Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace vychovatelů
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství

Poradna

Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Kvalifikace
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Pomocná kuchařka
Kvalifikace
Úvazek
Školní psycholožka
Úvazek
Podnapilý rodič
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Kvalifikace
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců

Vzory