Smlouva

Plné znění otázky

Předchozí ředitelka naší školy přijala po dobu mateřské a rodičovské dovolené na místo učitelky 1. stupně nekvalifikovanou učitelku. Nekvalifikovaná učitelka má v pracovní smlouvě uvedeno: pracovní poměr se sjednává na dobu určitou, a to po dobu nepřítomnosti paní X. Protože se mi nyní hlásí kvalifikovaná učitelka a současně nejsem s kvalitou práce této nekvalifikované kolegyně spokojen, rozhodl jsem se ji propustit. Mohu tak učinit? Jak mohu definovat rozvázání pracovního poměru?

Odpověď