Platová třída

Plné znění otázky

Dle Katalogu prací se do 10. platové třídy zařazují učitelé, kteří mají v náplni práce “tvorbu a koordinaci školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorbu vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů”. Je nějakým nařízením blíže specifikováno, co znamená “tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů”? Běžně se do této skupiny řadí tvorba IVP. Můžeme zde zařadit i tvorbu plánů pedagogické podpory? Je blíže specifikováno, zda tyto programy musí být v písemné podobě? Lze do 10. platové třídy zařadit pedagoga, který tvoří program pro děti se SVP a individuální vzdělávací program - myšleno činnost, nikoli písemný plán? (Například v rámci skupin pro jazykovou přípravu, individuálních chvilek během dne atp.)

Odpověď

Související dokumenty