Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zveřejnění údaje o platu
Odměňování platem
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Telefonické ověřování výše platu
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Odnětí osobního ohodnocení
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Složky platu ve veřejném školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu

Poradna

Kariérový poradce
Platový tarif vedení školy
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Koordinátor ŠVP
Odměna
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Odměna za pedagogickou intervenci
Platová třída
Školní psycholog a jeho financování
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
340/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí