Personální evidence

Vydáno:

Personální evidence představuje souhrn personálních údajů, které zaměstnavatel potřebuje k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a zabezpečování personální práce v organizaci.

Související dokumenty

Pracovní situace

Telefonické ověřování výše platu
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Zveřejnění údaje o platu
Co je to whistleblowing?
Osobní spis zaměstnance
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Prokazování bezúhonnosti
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Prokazování bezúhonnosti pedagogického pracovníka - náležitosti
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu

Poradna

Zjišťování osobních údajů ve škole
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Zveřejňování fotografií
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Ochrana osobních údajů
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Asistenční pes
AG testy

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel )
262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění