Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance

Vydáno:

Může se na straně zaměstnance vyskytnout překážka v práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, vykonává-li tento jedno z povolání uvedených v čl. I odst. 14 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení činnosti škol, v týdnu, kdy není umožněna prezenční přítomnost jeho dítěte ve škole?

Související dokumenty

Pracovní situace

Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Návštěva lékaře
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Telefonické ověřování výše platu
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Individuální konzultace na půdě školy
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Školní družina a kritéria ČŠI
Pracovní náplň pedagogických pracovníků

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Pracovní náplň
FKSP a očkování
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Snížení úplaty za školní družinu
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Úplata za zájmové vzdělávání
Online výuka
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN mimořádné opatření - opatření ve školách s 1. fází rozvolnění