Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace vychovatelů
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2

Poradna

Kvalifikace
Kvalifikace
Platová třída
Výkaz práce
Vedoucí učitel odborného výcviku
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Osobní příplatek
Smlouva
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Doplňková činnost
Dietní stravování
Povinné předškolní vzdělávání
Kvalifikace
Cestovní náhrady
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání
Jmenování
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ