Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli

Vydáno:

Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN účinné od 1.11.2021 (dále jen „Mimořádné opatření“) stanovuje povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, typicky respirátor, ve všech vnitřních prostorách. Tato povinnost se tak vztahuje i na osoby vstupující do škol, tedy na všechny žáky, učitele, rodiče nebo veřejnost. Z povinnosti nosit respirátor stanovuje Mimořádné opatření několik výjimek.

Související dokumenty

Zákony

MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Zveřejnění údaje o platu
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Narušování online výuky
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Nahrávání průběhu jednání se zákonnými zástupci žáka
Telefonické ověřování výše platu
Prokazování bezúhonnosti
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Personální evidence
GDPR - pro školy
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Zveřejňování fotografií
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Školení hygienického minima
Pracovní náplň
GDPR
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Ochrana osobních údajů
Provoz MŠ
Doplňková činnost
Vracení úplaty
Bezpečnost
Zmocnění zdravotníka
Zjišťování osobních údajů ve škole
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka