Odborná kvalifikace pedagogů volného času

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga

Poradna

Absence učitelů - studium
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Přijetí cizince do základní školy
Pomocná kuchařka
Kvalifikace
Školní psycholožka
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Kvalifikace
Pobyt žáka v zahraničí
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Vzory