Střet zájmů

Plné znění otázky

Ve středisku volného času (SVČ) dva zaměstnanci – oba pedagogové uzavřeli sňatek. Doposud mnohé aktivity (tábory, akce, výukové programy pro školy, mnohé z nich dotované projekty) realizovali spolu. Nicméně vzhledem k rodinné vazbě se ptám, jestli se může jednat o střet zájmů, pokud se v rámci jejich pracovních úkonů jedná i o schvalování pracovních směn, čerpání a schvalování finančních prostředků, vnitřní kontrolu apod.?

  • Konkrétní případy:
    • Jeden z nich na pozici hlavního vedoucího na letním táboře, druhý jako jeho podřízený, např. zástupce hlavního vedoucího nebo řadový oddílový vedoucí. Hlavní vedoucí přitom schvaluje výkazy odpracovaných směn, na které se následně vážou proplácené příplatky za víkendy i přesčasy, dále čerpání a dodržení rozpočtu celého tábora, který se může pohybovat v poměrně vysokých částkách. A samozřejmě výkon přímé pedagogické činnosti, včetně řízení a kontroly práce partnera-manželky/manžela.
    • Dotované projekty: Jeden z nich je vždy odpovědnou osobou za projekt, zodpovídá např. za nákupy pomůcek, materiálu a potřebného vybavení, opět schvaluje výkazy směn podřízených zaměstnanců, čili ve vybraných případech i svého životního partnera. Pokud akce probíhají o víkendech, opět navazují příplatky dle ZP. Pokud akci realizují jen spolu, není možné provést kontrolu třetí nezávislou osobou. Je-li v týmu více osob, jsou vedoucímu akce/projektu stejně podřízeni.
    • Vedoucí pracovník: Jeden z nich – muž- je vedoucí oddělení tělovýchovy, čili teoreticky by měl kontrolovat prostřednictvím hospitací i práci svého podřízeného, čili manželky. Otázkou je, do jaké míry taková vnitřní kontrolní činnost vůbec může být objektivní.
    • Navazují další komplikované situace, např. v jejich požadavku čerpat dovolenou nebo náhradní volno vždy ve stejný termín, což provoz SVČ vhledem k nízkému počtu 8 interních pedagogů (vč. ředitele) velmi komplikuje.

 

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

159/2006 Sb. o střetu zájmů
262/2006 Sb. zákoník práce