Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga

Plné znění otázky

1. Dvě kolegyně  začaly studovat PedF obor speciální pedagogika a mají hotové Bc., aktuálně ale na rok přerušily studium. Mohu je považovat za kvalifikované podle zákona o PP?
2. AP nemá maturitu, má hotový kvalifikační kurz pro AP a dostala se na SŠ, kde si dodělá maturtitu. Mohu ji už od okamžiku, kdy je přijatá na SŠ, považovat za kvalifikovanou AP (tedy tu s tou maturitou)?

Odpověď