Výpověď

Plné znění otázky

V pracovním poměru na dobu neurčitou máme paní kuchařku, která následkem úrazu (nebyl pracovní, způsobila si ho ve svém volném čase), byla v pracovní neschopnosti téměř rok. Závodní lékař její zdravotní stav posoudil tak, že nedoporučuje vykonávat práci kuchařky. Jinou práci pro ni nemám, takže ona souhlasí s rozvázáním pracovního poměru dohodou. Ale trvá na tom, že chce mít napsané zdravotní důvody. Tomu já se bráním, protože nejde ani o nemoc způsobenou povoláním, ani o pracovní úraz. Jak bych měla v tomto případě postupovat?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce