Kvalifikace

Plné znění otázky

Řeším případ kolegyně, která si potřebuje doplnit kvalifikaci učitelky AJ na druhém stupni ZŠ. Má maturitu a státní jazykovou zkoušku z pomaturitní jazykové školy. Následné magisterské studium na pedagogické fakultě nedokončila. Našla si vzdělávací program "Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.", který organizuje NPI (odkaz na informace o daném studiu přikládám zde). Dle garantky tohoto vzdělávacího programu, by po absolvování měla být plně kvalifikovaná k výuce cizího jazyka na druhém stupni ZŠ. Má garantka pravdu? Je možné tímto studiem "obejít" podmínku vysokoškolského vzdělání pro učitele ZŠ?

Odpověď