické ověřování výše platu
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Narušování online výuky
Personální evidence
Odměňování platem
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Žádosti o informace o výši platu zaměstnanců
Záznam z pedagogické rady
GDPR - pro školy
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?

Poradna

Platový tarif vedení školy
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Zveřejňování fotografií
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Kariérový poradce
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
GDPR
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Ochrana osobních údajů
Odměna za pedagogickou intervenci
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů