Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2

Poradna

Kvalifikace
Vedoucí učitel odborného výcviku
Odklad povinné školní docházky
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Kvalifikace
Dovolená
Žák v zahraničí
Cestovní náhrady
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Prodloužení zkušební doby